Douwes-Dekker Jr., Eduard-

Onder deze naam zijn op p. 62 van Vruchten der philosophie, verhandeling over de bevolkings-kwestie en de sexuele moraal van Charles Knowlton (The fruits of philosophy: or the private companion of young married people (1832), vert. Rotterdam, 1880) op p. 59-60 vijfentwintig ‘aphorismen’ en ‘tien epicuristische geboden om... gelukkig te zijn’ opgenomen. Deze geboden zijn herdrukt in Licht en waarheid (31 december 1894), waarin echter het oorspronkelijke achtste gebod: ‘Uit den brandnetel een draad halen om te weven; uit de dollekervel een geneesmiddel’ ontbreekt (vw xxv, p. 180-183; ook afgedrukt in De Multatulianen, p. 107). Dit werk wordt toegeschreven aan *Edu.