Multatuli.online

Medewerkers en medewerkende instanties

INITIATIEF

Multatuli.online is een initiatief van het Multatuli Genootschap, Stichting Multatuli Huis en Krijn ter Braak en is tot stand gekomen met medewerking van het Multatuli Museum, de Koninklijke Bibliotheek/Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren/Delpher in Den Haag, Universiteit van Amsterdam, Allard Pierson/ Universiteit van Amsterdam, Huygens ING Instituut KNAW, Museum Multatuli, Rangkasbitung en een groot aantal hieronder genoemde instanties, fondsen, medewerkers en vrijwilligers.

 

FONDSEN EN DONATEURS

Prins Bernhard Cultuurfonds, Hendrik Muller Fonds, Stichting Dioraphte, Gravin Van Bylandt Stichting, vandenEndeFoundation, Zabawas, Zadelhoff Cultuurfonds, Stichting Multatuli Huis, Stichting LOUT (Let Op Uw Taal), Tom Blok en schenkers die anoniem willen blijven

 

TECHNISCH CONCEPT/REALISERING/MEDEWERKERS

DW Projecten: René van Stipriaan en Coen van der Geest

 

typografisch ontwerp: Marise Knegtmans

 

digitalisering/scanning: Picturae, GMS, Joris Smeets, Ewoud Sanders

 

foto's en tekeningen: Emiel van Moerkerken, Joris Smeets, Bert Verhoeff, Siegfried Woldhek

 

film en video: Max Havelaar, Fons Rademakers, 1976, met dank aan de Erven Fons Rademakers en de Erven Kees Hin en aan Chris van de Ven

 

medewerkers: Nelson Addo, Frans Blom en studenten (UvA), Karin Eggink (DBNL), Klaartje Groot, Michel de Gruyter (DBNL), Sophie Ham (Delpher), Marlies Hoff (Letterenfonds), Cyril van den Hoogen, Marsha Keja (redactie), Ryanne Keltjens (DBNL), Nop Maas, Carolien Moonen, Elisa Mutsaers (media), Tineke Rigters-Aris, Eric Roodnat, Ewoud Sanders, Liesje Schreuders, Joris Smeets

 

adviezenPeter Boot, Karina van Dalen-Oskam (Huygens Instituut), Klaas van der Hoek (Allard Pierson, UvA), Leo Jansen, Marjanne en Gerard Termorshuizen-Arts, Jos van Waterschoot

 

Multatuli-atlas: Jonathan Bos (georeferencing), Reinder Storm, Ferjan Ormeling (adviezen), tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling Cartografie, Geografie en Reizen, Allard Pierson, De Collecties van de Universiteit van Amsterdam

 

redactie: Krijn ter Braak (eindredactie), Marsha Keja (webmaster), Dik van der Meulen

 

WERKEN GEDIGITALISEERD VOOR DEZE WEBSITE

Volledige werken, 25 delen, bezorgd door G. Stuiveling en F.A.E. Batten, W.L van Duijn, Henri A. Ett, H.H.J. de Leeuwe, D. van der Meulen, P. Spigt, Tristan Haan, H. van den Bergh, B.P.M. Dongelmans, J.J. van de Velde, A.L. Sötemann,, R. Hoogenkamp, J. Jalvingh, W.A. van Lakwijk, J.W. Vink, uitgeverij G.A. van Oorschot, 1950/1995

Max Havelaar, historisch-kritische uitgave, verzorgd door A. Kets-Vree, KNAW, uitgeverij Van Gorcum, 1992 

Max Havelaar, vertaling in het Indonesisch door H.B. Jassin, met een inleiding door Gerard Termorhuizen, Djambatan 1972

Multatuli, Leven en werk van Eduard Douwes Dekker, door Dik van der Meulen, uitgeverij SUN, 2002

Multatuli. Een zelfportret, samengesteld door Hans van den Bergh, Cees Fasseur en Dik van der Meulen, uitgeverij Bert Bakker, 2010

K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie, Multatuli Genootschap onder redactie van Chantal Keijsper, Sdu Uitgeverij, 1995

Duizend vuurvliegjes tooien je loshangend haar, Multatuli in IndonesiëGerard Termorshuizen & Kees Snoek, Stichting Dimensie, 1991

Wouterje Pieterse, met een voorwoord van Dik van der Meulen,  Atheneum-Polak & Van Gennep, 2011

Het leven van Multatuli, Paul van 't Veer, Uitgeverij De Arbeiderspers, 1979

De schrijver Multatuli, Philip Vermoortel,  Sdu Uitgeverij 1995

Saidjah en Adinda, fragment uit de Max Havelaar, uitgegeven in het Multatuli-herdenkingsjaar 1937 door de Wereldbibliotheek-vereeniging.

Lijst der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker door A.J. de Mare, E.J. Brill, 1948

Multatuli-literatuur 1948-1977, Lijst der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker door P.C. van der Plank, Huis aan de Drie Grachten, 1987

 

auteursrecht

Aan deze website hebben zeer velen meegewerkt. Het auteursrecht op individuele bijdragen of (foto)werken wordt uitgeoefend door het Multatuli Genootschap. Het auteursrecht op de elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking van werken en op het ontwerp, het concept en de selectie van de site berust bij het Multatuli Genootschap. Waar nodig heeft het genootschap licenties van derden verworven, maar het is er niet altijd in geslaagd rechthebbenden te achterhalen. Het genootschap nodigt deze rechthebbenden uit zich alsnog te melden. Ook de uit licenties voortvloeiende rechten worden door het genootschap jegens derden uitgeoefend. Anders dan voor eigen studie en gebruik of door de Auteurswet toegestane citaten, is het niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het genootschap onderdelen van de website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 

inhoudelijke disclaimer

Het genootschap is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden naar aanleiding van individuele bijdragen of in licentie verworven werken. Voor de werken van Eduard Douwes Dekker en de selectie van door hem van aantekeningen voorziene boeken uit zijn bibliotheek, geldt dat deze op de website worden openbaar gemaakt ten behoeve van de geschied- en literatuurwetenschap.