Multatuli.online

Multatuli's werken 

werken | Volledige Werken (VW) | artikelen en bijdragen

 

In deze afdeling vind je de werken van Multatuli in de editie van Garmt Stuiveling zoals die tussen 1950 en 1973 in 7 delen zijn uitgegeven als onderdeel van de 25-delige Volledige werken, verschenen tussen 1950 en 1995 bij uitgeverij Van Oorschot. Deze uitgave is in 2019 voor deze website gedigitaliseerd in samenwerking met de Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Manuscripten zijn aanwezig in de Collectie Multatuli in de afdeling archief van deze website.

 

Van Multatuli's bekendste boek Max Havelaar wordt op deze website niet alleen de tekst uit de Volledige werken gepubliceerd maar ook de meest recente uitgave van Annemarie Kets-Vree uit 1992. Zij verzorgde voor het Huygens Instituut een historisch-kritische editie met een uitvoerige introductie. In de afdeling educatie zijn meer hedendaagse versies van de Max Havelaar te vinden.

 

De tijdens de coronapandemie handgeschreven "lockdown-editie" van Max Havelaar is te zien via de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit, Amsterdam.

 

Veel uitdrukkingen van Multatuli en toespelingen op personen en gebeurtenissen uit zijn tijd vereisen voor hedendaagse lezers opheldering. In veel gevallen zullen de Multatuli Encyclopedie en de Multatuli Lexicon uitkomst bieden en voor geografische informatie de Multatuli Atlas.

 

Op deze website gebruiken we de editie Stuiveling (zie Stuivelings Verantwoording), maar we willen ook ruimte bieden aan correcties en aanvullingen daarop. Stuur uw opmerkingen aan de redactie en bekijk hier de steeds bijgewerkte pagina met toegestuurde correcties en aanvullingen.

 

THEATER

In de Theaterencyclopedie zijn van Multatuli's toneelstukken,  Aleid, De bruid daarboven en Vorstenschool, opvoeringsplaatsen en -data te vinden en op diens werk geïnspireerde toneelvoorstellingen.