Multatuli.online

Volledige Werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

Voorwoord

Verantwoording

Het jaar 1879 (na de terugkeer van de 2e voordrachtentoernee)

Brieven en dokumenten

[6 mei 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[6 mei 1879 Brief van E.A. Rovers aan Multatuli]

[11 mei 1879 Verslag voordracht Brielle in Nieuwe Brielsche Crt.]

[11 mei 1879 Ingezonden Stuk Nieuwe Brielsche Courant]

[11 mei 1879 Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]

[11 mei 1879 Ingezonden Stuk in de Alkmaarsche Courant]

[13 mei 1879 Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]

[14 mei 1879 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[14 mei 1879 Verslag voordracht Groningen in Minerva]

[15 mei 1879 Brief van Multatuli aan A. en C. Merens]

[16 mei 1879 Briefkaart van G.L. Funke aan Multatuli]

[18 mei 1879 Ingezonden Brief J. v.d. Hoeven in Nieuwe Brielsche Crt]

[18 mei 1879 Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]

[18 mei 1879 Ingezonden Stuk in de Alkmaarsche Courant]

[23 mei 1879 Afrekening Nieuwe Rott. Schouwburg-vereeniging]

[24 mei 1879 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[25 mei 1879 Ingezonden Stuk in Nieuwe Brielsche Courant]

[27 mei 1879 Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]

[29 mei 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[30 mei 1879 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[1 juni 1879 Ingezonden Stuk met Redactioneel Kommentaar in Nieuwe Brielsche Courant]

[1 juni 1879 Briefkaart van G.L. Funke aan Multatuli]

[5 juni 1879 Brief van Mimi aan V. Bruinsma]

[21 juni 1879 Bericht over A. Admiraal in De Portefeuille]

[25 juni 1879 Brief van Multatuli aan P. Bais]

[28 juni 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[29 juni 1879 Brief van Mimi aan E. Bernhold]

[9 juli 1879 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[10 juli 1879 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[10 juli 1879 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[14 juli 1879 Weegbewijs Wouter Bernhold]

[14 july 1879 Weegbewijs Mimi]

[16 july 1879 Brief van Mimi aan H. Bruinsma]

[25 july 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[1 augustus 1879 Testament van Multatuli]

[1 augustus 1879 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[2 augustus 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[23 augustus 1879 Brief van E. Bernhold aan Mimi]

[september 1879 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[9 september 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[22 september 1879 Brief van Multatuli aan P.A. Tiele]

[23 september 1879 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[23 september 1879 Brief van Multatuli aan Edu]

[26 september 1879 Brief van P.A. Tiele aan Multatuli]

[2 oktober 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[4 oktober 1879 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[13 oktober 1879 Zelfmoord B.P. Korteweg en E. Baart]

[22 oktober 1879 Brief van F. Feringa aan Multatuli]

[24 oktober 1879 Verschijning Vorstenschool, 6e dr. en Ideën VII, 2e dr]

[27 oktober 1879 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[1 november 1879 Bespreking Vorstenschool in De Portefeuille]

[5 november 1879 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]

[15 november 1879 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[november 1879 Afrekening C. Vosmaer inzake Tandem]

[november 1879 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer (?)]

[17 november 1879 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[20 november 1879 Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga]

[20 november 1879 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas (?)]

[22 november 1879 Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]

[26 november 1879 Brief van E. Bernhold aan Mimi]

[27 november 1879 Brief van Multatuli aan E. Brück]

[28 november 1879 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[1 december 1879 Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]

[1 december 1879 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[3 december 1879 Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]

[4 december 1879 Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]

[5 december 1879 Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]

[5 december 1879 Brief van E. Brück aan Multatuli]

[7 december 1879 Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]

[7 december 1879 Dokumenten inzake adoptie Wouter]

[12 december 1879 Verschijning Verspreide Stukken, 6e dr. en Een en ander, 2e dr.]

[15 december 1879 Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga]

[23 december 1879 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[23 december 1879 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[23 december 1879 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[December 1879 Partituur Elegie van Richard Hol]

Het jaar 1880

[Brieven en dokumenten]

[2 januari 1880 Bericht in de Amersfoortsche Courant]

[4 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[5 januari 1880 Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga]

[5 januari 1880 Advertentie voordracht Rotterdam (I)]

[5 januari 1880 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[6 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[7 januari 1880 Ontvangstbewijs van Edu]

[7 januari 1880 Aantekeningen Multatuli]

[8 januari 1880 Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]

[9 januari 1880 Brief van Multatuli aan Fam. De Haas en De Wolff]

[9 januari 1880 Voordracht te Rotterdam]

[9 januari 1880 Aantekeningen voordracht]

[10 januari 1880 Advertentie voordracht Leiden]

[10 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[10 januari 1880 Brief van Multatuli aan V. en H. Bruinsma]

[10 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[11 januari 1880 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[11 januari 1880 Advertentie voordracht Amsterdam (I)]

[11 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[11 januari 1880 Verslag voordracht Rotterdam in Nieuwe Rotterdamsche Courant]

[12 januari 1880 Advertentie voordracht Haarlem]

[12 januari 1880 Advertentie voordracht Schiedam]

[12 januari 1880 Verslag voordracht in Rotterdamsch Nieuwsblad]

[12 januari 1880 Bericht over voordracht te Assen in Prov. Drentsche en Asser Courant]

[12 januari 1880 Visitekaartje Multatuli]

[12 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[12 januari 1880 Voordracht te Amsterdam]

[12 januari 1880 Aantekeningen voordracht]

[13 januari 1880 Voordracht te Leiden]

[13 januari 1880 Aantekeningen voordracht]

[14 januari 1880 Verslag voordracht Amsterdam in Algemeen Handelsblad]

[14 januari 1880 Advertentie voordracht Delft]

[14 januari 1880 Verslag voordracht Amsterdam in Het Nieuws van den Dag]

[14 januari 1880 Voordracht te Haarlem]

[15 januari 1880 Brief van E. Bernhold aan Mimi]

[15 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]

[15 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[15 januari 1880 Voordracht te Schiedam]

[15 januari 1880 Aantekeningen voordracht]

[16 januari 1880 Bericht in Nijmeegsche Nieuwsbode]

[16 januari 1880 Verslag voordracht Haarlem in de Opregte Haarlemsche Courant]

[16 januari 1880 Brief van Multatuli aan P.A. Tiele]

[16 januari 1880 Voordracht te Delft]

[17 januari 1880 Verslag voordracht Schiedam in de Schiedamsche Courant]

[17 januari 1880 Verslag voordracht Amsterdam in De Portefeuille]

[17 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[18 januari 1880 Brief van Multatuli aan C. de Mooij]

[18 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[18 januari 1880 Opdracht-exemplaar Vorstenschool M.C. Meyer]

[19 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[19 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[20 januari 1880 Advertentie voordracht Nijmegen]

[20 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[20 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]

[21 januari 1880 Advertentie voordracht Dordrecht]

[21 januari 1880 Brieffragment van Multatuli]

[21 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[21 januari 1880 Advertentie voordracht 's-Gravenhage]

[21 januari 1880 Verslag voordracht Leiden in Minerva]

[21 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[21 januari 1880 Voordracht te Dordrecht]

[22 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[22 januari 1880 Voordracht te 's-Gravenhage]

[22 januari 1880 Herinneringen G.J.P. de la Valette]

[23 januari 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[23 januari 1880 Brief van G.C. de Haas-Hanau aan Mimi]

[23 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[24 januari 1880 Advertentie voordracht Arnhem]

[24 januari 1880 Verslag voordracht 's-Gravenhage in Het Vaderland]

[24 januari 1880 Bericht inzake voordracht Meppel]

[24 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[25 januari 1880 Jan Vlug in de Brielsche Courant]

[25 januari 1880 Advertentie voordracht Gouda]

[25 januari 1880 Advertentie voordracht Kampen]

[25 januari 1880 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[januari 1880 Brief van Mimi aan M. Anderson]

[26 januari 1880 Voordracht te Arnhem]

[27 januari 1880 Advertentie voordracht Zutphen]

[27 januari 1880 Advertentie voordracht Amersfoort]

[27 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[27 januari 1880 Voordracht te Nijmegen]

[28 januari 1880 Verslag voordracht Arnhem in de Arnhemsche Courant]

[28 januari 1880 Verslag voordracht Delft in Minerva]

[28 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[29 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[29 januari 1880 Voordracht te Amersfoort]

[30 januari 1880 Bericht in Amersfoortsche Courant]

[30 januari 1880 Verslag voordracht Nijmegen in de Nijmeegsche Nieuwsbode]

[30 januari 1880 Advertentie voordracht Amsterdam (II)]

[30 januari 1880 Voordracht te Zutphen]

[31 januari 1880 Verslag voordracht Amersfoort in de Nieuwe Amersfoortsche Courant]

[31 januari 1880 Verslag voordracht 's-Gravenhage in De Nederlandsche Spectator]

[31 januari 1880 Ingezonden Stuk G.J.P. de la Valette in De Ned. Spectator]

[31 januari 1880 Advertentie en bericht voordracht Meppel]

[31 januari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[31 januari 1880 Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]

[31 januari 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[31 januari 1880 Voordracht te Kampen]

[31 januari 1880 Aantekeningen voordracht]

[februari 1880 Brief van Nonnie aan Multatuli]

[2 februari 1880 Verslag voordracht Zutphen in de Zutphensche Courant]

[3 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[3 februari 1880 Advertentie voordracht Rotterdam (II)]

[3 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[4 februari 1880 Verslag voordracht Zutphen in de Nieuwe Zutphensche Courant]

[4 februari 1880 Advertentie voordracht Zierikzee]

[4 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[4 februari 1880 Voordracht te Amsterdam]

[4 februari 1880 Aantekeningen voordracht]

[5 februari 1880 Verslag voordracht Kampen in de Kamper Courant]

[5 februari 1880 Brief van Multatuli aan H.L.F. Pisuisse]

[5 februari 1880 Bespreking benefiet-voorstelling J.M. Haspels]

[5 februari 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[5 februari 1880 Voordracht te Gouda]

[6 februari 1880 Verslag voordracht Amsterdam in het Algemeen Handelsblad]

[6 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[6 februari 1880 Advertentie voordracht Velsen]

[6 februari 1880 Advertentie voordracht Rotterdam (II)]

[7 februari 1880 Advertentie voordracht Hengelo]

[7 februari 1880 Voordracht te Velsen]

[7 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[8 februari 1880 Verslag voordracht Gouda in de Goudsche Courant]

[9 februari 1880 Advertentie voordracht Middelburg]

[9 februari 1880 Voordracht te Rotterdam]

[10 februari 1880 Advertentie voordracht Goes]

[10 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[10 februari 1880 Brief van Multatuli aan A. en C. Merens]

[10 februari 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[10 februari 1880 Verslag voordracht Rotterdam in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]

[11 februari 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[11 februari 1880 Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]

[11 februari 1880 Brief van Multatuli aan V. Bruinsma]

[11 februari 1880 Advertentie voordracht Winschoten]

[11 februari 1880 Bericht inzake voordracht Middelburg in de Middelburgsche Courant]

[11 februari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[11 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[12 februari 1880 Brief van J.M. Haspels aan J.H. de Haas]

[12 februari 1880 Voordracht te Goes]

[12 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[13 februari 1880 Bijdrage J. de Witt Hamer aan Tandem]

[13 februari 1880 Voordracht te Middelburg]

[14 februari 1880 Brief van G.C. de Haas-Hanau aan J.M. Haspels]

[14 februari 1880 Afgelasting voordracht Meppel]

[14 februari 1880 Verslag voordracht Goes in de Goesche Courant]

[14 februari 1880 Voordracht te Zierikzee]

[15 februari 1880 Artikel G. Waalner in De Amsterdammer]

[15 februari 1880 Afrekening C. Vosmaer inzake Tandem]

[februari 1880 Artikel in De Vlaamsche school]

[15 februari 1880 Verslag voordracht Velsen in De Zaanstreek]

[15 februari 1880 Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]

[15 februari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[15 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[16 februari 1880 Verslag voordracht Middelburg in de Middelburgsche Courant]

[16 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[16 februari 1880 Brief van J.M. Haspels aan G.C. de Haas-Hanau]

[16 februari 1880 Brief van G.C. de Haas-Hanau aan J.M. Haspels]

[17 februari 1880 Twee berichten in de Goesche Courant]

[17 februari 1880 Advertentie voordracht Assen]

[17 februari 1880 Voordracht te Hengelo]

[18 februari 1880 Briefkaart van Multatuli aan Mimi]

[18 februari 1880 Advertentie voordracht Heerenveen]

[18 februari 1880 Advertentie voordracht Sneek]

[18 februari 1880 Verslag voordracht Zierikzee in de Zierikzeesche Courant]

[18 februari 1880 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[18 februari 1880 Advertentie voordracht Groningen]

[19 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[19 februari 1880 Voordracht te Hoogezand]

[20 februari 1880 Voordracht te Veendam]

[21 februari 1880 Artikel in De Portefeuille]

[21 februari 1880 Verslag voordracht Hengelo in Tubantia]

[22 februari 1880 Advertentie voordracht Breda]

[22 februari 1880 Advertentie opvoering De bruid daarboven te Hoorn]

[22 februari 1880 Twee artikelen in De Amsterdammer van o.a. Alberdingk Thijm]

[22 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[23 februari 1880 Verslag voordracht Hoogezand in de Nieuwe Groninger Courant]

[23 februari 1880 Advertentie voordracht Leeuwarden]

[23 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[23 februari 1880 Telegram van Multatuli aan Mimi]

[23 februari 1880 Voordracht te Assen]

[23 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[24 februari 1880 Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]

[24 februari 1880 Verslag voordracht Veendam in de Nieuwe Groninger Courant]

[24 februari 1880 Voordracht te Groningen]

[25 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[25 februari 1880 Verslag voordracht Hoogezand in de Winschoter Courant]

[25 februari 1880 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[25 februari 1880 Opdracht-exemplaar Max Havelaar]

[25 februari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[25 februari 1880 Voordracht te Winschoten]

[25 februari 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[26 februari 1880 Artikel in Asmodée]

[26 februari 1880 Verslag voordracht Assen in de Prov. Drentsche en Asser Courant]

[26 februari 1880 Verslag voordracht Groningen in de Prov. Groninger Courant]

[26 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[26 februari 1880 Verslag voordracht Groningen in de Nieuwe Groninger Courant]

[26 februari 1880 Voordracht te Leeuwarden]

[27 februari 1880 Brief van F. Feringa aan Multatuli]

[27 februari 1880 Brief van J.M. Haspels aan G.C. de Haas-Hanau]

[27 februari 1880 Brief van Multatuli aan V. Bruinsma]

[27 februari 1880 Voordracht te Heerenveen]

[27 februari 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[28 februari 1880 Verslag voordracht Winschoten]

[28 februari 1880 Artikel in Uilenspiegel]

[28 februari 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[28 februari 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[28 februari 1880 Bericht inzake voordracht Sneek in de Sneeker Courant]

[28 februari 1880 Voordracht te Sneek]

[29 februari 1880 Bericht inzake opvoering De bruid daarboven in de Hoornsche Courant]

[februari 1880 Bespreking Vorstenschool in De Gids]

[maart 1880 Bespreking Vorstenschool in Het Leeskabinet]

[1 maart 1880 Verslag voordracht Leeuwarden in de Leeuwarder Courant]

[1 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[3 maart 1880 Verslag voordracht Sneek in de Sneeker Courant]

[3 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[3 maart 1880 Advertentie voordracht Harlingen]

[3 maart 1880 Voordracht te 's-Hertogenbosch]

[4 maart 1880 Artikel in het Algemeen Handelsblad]

[4 maart 1880 Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]

[4 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[4 maart 1880 Voordracht te Breda]

[5 maart 1880 Verslag voordracht Groningen in Vox studiosorum]

[5 maart 1880 Advertentie voordracht Enkhuizen]

[5 maart 1880 Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]

[5 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[5 maart 1880 Voordracht te Zaltbommel]

[6 maart 1880 Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]

[7 maart 1880 Verslag voordracht Breda in de Bredasche Courant]

[7 maart 1880 Advertentie voordracht Hoorn]

[7 maart 1880 Advertentie voordracht Schagen]

[7 maart 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[7 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[8 maart 1880 Voordracht te Harlingen]

[8 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[9 maart 1880 Voordracht te Enkhuizen]

[10 maart 1880 Verslag voordracht Harlingen in de Harlinger Courant]

[10 maart 1880 Voordracht te Hoorn]

[12 maart 1880 Voordracht te Schagen]

[12 maart 1880 Advertentie voordracht Den Helder]

[13 maart 1880 Voordracht te Den Helder]

[13 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[14 maart 1880 Verslag voordracht Schagen in de Schager Courant]

[14 maart 1880 Verslag voordracht Enkhuizen in de Enkhuizer Courant]

[14 maart 1880 Verslag voordracht Hoorn in de Hoornsche Courant]

[15 maart 1880 Brief van Multatuli aan Mimi]

[15 maart 1880 Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]

[16 maart 1880 Verslag voordracht Den Helder in 't Vliegend Blaadje]

[17 maart 1880 Brief van Mimi aan M. Anderson]

[27 maart 1880 Bericht in de Portefeuille]

[7 april 1880 Brief van Multatuli aan H.C. de Wolff]

[21 april 1880 Brief van E. Brück aan Multatuli]

[April 1880 Ontwerp adoptieregeling Wouter]

[6 mei 1880 Brief van Mimi aan E. Brück]

[14 mei 1880 Briefkaart van Multatuli aan J.H. de Haas]

[mei 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[mei 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[22 juni 1880 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[25 juni 1880 Nota van E. Brück]

[5 juli 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven

[8 juli 1880 Briefkaart van Multatuli aan J. van der Hoeven en D. Buys Dz.]

[8 juli 1880 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[8 juli 1880 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[9 juli 1880 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[14 juli 1880 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[17 juli 1880 Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli]

[juli 1880 Johannes Zürcher logeert bij Multatuli en Mimi]

[juli 1880 Brief van Mimi aan M. Anderson]

[20 juli 1880 Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli]

[20 juli 1880 Aankoop van het huis Auf Kreuzkirch Nieder-Ingelheim]

[juli 1880 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[24 juli 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[28 juli 1880 Brief van E. Bernhold aan Mimi]

[juli 1880 Herinneringen G.J.P. de la Valette]

[augustus 1880 Brief van Mimi aan M. Anderson]

[augustus 1880 Brief van Multatuli en Mimi aan C. Vosmaer]

[7 augustus 1880 Brief van Multatuli en Mimi aan J.H. de Haas]

[16 augustus 1880 Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli]

[30 augustus 1880 Brief van Mimi aan M. Anderson]

[augustus 1880 Herinnering van C. de Paepe]

[4 september 1880 Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr.]

[23 september 1880 Frederik Marius Bogaardt wordt vermoord]

[24 september 1880 Brief van G.L. Funke aan een Dageraad-lid]

[28 september 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[30 september 1880 Huwelijk Nonni en Francesco Bassani]

[2 oktober 1880 Verspreiding van het handschrift van de moordenaar van F.M. Bogaardt]

[5 oktober 1880 Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]

[8 oktober 1880 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[11 oktober 1880 Brief van Multatuli aan J.A. Roessingh van Iterson]

[19 oktober 1880 Brief van Multatuli aan V. Bruinsma]

[22 oktober 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[24 oktober 1880 Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]

[1 november 1880 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[5 november 1880 Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]

[5 november 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[6 november 1880 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[8 november 1880 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[23 november 1880 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

[26 november 1880 Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf]

[26 november 1880 Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]

[6 december 1880 Brief van Mimi en Multatuli aan T. van der Tuuk]

[7 december 1880 A.J. Langeveldt van Hemert overlijdt]

[7 december 1880 Brief van P.M. Bos aan Mimi]

[9 december 1880 Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]

[11 december 1880 Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli]

[12 december 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[13 december 1880 Brief van Multatuli aan G.J.P. de la Valette]

[13 december 1880 Brief van Multatuli aan J. de Geyter]

[15 december 1880 Brief van P.M. Bos aan Mimi]

[15 december 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[16 december 1880 Brief van G.L. Funke aan Multatuli]

[december 1880 Brief van Mimi aan M. Anderson]

[16 december 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

[18 december 1880 Brief van Multatuli aan G.L. Funke]

[19 december 1880 Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]

[21 december 1880 Fondsveiling G.L. Funke]

[25 december 1880 Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]

Overzicht van de in 1880 door Multatuli gehouden voordrachten

Biografische aantekeningen


[november 1879
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer (?)]

Omstreeks half november 1879

Brief van Multatuli, naar alle waarschijnlijkheid aan C. Vosmaer. Drie dubbele velletjes postpapier, waarvan blz. 1-12 geheel beschreven. Onvolledig bewaard: de eerste en laatste pagina('s) ontbreken. (M.M.)

(...) hyschen aan Victor Hugo, Gambetta, Daudet, en na Zola krygen we weer 'n ander!) -

Mocht ge ooit tot eigen gebruik - o, best! - wat overnemen uit m'n brieven, bepaal u dan tot m'n denkbeelden (natk, voor zoover ge daarmee instemt) en verbeter... van styl spreek ik nu niet, maar de uitdrukkingswys. Soms loopen m'n zinnen niet door. Soms vergeet ik 'n parenthesis [1.] parenthesis: gedeelte tussen haakjes. te sluiten. Aan hinderlyke assonances &c zal geen gebrek zyn. Bedenk dat ik zeer negligent [2.] negligent: slordig (naar het frans). schryf. Voor de pers geef ik me veel moeite (tot het keutelige toe!) maar brieven als deze zyn slordig tot in 't balddadige. (die dd zyn wat zwaar, maar als men de t in Christfeest behoudt, mag men de d van bald = boud= eng. bold [3.] bold: dapper (eng.) niet weggooien. De schoolmeestery van hen die aan zulke dingen hechten [eenigszins, ik bid je!] zondigt telkens tegen haar eigen regels. -

Van schoolmeestery gesproken, of liever van de etymologie die boven schoolmeestery staat, Littré [4.] Littré: Emile Littré (1801-1881), frans taalkundige en filosoof, schrijver van een befaamd groot woordenboek. is n.a.a.r! Als taalkenner stel ik hem beneden De Vries & Te Winkel met hun akolyten [5.] akolyten: acoliet, volgeling.. Dit is nog niet genoeg gezegd! Overal blykt dat hy - geheel afgescheiden van z'n meeningen in byzondere gevallen die soms kant noch wal raken - niet weet wat ‘wetenschappelyke’ (ik zeg liever: ‘wysgeerig-zielkundige’) woordafleiding eigenlyk is. Overal geeft hy blyk zeer weinig algemeene-taalkennis te hebben, en kennis van algemeene taal heeft-i in 't geheel niet, jazelfs hy beseft het bestaan daarvan niet. Hoe die man zich durft opwerpen als taalgeleerde... nu ja, in Frankryk!


(Ik bezit z'n Dictionnaire. Als ge eens hier komt, neem ik aan U te overtuigen van de juistheid myner meening. Hy is onbegrypelyk uitvoerig in 't weglaten van wat 'n taalbeoefenaar eigenlyk in zoo'n werk zoekt. En revanche [6.] en revanche: als kompensatie (fr.) deelt hy ons mee dat... - ik sla voor de hand op -
agrandir [7.] agrandir: vergroten (fr.) etymol. komt van à & grandir (Inderdaad?) dat het in 't italiaansch aggrandire is (wat 'n kordaten sprong durft hy nemen. De lezer vraagt: hoe in 't spaansch, waalsch, bretonsch, Provencaalsch?) Vroeger was 't woord onbekend, zegt-i. Men gebruikte agreger ou engreger
(in plaats van t moderne agrandir? Nego! [8.] Nego!: dat ontken ik. (lat.)) dat samengesteld is uit à of en en...grandior = plus grand! Nego! a- of engréger is van a & en met grex = kudde, dus niet: vergrooten, maar: inlyven
&c &c &c -

Byna overal, tenzy hy op allermakkelykste manier de latynsche of grieksche derivatie [9.] derivatie: afleiding. kan opgeven - fluide [10.] fluide: vloeistof (fr.) komt van fluidis, Misanthrope [11.] misanthrope: mensenhater (fr.) van µισος & ανϑροπος [12.] µισειν en ἀνϑρωπος: haten en mens (gr.) - maakt hy zich van de etymologie af door te vertellen hoe ze 't in Spanje of Italie uitspreken, of hoe 't klinkt in Waalsch dialekt. Het heeft er veel van of wy beweren zouden 't woord wyn etymologisch gedetermineerd te hebben door de verzekering dat de Friezen wien zeggen, en de N. Holl. (als de engelschen) waain. Als dialekt opgave kan dit z'n nut hebben, o ja, maar Littré geeft dit als etymologie, als woordafleiding. Net 'n geoloog die om de wording der steenkool te verklaren, zeggen zou: ‘in Holland branden ze turf, en in Ezechiel menschendrek. Nu weet ge wat steenkool is!’

En dan die soeperige aanhalingen (waarin ook òns woordenboek zoo kinderachtig ryk is!) om den lezer te doen zien hoe 't woord gebruikt wordt!

Maandag avend [13.] Maandagavend: oorspr. stond er Dinsdagavend.

Ik zie dat ik bezig was met Littré, en neem Deel I weer even voor me:

A(â)

- die â in pare. geeft de uitspraak aan, en we leeren er uit dat... ja, wat? Zou men zonder die - hier geheel overbodige ^ de a niet goed uitspreken? - Alzoo: A (â) en vervolgens:

‘Voyelle et première lettre de l'alphabet’. - Heel wel. Nu begint hy met voorbeelden. Men kan zeggen:

‘Un grand A. Un petit A.’

- Wel verbazend! Daarop volgen nog 'n paar aan schryvers ontleende volzinnen waarin de A (als letter) voorkomt. Onder de rubriek: Etymologie verhaalt hy dat de A komt van de latynsche a, deze van de grieksche α, ‘lequel a été apporté (!) par les Phéniciens sous le nom d'alpha (voyer ce mot.)’ [*] ‘welke is meegebracht (!) door de Foeniciërs onder de naam alpha (zie bij dit woord).’

Jammer dat er geen prentje by is: les phéniciens pliant sous le fardeau d'un alpha qu'ils apportent aux Grecs! [**] de Foeniciërs, gebukt onder de last van een alpha die zij voor de Grieken meebrengen. (NB. in 't phenicisch heette die eerste letter van 't alphabeth welke eigenlyk allerlei klanken kan voorstellen, en dus stipt gezegd, niet eens de fransche ā noch ă is [pārădis] niet eens alpha.


(Ik weet wel dat [14.] dat: hierachter wschl. vergeten ‘voor’. de klank lf even goed alpha als alif, alef kan gekozen worden, doch als men onderscheid maakt - en dit doet hy! - dan is 't fenic. [Syrisch] alif, 't hebreeuwsch rm of nagenoeg, en in 't grieksch: alpha. Gooide hy die verschillen weg, dan ben ik z'n man, ik die - om eens iets te noemen, geen onderscheid aanneem tusschen:

Vertaling:

Brahma Sleman Jozua
Bram Soliman Jezus
abraham Salemin Isja (Isha)
ibrahim Salomo(n) Jeschua
Brahim &c Schloem Isga
Schlieme &c Jesse &c
Slam, Islam. Iski

in de Vulgata heet de

profeet Obadjah, abdias.

Salmanasser = heer Salomo.

Heer: Hiskia = Ezechīel = Iski-el.

Nebuchadnezar (Nobochodonoror) = Nabi-chadna-sar (sir, czaar, heer)

Sardanapel ('t palus is mal verlatynscht!) is De heer heer danap (Sar en el, beide Heer, en etymologisch 't zelfde, ook etym. tzelfde als ons woord: heer 't lidwoord al (arab.) en el [15.] el: verschrijving voor il. (ital.) le (fransch) ille (lat) Idm de comparatief or (lat) er (germaansch) Idem de uitgang van werken of beweging: maker. Ook de duitsche 3 pers: ‘er’. Ook de grieksche uitgang ‘os.’ die van 't egyptisch stamt of daarmee parallel loopt.


(Os-iris = os-isis, de heer (of hy) Isis. En ‘Isis’ is verwant met den wortel van 't lat. esse, ons ‘is.’ Van ‘esse’ stamt ook
(neen, niet afstammen. Er is paralelloop van gelyke worteloorzaken)
- ook ‘wezen’, en wel door den uitgang meer te betonen. ‘als Siou [16.] Siou: Sioux of Nadowessiërs, twee namen voor dezelfde Noordamerikaanse Indianenstam. van (Nadowes) sjie, 'n echt francicisme zooals ze my zouden noemen Mr (de) kèèrrr.
Over die heeren- of hy-schaptitel van Osiris is veel te zeggen. De overgang van de r in s (of omgekeerd) is frekwent, en (aardig!) ook nog bewaard in ons aan Isis verwante woorden: wezen en waren.
De Romeinen hun slechts 'n beetje (misschien in 't geheel niet) van 't gr. os verschillende us aan Oostersche namen aanlappende, vermeerderden nog in hun onwetendheid de titulatuur, zoo werd die
Danap tot Heer Danap heer heer
Sar „ al us

Ook heliogabalus die met den Syrischen naam van Zonnen-berg - neen, zoo was 't niet - Het grieksche ἡλιος hêlios was ook 'n vervalsching. Uit syrie komende kan hy niet anders geheten hebben dan al (of el, of ŭl, of 'l = heer) dsjibel, d.i. hoogte, berg, opstand (ons: gevel.) Van dat '1 maakte men op z'n grieks: hèlio(s) omdat de klank daar aan deed denken.


(Net als de tegenw. Duitschers van frontispice, frontispitz maken.)

Toen kon 't woord voor zonnenberg of: ‘zonne-gelaat’ doorgaan, en 't achtergevoegde latynsche us maakte het tot heliogabalus. Aardig is 't dat ook in 't woord dsjibel zelf, het heer schap, 't domineerende reeds door den uitgang el is uitgedrukt.

Al ’ zelf is reeds pleonasme. In 't ophemelen van 'n baas (bassa, basha, pacha, padischah) meende men nooit ver genoeg te gaan, even als wy met: Hoogwelgeboren, ‘Majesteit’ &c. Van gekke etym. verwantschappen gesproken, wie zou zeggen dat de Vlaamsche familie Hennequin eigenlyk Johannes heet? Toch is 't duidelyk: Johan, hannes, Hanneken, = (fransch) hennequin. Denk aan Dezentje = des Sentiers. Zoo is waarschynlyk Ondaatje = Ondatier of iets dergel. Ik noemde zooeven ‘Majesteit’ Het is ons ‘meest’ = de allervermogendste, en magister, meester (dàt zal Piepers [17.] Mr. M.C. Piepers (1817-1908), rechterlijk ambtenaar in N.O.-Indië, schrijver van Macht tegen recht, dat hij een vervolg achtte op Max Havelaar. pleizier doen!) is de nòg meer vermogende. Dat woord heeft den komparatief er achter den superlatief! Wel sakkerloot. Ons ‘hy’ & ‘zy’ zyn versleten vormen van hr (heer) en sr (sir, sire, overal bewaard gebleven Sir ali, Sir dar, Sergant, Syrie, Assyrie (as is maar anhauch [18.] Anhauch: adem (steun) (du.) als de I van Islam voor slam, de bekende alif waar mede ook begint) Tserklaas [19.] Johan Tserklaes, graaf van Tilly (1559-1632), brabants veldheer. de Tilly (Klaas beteekent ook heer. t Is de bewoner van den clausum, 't afgesloten gebied, de burgt, de gedong. Door die afstamming is ook Lodewyk (chlodwig) verwant aan ‘sleutel’ en... Tserklaas is: Herkules 't Grieksche Heraklês waarin klês op faam, renommée &c schynt te doelen

illustratie
illustratie

 


(verwant met kakelen, kallen, klok en zeer veel woorden meer) want ook dat grondbegrip is familie van den wortel kl. die 't heerschap (hier door apart wonen uitgedrukt) beteekenden. -

Ik kan moeielyk ophouden als ik aan Etymologie begin. Er is geen schooner studie, als men ze in verband brengt met de ontwikkeling der mensheid!

In dit opzicht nu begeerde ik van Littré iets (neen, veel!) te leeren, en daarin ben ik jammerlyk teleurgesteld. Dat de provencalen Dieu, Diou noemen, geeft me niet veel. De verwantschap met het latynsche Ju (piter = pater) schynt hy niet eens te kennen. Nog minder met het grieksche Zeus in vocatief Zeu! (byna gelyk Dieu.) En dat al die vormen oorspronkelyk de Jahv, Jahŭ, Djaŭ zyn, zegge de konjugatie van 't werkwoord zyn (waarop zoo oneindig veel aankomt!) schynt buiten z'n sfeer te liggen. Z'n werk heeft noch zielkundige noch wysgeerige waarde, en kan hoogstens dienen voor schoolgrammatika. Het spyt me dat-i atheïst is, want vrydenker is hy niet! Toch verwacht ik dat de Dicte de l' Académie, die ik me zal aanschaffen zoodra ik 't geld er toe heb, nog minder zal beteekenen. Romanische volken hebben geen taalzin. Ze zeggen oma voor grootmama. De zoogenaamde welluidendheid is doodeenvoudig 'n gevolg van dat verlipperen! ‘Zoogenaamde welluidendheid!’ Voor myn oor klinkt het italiaansch afschuwelyk. En ook 't Spaansch met z'n oso, roso, coso! Toch kan ik dit nog beter slikken dan de ital. c (ook de duitsche ‘sch’ is naar en onmannelyk) en hun uitgangen in enté. (perfettamenté [20.] perfettamente: perfekt (bijwoord) (it.) &c) Welluidend? Wel 't is lammigheid & luiheid die hun de kt in [21.] in: oorspr. stond er als. tt deed veranderen. In de 2, 3, 4e eeuw was 't boersche fout (zooals 't gemeen by ons marrĭt zegt voor markt) en die zouden we nu zoo mooi moeten vinden? Merci. Fransch hoor ik evenwel graag, als er maar niet by gezongen wordt. Veel franschen hebben 'n deun die onverdragelyk is. Nu, in deun doen de Duitschers ook, maar dat kan hun taal niet helpen. -

Met moeite ruk ik my van dit onderwerp los. Ik kon lang voortschryven, ja, eindeloos! Op geen gebied van 't Zyn, levert zeker soort van Darwinismus schooner resultaten. Uit de wording der taal (waarvan de talen slechts verknoeide uitvloeisels zyn!) krygt men inzicht in de wyze hoe de mensch zich ontwikkeld heeft. Het woordjen ‘op’ (in allerlei dialekt) gaat in oudheid van afkomst menige rotsformatie te boven. Toch kan men nasporen hoe, waarom, in welke omstandigheden het door 'n onwillekeurige uitstoting van saamgeperste lucht ontstond, en rang van denkbeeld-uitdrukkend woord verkreeg! De oudste klank die 'n vaste beteekenis aannam is... juist de klank waarvoor we geen letter hebben, de (z.g.n.) stomme e = ĕ. 't grieksche eu = goed! Daarop volgde de sluiting m, en de begrippen ‘moeder’, mam(elle), mond konden eenigermate vertolkt worden. Iets later kreeg men (op natuurlyke wys) behoefte aan en middel tot uitdrukking der begrippen: woonplaats of oord, water, versameling en heerschap. Van de klanken die deze vier begrippen voorstelden stammen de meeste woorden af. Misschien moet er by genoemd worden: het uitdrukken van beweging. Zoo zyn er nog 'n paar wortels denkbaar, maar niet veel, en uit dat weinigje gegevens zyn zooveel millioenen woorden voortgekomen! Nieuw-uitgevonden woorden (behalve de onomatopeën) zyn byna niet denkbaar. Uit dat weinigje grondstof hebben de menschen hun taal gemaakt, en uit en mèt die taal hun intelligentie. Want oorzaak & gevolg verwisselden van rol. Wie zich inspant om denkbeelden te uiten, oefent zich in denken.

O, als er geen andere dingen waren die me bezig hielden! -

Van andere dingen gesproken. Ge vroegt my eens of ik geen verbetering bedenken kon in de toepassing van den stoom. Ik heb er veel over gedacht, en weet niet of ik slagen zou als ik proeven nam van zekere veranderingen. Het is niet moeielyk de beweegkracht anders dan door den nu gebruikelyken zuiger ('t woord is onjuist!) te gebruiken, maar zonder proeven, durf ik niet beweren wryving uittewinnen. En dáárop komt het aan. Ganot [22.] Ganot: Adolphe Ganot (1804-1887), frans natuurkundige. Schreef twee befaamde leerboeken, waaronder de Cours de physique pure (1857). zegt uit-drukkelyk dat ‘die andere manieren’ den zuiger niet teboven gaan. Nu noemt hy van die ‘andere manieren’ slechts de werking van ‘den stoomstraal op het schep bord van 'n draaiend rad’

(Dat: ‘draaiend’ is de trop [23.] de trop: overbodig (fr.)!) en dus weet ik niet welke ‘andere manieren’ (hy zegt dat er velen zyn, doch noemt slechts [24.] slechts enz.: oorspr. stond er ze niet. de aardige bol van Hero die blykbaar geen kracht levert) welke ‘andere manieren’ in de praktijk zyn afgekeurd? Een stipt-bewysbare verbetering heb ik nog niet gevonden. En experimenten zyn duur. Maar ik geef 't niet op. -

Van ‘wetenschappelyk’ gesproken, wat leveren de akademisch gevormde vakmannen zotte dingen! Zie eens die eeuwig doordraaiende tol van Pareau (?) Een vlietend water moet 'n schyf [25.] schyf: oorspr. stond er tol. doen draaien en de daarop in gelyke richting draaiende tol zal blyven loopen. Om zóó 'n perpet. mob. te verkrygen (met behulp van stroomend water nogal!) kon men de tol missen, ja den heelen schyf. Het water zelf vloeit immer door. En wie volstrekt 'n tol hebben wou kon hem in den schyf vastzetten. Pareau zelf zou eeuwig doorbewegen als-i maar op zoo'n schyf ging zitten! Of-i juist Pareau heet weet ik niet meer. De couranten maken met ophef van z'n ‘uitvinding’ gewag, en noemen hem de ‘Belgische Natuurkundige!’ -

De definitie die Ganot van warmte geeft is... wetenschappelyk, kyk! Of ligt het aan de holl. vertaling? Er staat:


‘Men geeft den naam van warmte aan de oorzaak, die, naar gelang van de meerdere of mindere sterkte, ons de gewaarwortding geeft die wy den naam [26.] naam: oorspr. gevolgd door van. geven van warmte en koude.’

Zoo staat er letterlyk! Dus:

‘Men geeft den naam aan 'n oorzaak die ons 'n gewaarwording geeft dien wy den naam geven van w... of wat anders.’ Wat 'n naamgevery! ‘Men’ geeft 'n naam die afhangt van onze gewaarwording en onze naamgeving! -

t Is moeielyk 'n juist onderscheid in acht te nemen tusschen ontkennen, betwyfelen, nog niet onvoorwaardelyk aannemen &c. Zonder dat verschil nu stipt in acht te nemen zyn er veel punten waarin ik niet met de thans aangenomen Natuurk. begrippen instem. Daartoe behooren: de geluidstheorie, de warmtetheorie, 't beginsel waarop de machines van lage drukking berusten, de meening over meteoor-steenen, over aether (in sterrekunde en in chemie beide) over de lichtbron van de maan. Zeker zyn er nog meer punten van Natuurk. kettery in my. Ik heb maar geen loisir ze uittewerken. Het leven is te kort, en vooral wanneer men in dat kleine leven niet vry is in z'n bewegingen. Als ik ryk en machtig ware geworden had ik 'n tal van specialiteiten aan 't werk gesteld met bepaalden taak. Daarby zou ook 't zoogenaamd ‘geringe’ of triviale 'n beurt gekregen hebben. Ik begryp niet waarom 'n entomoloog niet gehouden is ons te verlossen van vliegen, weegluizen &c. Een arts moet de mensheid van likdorens kunnen bevryden. De Rechtsstudie zou recht moeten voortbrengen. Sinon [27.] Sinon: anders (fr.), naar den Duivel met al die onvruchtbare ‘wetenschap.’ Of althans er moest blyken dat men de werkelykheid achtte, en zich niet op de majesteit der ‘wetenschap’ beriep om nutteloos te blyven. Toen ik een ingenieur eens verweet dat onze woningen niet deugden (tgeen hy toestemde) gaf hy te kennen dat verbetering ten deze beneden de waardigheid van 't vak, en het werk van aannemers en metselaars was! Zyn vak bracht zeker 't bouwen van grieksche tempels of middele. kloosters mee!

En die metselaars of timmerlieden. Houden zy de eer van de praktyk tegenover de onnutte akademieluî op? O neen, ze zyn zoo stom alsof ze gestudeerd hadden. De vingerlingen van een deur of venster zyn altyd even lang, wat natuurlyk 't inhaken moeielyk maakt en die dingen verwringt. Een geul binnen 't venster ter verzameling van vocht dat behoorde naar buiten te loopen, heeft nooit de vereischte helling, en zoo ja, wees dan zeker dat ge 't uitwateringsbochtje niet vindt op 't laagste punt. Nergens bouwt men de binnenmuur der vertrekken zoo dat we daaraan iets kunnen ophangen (wat toch onze levenswys mee brengt) By elke verhuizing moet de nieuwe bewoner z'n wand kapot slaan op vele plaatsen voor-i er één vindt (als hy er een vindt!) waar 'n kram of spyker houden kan.


(Men moest op de muren van elke verdieping 'n yzeren raam [28.] raam: oorspr. stond er ruiter. leggen die in elk vertrek als omgebogen kroonlyst, meer of min decoratief, uitstak:illustratie


 


Aan de achterzy daarvan (d.i. tusschen wand en lyst) konden bevestigings middelen aangebracht zyn. Men had dan de plaats voor spiegels, schilderyen &c (met lang koord, dat goed staat) voor 't kiezen. Die yzeren leggers, goed verbonden, over 'n geheele verdieping zouden tevens veel by dragen tot stevigheid van 't gebouw. 't Ware makkelyk ze aan boven en onderzy zóó te maken dat ze door uitstekende punten in 't metselwerk grepen.)

En de bestekamers [29.] bestekamer: w.c.! By 't overigens goede closet-systeem is altyd of de sluiting of de wateraanvoer in de war. We hebben hier 2 closets die uit 'n pomp heeten gespysd te worden met water. Jawel! De meid moet elken morgen 't reservoir met emmers vullen, en na de middag is alles weggeloopen, ongebruikt. -

In plaats van behoorlyken tuingrond hebben we: steenen, kiezel, puin, alles tot zoogen. humus gemaakt met daarop gesmeten menschendrek. -

Dit huisje is ± 5 jaar oud. Een klein balkonnetje dat zelden meer te dragen had dan zichzelf, kon die taak onlangs niet aan: de vloer viel er uit, NB. toen er niemand inzat, gelukkig! -

Geisenheim ('n ellendig nest) heeft 'n mooi, ja mooierig gerestaureerde kerk. Het uurwerk verkondigt z'n wysheid en nauwkeurigheid door vele wyzerplaten, waarvan op één zy twee naast elkaar. En die platen zyn niet hoog boven den beganen grond. Maar... zeer weinigen kunnen op die platen zien hoe laat het is! Mimi en ik, byv. niet! Een vrouw die op de markt wonende, die dingen dagelyks voor oogen had, blufte er op dat zy uit de wyzers kon wys worden ‘maar, zei ze, t heeft lang geduurd!’ -

Als men van de boot aan wal stapt, moet men tol betalen voor 't gebruik van den aanlegstyger! -

Bismarck & Gorschakoff [30.] Alexander Michailowitsj Gortsjakow (1798-1883), russisch staatsman, bezocht in november 1879 het Hof te Berlijn om de twist met Bismarck over de resultaten van het Kongres van Berlijn (1878) dat hij wegens ziekte niet had kunnen bijwonen, bij te leggen. zullen weer 'n mooi duitje verdiend hebben met hun zg.n brouille. Zyn de volkeren dan gek? -

Ik wacht dagelyks bericht van den goeden Haspels (die m'n voordrachten regelt) wanneer ik naar Holland moet. 't Is 'n bittere pil, maar wat moet, moet. Ik zal zien of er ditmaal genoeg overschiet om 'n Dicte de l'Acad. te koopen. Dat ik me ook dàn ergeren zal, is zeker! Maar er zyn ook andere dingen die ik koopen wou, byv. 'n draaibank. Nooit had ik er zoo'n mooie plaats voor als in dit huisje, 't Is kurieus hoeveel ruimte het aanbiedt. Wat de lokaliteit aangaat, verlang ik nooit iets beters. We hebben 'n plat (met mooi uitzicht) waar we wel met ons 20n, ja 30n zouden kunnen zitten. Nu dit zou me niet bevallen, maar 't bewyst toch dat we elkaar niet in den weg loopen als er maar 3, 4 of 6, 8 zyn. Er is nu 'n apart provisie kamertje, twee ongebruikte doch van 't hoognoodige voorziene logeerkamertjes, een kamertje staat vol bloempotten, we hebben apart:

myn schryfkamer

onze slaapkamer

de kamer waar Woutertje

slaapt, schoon we

daar ook eten, om den omslag van 't naar beneden gaan te vermyden. (De onderste verdieping gebuiken we niet sedert we stoken) Dan is er nog 'n kamertje dat we voorkamer of (letterlyk) antichambre (....)