Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

25 december 1852

van

Multatuli, Tine Douwes Dekker-van Wijnbergen bio

aan

Pieter Douwes Dekker (bio)

 

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

* 25 december 1852

Brief van E. Douwes Dekker en Tine aan P. Douwes Dekker (afschrift M.M.)

Helvoet [1.] Helvoet: Hellevoet was de haven waar Dekker en zijn vrouw deze dag aan land gingen, na op 15 september uit Batavia te zijn vertrokken., 25 Decr

Beste Pieter,

Wij zijn er. Goddank! Wij zijn zeer gezond. Morgen schrijf ik meêr. Ik weet niet wanneer ik U zien zal maar natuurlijk zoo gaauw wij kunnen. Wij zijn innig gelukkig en verlangen dol. In een hurry geschreven. Eef is allerliefst en veel sterker - Kus Mietje [2.] Mietje: Dekkers schoonzuster Maria Abrahamsz (1809-1871), met Pieter gehuwd in 1841. en de beste jongens [3.] de beste jongens: het echtpaar had 4 zonen: Engel (10), Cornelis (9), Eduard (8) en François (6). - Uw brief van 17 Dec. (militie etc.) heb ik ontvangen.

- Geen nood! Trek U die zaak niet aan. Dag beste jongen.

Ik ben hevig geagiteerd maar 't is ten goede. Alles is nu zoo mooi.

Eduard

Dag Pieter dag lieve Mietje mijn hand beeft zoo. [4.] Onderschrift van Tine.