Multatuli.online

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886

Voorwoord

Verantwoording

Het jaar 1884

Brieven en dokumenten

[1 januari 1884 Advertentie in Het Nieuws van den Dag]

[2 januari 1884 Brief van Multatuli aan een onbekende]

[3 januari 1884 M.J. de Witt Hamer betaalt voor Tandem]

[januari 1884 Verschijning van Meer licht]

[8 januari 1884 Brief van Multatuli aan H.C. Muller]

[9 januari 1884 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas en G.C. de Haas-Hanau]

[11 januari 1884 Briefkaart van Multatuli aan Omer Wattez]

[11 januari 1884 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

[12 januari 1884 Brief van Multatuli aan J.H. Rothmeyer]

[13 januari 1884 Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]

[januari 1884 Voorwoord 2de druk Een Zaaier]

[januari 1884 Deel brief van Multatuli aan een onbekende]

[17 januari 1884 Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]

[23 januari 1884 Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]

[25 januari 1884 Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]

[26 januari 1884 Brieffragment van Multatuli aan een onbekende]

[30 januari 1884 Briefkaart van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[30 januari 1884 Briefkaart van Multatuli aan M.J. de Witt Hamer]

[5 februari 1884 Brief aan Multatuli van de Nederlandsche Schrijversbond i.o.]

[5 februari 1884 Ontwerptekst Statuten van de Schrijversbond]

[6 februari 1884 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]

[februari 1884 Brief van Multatuli aan de Nederlandsche Schrijversbond i.o.]

[9 februari 1884 Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]

[11 februari 1884 Briefkaart van Multatuli aan H.J.J. Bos]

[12 februari 1884 Advertentie in Het Nieuws van den Dag]

[15 februari 1884 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[19 februari 1884 Brief van Multatuli en Mimi aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman]

[22 februari 1884 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

[26 februari 1884 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]

[27 februari 1884 Briefkaart van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]

[1 maart 1884 Brief van T.H. de Beer aan Multatuli]

[1 maart 1884 Gedicht van Wouter voor Multatuli]

[5 maart 1884 Brief van Multatuli aan M. Zürcher]

[5 maart 1884 Brief van Multatuli aan F. Domela Nieuwenhuis]

[8 maart 1884 Brief van Multatuli aan H. de Vries]

[8 maart 1884 Briefkaart van Multatuli aan J.B.H. Bremer]

[11 maart 1884 Brief van Multatuli aan A. Merens en C.J.J. Merens-Hamminck Schepel]

[16 maart 1884 Brief van Multatuli aan C.J.J. Merens-Hamminck Schepel]

[16 maart 1884 Brief van F. Domela Nieuwenhuis aan Multatuli]

[maart 1884 Herinnering van F. Domela Nieuwenhuis]

[22 maart 1884 Briefkaart van Multatuli aan F. Domela Nieuwenhuis]

[23 maart 1884 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[24 maart 1884 Bericht in Het Nieuws van den Dag]

[28 maart 1884 Brief van G.C. de Haas-Hanau aan Mimi]

[1884 Wilde Halmen van H. Cosman verschijnt]

[13 april 1884 Brief van Mimi aan C. Vosmaer]

[april 1884 Artikel van J. Hobbel in De Dageraad]

[21 april 1884 Brief van W.A. Paap aan C. Vosmaer]

[6 mei 1884 Brief van Mimi aan C. Vosmaer]

[14 mei 1884 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[22 mei 1884 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[22 mei 1884 Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]

[22 mei 1884 Briefkaart van Multatuli aan W.A. Paap]

[24 mei 1884 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[24 mei 1884 Brief van Multatuli aan W.A. Paap]

[27 mei 1884 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[31 mei 1884 Brief van Multatuli aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman]

[juni 1884 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[3 juni 1884 Mededeling van J. Hobbel in De Dageraad]

[10 juni 1884 Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]

[12 juni 1884 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[17 juni 1884 Brief van Multatuli aan W.A. Paap]

[29 juni 1884 Brief van Mimi aan C. Bremer-Snelleman]

[Zomer 1884 Herinneringen van F. van Eeden]

[12 juli 1884 Konceptbrief van J.B.H. Bremer aan Mimi]

[18 juli 1884 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[20 juli 1884 Brief van Mimi aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman]

[20 juli 1884 Briefkaart van Multatuli aan J.M. Haspels]

[22 juli 1884 Konceptbrief van C. Bremer-Snelleman aan Mimi]

[16 augustus 1884 Brief van Multatuli aan F.C. Günst]

[17 augustus 1884 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[september 1884 Fragmenten uit Macht tegen recht]

[4 september 1884 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[14 september 1884 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[18 september 1884 Brief van J.J.A. Gouverneur aan A.W.C.M. Verhuell]

[20 september 1884 Bericht in De Protestant]

[30 september 1884 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[1 oktober 1884 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[4 oktober 1884 Bericht in De Protestant]

[13 oktober 1884 Brief van Mimi aan C. Vosmaer]

[18 oktober 1884 Bericht in De Protestant]

[8 november 1884 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[11 november 1884 Brief van het Brussels Studentenkongres aan Multatuli]

[november 1884 Artikel van J. Hobbel in De Dageraad]

[16 november 1884 Brief van Multatuli aan het Brussels Studentenkongres]

[16 november 1884 Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller]

[22 november 1884 Brief van H. Cosman aan Multatuli]

[23 november 1884 Brief van Multatuli aan F.C. Günst]

[23 november 1884 Brief van Multatuli aan H.C. Muller]

[25 november 1884 Brief van Multatuli aan H.C. Muller]

[25 november 1884 Ingezonden Brief van Multatuli in De Amsterdammer]

[29 november 1884 Bericht in De Protestant]

[2 december 1884 Kroniek in Het Nieuws van den Dag]

[2 december 1884 Brief van F. Domela Nieuwenhuis aan Multatuli]

[6 december 1884 Artikel in De Protestant]

[13 december 1884 Artikel in De Nederlandsche Spectator]

[13 december 1884 Ingezonden Brief van J. Hobbel in De Protestant]

[13 december 1884 Bericht in De Protestant]

[december 1884 Bericht in De Dageraad]

[17 december 1884 Brief van Multatuli aan J. Hobbel]

[21 december 1884 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[23 december 1884 Briefkaart van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[24 december 1884 Kaartje van Multatuli voor Wouter]

[27 december 1884 Artikel in De Nederlandsche Spectator]

[29 december 1884 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

Het jaar 1885

Brieven en documenten

[26 januari 1885 Kroniek in Het Nieuws van den Dag]

[30 januari 1885 Brief van M. Breunissen Troost-Coenders aan Multatuli]

[4 februari 1885 Skriptie van H. Gorter]

[5 februari 1885 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[12 februari 1885 Advertentie in Het Nieuws van den Dag]

[12 februari 1885 Verslag in Het Nieuws van den Dag]

[februari 1885 Artikel van J. de Gruyter in De Dageraad met Kommentaar van J. Versluys]

[17 februari 1885 Brief van Mimi aan J.H. de Haas]

[18 februari 1885 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[februari 1885 M.J. de Witt Hamer betaalt voor Tandem]

[19 februari 1885 Gedicht van W.L. Penning jr]

[20 februari 1885 Brief van J.J.A. Gouverneur aan A.W.C.M. Verhuell]

[24 februari 1885 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[26 februari 1885 Gedicht van J.J.A. Gouverneur voor Multatuli]

[2 maart 1885 Briefkaart van F. Domela Nieuwenhuis aan Multatuli]

[2 maart 1885 Gedicht van C. van der Zeyde voor Multatuli]

[5 maart 1885 Brief van Multatuli aan de Groninger Werklieden]

[6 maart 1885 Brief van Multatuli aan de Groninger Werklieden]

[10 maart 1885 Brief van J.J.A. Gouverneur aan A.W.C.M. Verhuell]

[19 maart 1885 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[21 maart 1885 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[22 maart 1885 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[28 maart 1885 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[15 april 1885 Opdracht van J. de Geyter aan Multatuli]

[17 april 1885 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[17 april 1885 Briefkaart van G.L. Funke aan Multatuli]

[18 april 1885 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[23 april 1885 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[24 april 1885 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[27 april 1885 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[3 mei 1885 Brief van M. Breunissen Troost-Coenders aan Multatuli]

[9 mei 1885 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[10 mei 1885 Brief van Multatuli aan H.C. de Wolff]

[18 mei 1885 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[20 mei 1885 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[20 mei 1885 Brief van Mimi aan M.C. Funke-de Koning]

[28 mei 1885 Brief van C. Busken Huet aan J. Ten Brink]

[28 mei 1885 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

[4 juni 1885 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

[6 juni 1885 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[9 juni 1885 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[10 juni 1885 Brief van C. Busken Huet aan G.L. Funke]

[11 juni 1885 Briefkaart van Multatuli aan F.C. Günst]

[17 juni 1885 Brief van Multatuli S.E.W. Roorda van Eysinga]

[17 juni 1885 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[19 juni 1885 Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga]

[20 juni 1885 Artikel van S.E.W. Roorda van Eysinga]

[21 juni 1885 Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]

[23 juni 1885 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[23 juni 1885 Brief van Mimi aan M.C. Funke-de Koning]

[27 juni 1885 Brief van G.L. Funke aan Multatuli en Mimi]

[27 juni 1885 Brief van Multatuli aan V. Bruinsma]

[1 juli 1885 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[5 juli 1885 Brief van C. Busken Huet aan J. ten Brink]

[7 juli 1885 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[20 juli 1885 Brief van Mimi aan M.C. Funke-de Koning]

[25 juli 1885 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[27 juli 1885 Brief van C. Busken Huet aan J. ten Brink]

[7 augustus 1885 Brief van C. Busken Huet aan J. ten Brink]

[10 augustus 1885 Brief van Mimi aan C. Vosmaer]

[15 augustus 1885 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[16 augustus 1885 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

[18 augustus 1885 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[24 augustus 1885 Brief van C. Busken Huet aan J. ten Brink]

[25 augustus 1885 Briefkaart van Multatuli aan C. Vosmaer]

[25 augustus 1885 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[28 augustus 1885 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

[28 augustus 1885 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[30 augustus 1885 Brief van Multatuli aan Haspels]

[augustus 1885 Herinneringen van M. Berdenis van Berlekom]

[4 september 1885 Brief van Mimi aan C. Vosmaer]

[6 september 1885 Brief van J. ten Brink aan C. Vosmaer]

[9 september 1885 Brief van Multatuli aan M. Berdenis van Berlekom]

[14 september 1885 Brief van Multatuli aan M.J. de Witt Hamer]

[19 september 1885 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

[3 oktober 1885 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[4 oktober 1885 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[8 oktober 1885 Brief van Multatuli aan Tj. van Holkema]

[11 oktober 1885 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

[12 oktober 1885 Brief van Multatuli aan M. Berdenis van Berlekom]

[12 oktober 1885 Biografische schets door C. Busken Huet I]

[16 oktober 1885 Biografische schets door C. Busken Huet II]

[16 oktober 1885 Reaktie van Mimi]

[17 oktober 1885 Biografische schets van C. Busken Huet III]

[18 oktober 1885 G.L. Funke overlijdt]

[20 oktober 1885 Telegram van Multatuli aan J. Funke]

[20 oktober 1885 In Memoriam G.L. Funke in Het Nieuwsblad voor den Boekhandel]

[21 oktober 1885 Brief van C. Busken Huet aan J. ten Brink]

[21 oktober 1885 Brief van Edu aan W. Kloos]

[22 oktober 1885 Herinnering van J. Funke]

[22 oktober 1885 Biografische schets van C. Busken Huet IV]

[23 oktober 1885 Verslag van de begrafenis van G.L. Funke]

[25 oktober 1885 Brief van Multatuli aan Wouter]

[27 oktober 1885 Biografische schets van C. Busken Huet V]

[27 oktober 1885 Brief van Multatuli aan T. Kouwenaar]

[29 oktober 1885 Biografische schets van C. Busken Huet VI]

[30 oktober 1885 Brief van Multatuli aan Wouter]

[31 oktober 1885 Biografische schets van C. Busken Huet VII]

[2 november 1885 Biografische schets van C. Busken Huet VIII]

[8 november 1885 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[9 november 1885 Brief van Y. Braunius Oeberius-Meyer aan V. en H. Bruinsma]

[18 november 1885 Brief van Multatuli aan C.F. Günst-Schrijver]

[18 november 1885 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[november 1885 Brief van M. Breunissen Troost-Coenders aan Multatuli]

[20 november 1885 Artikel over Busken Huet en Multatuli in De Portefeuille]

[20 november 1885 Artikel over Busken Huet en Multatuli in het Algemeen Handelsblad]

[20 november 1885 Brief van Multatuli aan J.F. Snelleman]

[21 november 1885 Brief van Multatuli aan J.F. Snelleman]

[22 november 1885 Brief van Multatuli aan C.F. Günst-Schrijver]

[1 december 1885 Kroniek van W. Kloos in De Nieuwe Gids]

[2 december 1885 Advertentie in Het Nieuws van den Dag]

[december 1885 Ledenlijst van de Nederlandschen Schaakbond]

[13 december 1885 Brief van Mimi aan M. Berdenis van Berlekom]

[16 december 1885 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[16 december 1885 Advertentie in Het Nieuws van den Dag]

[18 december 1885 Brief van J.W.C.A. Zürcher aan G.C. de Haas-Hanau]

[18 december 1885 Koncept-brief van G.C. de Haas-Hanau aan J.W.C.A. Zürcher]

[23 december 1885 Advertentie in Het Nieuws van den Dag]

[27 december 1885 Artikel over Busken Huet en Multatuli in Het Vaderland]

[29 december 1885 Artikel over Busken Huet en Multatuli in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]

[29 december 1885 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[1885 Aantekeningen in het Memoriaal]

[1885 Aantekeningen in het Memoriaal]

Het jaar 1886

Brieven en dokumenten

[1 januari 1886 Brief van Y. Braunius Oeberius-Meyer aan G.C. de Haas-Hanau]

[5 januari 1886 Brief van Multatuli aan J.W.C.A. Zürcher]

[8 januari 1886 Brief van Multatuli aan M.J. de Witt Hamer]

[8 januari 1886 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[11 januari 1886 Aantekeningen van Mimi in het Dossier Bernhold]

[17 januari 1886 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]

[18 januari 1886 Briefkaart van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[21 januari 1886 Brief van Multatuli aan M.C. Funke-de Koning]

[22 januari 1886 Brief van Multatuli aan M.C. Funke-de Koning]

[28 januari 1886 Brief van Multatuli aan T.H. de Beer]

[januari 1886 Bespreking van Onze hedendaagsche letterkundigen in De Gids]

[7 februari 1886 Brief van Multatuli aan J.W.C.A. Zürcher]

[9 februari 1886 Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller]

[24 februari 1886 Brief van Multatuli aan J.W.C.A. Zürcher]

[maart 1886 Verschijning van La Restauration de la Royauté van A. von Daehne van Varick]

[16 maart 1886 Brief van M.J. de Witt Hamer aan M. Berdenis van Berlekom]

[1 april 1886 Brief van Multatuli en Mimi aan M. Berdenis van Berlekom]

[3 april 1886 Briefkaart van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[5 april 1886 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

[14 april 1886 Brief van Y. Oeberius-Meijer aan G.C. de Haas-Hanau]

[20 april 1886 Brief van Mimi aan M.C. Funke-de Koning]

[25 april 1886 Brief van Multatuli aan M.C. Funke-de Koning]

[30 april 1886 Briefkaart van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[1 mei 1886 C. Busken Huet overlijdt]

[mei 1886 Artikel van M.C. Piepers in De Indische Gids]

[8 mei 1886 Brief van Multatuli aan H.C. de Wolff]

[9 mei 1886 Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]

[12 mei 1886 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[13 mei 1886 Brief van Multatuli aan M. Berdenis van Berlekom]

[mei 1886 Bezoek van F. van Eeden aan Multatuli]

[mei 1886 Brief van C. [Vernée-]Schuitemaker aan Mimi]

[mei 1886 Brief van Y. Oeberius-Meijer aan G.C. de Haas-Hanau]

[24 mei 1886 Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]

[25 mei 1886 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[4 juni 1886 Kommentaar van T.H. de Beer in De Portefeuille]

[10 juni 1886 Brief van Mimi aan E. Bernhold]

[juni 1886 Artikel van Albert Verwey in De Nieuwe Gids]

[22 juni 1886 Brief van Mimi aan M.C. Funke-de Koning]

[23 juni 1886 Brief van F. van Eeden aan Multatuli]

[24 juni 1886 Brief van Multatuli aan H.C. de Wolff]

[29 juni 1886 Brief van Multatuli aan M. Berdenis van Berlekom]

[6 juli 1886 Briefkaart van J. Baarslag aan Multatuli]

[9 juli 1886 Briefkaart van B. de Jong aan Multatuli]

[12 juli 1886 Brief van E. Bernhold aan Mimi]

[20 juli 1886 Brief van Mimi aan J.H. de Haas]

[zomer 1886 Herinneringen van P.H. Ritter Jr]

[31 juli 1886 Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller]

[2 augustus 1886 Briefkaart van Multatuli aan J.F. Snelleman]

[augustus 1886 Herinneringen van H.C. Muller]

[augustus 1886 Herinneringen van H.C. Muller]

[4 augustus 1886 Brief van Multatuli aan M. Berdenis van Berlekom]

[5 augustus 1886 Briefkaart van Multatuli aan J.F. Snelleman]

[6 augustus 1886 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]

[12 augustus 1886 Brief van Mimi aan J.F. Snelleman]

[14 augustus 1886 Brief van P.H. Ritter aan Multatuli]

[15 augustus 1886 Brief van P.H. Ritter aan Multatuli]

[15 augustus 1886 Brief van Multatuli aan H.C. Muller]

[16 augustus 1886 Brief van P.H. Ritter aan Multatuli]

[16 augustus 1886 Schaaknotitie van Multatuli]

[17 augustus 1886 Brief van Multatuli en Mimi aan M. Anderson]

[18 augustus 1886 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[20 augustus 1886 Brief van Multatuli aan H.C. Muller]

[zomer 1886 Herinneringen van F. Domela Nieuwenhuis]

[21 augustus 1886 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[21 augustus 1886 Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]

[22 augustus 1886 Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller]

[22 augustus 1886 Herinneringen van W. de Bom]

[22 augustus 1886 Herinneringen van W. de Bom]

[23 augustus 1886 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[23 augustus 1886 Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga]

[23 augustus 1886 Brief van F. Domela Nieuwenhuis aan Mimi]

[24 augustus 1886 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[26 augustus 1886 Brieffragment van Multatuli aan J.G. Robbers]

[26 augustus 1886 Brieffragment van Multatuli aan M.J. de Witt Hamer]

[30 augustus 1886 Brief van Multatuli en Mimi aan J.F. Snelleman]

[30 augustus 1886 Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]

[30 augustus 1886 Artikel van A. van Assen in Het Vaderland]

[31 augustus 1886 Briefkaart van Multatuli aan M. Berdenis van Berlekom]

[1 september 1886 Brief van Multatuli aan V. Bruinsma]

[2 september 1886 Bericht in Het Nieuws van den Dag]

[2 september 1886 Brief van Multatuli aan M. Berdenis van Berlekom]

[3 september 1886 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

[5 september 1886 Brief van Multatuli aan H.C. Muller]

[5 september 1886 Briefkaart van Multatuli aan J.F. Snelleman]

[18 september 1886 Brief van C. [Vernée-]Schuitemaker aan Mimi]

[20 september 1886 Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan F. Domela Nieuwenhuis]

[23 september 1886 Brief van F. Domela Nieuwenhuis aan Mimi]

[28 september 1886 Brief van Mimi aan J.F. Snelleman]

[13 oktober 1886 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[oktober 1886 Drie briefpassages van Multatuli aan Mimi]

[19 oktober 1886 Brief van Multatuli aan Wouter]

[20 oktober 1886 Brief van Multatuli aan M. Berdenis van Berlekom]

[24 oktober 1886 Toegangskaart voor de Rotterdamsche Diergaarde]

[25 oktober 1886 Briefkaart van Multatuli aan W.J.C.A. Zürcher]

[oktober 1886 Brief van H.C. Muller aan Multatuli]

[9 november 1886 Bericht in Het Vaderland]

[9 november 1886 Bericht in Het Rotterdamsch Nieuwsblad]

[9 november 1886 Briefkaart van Multatuli aan P.H. Ritter]

[11 november 1886 Twee advertenties in Het Nieuws van den Dag]

[12 november 1886 Ingezonden mededeling van Multatuli]

[12 november 1886 Herinnering van J.A. Nieuwenhuis]

[13 november 1886 Bericht in De Nederlandsche Spectator]

[13 november 1886 Brief van F. Domela Nieuwenhuis aan Multatuli]

[15 november 1886 Bericht in Het Rotterdamsch Nieuwsblad]

[16 november 1886 Bericht in Het Vaderland]

[18 november 1886 Artikel van Apan in De Wageningsche Courant]

[19 november 1886 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[19 november 1886 Brief van C. [Vernée-]Schuitemaker aan Mimi]

[20 november 1886 Bericht van J. Hobbel in Het Rotterdamsch Nieuwsblad]

[20 november 1886 Bericht in De Nederlandsche Spectator]

[20 november 1886 Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau]

[20 november 1886 Bericht in het Groninger Weekblad]

[22 november 1886 Briefkaart van Multatuli aan P.H. Ritter]

[23 november 1886 Brief van Multatuli aan M.J. de Witt Hamer]

[23 november 1886 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[25 november 1886 Briefkaart van N. Braunius Oeberius aan G.C. de Haas-Hanau]

[28 november 1886 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[29 november 1886 Ingezonden mededeling in Recht voor Allen]

[29 november 1886 Briefkaart van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[1 december 1886 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[1 december 1886 Ingezonden mededeling in Recht voor Allen]

[6 december 1886 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[7 december 1886 Briefkaart van Multatuli aan Marie Berdenis van Berlekom]

[7 december 1886 Brief van F. Domela Nieuwenhuis aan Mimi]

[8 december 1886 Briefkaart van Mimi aan M. Anderson]

[10 december 1886 Brief van Multatuli aan M. Berdenis van Berlekom]

[12 december 1886 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[15 december 1886 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[15 december 1886 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[18 december 1886 Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller]

[21 december 1886 Verschijning J.J. van Laars Register op de Ideën]

[23 december 1886 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[23 december 1886 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[27 december 1886 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[31 december 1886 Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli]

[31 december 1886 Brief van Mimi aan M.C. Funke-de Koning]

[31 december 1886 Brief van P.H. Ritter aan Multatuli]

[31 december 1886 Artikel van H.C. Muller in het Groninger Weekblad]

[31 december 1886 Herinnering van Mimi aan Oudejaarsdag 1886]

Biografische aantekeningen


[5 april 1886
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

5 april 1886

Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel beschreven. (M.M.)

Nieder Ingelheim 5 [1.] 5 april: oorspr. stond er 6 april. april

maak asjeblieft geen conscientie zaak van terugschryven. Ik weet hoe dikwyls dit 'n drukkende servituut wordt. [28.] Deze zin naderhand toegevoegd.

beste Vos, ik antwoordde even pr kaart op Uwen brief met verwyzing op meer. In uw schryven heerscht 'n verdrietige toon. Och ook ik voel me abgespannt [2.] abgespannt: afgemat (du.); in Duitse schrijfletters., traag en lam. Als slechte jongens die 'n arm dier langzaam dood martelen, vermaakt zich de natuur met aanhoudende aftakeling van m'n body. De laatste drie dagen was ik impotent door pyn in den rug. Wat had ik gedaan, o hemel! Wel, ik had me wat haastig gebukt. Dat mocht de ouwe heer niet. In oude komedies vindt men den type van bejaarde dwazen die op hun kniën gevallen voor 'n objet de leur flamme [3.] objet de leur flamme: voorwerp van hun liefde (fr.), de hulp der aangebeden schoone noodig hebben om weer overend te komen. Myn schoone was 'n wingerdtakje dat ik 'n beter plaatsje wou aanwyzen. Mimi heeft me gewreven en met vuisten gestampt, en ik ben weer klaar. Nu ja, wat dàt aangaat, maar de rest. Een dag of 10 geleden trok ik my weer een [4.] een: oorspr. stond er eener. myner weinige tanden uit. Hy zat los als 'n waggelend ministerie. Als ik u nu eens uit lei hoe gewichtig 't besluit was om daartoe over te gaan! Och, de kerel was zoo mooi en gaaf! Maar... hy traîterde my by elken beet. Er uit, alzoo! 't Wroegde my. Want zie, het trouwe ding had me 66 - 5, 6 of 7 jaar zoo goed gediend, zoo alles mitgemacht. Maar niet alleen uit sentiment kostte het me zoo veel hem z'n afscheid te geven. De zaak zat dieper. Ook de andere ministers zaten niet vast, en toch niet los genoeg om nu voor 't laatst en voor goed 'n geheel nieuw kabinet te bestellen by den dentist. En als 't nu eindelyk zóó ver komt, en m'n tweede tandwisseling volkomen wezen zal - let eens op dan zullen m'n erfgenamen reden van klagen hebben dat ik voor àl te kort gebruik zoo'n kosten gemaakt heb voor 'n nieuw gebit. Want als juff. Natuur me van al m'n tanden zal beroofd hebben, begint ze aan wat anders. Tot nog toe laat ze m'n haar met rust. 't Schynt dat ik met 'n vollen pruik naar 't graf zal gaan. Maar, maar... dat àndere, dat meer waardige, m'n denkvermogen! ‘Personne ne se plaint de son jugement’ [6.] Personne ne se plaint de son jugement: Niemand klaagt over zijn verstand (fr.); verkorting van ‘Tout le monde se plaint de sa mémoire et personne etc’ (Maximes 89) zegt L.R. Fouc. [5.] L.R. Fouc: François duc de La Rochefoucauld (1613-1680), befaamd Frans schrijver van Maximes, algemene levenswijsheden. Hy vergist zich. Ik beklaag me! Naar welken maatstaf? vraagt ge. Ik gebruik daartoe exacte dingen, rekenen, schaken &c. Welnu, dááraan zie ik dat het met m'n geestelyk kauw-organismus even slecht geschapen staat als met die andere tanden. Toch was het ding wit en gaaf van 't uiterste wortelpuntje tot de kroon toe, maar ach, wat helpt dat als het los staat, waggelt, onbruikbaar is, pyn doet.-

Pyn! Juist. M'n denkvermogen ‘geeft mee’ weigert dienst en doet me pyn by de poging [7.] de poging: oorspr. stond er 't pog. om 't te gebruiken. Telkens stuit ik op vraagstukken die ik niet kan oplossen. Erger nog: die ik niet flink durf aanpakken. Vóór 't afdanken van dien tand moest ik m'n broodkorstjes heel klein snyden of geheel laten liggen. En nu... de sociale kwestie! En de onderwyskwestie! En (maar er is nog veel meer!) de ‘beweging op litterarisch gebied,’ [8.] Verwijzing naar de Beweging van Tachtig. (noem ik 't goed? Want, zie, zelfs dáárvan ben ik niet zeker, schoon 't woord: ‘beweging’ me bevalt omdat men 't wel eens meer gebruikt in den zin van lawaaierige bereddering).

De jongeluî van den ‘Nieuwen Gids’ zenden me hun werk, en ik voel dat ik daaruit de vraag moet verstaan: ‘Wat zeg je er van?’ En ik ben verlegen met het antwoord! Dat er iets fauls [9.] fauls: wormstekigs (du.); in Duitse schrijfletters. in onze litterarigheid is, zal wel waar zyn, maar of 'tgeen zy voor den dag brengen antiseptisch werken zal, is 'n andere vraag. En, dit geldt zoowel voor den inhoud als den toon van hun arbeid. ‘Emollit mores’ [10.] emollit mores: het verzacht de zeden (lat.) - 't mocht wat!-

Toen kwam Wou me vertellen dat ‘de koffi’ er was. Kyk, 't deed me pleizier. Ook om de koffi, jawel, maar voornamelyk om 't me zoo gul verschaft pretext om de letterkundige korstjes op den rand van m'n bord te leggen. En na ‘de koffi’ even in den tuin om de Laube te bezien, en me eens terdeeg te ergeren. Want de tuinmansjongen - dat heb je van die vakmannen! Ze beweren nl. dat 'n leek niet weet hoe hy reben moet snoeien - nu die vent heeft de ranken afgesneden waarmee ik dit jaar de plekken had willen vullen die nog te open waren, te yl. Toen ik ‘Laube’ zei was ik te bescheiden. 't Is 'n heele Laubgang. Maar de eene zy was wat jong en ongevuld. Verleden jaar bestemde ik 'n 12, 20 tal looten tot verbetering van die kwaal. Die moesten dan op 1½, 2 voet diepte in den grond, worden overgebracht en als nu die kwajongen me niet verraderlyk in de wielen had gereden, had ik vóór m'n eindje dien Gang nog aardig dicht gesloten kunnen zien. En dit is de eisch voor zoo'n laantje! Mis. Die tuinlui hebben behoefte aan Nieuwe Gidsen.

Ge hebt Remusat [30.] Remusat: madame de Rémusat (1780-1821), schrijfster van Mémoires over haar tijd als hofdame van Napoleon. gelezen. Ik ook en met veel belangstelling. Nog altyd is Napoleon my 'n interessant studiebeeld. Veel waarde hechtend aan 't werk van Mad. De Remusat, meen ik toch dat ze niet volkomen bevoegd is tot beoordeelen. Maar ik ook niet. Alleen durf ik zeggen dat de ware kritiek over N. nog à faire [11.] à faire: ongedaan (fr.) is. De souvenirs van Legouvé [12.] Legouvé: Ernest W. Legouvé (1807-1903), Frans (toneel)schrijver, auteur van Soixante ans de souvenirs (1ste deel 1886). heb ik niet. Maar ik verlang er niet erg na. Hy is 'n schryver. Ik lees liever iets van kamerdienaars of gezelschapsjuffrouwen. Letterkundery kan ik zelf wel maken.

De ware kritiek? O beste Vos, dááraan waagde ik me in 1842! Er staat iets van in de papiertjes waaruit Huët geput heeft. De minachting waarmee ik hier dat geschryf noem, is niet gemaakt. Het waren prullen uit m'n jeugd. Hoe hy er aan komt? Dit weet ik niet. Ik weet niet eens waar en hoe ik ze - met meer dingen - ben kwyt geraakt. Herhaaldelyk heb ik gedurende m'n zwerftyd hier en daar 'n koffer laten staan. Wie zoo'n koffer, of iets er uit, gestolen heeft, kan ik niet bepalen. Wel gis ik, maar niet met genoegzame zekerheid om iemand te beschuldigen. Aan Huet zelf wil ik niet vragen hoe hy er aan komt, omdat ik dan zou moeten dóórgaan, en daarin heb ik geen lust.

Papiertjes, zeg ik, en meenens. Maar toch kwam daarin iets voor, dat - tenzy ikzelf heelemaal niets beteeken - van eenig belang is. Iets als afbakening van levensdoel. Daarby nu kwam iets voor over Napoleon. Ik stelde me boven hem, in dit opzicht dat ik 'n plan had (op m'n 22 jaar, NB!) terwyl 't me voorkwam dat hy... minder ging dan geleid werd. Welnu, nog meen ik, toen juist gezien te hebben. Dat Huet by z'n hoogst indelikaat gebruik maken van gestolen stukken dàt voor zich heeft gehouden, kan tweeerlei oorzaak hebben. 't Ligt of aan [13.] aan: oorspr. stond er in. z'n gewoon slordig meten - altyd ziet hy inhoud voor vorm over 't hoofd - of aan de vrees dat ik 't gebruik maken van dàt brok kwalyker nemen zou dan van de onnoozele dingetjes die hy wèl aan de markt brengt om z'n leeg werk 'n Anstrich [14.] Anstrich: verfje (du.); in Duitse schrijfletters. van iets aardigs te geven. Er is minder gevaar by, 'n gestolen brief spelden aan den man te brengen dan 'n horloge. Let wel dat hy me die z.g.n. biografie aanbood met ‘de vriendschappelyke groete van B.H.’ Hy wou dus aanknoopen, en misschien vreesde hy, dit onmogelyk te maken door 't publiceeren van iets werkelyk intiems. Alsof niet de geheele zaak - 't gebruik maken van iets dat op zóó'n wys in z'n handen was gekomen! - alle vriendschappelyke toenadering onmogelyk maakte! Ik heb eenvoudig niet geantwoord. Niets ware me makkelyker dan B.H. te verpletteren. Maar ik heb er geen lust in. Zekere heer V. Eybergen Santhagens [19.] V. Eybergen Santhagens: wschl. Reinier van Eibergen Santhagens (1834-1923), was in 1860 O.I. ambtenaar 1ste klas, later directeur der O.I. Maatschappij van Administratie en lijfrente te Batavia (1882). schreef eens: ‘met B.H. wensch ik geen andere aanraking te hebben dan door middel van de punt van m'n laars.’ Welke reden die heer had voor deze uiting, weet ik niet, maar wel dat ik ze tot de myne maak. Dit was reeds zoo vóór 't verschynen van die kopie. En dat daarna m'n opinie er niet op verbeterd is, begrypt ge. Meen daarom niet dat ik 't heele stuk gelezen heb. O neen. Slechts hier en daar 'n regel. Net genoeg om te weten dat ik òf maar zwygen moet [15.] zwygen moet: oorspr. stond er zwyg of zou moeten. of overgaan tot die laarspunt polemiek. 't Eerste schikt me 't best omdat ik me zoo lam voel.-

Neen, dit is onjuist. Goed analyseerende, ligt de oorzaak van mn nietsdoen in overmaat van ergernis. Sedert 'n jaar of 4 reeds laat ik velen in leven omdat ik weifel in de keus van voorrang. Wat zou Huet verwaand worden als ik hèm ging afstraffen. Zou 't niet den schyn krygen alsof ik eerst nu 'n tegenstander (zegge: 'n kwaaddoener!) had ontmoet die de moeite van 't brandmerken waard was? Hy zet me - mal genoeg! - in parallel met Bram van der Hoeven. Dit is slechts onbekwaam-schryverig en absurd. Hoe zou 't zyn als later 'n ander - dàn verlegen om wat pikant schynende kopie - my evenwydigheid aanwreef met Coenraad Busken Huet? Hartelyk dank! Non tali... inimico! [16.] non tali... inimico: niet met behulp van zo'n vijand (lat.); variatie op ‘non tali auxilio’, niet met zo'n hulpmiddel.-

Ergernis te veel! Je raadt niet in 1000 keer wat ik lees, ja, met studie lees! De Jonge's ‘Gesch. v.h. Ned. Zeewezen.’ Heb ik 't mis of niet dat dit werk 'n zekere renommee heeft? Welnu, 't is nog altyd z'n geld waard. De man geeft données [17.] données: gegevens (fr.) die men gebruiken kan al voelt men gedurig wrevel over de vele dingen die hy - over archief en veel hulp beschikkende - achter houdt. Hoe dit zy hy levert hier en daar iets wetenswaardigs. En dat hy allerkomiekst vervelend en lankdradig schryft, kan me niet schelen. (Hy vult zn blaadjes met herhalingen zonder eind, o koddig!) Maar... ‘de vaderen’! Wat 'n gemeene lamme verachtelyke boel! Die zeehelden - kyk!

En dan te moeten vreezen, te mogen gissen, te weten dat de troep die op dit oogenblik ons arm landje regeert geen haarbreed beter is (met de zee- en landhelden inkluis) o, beste Vos, m'n arme plannen van 42! Want toen zag ik 't in. Toen wou ik daarin verandering brengen. Daartoe richtte ik m'n leven in. Daarvoor ontzegde ik me 't genot van gewone dingen. Dáárvoor sudavi & alsi. Dáárvoor abstinui [18.] sudavi et alsi, abstinui: heb ik gezweet en gebibberd en me onthouden (lat.), verwijzing naar de Horatius-verzen, die de bron zouden zijn geweest voor Dekkers pseudoniem: Epistula II, vers 413-414., o van zeer veel!

En nu? Kyk dien afgedankten tand, en de rest. Ik ben moe.-

Als ge hier waart, zou ik U 't verband tusschen m'n verdriet en dat wat Huet... niet ter markt bracht, duidelyker maken. Zoo knoopt zich 86 aan 42.-

Ja, dat zal wel waar zyn, dat mémoires belangryker zyn dan de ‘mooiste’ roman. Wat z g.n. bellettrie aangaat, lyden we aan overproductie. De Macherei [20.] Macherei: maakwerk (du.); in Duitse schrijfletters. loopt de spuigaten uit. En in dat vakje komen we waarachtig niet verder. Onlangs deed me Zürcher 'n heele kist boeken present, waarin vooral Reisbeschryvingen (die ik gaarne heb) maar ook 'n 40 tal deelen van den ouden Lafontaine. Romannigheid met lepels, tot walgens toe. Zeker! Maar daarin is óók zeer veel schoons dat we nog niet in staat zyn te overtreffen.

De onmacht onzer dagen blykt uit en verbergt zich achter den toeleg om te analyseeren, te methodizeeren te reglementeeren. Inplaats van kruipen, gaan of vliegen, houden we kollegie over de spieren waarmee men zich beweegt. Daarmee lokt men, zooals de Duitschers zeggen, geen hond achter de kachel vandaan. Kyk eens zoo'n Verwey [22.] Verwey: Albert Verwey (1865-1937), Nederlands letterkundige, medeoprichter van De Nieuwe Gids in 1885. Zijn eerste bundel Persephone en andere gedichten verscheen eveneens in 1885. ‘Persephone’ zelf had in de eerste aflevering van 1 oktober 1885 gestaan; in hetzelfde nummer eveneens zijn artikel ‘Het sonnet en de sonnetten van Shakespeare’, blz. 67-96.. Wat 'n wyzigheid over prosodie, klankval, rhythmus en hoe is zyn werk? Ik beweer: afschuwelyk. Maar ik heb gezien dat gy daarover anders oordeelt, en dit spyt me wel. 't Verschil in smaak ten opzichte van den inhoud laat ik nu dáár maar wat vorm, uitdrukkingswys en versificatie aangaat beweer ik dat z'n Persefone zeer slecht is. Ik maak me sterk U tot die opinie te bekeeren als ge hier komt. Wacht niet op't vol groeien van de Laube. Neem Uw vrouw, dochter, zoons, - den heelen troep - mee als 't u schikt. Denk eens, we hebben twee dreisitsige tuinbanken, & zes stoelen gekocht. En we hadden er al. Dus plaats genoeg om Gartenlaube en action [21.] en action: in volle werking (fr.) te spelen.

Uw citroenplantje! Hoe kon ik zoo lang wachten U daarover te schryven. Schandelyk! Want ik heb er veel mee op, omdat het veel gedragen en geleden heeft. Multatulit al weer. Dorst heeft het nooit gehad, maar dat is ook de eenige ramp waarvoor 't bewaard is gebleven. 't Is al driemaal dood verklaard, en telkens maakte het de pessimisten weer te schande. Eens heeft het 'n nacht buiten gestaan by sterken vorst. Dood, zeiden ze. Maar ik hoopte nog. Eens is't - door myn schuld te naby 'n gloeiende kachel gekomen en weer zeiden ze: dood! Weer aan't verzorgen. Maar 't lukte niet. Het kwynde, als, als, - nu als 'n verzenmaker die geen beeld kan vinden (Hm, van beelden gesproken, zie eens in Nieuwe Gids dat stukje van Van Looy [23.] Van Looy: Jacobus van Looy (1855-1930), Nederlands schilder en schrijver. In De Nieuwe Gids, 4de aflevering van de eerste jrg., publiceerde hij ‘Een dag met sneeuw’, blz. 4-8.. Beeldje niet dan hebje niet. Overmaat van dichterlykhedens, uw naam is vermoeienis!) Maar m'n plantje. Eindelyk kwam ik op't idee dat de aarde niet deugde. Een gezond citroenplantje groeit best in nat zand, ja in nattigheid zonder zand. Maar 'n ziek takje, dat NB al in handen geweest is van Duitsche ambtenary - Alzoo nieuwe aarde, beste. Ik heb ze zelf gemaakt, moet je weten. Ja, ik ‘vervaardig’ bloem aarde. Dat wist je niet. Men laat daar toe hout rotten, waarvoor slechts njaar of 10 (geloof ik) noodig is - tenzy men 'n oud kippenhok afbreekt dat op z'n eigen houtje aan 't veraarden is gegaan. En dan - ja, dit nog. Ik heb de wortels besnoeid, als om 't ding de herinnering aan het doorgestane leed te ontnemen, en daar staat het nu en - leeft, en zal opgroeien z'n pleegvader ter eere. Dat plantje zou me zeker liefhebben als't 'n hartje had. Daar dit nu eenmaal zoo niet is, zal ik 't hem maar doen.-

Zeg, ik denk minder gunstig dan gy over de poezie van den heer Bohl [25.] Bohl: Joan Bohl (1836-1908), Nederlands advokaat en schrijver, o.m. van door Willem Kloos als retorisch veroordeelde verzen.. Ik beweer niet dat z'n verzen niet goed zyn maar my kost het altyd 'n groote moeite om in verzen poezie te zien. Dit lukt me zelden. Ik ben daarin zoowat als Hansje in Vorstenschool. Ook geloof ik dat ge niet ongunstig genoeg denkt over Bilderdyk, ook speciaal nu over z'n proza, dat ik voor uitstekend slecht houd. Ook hiervan [24.] hiervan: oorspr. stond er dat geloof ik. meen ik U te kunnen overtuigen. ‘Maar echter’ stuit hem niet, waarvan ik u dozynen voorbeelden kan [29.] kan: oorspr. stond er wil. leveren. En zinsneden die zonder den minsten kommentaar als modelletjes van slechtschryvery 'n aardige figuur zouden maken in uw pluksel, o erg!

Mies en Wou zyn wel. Ik erg asthmatiek. Ik heb 't land dat die benauwdheid me verhinderen zal kalm en met helderen geest [26.] met helderen geest: oorspr. stond er waardig. te sterven. Dag, beste Vos, groet allen van

Uw trouwen vriend Dek

Zeg, ‘oubollig’ is holderdebolder. Dit bleek me onweersprekelyk, a Go. [27.] Deze zin vertikaal in de rechter marge van blz. 8.