Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

2 januari 1887

van

Multatuli

aan

Hendrik Clemens Muller (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

2 januari 1887

Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller. Met poststempels Nieder-Ingelheim 3-1-87 en Arnhem 4 jan 87 en geadresseerd aan WEDZ-geleer. H.C. Muller Litt. hum. Dr. Mejuff. De Grauw Velperweg Arnhem (Holland). (M.M.)

18)......e5-e4

19) Lb2 × Sd4.

Van harte omnia fausta [1.] omnia fausta: alle voorspoed (lat.), U en de Uwen. ('n beetje tegenspoed op 't ‘vierkant oorlogsveld’ wensch ik u wel toe.)

Gegr.

tt

DD

Zondag