Multatuli.online

Bibliografieën, biografieën

en overige secundaire literatuur

 

OVERZICHT VAN MULTATULI-LITERATUUR/BIBLIOGRAFIE

A.J. de Mare, Multatuli-literatuur, 1948

Julius Pée, 'Bibliografie over Multatuli', in Tijdschrift voor Levende talen XI (1945) 6

P.C. van der Plank, Multatuli-literatuur 1948-1977, 1987

Multatuli Biografie op Bibliotheek.nl

Internationaal instituut voor sociale geschiedenis, Archief Multatuli 1860-1887

Jos van Waterschoot, De bibliotheek van Multatuli, 1992

 

SELECTIE VAN BIOGRAFIEËN

Marie Anderson, Uit Multatuli's leven, Bijdragen tot de kennis van zijn karakter, 1902

J. van den Bergh van Eysinga, Multatuli, 1920

J. de Gruyter, Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker, 1920

Lodewijk van Deyssel, Multatuli en zijn werk, de vrouwen, de menschen, 1922

E. du Perron, De man van Lebak, 1937, Verzameld werk, deel 4, 1956

Julius Pée, Multatuli en de zijnen, 1937

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren, 1937

Paul van 't Veer, Het leven van Multatuli, 1979

Willem Frederik Hermans, De raadselachtige Multatuli, 1987

Hans van Straten, Multatuli, van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven, 1995

Dik van der Meulen, Leven en werk van Eduard Douwes Dekker, 2002 

 

SELECTIE VAN SECUNDAIRE LITERATUUR

Th. Famulus, Multatuli's Gebed van den onwetende, 1909

Joost van Vollenhoven, Multatuli en congé, 1909 (en recensie hiervan in De Gids)

Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Multatuli als ketter bij uitnemendheid, 1910

W.R. Hora Adema, Vergelijkende geschiedenis van Multatuli... en De echo van Multatuli, 1910

H. de Leeuwe, Multatuli, Het drama en het toneel, 1950

100 Jaar Max Havelaar, Essays over Multatuli, 1962

H.A. Gomperts, 'Multatuli', in: De schok der herkenning. Acht causerieën over de invloed van invloed in de literatuur, 1963

Henri A. Ett, De opvoeringen van Multatuli's Vorstenschool door de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging gedurende het tijdvak van 1 maart 1875 tot 23 mei 1879, 1967 (binnenkort digitaal beschikbaar)

Atte Jongstra, De Multatulianen, 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde, 1985

J.J. Oversteegen, De redelijke natuur. Multatuli's literatuuropvatting, 1987

Eep Francken, De veelzijdige muze van E. Douwes Dekker, 1990 

Gerard Termorshuizen en Kees Snoek, Adinda! Duizend vuurvliegjes tooien je loshangend haar, 1991

Eep Francken, 'Multatuli, kolonialist zonder moederland', in Antipode (1993) p. 1-8

Philip Vermoortel, De schrijver Multatuli, 1995

Hans Rooseboom, "Ik kyk altyd kwaad op m'n portretten en dat is onwaar",  Acht portretten van Multatuli, 2002

Elsbeth Etty, '"Zijn cultus is ons aller heilige plicht". Multatuli: de Prometheus in ons taalgebied", Pacificatielezing 2018

Philip Vermoortel, Wie is wie in Max Havelaar, 2020

Rob Luckerhof, 'De "kwelgeest" van Multatuli' Over de briefwisseling met uitgeverij Elsevier, in: Elsevier Weekblad, 29 februari 2020

Antoon Bosselaere en Philip Vermoortel, 'Au Prince Belge: Speurtocht naar de Brusselse kraamkamer van Max Havelaar', in Multatuli Jaarboek 2021, p. 83.

 

Ook interessant

Nelleke Noordervliet, Tine, of De dalen waar het leven woont, 1987

Gerard Termorshuizen, Journalisten en heethoofden, Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers1744-1905, 2001

Martin van Bossenbroek, De wraak van Diponegoro, Begin en einde van Nederlands-Indië, 2020

David van Reybrouck, Revolusi, Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld, 2020

 

Zie voor veel meer uitgaven van, over en naar aanleiding van Multatuli: de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren DBNL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATIE: Multatulianen vlnr en vbnb: Dik van der Meulen, Geert van Oorschot (1909-1987), Marie Anderson (1842-1917), Henri Ett (1909-1982), E. du Perron (1899-1940), Julius Pée (1871-1951) , Willem Frederik Hermans (1921-1995), Garmt Stuiveling (1907-1985), Philip Vermoortel, Hans van den Bergh (1932-2011) , Atte Jongstra