Hotz, Jacques Cornelus Paulus-

Den Haag 1834 - Rotterdam 1875, fabrikant en koopman, eigenaar van de ijzergieterij De Prins van Oranje in Den Haag, later consul-generaal van Honduras, vader van bovengenoemde. Hij huwde op 7 februari 1854 met Geertruida Johanna Amalia Pino Post (1834-1912). Ruimdenkend mens, vriend van m., bij wie m. en Mimi welkom waren. m. logeerde er o.a. in 1863 met Edu (vw xi, p. 76). In 1870 en 1874 geeft Hotz Edu geld (W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli, 2e druk 1987, p. 106, 146, 158). Ook in 1878 was m. regelmatig te gast bij de familie Hotz (vw xix, p. 447 en 499).

m. schreef hem in januari 1864 een zeer uitvoerige brief over het ‘welzyn des Volks’ die, in uitgebreide en gewijzigde vorm, als Idee 451 in druk verscheen (brief van 19 januari 1864, vw xi, p. 255-287; vw iii, p. 75-148; *welzijn des volks).

(Lit. J. Kortenhorst, Multatuli en Hotz, Den Haag, 1964; herdrukt als nr. viii in de reeks Geschriften van het Multatuli-Genootschap, s.l., 1966)