Multatuli.online

Multatuli Genootschap

Deze website is een initiatief van het Multatuli Genootschap en Krijn ter Braak. Het Multatuli Genootschap organiseert tentoonstellingen die het leven van de schrijver en aspecten van zijn werk nader belichten, het verzamelt, bewaart en stelt boeken en ander gedrukt materiaal ter beschikking om de Multatulistudie te ondersteunen en waar mogelijk te bevorderen, en het verstrekt informatie over de organisatie van activiteiten rond Multatuli.

 

Het bestuur van het Multatuli Genootschap en de Stichting Multatuli Huis wordt gevormd door:

Prof.dr. E. Etty (voorzitter)
Mr. J.S. Pen (vice-voorzitter)
Drs. K. Schoenmaker (secretaris/penningmeester)
Dr. D. van der Meulen

Drs. M.A. Holtrop

Prof.dr. Ph. Vermoortel

C.A.W.M. van de Ven

Y.N.M. van Santen

 

Esther Verschueren (conservator)

 

Het secretariaat van het Multatuli Genootschap en van de Stichting Multatuli Huis is gevestigd in het Multatuli Huis:

Korsjespoortsteeg 20
1015 AR Amsterdam
tijdelijk via multatuli.online/contact
020-6381938
Bankrekeningnummer Multatuli Genootschap:

NL04 INGB 0000 225570

Bankrekeningnummer Stichting Multatuli Huis:

NL12 INGB 000 4841171

 

Statuten Multatuli Huis

Statuten Genootschap

Financieel Verslag 2022

 

Word lid van het genootschap en ontvang het Jaarboek Multatuli en uitnodigingen voor lezingen en andere activiteiten.

 

De belastingdienst heeft het Multatuli Genootschap en de Stichting Multatuli Huis geregistreerd als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is doneren aan het genootschap zeer aantrekkelijk. Men kan 125% van de belasting aftrekken, dus meer dan wat men schenkt. Zie www.anbi.nl.

 

Hulp en bijdragen van vrijwilligers zijn welkom om op deze website tot een zo compleet mogelijk beeld van Multatuli’s werk en levensloop tot stand te brengen.

Het colofon vermeldt alle personen en instellingen die tot nu toe een bijdrage hebben geleverd. Wie over documenten – brieven, beeldmateriaal of secundaire literatuur – beschikt die hier niet mogen ontbreken of anderszins een bijdrage wil leveren aan multatuli.online (financieel of in natura), wordt van harte uitgenodigd om zich te melden bij de redactie van de website. Onjuistheden of suggesties voor verbetering kunnen aan de redactie worden doorgegeven. Door (fiscaal vriendelijk) donateur te worden ondersteunt u het werk van het Multatuli Genootschap en verzekert u de instandhouding van deze website.

 

 

Multatuli-Genootschap, 1960, Honderd jaar 'Max Havelaar' (pdf),

De Multatulianen groeten u allen zeer, Bij het afscheid van J.A. Roelfsema-Tenge, conservator Multatuli Museum 1957-1988, Uitgelezen boeken, jaargang 4, nummer 2, 1990 (pdf).

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATIE: Op 2 maart 1987, zijn honderdste sterfdag, werd in Amsterdam op de Torensluis door koningin Beatrix een standbeeld van Multatuli onthuld. Het beeld, gemaakt door Hans Bayens (1924-2003), was er gekomen door inspanningen van uitgever G.A. van Oorschot (1909-1987) in samenwerking met het bestuur van het Multatuli Genootschap.

Copyright foto: Bert Verhoeff.