Multatuli.online

Volledige Werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

Voorwoord

Verantwoording

Het jaar 1879 (na de terugkeer van de 2e voordrachtentoernee)

Brieven en dokumenten

[6 mei 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[6 mei 1879 Brief van E.A. Rovers aan Multatuli]

[11 mei 1879 Verslag voordracht Brielle in Nieuwe Brielsche Crt.]

[11 mei 1879 Ingezonden Stuk Nieuwe Brielsche Courant]

[11 mei 1879 Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]

[11 mei 1879 Ingezonden Stuk in de Alkmaarsche Courant]

[13 mei 1879 Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]

[14 mei 1879 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[14 mei 1879 Verslag voordracht Groningen in Minerva]

[15 mei 1879 Brief van Multatuli aan A. en C. Merens]

[16 mei 1879 Briefkaart van G.L. Funke aan Multatuli]

[18 mei 1879 Ingezonden Brief J. v.d. Hoeven in Nieuwe Brielsche Crt]

[18 mei 1879 Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]

[18 mei 1879 Ingezonden Stuk in de Alkmaarsche Courant]

[23 mei 1879 Afrekening Nieuwe Rott. Schouwburg-vereeniging]

[24 mei 1879 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[25 mei 1879 Ingezonden Stuk in Nieuwe Brielsche Courant]

[27 mei 1879 Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]

[29 mei 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[30 mei 1879 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[1 juni 1879 Ingezonden Stuk met Redactioneel Kommentaar in Nieuwe Brielsche Courant]

[1 juni 1879 Briefkaart van G.L. Funke aan Multatuli]

[5 juni 1879 Brief van Mimi aan V. Bruinsma]

[21 juni 1879 Bericht over A. Admiraal in De Portefeuille]

[25 juni 1879 Brief van Multatuli aan P. Bais]

[28 juni 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[29 juni 1879 Brief van Mimi aan E. Bernhold]

[9 juli 1879 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[10 juli 1879 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[10 juli 1879 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[14 juli 1879 Weegbewijs Wouter Bernhold]

[14 july 1879 Weegbewijs Mimi]

[16 july 1879 Brief van Mimi aan H. Bruinsma]

[25 july 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[1 augustus 1879 Testament van Multatuli]

[1 augustus 1879 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[2 augustus 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[23 augustus 1879 Brief van E. Bernhold aan Mimi]

[september 1879 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[9 september 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[22 september 1879 Brief van Multatuli aan P.A. Tiele]

[23 september 1879 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[23 september 1879 Brief van Multatuli aan Edu]

[26 september 1879 Brief van P.A. Tiele aan Multatuli]

[2 oktober 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[4 oktober 1879 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[13 oktober 1879 Zelfmoord B.P. Korteweg en E. Baart]

[22 oktober 1879 Brief van F. Feringa aan Multatuli]

[24 oktober 1879 Verschijning Vorstenschool, 6e dr. en Ideën VII, 2e dr]

[27 oktober 1879 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[1 november 1879 Bespreking Vorstenschool in De Portefeuille]

[5 november 1879 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]

[15 november 1879 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[november 1879 Afrekening C. Vosmaer inzake Tandem]

[november 1879 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer (?)]

[17 november 1879 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[20 november 1879 Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga]

[20 november 1879 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas (?)]

[22 november 1879 Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]

[26 november 1879 Brief van E. Bernhold aan Mimi]

[27 november 1879 Brief van Multatuli aan E. Brück]

[28 november 1879 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[1 december 1879 Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]

[1 december 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[3 december 1879 Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]

[4 december 1879 Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]

[5 december 1879 Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]

[5 december 1879 Brief van E. Brück aan Multatuli]

[7 december 1879 Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]

[7 december 1879 Dokumenten inzake adoptie Wouter]

[12 december 1879 Verschijning Verspreide Stukken, 6e dr. en Een en ander, 2e dr.]

[15 december 1879 Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga]

[23 december 1879 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[23 december 1879 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[23 december 1879 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[December 1879 Partituur Elegie van Richard Hol]

Het jaar 1880

[Brieven en dokumenten]

[2 januari 1880 Bericht in de Amersfoortsche Courant]

[4 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[5 januari 1880 Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga]

[5 januari 1880 Advertentie voordracht Rotterdam (I)]

[5 januari 1880 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[6 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[7 januari 1880 Ontvangstbewijs van Edu]

[7 januari 1880 Aantekeningen Multatuli]

[8 januari 1880 Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]

[9 januari 1880 Brief van Multatuli aan Fam. De Haas en De Wolff]

[9 januari 1880 Voordracht te Rotterdam]

[9 januari 1880 Aantekeningen voordracht]

[10 januari 1880 Advertentie voordracht Leiden]

[10 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[10 januari 1880 Brief van Multatuli aan V. en H. Bruinsma]

[10 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[11 januari 1880 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[11 januari 1880 Advertentie voordracht Amsterdam (I)]

[11 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[11 januari 1880 Verslag voordracht Rotterdam in Nieuwe Rotterdamsche Courant]

[12 januari 1880 Advertentie voordracht Haarlem]

[12 januari 1880 Advertentie voordracht Schiedam]

[12 januari 1880 Verslag voordracht in Rotterdamsch Nieuwsblad]

[12 januari 1880 Bericht over voordracht te Assen in Prov. Drentsche en Asser Courant]

[12 januari 1880 Visitekaartje Multatuli]

[12 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[12 januari 1880 Voordracht te Amsterdam]

[12 januari 1880 Aantekeningen voordracht]

[13 januari 1880 Voordracht te Leiden]

[13 januari 1880 Aantekeningen voordracht]

[14 januari 1880 Verslag voordracht Amsterdam in Algemeen Handelsblad]

[14 januari 1880 Advertentie voordracht Delft]

[14 januari 1880 Verslag voordracht Amsterdam in Het Nieuws van den Dag]

[14 januari 1880 Voordracht te Haarlem]

[15 januari 1880 Brief van E. Bernhold aan Mimi]

[15 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]

[15 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[15 januari 1880 Voordracht te Schiedam]

[15 januari 1880 Aantekeningen voordracht]

[16 januari 1880 Bericht in Nijmeegsche Nieuwsbode]

[16 januari 1880 Verslag voordracht Haarlem in de Opregte Haarlemsche Courant]

[16 januari 1880 Brief van Multatuli aan P.A. Tiele]

[16 januari 1880 Voordracht te Delft]

[17 januari 1880 Verslag voordracht Schiedam in de Schiedamsche Courant]

[17 januari 1880 Verslag voordracht Amsterdam in De Portefeuille]

[17 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[18 januari 1880 Brief van Multatuli aan C. de Mooij]

[18 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[18 januari 1880 Opdracht-exemplaar Vorstenschool M.C. Meyer]

[19 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[19 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[20 januari 1880 Advertentie voordracht Nijmegen]

[20 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[20 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]

[21 januari 1880 Advertentie voordracht Dordrecht]

[21 januari 1880 Brieffragment van Multatuli]

[21 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[21 januari 1880 Advertentie voordracht 's-Gravenhage]

[21 januari 1880 Verslag voordracht Leiden in Minerva]

[21 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[21 januari 1880 Voordracht te Dordrecht]

[22 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[22 januari 1880 Voordracht te 's-Gravenhage]

[22 januari 1880 Herinneringen G.J.P. de la Valette]

[23 januari 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[23 januari 1880 Brief van G.C. de Haas-Hanau aan Mimi]

[23 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[24 januari 1880 Advertentie voordracht Arnhem]

[24 januari 1880 Verslag voordracht 's-Gravenhage in Het Vaderland]

[24 januari 1880 Bericht inzake voordracht Meppel]

[24 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[25 januari 1880 Jan Vlug in de Brielsche Courant]

[25 januari 1880 Advertentie voordracht Gouda]

[25 januari 1880 Advertentie voordracht Kampen]

[25 januari 1880 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[januari 1880 Brief van Mimi aan M. Anderson]

[26 januari 1880 Voordracht te Arnhem]

[27 januari 1880 Advertentie voordracht Zutphen]

[27 januari 1880 Advertentie voordracht Amersfoort]

[27 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[27 januari 1880 Voordracht te Nijmegen]

[28 januari 1880 Verslag voordracht Arnhem in de Arnhemsche Courant]

[28 januari 1880 Verslag voordracht Delft in Minerva]

[28 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[29 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[29 januari 1880 Voordracht te Amersfoort]

[30 januari 1880 Bericht in Amersfoortsche Courant]

[30 januari 1880 Verslag voordracht Nijmegen in de Nijmeegsche Nieuwsbode]

[30 januari 1880 Advertentie voordracht Amsterdam (II)]

[30 januari 1880 Voordracht te Zutphen]

[31 januari 1880 Verslag voordracht Amersfoort in de Nieuwe Amersfoortsche Courant]

[31 januari 1880 Verslag voordracht 's-Gravenhage in De Nederlandsche Spectator]

[31 januari 1880 Ingezonden Stuk G.J.P. de la Valette in De Ned. Spectator]

[31 januari 1880 Advertentie en bericht voordracht Meppel]

[31 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[31 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]

[31 januari 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[31 januari 1880 Voordracht te Kampen]

[31 januari 1880 Aantekeningen voordracht]

[februari 1880 Brief van Nonnie aan Multatuli]

[2 februari 1880 Verslag voordracht Zutphen in de Zutphensche Courant]

[3 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[3 februari 1880 Advertentie voordracht Rotterdam (II)]

[3 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[4 februari 1880 Verslag voordracht Zutphen in de Nieuwe Zutphensche Courant]

[4 februari 1880 Advertentie voordracht Zierikzee]

[4 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[4 februari 1880 Voordracht te Amsterdam]

[4 februari 1880 Aantekeningen voordracht]

[5 februari 1880 Verslag voordracht Kampen in de Kamper Courant]

[5 februari 1880 Brief van Multatuli aan H.L.F. Pisuisse]

[5 februari 1880 Bespreking benefiet-voorstelling J.M. Haspels]

[5 februari 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[5 februari 1880 Voordracht te Gouda]

[6 februari 1880 Verslag voordracht Amsterdam in het Algemeen Handelsblad]

[6 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[6 februari 1880 Advertentie voordracht Velsen]

[6 februari 1880 Advertentie voordracht Rotterdam (II)]

[7 februari 1880 Advertentie voordracht Hengelo]

[7 februari 1880 Voordracht te Velsen]

[7 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[8 februari 1880 Verslag voordracht Gouda in de Goudsche Courant]

[9 februari 1880 Advertentie voordracht Middelburg]

[9 februari 1880 Voordracht te Rotterdam]

[10 februari 1880 Advertentie voordracht Goes]

[10 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[10 februari 1880 Brief van Multatuli aan A. en C. Merens]

[10 februari 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[10 februari 1880 Verslag voordracht Rotterdam in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]

[11 februari 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[11 februari 1880 Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]

[11 februari 1880 Brief van Multatuli aan V. Bruinsma]

[11 februari 1880 Advertentie voordracht Winschoten]

[11 februari 1880 Bericht inzake voordracht Middelburg in de Middelburgsche Courant]

[11 februari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[11 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[12 februari 1880 Brief van J.M. Haspels aan J.H. de Haas]

[12 februari 1880 Voordracht te Goes]

[12 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[13 februari 1880 Bijdrage J. de Witt Hamer aan Tandem]

[13 februari 1880 Voordracht te Middelburg]

[14 februari 1880 Brief van G.C. de Haas-Hanau aan J.M. Haspels]

[14 februari 1880 Afgelasting voordracht Meppel]

[14 februari 1880 Verslag voordracht Goes in de Goesche Courant]

[14 februari 1880 Voordracht te Zierikzee]

[15 februari 1880 Artikel G. Waalner in De Amsterdammer]

[15 februari 1880 Afrekening C. Vosmaer inzake Tandem]

[februari 1880 Artikel in De Vlaamsche school]

[15 februari 1880 Verslag voordracht Velsen in De Zaanstreek]

[15 februari 1880 Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]

[15 februari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[15 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[16 februari 1880 Verslag voordracht Middelburg in de Middelburgsche Courant]

[16 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[16 februari 1880 Brief van J.M. Haspels aan G.C. de Haas-Hanau]

[16 februari 1880 Brief van G.C. de Haas-Hanau aan J.M. Haspels]

[17 februari 1880 Twee berichten in de Goesche Courant]

[17 februari 1880 Advertentie voordracht Assen]

[17 februari 1880 Voordracht te Hengelo]

[18 februari 1880 Briefkaart van Multatuli aan Mimi]

[18 februari 1880 Advertentie voordracht Heerenveen]

[18 februari 1880 Advertentie voordracht Sneek]

[18 februari 1880 Verslag voordracht Zierikzee in de Zierikzeesche Courant]

[18 februari 1880 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[18 februari 1880 Advertentie voordracht Groningen]

[19 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[19 februari 1880 Voordracht te Hoogezand]

[20 februari 1880 Voordracht te Veendam]

[21 februari 1880 Artikel in De Portefeuille]

[21 februari 1880 Verslag voordracht Hengelo in Tubantia]

[22 februari 1880 Advertentie voordracht Breda]

[22 februari 1880 Advertentie opvoering De bruid daarboven te Hoorn]

[22 februari 1880 Twee artikelen in De Amsterdammer van o.a. Alberdingk Thijm]

[22 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[23 februari 1880 Verslag voordracht Hoogezand in de Nieuwe Groninger Courant]

[23 februari 1880 Advertentie voordracht Leeuwarden]

[23 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[23 februari 1880 Telegram van Multatuli aan Mimi]

[23 februari 1880 Voordracht te Assen]

[23 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[24 februari 1880 Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]

[24 februari 1880 Verslag voordracht Veendam in de Nieuwe Groninger Courant]

[24 februari 1880 Voordracht te Groningen]

[25 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[25 februari 1880 Verslag voordracht Hoogezand in de Winschoter Courant]

[25 februari 1880 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[25 februari 1880 Opdracht-exemplaar Max Havelaar]

[25 februari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[25 februari 1880 Voordracht te Winschoten]

[25 februari 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[26 februari 1880 Artikel in Asmodée]

[26 februari 1880 Verslag voordracht Assen in de Prov. Drentsche en Asser Courant]

[26 februari 1880 Verslag voordracht Groningen in de Prov. Groninger Courant]

[26 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[26 februari 1880 Verslag voordracht Groningen in de Nieuwe Groninger Courant]

[26 februari 1880 Voordracht te Leeuwarden]

[27 februari 1880 Brief van F. Feringa aan Multatuli]

[27 februari 1880 Brief van J.M. Haspels aan G.C. de Haas-Hanau]

[27 februari 1880 Brief van Multatuli aan V. Bruinsma]

[27 februari 1880 Voordracht te Heerenveen]

[27 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[28 februari 1880 Verslag voordracht Winschoten]

[28 februari 1880 Artikel in Uilenspiegel]

[28 februari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[28 februari 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[28 februari 1880 Bericht inzake voordracht Sneek in de Sneeker Courant]

[28 februari 1880 Voordracht te Sneek]

[29 februari 1880 Bericht inzake opvoering De bruid daarboven in de Hoornsche Courant]

[februari 1880 Bespreking Vorstenschool in De Gids]

[maart 1880 Bespreking Vorstenschool in Het Leeskabinet]

[1 maart 1880 Verslag voordracht Leeuwarden in de Leeuwarder Courant]

[1 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[3 maart 1880 Verslag voordracht Sneek in de Sneeker Courant]

[3 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[3 maart 1880 Advertentie voordracht Harlingen]

[3 maart 1880 Voordracht te 's-Hertogenbosch]

[4 maart 1880 Artikel in het Algemeen Handelsblad]

[4 maart 1880 Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]

[4 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[4 maart 1880 Voordracht te Breda]

[5 maart 1880 Verslag voordracht Groningen in Vox studiosorum]

[5 maart 1880 Advertentie voordracht Enkhuizen]

[5 maart 1880 Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]

[5 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[5 maart 1880 Voordracht te Zaltbommel]

[6 maart 1880 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[7 maart 1880 Verslag voordracht Breda in de Bredasche Courant]

[7 maart 1880 Advertentie voordracht Hoorn]

[7 maart 1880 Advertentie voordracht Schagen]

[7 maart 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[7 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[8 maart 1880 Voordracht te Harlingen]

[8 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[9 maart 1880 Voordracht te Enkhuizen]

[10 maart 1880 Verslag voordracht Harlingen in de Harlinger Courant]

[10 maart 1880 Voordracht te Hoorn]

[12 maart 1880 Voordracht te Schagen]

[12 maart 1880 Advertentie voordracht Den Helder]

[13 maart 1880 Voordracht te Den Helder]

[13 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[14 maart 1880 Verslag voordracht Schagen in de Schager Courant]

[14 maart 1880 Verslag voordracht Enkhuizen in de Enkhuizer Courant]

[14 maart 1880 Verslag voordracht Hoorn in de Hoornsche Courant]

[15 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[15 maart 1880 Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]

[16 maart 1880 Verslag voordracht Den Helder in 't Vliegend Blaadje]

[17 maart 1880 Brief van Mimi aan M. Anderson]

[27 maart 1880 Bericht in de Portefeuille]

[7 april 1880 Brief van Multatuli aan H.C. de Wolff]

[21 april 1880 Brief van E. Brück aan Multatuli]

[April 1880 Ontwerp adoptieregeling Wouter]

[6 mei 1880 Brief van Mimi aan E. Brück]

[14 mei 1880 Briefkaart van Multatuli aan J.H. de Haas]

[mei 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[mei 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[22 juni 1880 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[25 juni 1880 Nota van E. Brück]

[5 juli 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven

[8 juli 1880 Briefkaart van Multatuli aan J. van der Hoeven en D. Buys Dz.]

[8 juli 1880 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[8 juli 1880 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[9 juli 1880 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[14 juli 1880 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[17 juli 1880 Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli]

[juli 1880 Johannes Zürcher logeert bij Multatuli en Mimi]

[juli 1880 Brief van Mimi aan M. Anderson]

[20 juli 1880 Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli]

[20 juli 1880 Aankoop van het huis Auf Kreuzkirch Nieder-Ingelheim]

[juli 1880 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[24 juli 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[28 juli 1880 Brief van E. Bernhold aan Mimi]

[juli 1880 Herinneringen G.J.P. de la Valette]

[augustus 1880 Brief van Mimi aan M. Anderson]

[augustus 1880 Brief van Multatuli en Mimi aan C. Vosmaer]

[7 augustus 1880 Brief van Multatuli en Mimi aan J.H. de Haas]

[16 augustus 1880 Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli]

[30 augustus 1880 Brief van Mimi aan M. Anderson]

[augustus 1880 Herinnering van C. de Paepe]

[4 september 1880 Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr.]

[23 september 1880 Frederik Marius Bogaardt wordt vermoord]

[24 september 1880 Brief van G.L. Funke aan een Dageraad-lid]

[28 september 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[30 september 1880 Huwelijk Nonni en Francesco Bassani]

[2 oktober 1880 Verspreiding van het handschrift van de moordenaar van F.M. Bogaardt]

[5 oktober 1880 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[8 oktober 1880 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[11 oktober 1880 Brief van Multatuli aan J.A. Roessingh van Iterson]

[19 oktober 1880 Brief van Multatuli aan V. Bruinsma]

[22 oktober 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[24 oktober 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[1 november 1880 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[5 november 1880 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[5 november 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[6 november 1880 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[8 november 1880 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[23 november 1880 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

[26 november 1880 Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf]

[26 november 1880 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

[6 december 1880 Brief van Mimi en Multatuli aan T. van der Tuuk]

[7 december 1880 A.J. Langeveldt van Hemert overlijdt]

[7 december 1880 Brief van P.M. Bos aan Mimi]

[9 december 1880 Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]

[11 december 1880 Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli]

[12 december 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[13 december 1880 Brief van Multatuli aan G.J.P. de la Valette]

[13 december 1880 Brief van Multatuli aan J. de Geyter]

[15 december 1880 Brief van P.M. Bos aan Mimi]

[15 december 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[16 december 1880 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[december 1880 Brief van Mimi aan M. Anderson]

[16 december 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[18 december 1880 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[19 december 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[21 december 1880 Fondsveiling G.L. Funke]

[25 december 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

Overzicht van de in 1880 door Multatuli gehouden voordrachten

Biografische aantekeningen


[11 mei 1879
Verslag voordracht Brielle in Nieuwe Brielsche Crt.]

11 mei 1879

Verslag van de voordracht van Multatuli te Brielle van 30 april in de Nieuwe Brielsche Courant, Nieuws- en Advertentieblad voor de Zuid-Hollandsche Eilanden, no. 455. (G.A. Brielle; fotokopie M.M.) Fragmenten.

Het betreft het vervolg van 4 mei (zie V.W. XIX, blz. e.v.), dat voorafgaand aan het nieuwe verslag eerst kort wordt samengevat door de redaktie.

(....)

Men hoort dikwijls beweren, zegt Spreker, als dit of dat geschiedt, gaat de maatschappij te gronde. Spreker wijst er op, dat in zoo'n geval van het te gronde gaan der maatschappij, der menschheid eigenlijk geen sprake kan zijn; wel kan een agglomeratie van personen, ten gevolge van verschillende oorzaken den band, die hen bijeenhield, verbreken en zich anders gaan groepeeren. -

Van af de vroegste tijden heeft men tal van middelen aangewend, om het uiteengaan der maatschappijen te voorkomen, om de verschillende verhoudingen tusschen de leden onderling te bestendigen.

De beginselen, waarvan die middelen het uitvloeisel waren, waren gebaseerd eerst op vrees, later op liefde. Geen dier middelen is op den duur gebleken geschikt te zijn ter bereiking van het beoogde doel. - Of waar is Sparta met zijn gestrenge Staatsinrichting? Heeft de sombere wetgeving de eenheid van den Staat, weten te handhaven? Neen, uiteengerukt is hij, als zoovele anderen en Vrijen en Heloten, zij zijn verspreid. (....)

Ieder ding behoort tot een rad, van het groote raderwerk.

Niets staat er op zichzelf. Wat op zichzelf stond, zou ter zijde moeten worden geschoven, daar het anders fouten in de bewerking zou te voorschijn roepen, die, als een geometrische reeks opklimmende, weldra de verwarring algemeen zouden doen zijn. - Ieder ding in de natuur vervult een rol, heeft een partij in het veelstemmig muziekstuk dat ‘het al’ genoemd zou kunnen worden, en nu merken wij in de natuur juist op, dat er, voor alles, bij ieder ding een streven bestaat, om zijn eigen rol zoo goed mogelijk te vervullen, om zijn eigen partij zoo goed mogelijk te zingen.

De eenheid van het geheel berust hier dus geheel op het streven naar den hoogst mogelijken welstand van ieder deel in 't bijzonder. Hoe beter ieder deel hierbij zijn doel bereikt, zooveel te schooner de eenheid van het geheel. - Nog eens, zegt Spreker, dat beginsel moet, naar mijn bescheidene meening, ook gehuldigd worden in het menschenleven en iedere menschlievendheid, die met dit beginsel in strijd is, is valsche philantropie. - (....)

1e Valsche philantropie, het gevolg van overdreven medegevoel. Spreker brengt hiertoe het sokjes-breien van sommige dames voor negerkindertjes, het verzamelen van de puntjes van sigaren tot een som van f/13,26 5 en meer in dat genre, en noemt het een dwaasheid en in strijd met de natuur, dat men hulp gaat verleenen aan menschen, heel ver hier van daan, die men niet eens kent, terwijl men de ellende in zijn onmiddellijke nabijheid heel rustig laat bestaan.

Als men dan leed wil verzachten, dat men dan in de eerste plaats zijn eigen omgeving de zegeningen daarvan doe genieten. - Of laat niet de boom zijn vruchten vallen op den bodem, waarop hij eens werd geplant? En slaat niet het graan zijn halmen leeg op de plaats, waar de landman het zaad neerwierp in de voren? - Laten wij toch ter schole gaan bij de natuur, zegt Spreker.

2e Valsche philantropie, het gevolg van kleinzeerigheid.- Onlangs las ik in een courant, zegt Spreker, een advertentie, waarin er bijstand werd gevraagd voor een hulponderwijzer, die op een salaris van 450 gulden en in het bezit van vrouw en negen wurmen van kinderen (stond er) gebrek leed. - Het medelijden hebben met zoo iemand, is in Multatuli's oog, valsche philantropie.

Hoe moeten wij medelijden hebben met iemand, die de misdaad begaat, voedsel te eischen voor elf personen, waar hij uit hoofde van zijn aandeel in de gemeenschappelijken arbeid, slechts recht heeft op een bescheiden deel voor zich alleen! Is het niet het lichtzinnig sluiten van huwelijken bevorderen, als men hier medelijden betoont? En is het lichtzinnig sluiten van een huwelijk geen misdaad? Laten wij wel bedenken, dat de qualiteit (hoedanigheid) mensch meer en meer vermindert, als de quantiteit massa (hoeveelheid stof) mensch meer en meer gaat inkrimpen. Als een bewijs hoe lichtvaardig door sommigen huwelijken worden gesloten en hoe onedel men vaak daarbij handelt, vermeldt de Heer Decker een feit uit de omstreken van Hilversum, door Coronel medegedeeld. - Hier n.l. trouwt men zeer jong en laat de zuigelingen spoedig sterven, om een aanzienlijke som uit het begrafenisfonds machtig te worden. Het is geen wonder ook, zegt Spreker, dat door velen het huwelijksleven zoo licht wordt geteld, het is hun niet geleerd er veel waarde aan te hechten. De romans eindigen immers gewoonlijk, als na veel strijd, alles eindelijk klaar is gekomen en op het tooneel valt immers het scherm altijd, als zij elkander eindelijk gekregen hebben. Och, waarom het scherm nu nog eens niet opgehaald, om ons te doen zien, hoe de geliefden, in het gewichtigste deel van het leven, dat nu voor hen aanbreekt, zich kwijten van hun moeilijkste taak! - Zoo ook hebben wij als beschaafde naties, de doodstraf afgeschaft. - Spreker meent dat het van nut kan zijn, even op te merken, dat beschaving altijd iets verzwakt; een geschaafde plank is zwakker dan het ruwe stuk hout. - Als beschaafde natie is dan de doodstraf af-geschaft, maar is het eigenlijk niet in strijd met den aard der dingen, met de natuur, dat menschen, die als wilde dieren rond zich heen grijpen en dood en verderf rond zich verspreiden, die dus in het raderwerk der maatschappij niet passen; is het eigenlijk geen valsche menschenliefde, zulke lui van Staatswege nog gratis logies te verschaffen en hen daar te bewaren. Zullen zij straks, als hun straftijd is voorbijgegaan en zij door het lot andermaal worden aangewezen, hun wapen te richten op een der leden van een Vorstenhuis, anders handelen? Spreker geeft deze denkbeelden in overweging.

Denk er eens over na, zegt hij; ik ben het nog niet met mij zelven eens, of dan de doodstraf weer ingevoerd moet worden.

3e. Valsche menschenliefde. Voortvloeiende uit gebrek aan practischen zin.

Hiertoe rekent Multatuli, de watersnood menschlievendheid. - Men moet weten dat de Spreker in zijn ideën hevig te velde trekt tegen de wijze waarop wij Nederlanders, juist door ons dijkstelsel, ons land zoo af en toe den last van geweldige overstroomingen hebben bezorgd. - Spreker meent daar, dat, als wij in vroegere dagen, uit zucht om de nabijliggende weiden droog te houden, niet de rivieren en dijken hadden gekneld, de slib, die de stroomen uit het hoogland met zich meevoerden, onzen bodem langzamerhand zoodanig zou verhoogd hebben, dat die thans boven het peil der jaarlijksche overstroomingen zou liggen. Volgens Spreker heeft ons dijkstelsel ons geschonken: ‘Verzande havens, een natten bodem, een aanhoudende verhooging der rivierbeddingen, die het straks noodzakelijk zal maken, dat ‘de Nederlander’ zijn rivieren op palen boven zijn hoofd zal moeten laten loopen.’

Na deze mededeeling kan niemand het vreemd vinden, dat de Heer Decker Woensdagavond beweerde, dat de watersnoodmenschlievendheid een philantropie is, geboren uit gebrek aan practischen zin.

Zoo werden, zegt Spreker, bij den jongsten watersnood te Szegedin, in Hongarije, ook in ons land pogingen aangewend, om iets bij te brengen tot leniging van den nood daar, en om de harten zoo hier en daar te ontdooien en de beurzen te openen, werd er in couranten en circulaires verteld, dat men ons ook altijd hielp. Ware het niet veel practischer geweest, zegt Spreker, als wij in Nederland gezorgd hadden, geen last van overstroomingen te hebben, dan hadden wij de hulp van Oostenrijk niet noodig gehad, en had men in Oostenrijk zijn plicht gedaan, dan had die onzen bijstand kunnen ontberen, en wat nog het zwaarste weegt; zoovelen waren niet de prooi der golven geworden.

4e. Valsche menschenliefde uit Chauvinisme. Wat is Chauvinisme zegt Spreker? Chauvinisme is het toekennen van een bizonder goede hoedanigheid aan een zekere hoeveelheid personen, door een individu, dat tot die massa behoort, met het doel, om daardoor zelf ruimschoots te deelen in den glans, die van zulk een verheerlijking afstraalt. -

Zoo is het Chauvinisme, als een Duitscher getuigt, dat de Pruisische schoolmeester de Franschen in '70 verslagen heeft en zoo is het ook Chauvinisme, als de Nederlander zijn volk de weldadige natie bij uitnemendheid noemt, of van wijlen zijn koningin Wilhelmina getuigt, ‘dat geen arme ooit zonder hulp van haar heenging.’ Zoo is het ook nationale bluf als daar van Titus vermeld wordt, ‘dat hij iederen dag verloren waande, waarop hij geen weldaad had verricht.’ -

Spreker wijdt hierbij een woord aan de bestrijding van de armoede en wijst er op, dat die vrijgevigheid tegenover de armen, niet eens zoo'n deugd is en het pauperisme niet vermindert, daar de oorzaak der armoede er niet door weggenomen wordt, evenmin als men de ziekte van de druif uitroeit, door het aantal phyloxera's met eenigen te verminderen. - Zoo over halve maatregelen sprekende, zegt de Heer Decker, dat het beste middel, om de kermis in eens te dooden, hem toeschijnt hierin te bestaan, dat men de voorrechten, die alleen in kermisdagen aan herbergen, danshuizen, publieke vermakelijkheden enz. verleend worden, - voorrechten van later of in het geheel niet behoeven te sluiten. - altijd, iederen dag toestaat. -- Dat langzaam inkrimpen van de kermis in sommige plaatsen, vindt Spreker halfheid en bespottelijk. - Het doet hem denken aan die Juffrouw, die zooveel van haar hondje hield, dat, toen de mode onder de honden voorschreef: voortaan zonder staart uit wandelen te gaan, zij maar niet kon besluiten het dier in eens den geheelen mooien staart te ontnemen; zij verdeelde hem in zes evengroote deelen en hakte daarvan iederen dag een stukje weg. - Verder over halve maatregelen sprekende, haalt Spreker aan, hoe men in Duitschland de speelbanken, waar men ten minste tegen roof en moord beschermd werd, afschafte, maar er de geheime speelholen lustig laat gedijen en met geen pen is het te beschrijven, welke afschuwelijke tooneelen daar plaats grijpen. In een eerlijk spel ziet Spreker niets kwaads. Zelfs is de studie der kansrekening bij het spel een zeer gewichtige en aanbevelingswaardige studie. - Het spelen evenwel aan de Beurs met effecten noemt Multatuli een schandelijk spel. - En Spreker schrijft het toe aan gebrek aan practischen zin, dat men zijn geld weggooit aan Amerikaansche sporen, Russische sporen en meer in dien trant. Waarom heeft men de ongelukkigen, die in den laatsten tijd de slachtoffers van zooveel zwendelarij geworden zijn, niet gewaarschuwd en hen er op gewezen, hoe dwaas het is waarde te hechten aan al die beloofde, hooge winsten van buitenlandsche ondernemingen. - Als de voordeelen daar werkelijk zoo groot waren, dan zouden de menschen, in de onmiddellijke nabijheid, wel zorgen, dat er hun niets van ontging.

5e. Valsche philantropie, voortvloeiende uit huichelarij. Huichelarij noemt Larochefoucauld ‘de hulde, die de ondeugd brengt aan de deugd.’ Hiertoe rekent spreker b.v. de oorlog door de Noordelijken tegen de Zuidelijken Staten gevoerd. Zooals het heette, ter afschaffing der slavernij, dus in het belang der menschheid en toch dat was een valsche leuze der Noordelijken. Men wilde de Zuidelijke Staten, door hen buiten het bezit te stellen van nijvere werklieden, in hun industrie gevoelig knakken. Het was dus huichelarij, dat strijden voor de rechten van den mensch. En dat blijkt nog duidelijker, als men ziet met hoeveel onmenschelijkheid de vrij geworden slaven door diezelfde strijders voor individueele vrijheid thans behandeld worden. -

Ook moet men Engelands afschaffing der slavernij van af het juiste standpunt beschouwen. Het behoefde zich daarvoor, als handeldrijvende mogendheid, heel weinig opofferingen te getroosten. Iets anders zou men gezien hebben als Engeland meer een koloniale natie geweest ware. - (....)

Van slaven sprekende, merkte de Heer Decker op, dat men zich gewoonlijk van de verhouding van den slaaf tot zijn heer een verkeerd denkbeeld vormt. - De slaaf beschouwde zich te be-hooren tot het huisgezin. Het Romeinsche ‘familia,’ waarvan ons familie - bloedverwantschap, beteekende het huisgezin met inbegrip der lijfeigenen. - Spreker verhaalt: hoe een kleine jongen, onder zijn vroegere slaven, in een twist met een der knechts, over de betrekking waarin zij stonden tot den Heer, ‘zich het kindje noemde van Mijnheer.’

6e. Valsche menschenliefde, voortvloeiende uit godsdienst.

Spreker zegt, dat hij met schroom dit gedeelte van zijn rede aanvangt. Hij kwetst niet graag en toch is hij verplicht de waarheid te zeggen. -

Hij noemt het valsche menschenliefde, op ieder gebied, en dus ook op dat van den Godsdienst, eerbied te koesteren voor meeningen, die men dwaasheden vindt. Hoe kan men eerbiedigen, eer-bieden, d.i. hulde bewijzen, dat wat men als een dwaasheid bestrijden moet. -

Neen, zegt Spreker, men kleeft een meening aan of men verwerpt en bestrijdt haar en dan geen eerbied er voor. Zoo heeft Spreker geen eerbied voor de meening, die sommigen bezitten, dat zij, door op hun sterfbed rijke giften, groote geschenken aan kerk of liefdadige instellingen te doen, zich een plaats kunnen koopen in den hemel. O! in naam van den godsdienst heet zooveel ook philantropie, wat een caricatuur is van ware menschenliefde. - Weg dan met die vreemde philantropie en de ware menschenliefde gezocht in de natuur. - Gestreden met al wat in ons is voor zelfbehoud, voor eigen welstand! - Gestreefd naar het hoogste genot, dan streven wij naar ware deugd en bevorderen wij daardoor zonder twijfel het heil van den naaste. Niet gezwegen alzoo, waar men ons goed recht verkracht. -

Geprotesteerd met al wat in ons is; al strijdende voor ons zelven, maken wij den weg voor hem, die achter ons komt, gemakkelijker te begaan en alzoo werken wij ook tot heil van anderen. B.v. - Als men ons vervalschte levensmiddelen in de hand stopt, dan niet gezwegen. De welstandsleer verbiedt dat. - Neen, geprotesteerd en gevraagd: ‘Was de gulden, dien ik u schonk, besnoeid, vervalscht, of afgebeten met Koningswater, en zoo niet, waarom dan mij steenen tot spijze gegeven?’ -

Met een woord van dank voor de belangstelling, eindigde de Heer Decker zijn schoone rede, en een donderend applaus be-wees, dat hij vele harten door zijn talentvolle improvisatie getroffen had.

Wij roepen Hem een hartelijk tot weerziens toe!

Rockanje, 1 Mei '79.

L. Goudswaard Jr.