Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

13 januari 1887

van

Multatuli, Mimi Douwes Dekker bio

aan

Hendrik Clemens Muller (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

13 januari 1887

Briefkaart van Multatuli en Mimi aan H.C. Muller, met poststempels Nieder-Ingelheim 13-1-87 en Amsterdam 14 jan 87, geadresseerd aan WEDG.Heer Dr. H.C. Muller P.C. Hooftstraat 137. Amsterdam. (M.M.)

24)........L f5 × h3

25) K f3-e2 -

Veel dank voor de portretten. M'n vrouw zegt dat ze goed lyken. Wat kykt die kleine kerel de wereld brutaal aan. Dat belooft wat.-

Ja, die celstraf voor 'n beschaafd gevoelig mensch, die aanraking met stokkenknechts die afhankelykheid van willekeur - 't is vreeselyk! En had nu onze D.N. nog maar 't bewustzyn iets bereikt te hebben, iets goeds namelyk! Maar ik beweer dat juist het tegendeel 't geval is. Velen die zeer ontevreden waren met den toestand, zyn door den aangeslagen toon en de voorgestelde (of tendeele beproefde) middelen afgeschrikt. Dit is zeer jammer.

Hart. gegr. UDW Dek

13 Januari '87

Ge zyt toch niet ziek? [1.] Dit postscriptum is in de hand van Mimi in blauw potlood dwars door de tekst van Multatuli heengeschreven. (M.M.) Uw vrouw is heel goed op 't portret, gy te flauw, dank!-

Ja dat andere is vreesselyk! hoe houdt hy zich toch? Hebt ge hem gesproken?

Wy denken er ook voortdurend aan. het is wreed.