Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

25 april 1863

van

Multatuli,Eduard Douwes Dekker (jr.) bio en Tine Douwes Dekker-van Wijnbergen bio

aan

A. Hotz (bio), J.C.P. Hotz bio

 

Volledige Werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866 (1977)

terug naar lijst

25 april 1863

Brief van Multatuli, Tine, Edu en opnieuw Multatuli aan de familie Hotz. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan vijf bladzijden beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)

De enveloppe is geadresseerd: Mr. J.C.P. Hotz Spoorweglaan la Haye, en gestempeld: Bruxelles 25 4 63 en 's Gravenhage 26 4 1863.

De laatste zin is een toespeling op het beroep van Jacques Hotz: directeur van een ijzerfabriek.

Brussel 25 april

Lieve beste mensen, - Prettig thuis gekomen. Aan de spoor tine, Charlotte, Stefanie en non. Edu was in de war, en by 't uitkyken vóór we aan waren, woei z'n hoed af, zoodat hij met vliegende haren z'n moeder weer zag.

Ik heb geen lust in schryven maar ik denk zeer zeer hartelyk aan jelui. Gister avend heb ik tine geamuseerd met een uitvoerig verslag van de hekken wandeling. (De indische liplappen zeggen voor de h een g.) Dolle koeien, de ezel, de marmeren bak, de smalle weg der deugd de originele man en vader met beweegbare maag, en ja dat vooral de chloroform historie. -

Ja wel heb ik dat allen verteld en wy hebben napret gehad.

Maar myn hoofd indruk is innig gevoel voor al uw hartelykheid. Dàt wou ik jelui gauw even zeggen.

Heb jelui m'n briefje van Dord ontvangen. Tine en Charlotte waren zoo aangedaan by 't zien van dien telegram Dat was dan ook een gloeiende kool (style chrétien!) op myn hoofd, als wraak over 't stil wegloopen.

Ik heb een heerlyke herinnering van die reis, en zal 't jelui toonen door een brutale familiariteit.

Edu spreekt eigenlyk nog weinig. Ik ken dat van hem. De vertellingen komen later. Hy is vry stil, en niets hanswortig -

Dag lieve menschen ik weet al jelui ondeugendhedens als ik in den Haag kom eisch ik drie dingen: de molenpret, de hekken wandeling met accompagnement van varkens koeijen en ezels (Dek gaat mee) en ten derde Cloroform we hebben gelagchen van den weeromstuit.

Dag beste Jacques, Truida en Frans dag Albert die om 2 uur schreeuwt dank jelui allemaal wel dat je zoo lief geweest bent voor me twee jongens, Ze zijn opgetogen over de hartelijkheid Edu groet Albert en zijn amoureuze maar truida is zijn nieuwelingetje (lees lievelingetje)

dag Albert complimenten aan gert

Zoo schreef edu, en zegt er by letterlyk: ‘nu zullen zy denken dat ik dikkertje verwaarloos, omdat ik alleen van gerret schryf. -

Everdine wil dolgraag kennis maken. Zy hoort geheel thuis in uw Sans-gêne. Dat lykt haar. De hartelyke groete van Charlotte die aandeel neemt in alles wat my weêrvaart en een dankbaar gevoel heeft voor u allen.

Dag jongens, ik denk er over hoe en wanneer Everdine by U moet komen. Ik wou 't graag, 't Zal haar opfrissen. En zy wil ook. Inviteer haar maar niet, dat hoeft niet.

Hartelyk gegroet

Dek

Bewaar goed de veen schaar en 't Ned: Magazyn met de beschryving van de fabriek. Neen, zend me dat onder kruisband. -

Morgen ga ik den industrieel lezen. -

Houd my op de hoogte van 't geen die Fuhri doet. 't Is goed dat ik het weet. Denk niet dat ik zwak ben of al te teergevoelig in die dingen. De zaak is dat het my hinderde in verband met myn stemming over andere dingen. Op zich zelf ben ik gewend aan zulke dingen. Treurige gewoonheid, helaas! Maar hoe 't zy, ik zal er een eind aan maken. -

Ik wil wat werken. -

Praktyk...! Kyk eens 't post zegeltje, dat hoeft niet geknipt te worden. -

Alles is in alles. Een hoed, een sjaal, biefstuk, schoonheids gevoel, gratie, - (Ik heb in lang niets zoo gratieus gezien als de ochtendjapon van frans.)

yzerfabrieken, petroleum, verlichting en verligting, de firma G.H.G & zoon, alles.

Waarachtig, ik heb schik gehad in myn haagse reis, en heb meer gevormd dan men meenen zou. Pas op als ik begin te gieten.