Multatuli.online

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886

Voorwoord

Verantwoording

Het jaar 1887

Brieven en dokumenten

[1 januari 1887 Briefkaart van mevr. Y. Braunius Oeberius-Meijer aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[1 januari 1887 Brief van mevr. Y. Braunius Oeberius-Meijer, wrsch. aan mevr. H.L. Bruinsma-van den Berg]

[2 januari 1887 Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller]

[4 januari 1887 Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan F. Domela Nieuwenhuis]

[4 januari 1887 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[4 januari 1887 Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[4 januari 1887 Brief van F. Domela Nieuwenhuis aan Mimi]

[5 januari 1887 Brief van mevr. C. Schuitemaker aan Mimi]

[6 januari 1887 Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller]

[7 januari 1887 Brief van Multatuli aan P.H. Ritter]

[9 januari 1887 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[10 januari 1887 Briefkaart van Mimi aan Marie Anderson]

[10 januari 1887 Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller]

[10 januari 1887 Telegram van F. Domela Nieuwenhuis aan Multatuli]

[11 januari 1887 Briefkaart van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[11 januari 1887 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[13 januari 1887 Briefkaart van Multatuli en Mimi aan H.C. Muller]

[14 januari 1887 Brief van Mimi aan M.J. de Witt Hamer]

[16 januari 1887 Brief van H.C. Muller aan Multatuli]

[17 januari 1887 Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller]

[19 januari 1887 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[19 januari 1887 Briefkaart van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[19 januari 1887 Brief van advokatenfirma aan Mimi]

[21 januari 1887 Briefkaart van Mimi aan H.C. Muller]

[22 januari 1887 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[22 januari 1887 Brief van mevr. Y. Braunius Oeberius-Meijer aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[24 januari 1887 Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller]

[25 januari 1887 Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[26 januari 1887 Brief van P.H. Ritter aan Multatuli]

[26 januari 1887 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[27 januari 1887 Briefkaart van Multatuli en Mimi aan H.C. Muller]

[28 januari 1887 Briefkaart van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[29 januari 1887 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[29 januari 1887 Brief van mevr. C. Schuitemaker aan Mimi]

[29 januari 1887 Brief van Mimi aan P.H. Ritter]

[30 januari 1887 Brief van Mimi aan H.C. Muller]

[1 februari 1887 Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[2 februari 1887 Briefkaart van mevr. Y. Braunius Oeberius-Meijer aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[3 februari 1887 Briefkaart van mevr. Y. Braunius Oeberius-Meijer aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[6 februari 1887 Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[8 februari 1887 Brief van P.H. Ritter aan Multatuli]

[11 februari 1887 Brief van Multatuli aan P.H. Ritter]

[12 februari 1887 Brief van mevr. Y. Braunius Oeberius-Meijer aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[12 februari 1887 Bericht in Het Nieuws van den Dag]

[14 februari 1887 Briefkaart van Multatuli aan A. Gorter]

[16 februari 1887 Briefkaart van A. Gorter aan Multatuli]

[18 februari 1887 Brief van Mimi aan P.H. Ritter]

[19 februari 1887 Brief van mevr. Y. Braunius Oeberius-Meijer aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[19 februari 1887 Telegram van N. Braunius Oeberius aan de heer en mevrouw De Haas-Hanau]

[20 februari 1887 Brief van A. Gorter aan Mimi]

[20 februari 1887 Brief van H.C. de Wolff aan Mimi]

[20 februari 1887 Brief van C. Vosmaer aan Mimi]

[20 februari 1887 Brief van Mimi aan J.H. de Haas en mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[20 februari 1887 Brief van Mimi aan mevr. M.C. Funke-de Koning]

[20 februari 1887 Brief van mevr. N. Baarslag-Zürcher aan Mimi]

[20 februari 1887 Herdenkingsartikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]

[21 februari 1887 Overlijdensadvertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]

[21 februari 1887 Akte van overlijden van Multatuli]

[21 februari 1887 Brief van Mimi aan Marie Anderson]

[21 februari 1887 Telegram van W. van Zuylen aan Mimi]

[21 februari 1887 Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan Mimi]

[21 februari 1887 Brief van J. van Looy aan W. Kloos]

[21 februari 1887 Condoleance-kaartje van W. Gosler aan Mimi en Wouter]

[21 februari 1887 Gedicht van J. van Looy]

[21 februari 1887 Brief van A. van Collem aan Mimi]

[21 februari 1887 Brief van P.A.M. Boele van Hensbroek aan Mimi]

[22 februari 1887 Bericht in het Nieuws van den Dag]

[22 februari 1887 Bericht in het Algemeen Handelsblad]

[22 februari 1887 In memoriam-artikel in het Algemeen Handelsblad]

[22 februari 1887 Berichten in De Amsterdammer]

[22 februari 1887 Bericht in de Opregte Haarlemsche Courant]

[22 februari 1887 Overlijdensbericht in Het Vaderland]

[22 februari 1887 Brief van J.H. de Haas aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[22 februari 1887 Brief van A.W. Tresling aan Mimi]

[22 februari 1887 Brief van mevr. M. Wibaut-Berdenis van Berlekom aan J.J. Berdenis van Berlekom]

[22 februari 1887 Telegram van P.L. Tak aan F.M. Wibaut]

[22 februari 1887 Brief van F.P.J. Was aan Mimi]

[22 februari 1887 Brief van [?] Van Buuren en mevr. M. van Buuren-van Heutsz aan Mimi

[22 februari 1887 Brief van mevr G.A.G.P. Diest Lorgion-Van Hoëvell aan Mimi]

[22 februari 1887 Brief van J. Schippers aan Mimi]

[22 februari 1887 Brief van mevr. A.J.F. Clant van der Myll-Piepers aan Mimi]

[22 februari 1887 Herdenkingsartikel in De Echo]

[22 februari 1887 Bericht in het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad]

[22 februari 1887 Bericht in de Goesche Courant]

[22 februari 1887 Bericht in het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage]

[22 februari 1887 Bericht in The Times]

[22 februari 1887 Bericht in de Haagsche Courant]

[22 februari 1887 Overlijdensadvertentie in Het Vaderland]

[22 februari 1887 Advertentie in Het Nieuws van den Dag]

[22 februari 1887 Bericht in De Tijd]

[22 februari 1887 Overlijdensbericht in Het Vliegend Blad van Amsterdam]

[22 februari 1887 Overlijdensbericht in het Leidsch Dagblad]

[22 februari 1887 Bericht in De Avondpost]

[22 februari 1887 Herdenkingsartikel in de Middelburgsche Courant]

[22 februari 1887 Bericht in De Standaard]

[23 februari 1887 Herinneringen van F.M. Wibaut aan de crematie van Multatuli]

[23 februari 1887 Overlijdensbericht in de Leeuwarder Courant]

[23 februari 1887 Overlijdensbericht in de Schiedamsche Courant]

[23 februari 1887 Officieel bewijs van crematie]

[23 februari 1887 Herdenkingsartikel door F.M. Wibaut]

[23 februari 1887 Brief van A.S. Kok aan Mimi]

[23 februari 1887 Telegram van de Groninger Afdeeling van den Nederlandschen Bond voor Algemeen Kiesrecht aan Mimi]

[23 februari 1887 Brief van P.H. Ritter aan Mimi]

[23 februari 1887 Brief van mevr. M. Funke-Koning aan een harer zoons]

[23 februari 1887 Brief van het bestuur van ‘Nut en Genoegen’ aan Mimi]

[23 februari 1887 Brief van Q. Moggenstorn (?) aan Mimi]

[23 februari 1887 Briefkaart van W.L. Penning aan Mimi]

[23 februari 1887 Brief van F.P. Schuitemaker aan Mimi]

[23 februari 1887 In memoriam-artikel van H.J. Schimmel in de Delftsche Opmerker]

[23 februari 1887 Herinneringen van mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[23 februari 1887 Bericht in Het Nieuws van den Dag]

[24 februari 1887 Telegram van F. Smit Kleine aan Mimi]

[24 februari 1887 Brief van [?] Van der Ven aan Mimi]

[24 februari 1887 Bericht in Het Nieuws van den Dag]

[24 februari 1887 In memoriam-bericht in Jupiter (Batavia Indra)]

[24 februari 1887 Bericht in De Tijd]

[24 februari 1887 Bericht in het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage]

[24 februari 1887 Bericht in de Zierikzeesche Nieuwsbode]

[24 februari 1887 Overlijdensbericht in le Journal de Bruxelles]

[24 februari 1887 Bericht in het Leidsch Dagblad]

[24 februari 1887 Bericht in Het Vliegend blad van Amsterdam]

[25 februari 1887 Ingezonden stuk van J. Zürcher in het Nieuws van den Dag]

[25 februari 1887 Brief van Mimi aan Marie Berdenis van Berlekom]

[25 februari 1887 Brief van J.W. Fabius en J.IJ. Havinga Portwijn aan Mimi]

[25 februari 1887 Ingezonden brief in De Portefeuille]

[25 februari 1887 Ingezonden stuk in het Bataviaash Handelsblad]

[25 februari 1887 Bericht in de Schiedamsche Courant]

[25 februari 1887 Bericht in het Leidsch Dagblad]

[26 februari 1887 In memoriam-artikel in Recht voor Allen]

[26 februari 1887 Brief van J.G. ten Bokkel aan Mimi]

[26 februari 1887 Brief van mevr. M. Breunissen Troost-Coenders]

[26 februari 1887 Brief van J.H. de Haas aan F.M. Wibaut]

[26 februari 1887 Brief van S. Gazan aan Mimi]

[26 februari 1887 Bericht in De Zeeuw]

[26 februari 1887 Redaktioneel herdenkingsartikel in De Indische Merkuur]

[26 februari 1887 In memoriam-artikel in de Nieuwe Zaansche Courant]

[26 februari 1887 In memoriam-artikel in het Groninger Weekblad]

[26 februari 1887 Herdenkingsartikel van C. Vosmaer in De Nederlandsche Spectator]

[26 februari 1887 Bericht in het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad]

[26 februari 1887 Bericht in Het Vliegend blad van Amsterdam]

[26 februari 1887 Herdenkingsartikel in de Schiedamsche Courant]

[27 februari 1887 Herdenkingsartikel van T.H. de Beer in De Portefeuille]

[27 februari 1887 Overlijdensbericht in het Evangelisch Zondagsblad]

[27 februari 1887 Herdenkingsartikel in de Delftsche Courant]

[27 februari 1887 Herdenkingsartikel van Demophilus in De Vrije Pers]

[Eind februari 1887 Herdenkingsartikel van R. de Waal in Het Leeskabinet]

[27 februari 1887 Herdenkingsartikel in Argus]

[27 februari 1887 Brief van het bestuur van ‘De Unie’ aan Mimi]

[27 februari 1887 Brief van mevr. M. Wibaut-Berdenis van Berlekom aan Mimi]

[27 februari 1887 Artikel in het Algemeen Handelsblad]

[27 februari 1887 Herdenkingsartikel van K. Koorevaar in de Bredasche Courant]

[27 februari 1887 In Memoriam-artikel in Flandria]

[27 februari 1887 In Memoriam-artikel in De Zweep]

[27 februari 1887 Twee advertenties in De Portefeuille]

[27 februari 1887 Artikel van T.H. de Beer in De Portefeuille]

[27 februari 1887 Herdenkingsartikel van J. ten Brink in De Amsterdammer]

[27 februari 1887 Artikel in De Amsterdammer]

[27 februari 1887 Bericht in De Maasbode]

[27 februari 1887 Herdenkingsartikel in het Journal de Bruxelles]

[28 februari 1887 Brief van J. Pik aan Mimi]

[28 februari 1887 Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[28 februari 1887 Artikel ‘Kroniek XII’ in De Avondpost]

[28 februari 1887 Herdenkingsartikel in de Haagsche Courant]

[28 februari 1887 Bericht in de Schiedamsche Courant]

[Eind februari 1887 Herdenkingsartikel van P.H. Ritter in Eigen Haard]

[Eind februari 1887 Herdenkingsartikel van C. de Paepe in La Société Nouvelle]

[1 maart 1887 Brief van J.H. de Haas aan F.M. Wibaut]

[1 maart 1887 Artikel van W. Gosler in De Leeswijzer]

[1 maart 1887 Artikel van S.E.W. Roorda van Eysinga in De Leeswijzer]

[1 maart 1887 Artikel van V. Bruinsma in het Nieuwe Schoolblad]

[1 maart 1887 Bericht in De Standaard]

[1 maart 1887 Telegrammen in het Nieuw Padangsch Handelsblad]

[2 maart 1887 Herdenkinsartikel over Multatuli in de Köllnische Zeitung]

[2 maart 1887 Briefkaart van J.A. Roessingh van Iterson aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[2 maart 1887 Brief van Mimi aan H.C. de Wolff]

[2 maart 1887 Brief van G.P. Rouffaer aan Mimi]

[2 maart 1887 Bericht in het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage]

[2 maart 1887 Kommentaar in het Bataviaasch Handelsblad]

[3 maart 1887 Herdenkingsartikel in Asmodée]

[4 maart 1887 Brief van Mimi aan C. Vosmaer]

[4 maart 1887 Brief van Mimi aan A.H.E. Douwes Dekker]

[4 maart 1887 Briefkaart van W.Ph. Scheuer aan Mimi]

[4 maart 1887 Artikel van J. Versluys in het Nieuwe Schoolblad]

[5 maart 1887 Herdenkingsartikel van J.W. van der Linden in De Hervorming]

[5 maart 1887 Overlijdensbericht in de Illustrierte Zeitung]

[5 maart 1887 Aanhef van een artikel van S.E.W. Roorda van Eysinga in het Groninger Weekblad]

[6 maart 1887 Brief van Mimi aan P.A.M. Boele van Hensbroek]

[6 maart 1887 Getekende bijdrage in het Bijvoegsel van de Amsterdammer]

[7 maart 1887 Brief van Mimi aan mevr. M.C. Funke-de Koning]

[7 maart 1887 Brief van Mimi en Annette Hamminck Schepel aan mevr. F. Faassen-Post]

[7 maart 1887 Brief van P.H. Ritter aan Mimi]

[7 maart 1887 Bericht in De Standaard]

[8 maart 1887 Advertentie van de firma Elsevier in de NRC]

[8 maart 1887 Koncept voor een brief van V. Bruinsma aan de Uitgeverij Elsevier]

[8 maart 1887 Brief van H.C. de Wolff aan V. Bruinsma]

[8 maart 1887 Brief van J.H. de Haas aan F.M. Wibaut.]

[8 maart 1887 Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[9 maart 1887 Brief van Mimi aan P.H. Ritter]

[10 maart 1887 Brief van Mimi aan V. Bruinsma]

[10 maart 1887 Brief van D. Post aan de uitgeverij Elsevier te Rotterdam]

[10 maart 1887 Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan J.A. Roessingh van Iterson]

[10 maart 1887 Brief van J.M. Haspels aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[10 maart 1887 Boedelbeschrijving door notaris Carl Wolf]

[10 maart 1887 Bericht van C. Vosmaer in De Nederlaandsche Spectator]

[10 maart 1877 Circulaire betreffende een gevelsteen]

[10 maart 1887 Brief van J. van Santen Kolff aan Mimi]

[11 maart 1887 Brief van Mimi aan C. Vosmaer]

[11 maart 1887 Brief van Mimi aan V. Bruinsma]

[11 maart 1887 Brief van Jan C. de Vos aan Mimi]

[12 maart 1887 Brief van D. Post aan de Uitgeverij Elsevier te Rotterdam]

[12 maart 1887 Brief van Mimi aan J. van Santen Kolff]

[12 maart 1887 Artikel in Argus]

[12 maart 1887 Artikel in de Sumatra-Courant]

[12 maart 1887 Artikel van verweer door T.H. de Beer in De Portefeuille]

[13 maart 1887 Ingezonden brief van V. Bruinsma in de NRC]

[13 maart 1887 Brief van Henriëtte Dupont aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[13 maart 1887 Brief van H.C. Muller aan N. de Roever en W.R. Veder]

[14 maart 1887 Ingezonden brief van V. Bruinsma in het Algemeen Handelsblad]

[15 maart 1887 Ingezonden brief van V. Bruinsma in De Nederlandsche Spectator]

[15 maart 1887 Bericht over een gedenksteen in Het Nieuws van den Dag]

[maart 1887 Brief van de Rederijkers-kamer Gysbert Japicx aan Mimi]

[15 maart 1887 Redaktionele mededelingen in De Dageraad]

[15 maart 1887 Herdenkingsartikel van H.C. Muller in De Dageraad]

[15 maart 1887 Artikel van J.J. van Laar in De Dageraad]

[15 maart 1887 Artikel van H. de Vries in De Dageraad]

[15 maart 1887 Artikel van Marie Berdenis van Berlekom in De Dageraad]

[15 maart 1887 Artikel van C. v.d. Zeyde in De Dageraad]

[15 maart 1887 Gedicht van H. Cosman in De Dageraad]

[15 maart 1887 Artikel van H.F.A. Peijpers in De Dageraad]

[15 maart 1887 Artikel, ingeleid door P. Westra in De Dageraad]

[15 maart 1887 Artikel J. Winkler Prins in De Leeswijzer]

[15 maart 1887 Drie advertenties in De Leeswijzer]

[16 maart 1887 Brief van Mimi aan P.A. Tiele]

[16 maart 1887 Brief van J.A. Roessingh van Iterson aan V. Bruinsma en echtgenote]

[16 maart 1887 Herdenkingsartikel in De West-Indiër]

[16 maart 1887 Bericht over een huldeblijk voor Multatuli in de NRC]

[16 maart 1887 Brief van F.M. Wibaut aan N.C. de Roever]

[17 maart 1887 Brief van Mimi aan mevr. M. Funke-de Koning]

[17 maart 1887 Ingezonden brief in De Amsterdammer]

[17 maart 1887 Bericht in de Kamper Courant]

[18 maart 1887 Kaartje met geldelijke toezegging van mevr. A.H. Jacobs]

[19 maart 1887 Bericht in The Athenaeum]

[19 maart 1887 Bericht in De Nederlandsche Spectator]

[19 maart 1887 Brief van Mimi aan D.R. Mansholt]

[19 maart 1887 Ingezonden Brief van J. Wiersma in De Hervorming]

[19 maart 1887 Bericht in de Sumatra-Courant]

[19 maart 1887 Brief van Mimi aan A.H.E. Douwes Dekker]

[maart 1887 Herdenkingsartikel van J.N. van Hall in De Gids]

[20 maart 1887 Brief van Mimi aan J.F. Snelleman]

[20 maart 1887 Brief van L.E. Gerdessen aan Mimi]

[20 maart 1887 Briefkaart van F. van Eeden aan N.C. de Roever]

[21 maart 1887 Brief van W. Pik aan Mimi]

[wsch. 21 maart 1887 Brief van Mimi aan J.F. Snelleman]

[22 maart 1887 Brief van J.A. Roessingh van Iterson aan D.J. Korteweg en echtgenote]

[23 maart 1887 Brief van H.C. de Wolff aan N.C. de Roever en W.R. Veder]

[24 maart 1887 Brief van J. Waltman aan Mimi]

[24 maart 1887 Herdenkingsartikel in het Soerabaiaasch Handelsblad van G.J.P. de la Valette]

[24 maart 1887 Brief van de fa. Guillot en Smit aan N.C. de Roever]

[26 maart 1887 Brief van mevr. C. Schuitemaker aan Mimi]

[26 maart 1887 Herdenkingsartikel in The Athenaeum]

[26 maart 1887 Artikel van S.E.W. Roorda van Eysinga in het Groninger Weekblad]

[Voorjaar 1887 Dagboekaantekeningen van Mimi]

[27 maart 1887 Brief van J.A. Roessingh van Iterson aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[27 maart 1887 Ingezonden stuk in De Amsterdammer]

[27 maart 1887 Redaktioneel kommentaar in het Algemeen Handelsblad]

[28 maart 1887 Briefkaart van Mimi aan J.F. Snelleman]

[28 maart 1887 Brief van een Multatuli Huldeblijk-commissie aan V. Bruinsma]

[31 maart 1887 Bericht in de Sumatra-Courant]

[Eind maart 1887 Brief van Mimi aan C. Vosmaer]

[1 april 1887 Artikel in De Leeswijzer]

[1 april 1887 Beschouwing van J. Versluys in Het Nieuwe Schoolblad]

[1 april 1887 Lijst van de ontvangers der circulaire inzake de gevelsteen]

[2 april 1887 Herdenkingsartikel in De Telefoon]

[4 april 1887 Brief van W.A. Baron van Haersolte aan Mimi]

[6 april 1887 Brief van H. de Vries aan Mimi]

[8 april 1887 Bericht in de NRC]

[9 april 1887 Brief van Mimi aan F. Smit Kleine]

[11 april 1887 Briefkaart van mevr. Y. Braunius Oeberius-Meijer aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[11 april 1887 Brief van Mimi aan C. Vosmaer]

[11 april 1887 Brief van Mimi aan J.H. de Haas en echtgenote]

[12 april 1887 Voorwoord van Onafgewerkte blaadjes gevonden op Multatuli's schryftafel]

[15 april 1887 Brief van Mimi aan mevr. M.C. Funke-de Koning]

[16 april 1887 Ingezonden brief in het Groninger Weekblad]

[16 april 1887 Ingezonden brief van J.W. van der Linden in De Hervorming]

[19 april 1887 Ingezonden brief in het Groninger Weekblad]

[22 april 1887 Brief van F. van Eeden aan W. Kloos]

[26 april 1887 Brief van Mimi aan mevr. M.C. Funke-de Koning]

[27 april 1887 Briefkaart van mevr. Y. Braunius Oeberius-Meijer aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[30 april 1887 Brief van J.A. Roessingh van Iterson aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[30 april 1887 Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan J.A. Roessingh van Iterson]

[april 1887 Artikel van R.A. Kollewijn in Vragen van den Dag]

[april 1887 In Memoriam van H. Blink in Vragen van den Dag]

[Eind april 1887 Aantekeningen van W.R. Veder]

[3 mei 1887 Brief van C. Vosmaer aan F. Smit Kleine]

[3 mei 1887 Brief van Mimi aan Marie Berdenis van Berlekom]

[3 mei 1887 Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[6 mei 1887 Brief van Mimi aan J.H. de Haas]

[7 mei 1887 Advertentie in De Portefeuille]

[9 mei 1887 Brief van F. van Eeden aan W. Kloos]

[11 mei 1887 Brief van A.C. Kruseman aan F. Smit Kleine]

[12 mei 1887 Bericht in de NRC]

[13 mei 1887 Brief van Mimi aan F.M. Wibaut]

[14 mei 1887 Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[15 mei 1887 Herdenkingsartikel van J. ten Brink in De Indische Gids]

[15 mei 1887 Brief van Mimi aan F. Smit Kleine]

[17 mei 1887 Brief van mevr. A.J.F. Clant van der Myll-Piepers aan Mimi]

[18 mei 1887 Brief van J.J. van Laar aan Mimi]

[19 mei 1887 Brief van D.J. Korteweg aan Mimi]

[25 mei 1887 Brief van Mimi aan D.J. Korteweg]

[28 mei 1887 Briefkaart van C. Vosmaer aan F. Smit Kleine]

[Eind mei 1887 Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[31 mei 1887 Brief van Mimi aan Wouter]

[2 juni 1887 Reeks essays van H.J. Polak in de NRC]

[3 juni 1887 Brief van F.P.J. Was aan Mimi]

[4 juni 1887 Briefkaart van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[5 juni 1887 Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan H.J. Polak]

[5 juni 1887 Brief van H.J. Polak aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[6 juni 1887 Briefkaart van mevr. Y. Braunius Oeberius-Meijer aan mevr. G.C. de Haas- Hanau]

[7 juni 1887 Briefkaart van Mimi aan J.F. Snelleman]

[9 juni 1887 Brief van H. Hussem aan Mimi]

[9 juni 1887 Brief van J.J. Janssen Schollmann aan J.H. de Haas]

[Omstr. 10 juni 1887 Herdenkingsartikel van F. van Eeden in De Nieuwe Gids]

[11 juni 1887 Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[12 juni 1887 Brief van C.Th. van Deventer aan een onbekende]

[12 juni 1887 Brief van Mimi aan Marie Berdenis van Berlekom]

[13 juni 1887 Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan Mimi]

[14 juni 1887 Brief van Mimi aan A.H.E. Douwes Dekker]

[15 juni 1887 Herdenkingsartikel in De Lantaarn]

[15 juni 1887 Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[15 juni 1887 Herdenkingsartikel van J.W. Spin in De Leeswijzer]

[18 juni 1887 Briefkaart van N. Braunius Oeberius aan J.H. de Haas en echtenote]

[6 juli 1887 Artikel van Van den Brandt in Recht voor Allen]

[13 juli 1887 Brief van Mimi aan P.H. Ritter]

[1887 Herdenkingsartikel van F. Smit Kleine in Die Nation]

[25 juli 1887 Brief van Mimi aan F. Smit Kleine]

[25 juli 1887 Artikel van S.E.W. Roorda van Eysinga in Recht voor Allen]

[6 augustus 1887 Bericht in De Nederlandsche Spectator.]

[17 augustus 1887 Briefkaart van Edu aan de redaktie van het Nieuws van den Dag]

[25 augustus 1887 Brief van Edu aan Sietske Abrahamsz]

[28 augustus 1887 Brief van Mimi aan het echtpaar de Haas]

[29 augustus 1887 Brief van Mimi aan Edu]

[30 augustus 1887 Brief van Sietske Abrahamsz aan Edu]

[Omstr. 15 november 1887 Lijst van intekenaren voor de gedenksteen]

[Omstr. 15 november 1887 Circulaire over de gedenksteen]

[14 december 1887 Bericht over de gevelsteen in het Algemeen Handelsblad]

[16 december 1887 Bericht over de gevelsteen in Het Nieuws van den Dag]

[23 december 1887 Bericht over de aankoop van het huis in Nieder-Ingelheim in de NRC]

[Omstr. 24 december 1887 Bericht over een comité tot de aankoop van het huis in Nieder-Ingelheim in de Arnhemsche Courant]

[24 december 1887 Bericht over de aankoop van het huis in Nieder-Ingelheim in De Amsterdammer]

Nagekomen brieven en dokumenten 1839-1870

Nagekomen brieven en dokumenten

[1839-1842 Herinneringen van A.P. Godon]

[27 september 1839 Brief van W. Douwes Dekker aan C. Abrahamsz-Douwes Dekker]

[Omstr. 1840 Berijming door E. Douwes Dekker van een sprookje van Grimm]

[22 mei 1841 Brief van E. Douwes Dekker aan J.H. Scholten]

[27 juli 1841 Brief van E. Douwes Dekker aan J.H. Scholten]

[21 augustus 1841 Brief van M. Wessels aan J.H. Scholten]

[17 april 1842 Brief van P. Bleeker aan A.C. Kruseman]

[10 augustus 1842 Brief van E. Douwes Dekker aan H.J. Huskus Koopman]

[juni 1843 Gedicht van E. Douwes Dekker]

[3 augustus 1845 Gedicht van E. Douwes Dekker]

[Fragmenten uit de autobiografie van C. Abrahamsz]

[4 september 1847 Brief van P. Douwes Dekker aan A.C. Kruseman]

[8 oktober 1849 Beantwoording van vraagpunten, mogelijk door E. Douwes Dekker, inzake nieuw strafrecht voor Nederlands-Indië]

[23 oktober 1851 Brief van P. Douwes Dekker aan A.C. Kruseman]

[17 oktober 1852 Machtiging van J. van Heeckeren Brandsenburg aan E. Douwes Dekker]

[25 december 1852 Brief van E. Douwes Dekker en Tine aan P. Douwes Dekker]

[30 december 1852 Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker en echtgenote]

[8 januari 1853 Brief van E. Douwes Dekker aan mevr. A. van de Velde-Douwes Dekker]

[16 januari 1853 Brief van E. Douwes Dekker aan A.C. Kruseman]

[18 januari 1853 Brief van E. Douwes Dekker en Tine aan P. Douwes Dekker en echtgenote]

[12 februari 1853 Brief van Tine aan mevr. A. van de Velde-Douwes Dekker]

[27 februari 1853 Brief van E. Douwes Dekker aan A.C. Kruseman]

[9 maart 1853 Brief van E. Douwes Dekker aan A.C. Kruseman]

[14 maart 1853 Brief van E. Douwes Dekker aan A.C. Kruseman]

[22 maart 1853 Brief van Tine aan mevr. A. van de Velde-Douwes Dekker]

[16 mei 1853 Brief van Tine aan mevr. A. van de Velde-Douwes Dekker]

[21 mei 1853 Brief van E.H. Kol aan J. van Heeckeren Brandsenburg]

[25 mei 1853 Brief van E. Douwes Dekker aan E.H. Kol]

[2 juli 1853 Brief van E. Douwes Dekker aan A.C. Kruseman]

[8 juli 1853 Brief van Tine aan mevr. A. van de Velde-Douwes Dekker]

[21 juli 1853 Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker]

[26 juli 1853 Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker]

[1 augustus 1853 Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker]

[2 augustus 1853 Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker]

[7 augustus 1853 Brief van J. van Heeckeren Brandsenburg aan E.H. Kol]

[15 september 1853 Brief van Tine aan mevr. A. van de Velde-Douwes Dekker]

[15 oktober 1853 Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker]

[6 januari 1854 Brief van E. Douwes Dekker aan mevr. M. van de Velde-Douwes Dekker]

[7 januari 1854 Brief van J. Douwes Dekker aan L.W.C. Keuchenius]

[9 januari 1854 Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker]

[21 april 1854 Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker]

[18 juni 1854 Brief van Tine aan mevr. A. van de Velde-Douwes Dekker]

[30 juni 1854 Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker]

[1 juli 1854 Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker]

[26 december 1854 Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker]

[29 december 1854 Koncept voor een brief van P. Douwes Dekker aan E. Douwes Dekker]

[6 februari 1855 Brief van Tine aan P. Douwes Dekker en mevr. M. Douwes Dekker-Abrahamsz]

[23 februari 1855 Koncept voor een brief van P. Douwes Dekker aan E. Douwes Dekker]

[6 maart 1855 Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker]

[12 maart 1855 Koncept voor een brief van P. Douwes Dekker aan E. Douwes Dekker]

[17 mei 1855 Telegram van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker]

[17 mei 1855 Koncept voor een brief van P. Douwes Dekker aan E. Douwes Dekker]

[31 oktober 1855 Brief van de Directeur Generaal aan E. Douwes Dekker]

[16 februari 1856 Geheim besluit van A.J. Duymaer van Twist]

[2 april 1857 Akte van Borgtocht]

[2 januari 1858 Brief van C. Abrahamsz jr. aan mevr. A. Van de Velde-Douwes Dekker]

[9 juni 1859 Brief van P. Douwes Dekker aan A.C. Kruseman]

[21 april 1860 Brief van P. Douwes Dekker aan A.C. Kruseman]

[29 mei 1860 Brief van P. Douwes Dekker aan A.C. Kruseman]

[24 november 1860 Bericht in de Algemeene Konst- en Letterbode]

[Begin maart 1861 Gedicht van R.C. d'Ablaing van Giessenburg]

[4 juni 1861 Brief van J. Douwes Dekker aan mevr. A. van de Velde-Douwes Dekker]

[1 juli 1861 Bespreking van Max Havelaar in Annuaire des deux Mondes]

[18 januari 1862 Brief van Multatuli aan de firma Broese]

[28 januari 1862 Tekst van Multatuli]

[30 januari 1862 Brief van J. van Lennep aan Multatuli]

[4 februari 1862 Brief van A. Veder aan J. van Lennep]

[4 februari 1862 Feuilleton van G. Broens jr. in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad]

[7 februari 1882 Feuilleton van G. Broens jr. in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad]

[22 februari 1862 Advertentie van Multatuli in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad]

[22 februari 1862 Verslag van een voordracht door Multatuli in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad]

[8 maart 1862 Verslag van de tweede voordracht van Multatuli in het Nieuw Amsterdamsch Handels-en Effectenblad]

[Voorjaar 1862 Bewaard gebleven envelop van een brief van Multatuli aan Mimi]

[21 april 1862 Verslag van de laatste voordracht van Multatuli in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad]

[Ongev. 18 mei 1862 Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg]

[Omstr. 1862 Bericht van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg]

[1862 Brieven van Multatuli aan de lezers der Ideeën]

[23 juni 1862 Bericht in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad]

[7 augustus 1862 Advertentie in het Nieuw Amsterdamsch Handels-en Effectenblad]

[Eind september 1862 Opdracht van Multatuli aan Richard Hol]

[20 oktober 1862 Advertentie in het Nieuw Amsterdamsch Handels-en Effectenblad]

[Omstr. januari 1863 Brief van Multatuli aan Tine]

[11 april 1863 Advertentie in het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage]

[11 april 1863 Hoofdakte van Mimi]

[18 juli 1863 Brief van Th. Abrahamsz aan een onbekende]

[1863 Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg]

[7 september 1863 Brief van Multatuli aan Mimi]

[Ongev. 20 februari 1864 Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg]

[Omstr. 22 maart 1864 Brief van Multatuli aan een onbekende]

[16 juni 1864 Brieffragment van Multatuli aan Mimi]

[13 juli 1864 Toegangskaartje voor een lezing van Multatuli]

[Wsch. 14 juli 1864 Kladberekeningen door R.C. d'Ablaing van Giessenburg]

[Omstr. september 1864 Brief van Multatuli aan Mimi]

[1 oktober 1864 Vertaling door Multatuli van zijn bijdrage aan het Congres der internationale vereeniging tot bevordering der Sociale Wetenschappen]

[1 oktober 1864 Herinneringen van F. Domela Nieuwenhuis]

[20 januari 1865 Aankondiging in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad]

[20 januari 1865 Recensie in De Rotterdamsche Courant]

[21 januari 1865 Aankondiging van De Bruid Daarboven]

[25 januari 1865 Bericht in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad]

[26 januari 1865 Bericht in Vox Studiosorum]

[30 januari 1865 Recensie in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad]

[Omstr. febr. 1865 Aantekening van R.C. d'Ablaing van Giessenburg]

[3 maart 1865 Ingezonden brief van Marie Anderson in De Dageraad]

[Omstr. april 1865 Brief van N. Braunius Oeberius aan Multatuli]

[11 mei 1865 Artikel in Asmodée]

[oktober 1865 Korrespondentie van Multatuli, afgedrukt op het omslag van zijn brochure Aan het Volk van Nederland]

[november 1865 Opdracht van Multatuli in de Bloemlezing van 1865]

[november 1865 Opdracht van Multatuli in de Bloemlezing van 1865]

[november 1865 Opdracht van Multatuli in de Bloemlezing van 1865]

[november 1865 Opdracht van Multatuli in de Bloemlezing van 1865]

[1 december 1865 Herinneringen van Sietske Abrahamsz]

[26 januari 1866 Envelop van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg]

[29 oktober 1866 Brief van Tine aan mevr. S. Omboni-Etzerodt]

[26 januari 1867 Tien kwitanties, getekend door Tine]

[5 februari 1867 Brief van mevr. J. Etzerodt-van Vloten aan A.C. Kruseman]

[16 februari 1867 Brief van mevr. J. Etzerodt-van Vloten aan A.C. Kruseman]

[2 maart 1867 Brief van mevr. J. Etzerodt-van Vloten aan A.C. Kruseman]

[april 1867 Brief van A.C. Kruseman aan E.J. Potgieter]

[25 juni 1867 Brief van mevr. J. Etzerodt-van Vloten aan de heer en mevr. Kruseman]

[augustus 1867 Brief van Multatuli aan M. Rooses]

[Omstr. september 1867 Kladversie van onbekende gedeelten uit Vorstenschool]

[oktober 1867 Verslag door Lucien Jottrand in de Revue Trimestrielle]

[4 december 1867 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Procureur-Generaal van het Provinciaal Gerechtshof in Noord-Holland]

[10 december 1867 Brief van de Procureur-Generaal in Noord-Holland aan de Minister van Justitie ad interim]

[25 maart 1868 Brief van het Ministerie van Koloniën aan Multatuli]

[30 maart 1868 Brief van Multatuli aan F.C. Donders]

[11 juni 1868 Recensie in The Scotsman]

[31 oktober 1868 Bericht in de Sneeker Courant]

[6 november 1868 Brief van Multatuli aan S.R. van der Ley]

[12 november 1868 Brief van Multatuli aan S.R. van der Ley]

[26 november 1868 Brief van Multatuli aan S.R. van der Ley]

[8 december 1868 Multatuli wordt erelid van Gijsbert Japicx]

[12 december 1868 Bericht in de Sneeker Courant]

[19 december 1868 Brief van Multatuli aan de firma Enschedé]

[6 maart 1869 Tekst van een voordracht door Multatuli]

[5 mei 1869 Brief van Multatuli aan de firma Enschedé]

[29 juli 1869 Brief van jhr F.A. Hartsen aan de firma Enschedé]

[30 juli 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[2 augustus 1869 Brief van Multatuli aan de firma Enschedé]

[3 augustus 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[5 augustus 1869 Brief van Multatuli aan de firma Enschedé]

[13 augustus 1869 Brief van Multatuli aan de firma Enschedé]

[12 september 1869 Brief van A. Buijs aan de firma Enschedé]

[14 oktober 1869 Brief van Multatuli aan de firma Enschedé]

[29 december 1869 Brief van Multatuli aan de firma Enschedé]

[13 januari 1870 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[18 januari 1870 Brief van Multatuli aan de firma Enschedé]

[maart 1870 Brieffragment van Multatuli aan een onbekende]

[6 september 1870 Brief van Multatuli aan de firma Enschedé]

[6 september 1870 Manuskript van een bijdrage ‘Van den Rijn’ bestemd voor de Opregte Haarlemsche Courant]

[9 september 1870 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[oktober 1870 Brieffragment van Multatuli aan J. Houwink]

[Omstr. 1870 Door Multatuli opgestelde lijst van 81 woorden waarin de o de enige klinker is]

[Omstr. 26 oktober 1870 Brief van Multatuli aan T. Bokma]

[Omstr. 1870 Aantekeningen in het Memoriaal]

Biografische aantekeningen


[10 maart 1887
Boedelbeschrijving door notaris Carl Wolf]

10 maart 1887

Boedelbeschrijving door notaris Carl Wolf. Gekopieerd in twee schoolschriften in blauwe kaft, alleen op de oneven pagina's beschreven over 18 bladzijden in schrift I en 5 bladzijden in schrift II. (M.M.) De boedelbeschrijving is op 2 april voltooid.

Ausfertigung einer Urkunde errichtet von Carl Wolf, Grossherzoglich Hessischem Notar im Amtssitze Ober-Ingelheim, am 10. März und 2. April 1887. enthaltend Inventar über die Gütergemeinschaft der Ehegatten Eduard Douwes Dekker in Nieder-Ingelheim und den persönlichen Nachlass des genannten Herrn Douwes Dekker.

Ausfertigung vom 10. März und 2. April 1887

Heute den zehnten März des Jahres achtzehnhundert siebenundachtzig, des Nachmittags um drei Uhr, zu Nieder-Ingelheim, in der Sterbewohnung des Herrn Eduard Douwes Dekker nachgenannt, wohin sich der amtierende Notar zwecks Inventur begeben hatte.

Vor dem für die Provinz Rheinhessen, mit dem Amtssitze zu Ober-Ingelheim bestellten Grossherzoglich Hessischen Notar Carl Wolf.

Auf Anstehen und im Beisein

1.) Der Frau Maria Friederike, Cornelie, geborene Hamminck-Schepel, ohne Gewerbe in Nieder-Ingelheim wohnhaft, Wittwe des daselbst verlebten Schriftstellers Herrn Eduard Douwes Dekker, handelnd hier eignen Namens, wegen der zwischen ihr und ihrem genannten verlebten Ehemanne bestandenen Gütergemeinschaft, sowie als Testaments-erbin desselben in Gemässheit des nacherwähnten Testamentes;
2.) Des Herrn Edmund Gassner, Grossherzoglicher Notar im Amtssitze zu Gau-Algesheim, handelnd hier als durch Beschluss des Grossherzoglichen Amtsgerichts Ober-Ingelheim vom vierundzwanzigsten Februar des laufenden Jahres bestellter Repräsentant der beiden Kinder Erster Ehe des Erblassers nämlich:
a. des Herrn Eduard Douwes-Dekker, volljährig, unbekannt wo abwesend;
b. der Frau Evertine geborene Douwes-Dekker, Ehefrau des Herrn Dr F. Bassani, Professor an der Universität in Mailand, woselbst beide zuletzt wohnhaft gewesen;
Diese beiden genannten Kinder erster Ehe handelnd hier als durch das nacherwähnte Testament beschränkte Intestaterben ihres genannten Vaters;
sowie im Beisein:
3.) Des Herrn Adam Görisch, provisorischer Gerichtsdiener am Grossherzoglichen Amtsgerichte Ober-Ingelheim, daselbst wohnhaft, handelnd hier in seiner Eigenschaft als von diesem Gerichte bestellter und seiner Erklärung nach auch bereits beeidigter Taxator der, der gegenwärtigen Inventur unterworfenen Vermögensobjekte - wurde
zur Wahrung der Rechte aller Beteiligten und unter Vorbehalt aller Rechte derselben die Inventur über:
1.) Die Gütergemeinschaft zwischen den genannten Eheleuten Dekker, und
2.) Den persönlichen Nachlass des mehrgenannten Herrn Eduard Douwes-Dekker aufgenommen, wie folgt:

§1
Vorbemerkungen

1.) Die zwischen den genannten Eheleuten Dekker, welche beide in Holland geboren sind und, soweit den Beteiligten bekannt, das holländische Indigenat bis zum Tode des Erblassers noch nicht aufgegeben hatten, bestandenen Ehe wurde abgeschlossen zu Rotterdam am Ersten April Achtzehnhunderfünfund-Siebenzig, und zwar nach Erklärung der Wittwe ohne Ehe-vertrag. Es sind deshalb die ehelichen und vermögensrechtlichen Verhältnisse der Eheleute Dekker, sowie auch die Regulierung des Nachlasses des verlebten Ehemannes Dekker lediglich nach holländischem Gesetz zu beurteilen und zu behandeln.
2.) Die Ehe blieb Kinderlos und löste sich auf durch den unter dem Neunzehnten Februar AchtzehnhundertsiebenundAchtzig erfolgten Tod des Ehemannes.
3.) Unter dem ersten August Achtzehnhundertneunundsiebenzig errichtete beziehungsweise hinterlegte der Erblasser bei dem Königlich Preussischen Amtsgerichte in Wiesbaden ein Testament, welches unter dem Vierten März des laufenden Jahres dortselbst eröffnet wurde und folgende Verfügung enthält:
‘Ich unterzeichneter Eduard Douwes Dekker, zur Zeit in Wiesbaden wohnhaft, erkläre hiermit als Universalerbin meines Vermögens einzustellen meine innigst geliebte Gattin Maria Friederike Cornelie Hamminck-Schepel.’ Inwieweit dieses Testament bei dem Vorhandensein der erwähnten Kinder erster Ehe, nach holländischem Gesetz zu Gunsten der überlebenden Ehefrau in Rechtswirksamkeit treten kann, bleibt späterer Untersuchung vorbehalten. Vorerst behält der Repräsentant der Ersteren denselben alle Rechte nach dieser Richtung bevor.
4.) Wie bereits mehrerwähnt, sind aus einer vorhergehenden Ehe des Erblassers die oben bereits näher qualifizierten und wie angegeben bei Gegenwärtigem vertretenen Kinder desselben vorhanden, welche jedenfalls nach holländischem Gesetze trotz des vorliegenden Testamentes jedoch in Berücksichtigung desselben zum Nachlass ihres Vaters berufen sind.
5.) Unter dem zweiundzwanzigsten Februar Achtzehnhundertsiebenundachtzig wurde der Nachlass durch das zuständige Grossherzogliche Amtsgerichte Ober-Ingelheim unter Siegel gelegt, welche Siegel unter dem heutigen unmittelbar vor Beginn der gegenwärtigen Inventur durch das genannte Gericht wiederabgenommen wurden, ohne dass eine Übergabe von Schlüsseln, da solche bei der Versiegelung nicht vorhanden waren, hierbei stattfand.
6.) Der Taxator versprach auf seinen geleisteten Eid hin, sich der ihm gewordenen gerichtlichen Auflage nach Pflicht und Gewissen zu entledigen.
7.) Vor Beginne gegenwärtiger Inventur wurde die Wittwe Dekker seitens des amtierenden Notars auf den von ihr am Schlusse der Inventur auszuleistenden Manifestationseid aufmerksam gemacht, und geschieht die Inventarisierung aller derselben unterworfenen Gegenstände auf Vorzeigen durch die Comparentin Frau Wittwe Dekker.
Nach Vorausschickung dieser einleitenden Vorbemerkungen wird nunmehr zur Aufstellung der einzelnen Massen geschritten, wie folgt:

§II
Gütergemeinschaft zwischen Maria Friederike Cornelie geborene Hamminck-Schepel und Eduard Douwes-Dekker

A. Activmasse

1. Mobilien

An Solchen finden sich vor und werden durch den anwesenden Taxator abgeschätzt:

1. Ein Schreibtisch (Puit) zu fünfundzwanzig Mark 25.-
2. ein Tischchen zu einer Mark fünfzig Pfennig 1.50
3. ein gepolsterter Sessel zu zehn Mark 10.-
4. ein Ditto zu drei Mark 3.-
5. ein Tischchen zu zwei Mark 2.-
6. ein Spieltischchen zu einer Mark 1.-
7. zwölf Rohrstühle zusammen zu achtzehn M. 18.-
8. eine Chaise-longue zu zwanzig M. [1.] Nog in het bezit van het Multatuli Museum. 20.-
9. ein Kohlenkasten mit Schippe zu einer Mark fünfzig Pfennig 1.50
10. ein Bild zu einer Mark 1.-
11. eine Lampe zu drei Mark 3.-
12. eine Partie Bûcher mit Bücherbrett zu 50.-
13. ein Sofa zu fünfundzwanzig Mark 25.-
14. ein runder Tisch mit Decke zu fünf M. 5.-
15. ein Globus [1.] Nog in het bezit van het Multatuli Museum. zu drei M. 3.-
16. ein Ölbild zu zwanzig Mark 20.-
17. ein Bücherschrank mit Büchern [1.] Nog in het bezit van het Multatuli Museum. zu sechzig Mark 60.-

18. ein Schreibtisch [1.] Nog in het bezit van het Multatuli Museum. zu vierzig Mrk 40.-
19. ein Schränkchen zu fünfzig Mrk 50.-
20. eine partie Bücher zu fünf Mrk 5.-
21. fünf Draperien zu fünfzehn Mrk. 15.-
22. vier Rouleaux zusammen zu vier M. 4.-
23. ein silberner Becher zu fünf Mrk 5.-
24. ein Teppich zu einer Mark 1.-
25. ein Tisch zu fünf Mrk 5.-
26. zwölf Stühle zu sechsunddreissig Mrk 36.-
27. zwei Lampen zu vier Mrk 4.-
28. ein Tisch zu drei Mark 3.-
29. ein Waschtisch zu fünf Mark 5.-
30. ein Nachttisch zu drei Mark 3.-
31. ein Spiegelschrank zu fünfzig Mrk 50.-
32. Sechs Stühle zu zwölf Mrk 12.-
33. ein amerikaner Ofen mit Kohlenfüller zu achtzig Mrk 80.-
33a ein vollständiges Bett mit Bettstelle zu achtzig Mrk 80.-
34. zwei Nachttische zu sechs Mrk 5.-
34a drei Vorhänge zu fünf M. 5.-
35. zwei Waschlavoirs mit Kannen zu drei Mrk 3.-
36. zwei Eckbretter zu einer Mrk fünfzig Pfennig 1.50
37. ein Handspiegel zu fünfzig Pfennig 0.50
38. eine eiserne Cassette mit zwei Revolvern zu zehn Mrk 10.-
39. Zwei Teppiche und ein Fussschemel zu zwei Mrk 2.-
40. ein vollständiges Bett mit Bettstelle zu Mrk 30.-
41. ein Spiegel zu fünfzig Pfennig 0.50
42. ein Tisch mit Decke zu zwei Mrk 2.-
43. zwei Ölbildchen zu einer Mrk 1.-
44. ein Commodchen zu drei Mrk 3.-
45. ein Tischchen zu fünfzig Pfg. 0.50
46. ein Teppich mit Fussschemel zu fünfzig Pfg. 0.50
47. zwei Kleiderschränke zusammen zu Mrk 40.-
48. ein vollständiges Bett mit Bettstelle zu Mrk 40.-
49. drei Teppiche zu Mrk 3.-
50. ein zerlegbarer Stuhl zu drei Mrk 3.-

51. zwei Körbe zu fünfzig Pfg. 0.50
52. verschiedenes Buchbinderwerkzeug zu M. 2.-
53. eine Uhr zu drei Mrk 3.-
54. ein Bett mit Bettstelle zu Mrk 20.-
55. ein Kleiderschrank zu zehn Mrk 10.-
56. ein Tisch mit Decke zu Mrk 1.50
57. eine Partie Gartenmöbel zu Mrk 25.-
58. drei Mistbeetfenster [2.] Mistbeetfenster: broeibakruit (du.) zu Mrk 6.-
59. ein Wandschrank zu Mrk 1.50
60. eine alte Kiste zu fünfzig Pfg. 0.50
61. sieben Koffer zu Mrk 15.-
62. Diverse Vorhänge zu Mrk 2.-
63. drei Türvorlagen zu Mrk 1.50
64. eine Hängelampe zu Mrk. 1.-
65. diverse Treppenläufer zu Mrk. 5.-
66. ein Kleiderhalter und ein Schirmhalter zu Mrk. 2.-
67. eine Wanduhr zu Mrk. 5.-
68. ein Tisch mit Decke zu Mrk. 25.-
69. ein ditto mit Decke zu Mrk. 10.-
70. ein rundes Tischchen zu Mrk. 1.50
71. ein Bücherbrett mit Büchern zu Mrk. 5.-
72. eine Standuhr zu zehn Mrk 10.-
73. fünf Bilder zu zehn Mrk. 10.-
74. ein Spiegelschrank zu Mrk. 25.-
75. ein Sofa zu Mrk 25.-
76. ein hölzerner Ofenschirm zu Mrk. 2.-
77. ein Büffet mit Aufsatz zu Mrk 30.-
78. ein Kinder-Pianino zu Mrk. 50.-
79. ein Klavierstuhl zu Mrk. 1.50
80. Vier Vorhänge zu Mrk.. 6.-
81. vier Rouleaux [3.] Rouleau: rolgordijn (fr.) zu Mrk. 4.-
82. ein Feldstecher [4.] Feldstecher: veldkijker (du.) mit Etuis zu Mrk 10.
83. eine Hängelampe zu Mrk. 5.-
84. ein Kohlenkasten mit Schippe zu Mrk 1.50
85. eine Theemaschine zu Mrk 10.-
86. zwei Dutzend diverse Gläser zu Mrk. 2.-
87. eine Zuckerdose zu fünfzig Pfg. 0.50
88. drei Türvorlagen zu einer Mrk. 50 Pfg. 1.50

89. ein Tisch mit Decke zu fünf Mrk. 5.-
90. ein Waschtisch mit Lavoir und Kanne zu fünf Mrk 5.-
91. ein Spiegel zu einer Mark 50 Pfg. 1.50
92. ein Schränkchen zu Mk. 20.-
93. eine alte Nähmaschine zu Mrk. 15.-
94. drei Rouleaux und ein Vorhang zu M. 4.-
95. ein Kleiderschrank zu Mk. 10.-
96. ein Bett mit Bettstelle zu Mrk. 20.-
97. ein Nachttisch zu Mrk 3.-
98. ein alter Ofen zu Mk. 1.50
99. ein vollständiges Bett mit Bettstelle zu M. 50.-
100. eine Commode zu Mrk. 7.-
101. ein Nachttisch zu Mrk. 4.-
102. drei Bilder zu Mrk. 3.-
103. ein Bücherschrank mit Büchern zu zwei Mark 2.-
104. ein ovaler Tisch zu zehn Mark 10.-
105. ein Sessel zu Mrk. 3.-
106. ein amerikaner Ofen zu Mrk. 20.-
107. ein Waschtisch mit Lavoir und zwei Kannen zu fünfzehn Mark 15.-
108. ein Kleiderhalter zu Mark 2.-
109. ein Eckbrett zu drei Mark 3.-
110. ein Spiegel zu fünf Mrk 5.-
111. zwei Vorhänge zu sechs Mrk 6.-
112. ein Teppich zu einer Mark 1.-
113. ein Küchenschrank mit Aufsatz zu fünfzehn Mark 15.-
114. ein Küchentisch mit zwei Stühlen zu drei Mark 3.-
115. das Blechgeschirr zu einer M. 1.-
116. ein Kohlenkasten mit Schippe zu M. 0.50
117. verschiedene Löffel und Gabeln zu M. 5.-
118. diverses Porzellan zu Mrk. 5.-
119. eine Wasserbank mit drei Eimern zu fünfzig Pfg. 0.50
120. das hölzerne Geschirr zu zwei M. 2.-
121. ein Spühlbrett zu M. 0.50
122. diverse grössere Töpfe zu Mrk 2.-
123. zwei Ziegen [5.] Ziege: geit (du.) zu zwanzig Mrk 20.-
124. verschiedene alte Lampen zu Mrk 2.-

125. eine Hobelbank [6.] Hobelbank: schaafbank (du.) mit Hobel zu Mrk 5.-
126. eine Brutmaschine zu 5 Mrk 5.-
127. ein Fliegenschrank zu drei M. 3.-
128. das Gartengeschirr zu drei Mrk. 3.-
129. diverse Bütten und eine Badbütte zu drei Mrk 3.-
130. eine Doppelleiter zu einer Mrk 1.-
131. ein Hund zu Mrk. 5.-
132. ein Handkarren zu Mrk 10.-
133. verschiedene Giesskannen zu M. 2.-
134. zwölf leinene und sechs baumwollene Betttücher zu Mrk 45.-
134a. vierundzwanzig Handtücher zu M. 12.-
135. sechsunddreissig Servietten zu M. 35.-
136. sechs Tischtücher zu Mrk. 18.-
137. zwölf Bettüberzüge zu dreissig Mrk. 30.-
137a vierundzwanzig Küchenhandtücher zu M. 10.-
_____
138. Gesamtbetrag dieser Mobilien
Eintausend fünfhundert sechsundneunzig Mark
1596.-
138a Bezüglich der Kleidungsstücke, des Leibweisszeugs, des Leibgerätes und der Schmucksachen kommen die Parteien überein, dass diese Gegenstände nicht zur Gütergemeinschaft inventiert werden, sondern je nach ihrer Beschaffenheit als zum persönlichen Vermögen der Ehcleute Eduard Douwes-Dekker gehörig betrachtet werden sollen. Es werden deshalb bei gegenwärtiger Inventur nur die Sachen des Ehemannes aufgenommen werden.
2. Bares Geld.
139. An barem Gelde war am Todestage vorhanden die Summe von zweihundert Mark 200
_____
welche die überlebende Wittwe an sich genommen hat. 1796
3. Ausstände [7.] Ausstand: uitgeleend geld (du.)
140. haben sich nicht ergeben.
4. Ersatzforderungen
sind nicht vorhanden.

5. Immobilien.
141. hierher gehören nur die folgenden Immobilien, nämlich:
142. Flur II No 413-588 Klafter [8.] Klafter: vadem, oppervlaktemaat (du.) oder zweitausendeinhundert achtunddreissig Meter Acker auf der Kreuzkirch, neben der Strasse und Johann Hartkopf XI. Ehefrau; und
Flur II No 413, 5-131 Klafter oder sechshundert fünfundzwanzig Meter Hofraite [9.] Hofraite: erf met opstallen (du.) daselbst, nebenselbst und Strasse, erworben gemäss Kaufakt vor Notar Gassner in Gau-Algesheim vom zwanzigsten Juli achtzehnhundertachtzig von den Eheleuten Jakob Luger in Nieder-Ingelheim um den Kaufpreis von elftausend Mark, welcher nach der Erklärung der Wittwe ausbezahlt ist bis auf den Betrag von viertausend Mrk, geschuldet an den quiescierten Notar [10.] quiescierter Notar: notaris in ruste (du.) Herrn Lippold in Mainz und fällig und zahlbar in acht Jahresterminen auf ersten Juni achtzehnhundert siebenundachtzig und denselben Tag der sieben unmittelbar darauffolgenden Jahre, jedesmal zu einem Achtel und mit Zinsen zu fünf Prozent per Jahr, welche vom ersten Juni achtzehnhundertsechsundachtzig an laufen und alljährlich mit den einzelnen Terminen zu entrichten sind. Die vorstehenden Immobilien werden unter Berücksichtigung des Umstandes, dass an dem Hause nach dem Kaufe bedeutende Umbauten vorgenommen worden sind, von dem Taxator zu einem Werte von siebenzehntausend Mark veranschlagt.
Der vorerwähnte Kaufakt inventiert No zwei und paraphiert
Gesamtbetrag der Aktivmasse: achtzehntausend siebenhundert sechsundneunzig Mark
18,796.-

Hiermit wurde die heutige Verhandlung geschlossen des Abends um sechs Uhr und die Fortsetzung der gegenwärtigen Inventur auf unbestimmte Zeit vertagt.

Die heute inventirten Mobilien und Urkunden bleiben im Verwahr der Wittwe, welche sich damit belastet.

Worüber diese Urkunde!

So geschehen und aufgenommen zu Nieder-Ingelheim am Eingangs angegebenen Ort, Tag und Stunde, welche die beiden Requirenten und der Taxator nach geschehener Vorlesung mit dem amtierenden Notar unterzeichnet haben. Unterzeichnet sind auf der Urschrift: Frau Douwes-Dekker-Schepel, A. Görisch, Gassner und Wolf.-

Inventarschluss vom 2. April 1887.

Heute den zweiten April achtzehnhundert siebenundachtzig, zu Nieder-Ingelheim in der Sterbewohnung des Herrn Eduard Douwes-Dekker, wohin sich der amtierende Notar zwecks Inventur begeben hatte, des Nachmittags drei Uhr;

Vor dem für die Provinz Rheinhessen, mit dem Amtssitze zu Ober-Ingelheim bestellten Grossherzoglich hessischen Notar Carl Wolf.

Auf Anstehen und im Beisein der, in dem, dem gegenwärtigen voranstehenden Inventarprotokolle vom zehnten März letzthin näher bezeichneten Requirenten, in ihren daselbst angegebenen Eigenschaften, sowie in Gegenwart des vorgenannten Taxators Herrn Adam Görisch;

wurde

zur Wahrung der Rechte aller Beteiligten und unter Vorbehalt aller Rechte derselben die Inventur über:

1.) Die Gütergemeinschaft zwischen den Eheleuten Dekker vorgenannt; und
2.) den persönlichen Nachlass des Ehemannes fortgesetzt, wie folgt:

B. Passivmasse

der Gütergemeinschaft:

dieselbe schuldet:

143) den auf der gütergemeinschaftlichen Hofraite [9.] Hofraite: erf met opstallen (du.), wie in pos. 142 bereits näher ausgeführt, lastenden Restkaufpreis von viertausend Mark nebst laufenden Zinsen Mrk 4000.-
144. An Rechtsanwalt Dr. Falker in Mainz Kosten hundert Mark 100.-

145. verschiedene Buchhändler hundert Mark 100.-
146. An die Firma Westenburgerhellmeister in Mainz hundertachtundsiebzig Mrk 178.-
147. An die firma W. Achenbach daselbst Mrk. 40.-
148. An Geschwister Alsberg daselbst Mrk. 54.-
149. An Busch in Mainz Mrk. 5.-
150. An Kutscher Graul in Nieder-Ingelheim Mrk. 32.-
151. An Schreiner Sinning daselbst Mrk. 30.-
152. An Bierbrauer Kröll daselbst Mrk. 17.-
153. An Tapezierer Hilgert daselbst Mrk. 32.-
154. An die Erben Werner daselbst Mrk. 40.-
155. An Johann Möser daselbst Mrk. 35.-
156. An den Kohlenhändler Mrk. 120.-
157. An den Metzger Mrk. 140.-
158. An Kaufmann Cyrenius in Nieder-Ingelheim neunzig Mark 90.-
159. diverse kleinere Passsiven einschliesslich des am Todestage des Erblassers rückständigen Lohnes der Dienerschaft - im Gesamtbetrage von Mrk. 87.-
160. Gesamtbetrag der Passivmasse:
Fünftausend Einhundert Mark
5100.-

§ III
Persönlicher Nachlass des Herrn Eduard Douwes Dekker A. Activmasse

161. Dieselbe besteht, wie bereits aus der ersten Inventarverhandlung ersichtlich, einzig und allein aus dem Hälftanteile des Erblassers an vorinventierten Gütergemeinschaft; wozu nach der Vereinbarung der parteien in pos. 138 oben bloss noch kommt das Leibweisszeug und das Leibgeräte, sowie die Kleidungsstücke und die Schmucksachen des Erblassers, welche zusammen veranschlagt werden zu einem Werte von zweihundert Mrk.
B. Passivmasse.
152. Der Nachlass ist ausweislich der gegenwärtigen Inventur mit keinen anderen Passiven belastet als

den Kosten der letzten Krankheit und der Verbrennung der Leiche in Gotha im Gesamtbetrage von neunhundert Mark 900.-

§ IV
Urkunden.

Ausser den oben inventirten Urkunden, welche durch den amtierenden Notar paraphiert wurden, finden sich keine mehr vor.

§ V
Schlussbemerkungen:

Da sich sonst nichts zu inventieren vorfand, auch die Parteien erklärten dass sie keine weiteren Angaben mehr zu machen hatten, so forderte hierauf der amtierende Notar die Wittwe Dekker auf, den gesetzlich vorgeschriebenen Mamfestationseid auszuleisten, welchen dieselbe auch sofort mit aufgehobener Rechten in folgenden Worten ausgeleistet hat, nämlich:

‘Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, dass ich alles, was zu der zwischen mir und meinem verlebten Ehemanne bestandenen Gütergemeinschaft, beziehungsweise zu dessen persönlichem Vermögen gehört, getreu und gewissenhaft angegeben, und nichts verheimlicht oder verschwiegen, auch nicht weiss oder gesehen habe, dass dritte Personen etwas dahingehöriges beseitigt haben - So wahr mir Gott helfe.’

Über diese Eidesleistung wurde sofort diese Urkunde erteilt und hierauf die gegenwärtige Inventur geschlossen des Nachmittags um sechs Uhr.

Die inventierten Gegenstände bleiben, wie alle übrigen vorinventierten Gegenstände, im Verwahr der Wittwe Dekker, welche sich damit belastet.

Worüber diese Urkunde!

So geschehen und aufgenommen zu Nieder-Ingelheim, am Eingangs angegebenen Ort, Tag und Stunde, welche die sämtlichen Comparenten nach geschehener Vorlesung mit dem amtierenden Notar unterzeichnet haben.

Unterzeichnet sind auf der Urschrift:

Frau Douwes-Dekker Schepel,

Gassner, Görisch und Wolf.

Für richtige Ausfertigung mit der Bescheinigung, dass zur Ur-schrift dieser Urkunde der Stempelbetrag von siebenzehn Mark fünfzig Pfg. verwendet worden ist.

Ober-Ingelheim, den 7. September 1887.

gez. Wolf

Grossherzoglicher Notar.