Multatuli.online

Volledige Werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

Voorbericht

Nota

Het verdere jaar 1868

Brieven en dokumenten

[2 mei 1868 Van den Rijn (XXI)]

[6 mei 1868 Van den Rijn (XXII)]

[8 mei 1868 Busken Huet vertrekt uit Nederland]

[9 mei 1868 Van den Rijn (XXIII)]

[10 mei 1868 Max Havelaar in het Frans]

[12 mei 1868 Van den Rijn (XXIV)]

[12 mei 1868 Brief van d'Ablaing aan Mej. Schepel]

[Bijlage Aantekening van d'Ablaing]

[13 mei 1868 Van den Rijn (XXV)]

[16 mei 1868 Van den Rijn (XXVI)]

[20 mei 1868 Van den Rijn (XXVII)]

[23 mei 1868 Van den Rijn (XXVIII)]

[27 mei 1868 Van den Rijn (XXIX)]

[30 mei 1868 Van den Rijn (XXX)]

[1 juni 1868 Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]

[4 juni 1868 Van den Rijn (XXXI)]

[4 juni 1868 Brief van Tine aan Potgieter]

[juni 1868 Voorlezing van I. Esser Jr in Noord en Zuid]

[10 juni 1868 Van den Rijn (XXXII)]

[10 juni 1868 Tine int een wissel]

[11 juni 1868 Beschouwing in The Scotsman]

[13 juni 1868 Van den Rijn (XXXIII)]

[17 juni 1868 Van den Rijn (XXXIV)]

[18 juni 1868 Brief van Potgieter aan Busken Huet]

[19 juni 1868 Van den Rijn (XXXV)]

[24 juni 1868 Van den Rijn (XXXVI)]

[25 juni 1868 Van den Rijn (XXXVII)]

[29 juni 1868 Van den Rijn (XXXVIII)]

[30 juni 1868 Van den Rijn (XXXIX)]

[1 juli 1868 Van den Rijn (XL)]

[4 juli 1868 Van den Rijn (XLI)]

[7 juli 1868 Van den Rijn (XLII)]

[8 juli 1868 Van den Rijn (XLIII)]

[10 juli 1868 Van den Rijn (XLIV)]

[10 juli 1868 Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]

[13 juli 1868 Tine int een wissel]

[13 juli 1868 Ingezonden Stuk in de Arnhemsche Courant]

[14 juli 1868 Van den Rijn (XLV)]

[15 juli 1868 Van den Rijn (XLVI)]

[15 juli 1868 Artikel in de Sneeker Courant]

[16 juli 1868 Van den Rijn (XLVII)]

[17 juli 1868 Brief van Multatuli aan Van Vloten]

[17 juli 1868 Van den Rijn (XLVIII)]

[18 juli 1868 Ingezonden Stuk van Multatuli in Sneeker Crt.]

[18 juli 1868 Van den Rijn (XLIX)]

[20 juli 1868 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[23 juli 1868 Van den Rijn (L)]

[24 juli 1868 Van den Rijn (LI)]

[25 juli 1868 Fragment Vorstenschool in Sneeker Courant]

[29 juli 1868 Van den Rijn (LII)]

[30 juli 1868 Brief van Potgieter aan Busken Huet]

[6 augustus 1868 Brief van Multatuli aan Tine]

[6 augustus 1868 Van den Rijn (LIII)]

[8 augustus 1868 Eerste nr. Tot Nut van den Javaan]

[8 augustus 1868 Beoordeling Max Havelaar in The Athenaeum]

[11 augustus 1868 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[11 augustus 1868 Van den Rijn (LIV)]

[14 augustus 1868 Van den Rijn (LV)]

[14 augustus 1868 Tine int een wissel]

[17 augustus 1868 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[18 augustus 1868 Van den Rijn (LVI)]

[22 augustus 1868 Van den Rijn (LVII)]

[25 augustus 1868 Brief van Tine aan Potgieter]

[25 augustus 1868 Jacob van Lennep overlijdt]

[26 augustus 1868 Van den Rijn (LVIII)]

[31 augustus 1868 Van den Rijn (LIX)]

[31 augustus 1868 Baron van Heeckeren tot Waliën overlijdt]

[31 augustus 1868 Tiende Taal- en Letterkundig Congres]

[3 september 1868 Congresverslag in de N.R.C.]

[8 september 1868 Van den Rijn (LX)]

[9 september 1868 Van den Rijn (LXI)]

[14 september 1868 Van den Rijn (LXII)]

[16 september 1868 Van den Rijn (LXIII)]

[16 september 1868 Brief van firma Enschedé aan Multatuli]

[16 september 1868 Brief van Potgieter aan Busken Huet]

[21 september 1868 Van den Rijn (LXIV)]

[22 september 1868 Advertentie voordracht Multatuli in Rotterdam]

[Bijlage Herinnering van W.L. Penning Jr.]

[22 september 1868 Tine int een wissel]

[24 september 1868 Verslag van Multatuli's voordracht]

[26 september 1868 Van den Rijn (LXV)]

[oktober 1868 Oproep van drie notabelen in Sneek]

[7 oktober 1868 Van den Rijn (LXVI)]

[10 oktober 1868 Van den Rijn (LXVII)]

[12 oktober 1868 Van den Rijn (LXVIII)]

[16 oktober 1868 Van den Rijn (LXIX)]

[16 oktober 1868 Missive van minister De Waal]

[17 oktober 1868 Bijeenkomst in De Wijnberg te Sneek]

[20 oktober 1868 Advertentie lezing Van Vloten in Delft]

[21 oktober 1868 Brief van Multatuli aan Vrije Studie]

[21 oktober 1868 Van den Rijn (LXX)]

[22 oktober 1868 Brief van firma Enschedé aan Multatuli]

[22 oktober 1868 Beoordeling Max Havelaar in Das Ausland]

[23 oktober 1868 Multatuli bij Van Vlotens lezing in Delft]

[24 oktober 1868 Van den Rijn (LXXI)]

[26 oktober 1868 Verslag lezing Van Vloten in N.R.C.]

[27 oktober 1868 Verslag lezing Van Vloten in Delftsche Crt.]

[29 oktober 1868 Van den Rijn (LXXII)]

[30 oktober 1868 Van den Rijn (LXXIII)]

[31 oktober 1868 Artikel in de Ned. Spectator]

[31 oktober 1868 Advertentie voordracht van Multatuli te Sneek]

[4 november 1868 Voordracht van Multatuli te Sneek]

[Bijlage Mededeling over een avond in Sneek]

[4 november 1868 Brief van Busken Huet aan Potgieter]

[5 november 1868 Van den Rijn (LXXIV)]

[5 november 1868 Artikel in Nieuwsblad voor den Boekhandel]

[6 november 1868 Van den Rijn (LXXV)]

[7 november 1868 Advertentie en voordracht in Groningen]

[7 november 1868 Brief van Tine aan Potgieter]

[8 november 1868 Brief van Multatuli aan Houwink]

[9 november 1868 Voordracht van Multatuli in Winschoten]

[9 november 1868 Twee berichten in de Friesche Courant]

[10 november 1868 Verslag in de Prov. Groninger Courant]

[11 november 1868 Beschouwing in de Sneeker Courant]

[12 november 1868 Brief van Multatuli aan Vrije Studie Delft]

[13 november 1868 Advertentie opvoering De Bruid daarboven]

[14 november 1868 Van den Rijn (LXXVI)]

[15 november 1868 Brief van Multatuli aan Braunius Oeberius]

[16 november 1868 Van den Rijn (LXXVII)]

[16 november 1868 Artikel in de Friesche Courant]

[17 november 1868 Van den Rijn (LXXVIII)]

[18 november 1868 Van den Rijn (LXXIX)]

[19 november 1868 Tine int een wissel]

[20 november 1868 Advertentie en lezing in Delft]

[23 november 1868 Verslag van Multatuli's lezing in N.R.C.]

[24 november 1868 Van den Rijn (LXXX)]

[24 november 1868 Verslag in Delftsche Courant]

[25 november 1868 Van den Rijn (LXXXI)]

[26 november 1868 Brief van firma Enschedé aan Multatuli]

[27 november 1868 Brief van Multatuli aan Houwink]

[28 november 1868 Telegram van Multatuli aan Houwink]

[28 november 1868 Brief van Multatuli aan Braunius Oeberius]

[28 november 1868 Advertentie in Sneeker Courant]

[30 november 1868 Brief van Multatuli aan Houwink]

[30 november 1868 Van den Rijn (LXXXII)]

[30 november 1868 Brief van Tine aan Potgieter]

[1 december 1868 Advertentie in Leeuwarder Courant]

[1 december 1868 Bericht in Provinciale Groninger Courant]

[2 december 1868 Multatuli spreekt in Joure]

[3 december 1868 Brief van Multatuli aan Braunius Oeberius]

[3 december 1868 Multatuli spreekt in Bolsward]

[3 december 1868 Brief van Tine aan Multatuli]

[4 december 1868 Multatuli spreekt in Heerenveen]

[4 december 1868 Advertentie in Provinciale Groninger Courant]

[4 december 1868 Advertenties in Leeuwarder Courant]

[6 december 1868 Multatuli spreekt in Sneek]

[7 december 1868 Brief van Multatuli aan Mimi]

[7 december 1868 Bericht in Friesche Courant]

[7 december 1868 Multatuli spreekt in Leeuwarden]

[7 december 1868 Intekenlijst te Sneek]

[7 december 1868 Brief van Tine aan Stéphanie]

[8 december 1868 Brief van Multatuli aan Mimi]

[8 december 1868 Brief van Multatuli aan Vening]

[8 december 1868 Advertentie in Provinciale Groninger Courant]

[10 december 1868 Multatuli spreekt in Groningen]

[10 december 1868 Verslag in Friesche Courant]

[10 december 1868 Verslag in Provinciale Friesche Courant]

[10 december 1868 Advertentie in Dragtster Courant]

[10 december 1868 Ingezonden Stuk in Dragtster Courant]

[11 december 1868 Multatuli spreekt in Drachten]

[11 december 1868 Verslag in Leeuwarder Courant]

[11 december 1868 Brief van Sietske Abrahamsz aan d'Ablaing]

[12 december 1868 Telegram van Multatuli aan mevrouw Houwink]

[12 december 1868 Verslag in Provinciale Groninger Courant]

[14 december 1868 Brief van Multatuli aan Houwink]

[14 december 1868 Multatuli spreekt in Gorredijk]

[15 december 1868 Advertentie in Leeuwarder Courant]

[17 december 1868 Ingezonden Stuk in Provinciale Friesche Courant]

[17 december 1868 Ingezonden Stuk in Dragtster Courant]

[18 december 1868 Multatuli spreekt in Arum]

[18 december 1868 Brief van Busken Huet aan Multatuli]

[22 december 1868 Brief van Multatuli in geheimschrift]

[Bijlagen Brief van H. Fennema, 1910, en briefje 1868]

[Bijlage Mededelingen over Rederijkerskamer Sneek]

[22 december 1868 Advertentie in Leeuwarder Courant]

[23 december 1868 Brief van Multatuli aan Tine]

[23 december 1868 Multatuli spreekt in Franeker]

[23 december 1868 Advertentie in Harlinger Courant]

[23 december 1868 Bericht in Harlinger Courant]

[23 december 1868 Advertentie in Sneeker Courant]

[24 december 1868 Brief van Multatuli aan Houwink]

[24 december 1868 Multatuli spreekt in Harlingen]

[27 december 1868 Brief van Multatuli aan Houwink]

[27 december 1868 Verslag in Franeker Nieuwsblad]

[27 december 1868 Vergadering van De Dageraad]

[28 december 1868 Brief van Multatuli aan Houwink]

[29 december 1868 Brief van Multatuli aan Tine]

[30 december 1868 Van den Rijn (LXXXIII)]

[december 1868 La prière de l'Athée]

Het jaar 1869

Brieven en dokumenten

[1 januari 1869 Edu wordt vijftien jaar]

[2 januari 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[2 januari 1869 Advertentie in de Zaanlandsche Courant]

[3 januari 1869 Vergadering van De Dageraad]

[4 januari 1869 Advertentie in de Arnhemsche Courant]

[7 januari 1869 Bericht in de Arnhemsche Courant]

[7 januari 1869 Advertentie in de Arnhemsche Courant]

[8 januari 1869 Multatuli spreekt in Arnhem]

[8 januari 1869 Van den Rijn (I)]

[10 januari 1869 Multatuli spreekt voor De Dageraad]

[11 januari 1869 Van den Rijn (II)]

[11 januari 1869 Verslag in de Arnhemsche Courant]

[11 januari 1869 Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]

[13 januari 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[14 januari 1869 Telegram van Multatuli aan De Geyter]

[15 januari 1869 Multatuli spreekt in Maastricht]

[15 januari 1869 Van den Rijn (III)]

[17 januari 1869 Vergadering van De Dageraad]

[25 januari 1869 Van den Rijn (IV)]

[26 januari 1869 Tine int een wissel]

[28 januari 1869 Brief van Multatuli aan Tine]

[28 januari 1869 Van den Rijn (V)]

[29 januari 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[29 januari 1869 Van den Rijn (VI)]

[30 januari 1869 Van den Rijn (VII)]

[2 februari 1869 Van den Rijn (VIII)]

[3 februari 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[3 februari 1869 Van den Rijn (IX)]

[3 februari 1869 Brief van Tine aan Stéphanie]

[3 februari 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[4 februari 1869 Van den Rijn (X)]

[6 februari 1869 Telegram van Multatuli aan De Geyter]

[6 februari 1869 Brief van Multatuli aan Tine]

[8 februari 1869 Van den Rijn (XI)]

[11 februari 1869 Brief van Tine aan Multatuli]

[12 februari 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[12 februari 1869 Van den Rijn (XII)]

[15 februari 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[17 februari 1869 Brief van Multatuli aan Tine]

[17 februari 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[17 februari 1869 Van den Rijn (XIII)]

[18 februari 1869 Brief van Multatuli aan Van Duyse]

[18 februari 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[18 februari 1869 Van den Rijn (XIV)]

[21 februari 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[22 februari 1869 Tine, Edu en Nonni in Den Haag]

[23 februari 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[24 februari 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[24 februari 1869 Van den Rijn (XV)]

[25 februari 1869 Brief van Tine aan Stéphanie]

[1 maart 1869 Verslag voordracht van Multatuli]

[1 maart 1869 Van den Rijn (XVI)]

[2 maart 1869 Multatuli wordt 49 jaar]

[3 maart 1869 Brief van Multatuli aan Asser]

[3 maart 1869 Van den Rijn (XVII)]

[4 maart 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[4 maart 1869 Brief van Tine aan Potgieter]

[Bijlage Fragment uit een brief van Potgieter aan Huet]

[5 maart 1869 Van den Rijn (XVIII)]

[5 maart 1869 Advertentie in Delftsche Courant]

[6 maart 1869 Multatuli spreekt in Delft]

[6 maart 1869 Van den Rijn (XIX)]

[8 maart 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[9 maart 1869 Verslag voordracht van Multatuli in Delft]

[10 maart 1869 Brief van Multatuli aan Vrije Studie]

[10 maart 1869 Brief van Bosboom aan Potgieter]

[11 maart 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[11 maart 1869 Van den Rijn (XX)]

[11 maart 1869 Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]

[12 maart 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[12 maart 1869 Van den Rijn (XXI)]

[15 maart 1869 Van den Rijn (XXII)]

[17 maart 1869 Van den Rijn (XXIII)]

[18 maart 1869 Van den Rijn (XXIV)]

[19 maart 1869 Van den Rijn (XXV)]

[19 maart 1869 Oproep in de Rotterdamsche Lantaren]

[20 maart 1869 Van den Rijn (XXVI)]

[24 maart 1869 Van den Rijn (XXVII)]

[25 maart 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[27 maart 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[27 maart 1869 Telegram aan Huisman]

[27 maart 1869 Van den Rijn (XXVIII)]

[29 maart 1869 Telegram van Multatuli aan mevr. Houwink]

[29 maart 1869 Telegram van Houwink aan Multatuli]

[29 maart 1869 Telegram van Multatuli aan Houwink]

[31 maart 1869 Telegram van Multatuli aan Rederijkerskamer Sneek]

[31 maart 1869 Van den Rijn (XXIX)]

[april 1869 Multatuli schrijft Causerieën I]

[1 april 1869 Telegram van Edu aan Houwink]

[2 april 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[2 april 1869 Van den Rijn (XXX)]

[3 april 1869 Van den Rijn (XXXI)]

[3 april 1869 Brief van Tine aan mevr. Houwink]

[3 april 1869 Brief van Edu aan fam. Houwink]

[5 april 1869 Van den Rijn (XXXII)]

[7 april 1869 Brief van Potgieter aan Busken Huet]

[8 april 1869 Van den Rijn (XXXIII)]

[8 april 1869 Advertentie in De Noordbrabanter]

[9 april 1869 Van den Rijn (XXXIV)]

[10 april 1869 Van den Rijn (XXXV)]

[10 april 1869 Advertentie in de Dordrechtsche Courant]

[11 april 1869 Advertentie in de Nieuwe Nijmeegsche Courant]

[14 april 1869 Multatuli spreekt in 's-Hertogenbosch]

[14 april 1869 Advertentie in de Zutphensche Courant]

[15 april 1869 Multatuli spreekt in Dordrecht]

[15 april 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[15 april 1869 Van den Rijn (XXXVI)]

[16 april 1869 Multatuli spreekt in Nijmegen]

[16 april 1869 Van den Rijn (XXXVII)]

[17 april 1869 Multatuli spreekt in Zutphen]

[17 april 1869 Verslag in De Noordbrabanter]

[18 april 1869 Bericht in de Bredasche Courant]

[18 april 1869 Multatuli spreekt in Breda]

[19 april 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[19 april 1869 Brief van Busken Huet aan Potgieter]

[20 april 1869 Brief van Tine aan Stéphanie]

[21 april 1869 Verslag in de Zutphensche Courant]

[21 april 1869 Circulaire Willemsfonds te Gent]

[22 april 1869 Multatuli schrijft Causerieën II]

[22 april 1869 Verslag in de Nieuwe Nijmeegsche Courant]

[22 april 1869 Ingezonden Stuk in De Noordbrabanter]

[22 april 1869 Bericht in de Gazette van Gent]

[23 april 1869 Bericht in Amsterdamsche Courant]

[23 april 1869 Uitnodiging van De Geyter voor Multatuli-avond]

[23 april 1869 Circulaire Van Crombrugghe's Genootschap Gent]

[24 april 1869 Multatuli spreekt te Gent over Vrije studie]

[24 april 1869 Van den Rijn (XXXVIII)]

[24 april 1869 Artikel in De Noordbrabanter]

[25 april 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[26 april 1869 Bericht in de Gazette van Gent]

[26 april 1869 Multatuli draagt in Gent voor uit Vorstenschool]

[27 april 1869 Multatuli draagt voor in Antwerpen]

[28 april 1869 Bericht in de Gazette van Gent]

[29 april 1869 Van den Rijn (XXXIX)]

[1 mei 1869 Van den Rijn (XL)]

[1 mei 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[1 mei 1869 Verslag in Het Volksbelang]

[1 mei 1869 Artikel in De Rotterdamsche Lantaren]

[2 mei 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[3 mei 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[6 mei 1869 Multatuli schrijft Causerieën III]

[7 mei 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[7 mei 1869 Van den Rijn (XLI)]

[8 mei 1869 Van den Rijn (XLII)]

[9 mei 1869 Multatuli spreekt te Rotterdam]

[Bijlage Herinnering van G.W. van der Voo]

[12 mei 1869 Van den Rijn (XLIII)]

[13 mei 1869 Van den Rijn (XLIV)]

[13 mei 1869 Multatuli voorgesteld als Kamerkandidaat]

[14 mei 1869 Van den Rijn (XLV)]

[20 mei 1869 Multatuli schrijft Causerieën IV]

[21 mei 1869 Van den Rijn (XLVI)]

[21 mei 1869 Verslag in De Rotterdamsche Lantaren]

[22 mei 1869 Van den Rijn (XLVII)]

[24 mei 1869 Artikel in De Locomotief, Semarang]

[25 mei 1869 Van den Rijn (XLVIII)]

[25 mei 1869 Causerieën I in De Locomotief]

[25 mei 1869 Brief van Tine aan Stéphanie]

[26 mei 1869 Van den Rijn (XLIX)]

[28 mei 1869 Van den Rijn (L)]

[29 mei 1869 Van den Rijn (LI)]

[30 mei 1869 Multatuli schrijft Causerieën V]

[31 mei 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[1 juni 1869 Nonni wordt twaalf jaar]

[2 juni 1869 Van den Rijn (LII)]

[3 juni 1869 Van den Rijn (LIII)]

[3 juni 1869 Brief van Busken Huet aan Potgieter]

[4 juni 1869 Van den Rijn (LIV)]

[5 juni 1869 Van den Rijn (LV)]

[5 juni 1869 De Rotterdamsche Lantaren over verkiezingen]

[7 juni 1869 Van den Rijn (LVI)]

[10 juni 1869 Van den Rijn (LVII)]

[11 juni 1869 Van den Rijn (LVIII)]

[15 juni 1869 Van den Rijn (LIX)]

[juni 1869 Multatuli schrijft Causerieën VI]

[17 juni 1869 Van den Rijn (LX)]

[19 juni 1869 Van den Rijn (LXI)]

[22 juni 1869 Van den Rijn (LXII)]

[23 juni 1869 Van den Rijn (LXIII)]

[24 juni 1869 Van den Rijn (LXIV)]

[25 juni 1869 Van den Rijn (LXV)]

[25 juni 1869 Aanvulling in De Rotterdamsche Lantaren]

[juni 1869 Multatuli schrijft Causerieën VII]

[1 juli 1869 Van den Rijn (LXVI)]

[5 juli 1869 Brief van Multatuli aan Dutillieux]

[6 juli 1869 Causerieën II in De Locomotief]

[8 juli 1869 Van den Rijn (LXVII)]

[10 juli 1869 Causerieën II en III in De Locomotief]

[10 juli 1869 Artikel van Huisman in De Dageraad]

[12 juli 1869 Brief van Multatuli aan Brouwers]

[12 juli 1869 Van den Rijn (LXVIII)]

[13 juli 1869 Van den Rijn (LXIX)]

[15 juli 1869 Beoordeling Max Havelaar in Revue de Belgique]

[Bijlage Verslag van Sève over Congres 1864]

[juli 1869 Multatuli schrijft Causerieën VIII]

[20 juli 1869 Van den Rijn (LXX)]

[20 juli 1869 Causerieën III en IV in De Locomotief]

[21 juli 1869 Van den Rijn (LXXI)]

[22 juli 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[23 juli 1869 Van den Rijn (LXXII)]

[26 juli 1869 Van den Rijn (LXXIII)]

[27 juli 1869 Rekest om gratie voor De Vletter]

[28 juli 1869 Van den Rijn (LXXIV)]

[29 juli 1869 Multatuli schrijft Causerieën IX]

[29 juli 1869 Causerieën V in De Locomotief]

[30 juli 1869 Brief van de firma Enschedé aan Jhr. Hartsen]

[30 juli 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[2 augustus 1869 Van den Rijn (LXXV)]

[3 augustus 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[3 augustus 1869 Van den Rijn (LXXVI)]

[5 augustus 1869 Van den Rijn (LXXVII)]

[10 augustus 1869 Inschrijving Bevolkingsregister]

[10 augustus 1869 Causerieën VI in De Locomotief]

[augustus 1869 Multatuli schrijft Causerieën X]

[14 augustus 1869 Van den Rijn (LXXVIII)]

[20 augustus 1869 Van den Rijn (LXXIX)]

[21 augustus 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[26 augustus 1869 Van den Rijn (LXXX)]

[26 augustus 1869 Multatuli schrijft Causerieën XI]

[27 augustus 1869 Van den Rijn (LXXXI)]

[31 augustus 1869 Van den Rijn (LXXXII)]

[1 september 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[1 september 1869 Van den Rijn (LXXXIII)]

[2 september 1869 Van den Rijn (LXXXIV)]

[4 september 1869 Van den Rijn (LXXXV)]

[8 september 1869 Van den Rijn (LXXXVI)]

[9 september 1869 Multatuli schrijft Causerieën XII]

[11 september 1869 Van den Rijn (LXXXVII)]

[11 september 1869 Advertentie inzake brochure]

[september 1869 Brief van A. van der Ghinst aan Multatuli]

[15 september 1869 Van den Rijn (LXXXVIII)]

[16 september 1869 Van den Rijn (LXXXIX)]

[18 september 1869 Van den Rijn (XC)]

[18 september 1869 Verslag vergadering Vrijdenkers]

[21 september 1869 Causerieën IX in De Locomotief]

[23 september 1869 Brief van Multatuli aan Van Kesteren]

[23 september 1869 Van den Rijn (XCI)]

[23 september 1869 Multatuli schrijft Causerieën XIII]

[24 september 1869 Van den Rijn (XCII)]

[26 september 1869 Tine wordt vijftig jaar]

[27 september 1869 Van den Rijn (XCIII)]

[28 september 1869 Van den Rijn (XCIV)]

[29 september 1869 Van den Rijn (XCV)]

[30 september 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[1 oktober 1869 Van den Rijn (XCVI)]

[2 oktober 1869 Van den Rijn (XCVII)]

[3 oktober 1869 Vergadering van De Dageraad]

[4 oktober 1869 Van den Rijn (XCVIII)]

[5 oktober 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[5 oktober 1869 Van den Rijn (XCIX)]

[5 oktober 1869 Causerieën X in De Locomotief]

[6 oktober 1869 Van den Rijn (C)]

[7 oktober 1869 Multatuli schrijft Causerieën XIV]

[8 oktober 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[8 oktober 1869 Van den Rijn (CI)]

[9 oktober 1869 Advertenties in De Dageraad]

[10 oktober 1869 Multatuli spreekt voor De Dageraad]

[13 oktober 1869 Multatuli schrijft aan De Vletter]

[14 oktober 1869 Van den Rijn (CII)]

[15 oktober 1869 Van den Rijn (CIII)]

[15 oktober 1869 Brief van Tine aan Stéphanie]

[16 oktober 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[16 oktober 1869 Brief van De Vletter aan Multatuli]

[16 oktober 1869 Artikel van Huisman in De Dageraad]

[17 oktober 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[18 oktober 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[18 oktober 1869 Ingezonden Stuk van J.C. van Lier in N.R.C.]

[18 oktober 1869 Brief van Raedt van Oldenbarnevelt aan Multatuli]

[19 oktober 1869 Multatuli bezoekt De Vletter]

[19 oktober 1869 Causerieën XI in De Locomotief]

[20 oktober 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[20 oktober 1869 Van den Rijn (CIV)]

[20 oktober 1869 Multatuli schrijft Causerieën XV]

[22 oktober 1869 Ingezonden Stuk van Multatuli in N.R.C.]

[22 oktober 1869 Van den Rijn (CV)]

[23 oktober 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[23 oktober 1869 Verslag voordracht van Multatuli]

[27 oktober 1869 Telegram van Multatuli aan mevrouw Houwink]

[27 oktober 1869 Van den Rijn (CVI)]

[29 oktober 1869 Telegram van Multatuli aan mevrouw Houwink]

[29 oktober 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[2 november 1869 Van den Rijn (CVII)]

[3 november 1869 Brief van De Vletter aan Multatuli]

[3 november 1869 Van den Rijn (CVIII)]

[4 november 1869 Multatuli schrijft Causerieën XVI]

[4 november 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[6 november 1869 Multatuli schrijft aan De Vletter]

[8 november 1869 Brief van De Vletter aan Multatuli]

[9 november 1869 Ingezonden Stuk van Multatuli in Dagblad]

[10 november 1869 Brief van Doorman aan Heemskerk]

[12 november 1869 Brief van Multatuli aan Rooses]

[13 november 1869 Bericht over Bantam in N.R.C.]

[17 november 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[17 november 1869 Brief van Multatuli aan Sentot]

[18 november 1869 Van den Rijn (CIX)]

[23 november 1869 Van den Rijn (CX)]

[24 november 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[25 november 1869 Van den Rijn (CXI)]

[25 november 1869 Brief van De Vletter aan Multatuli]

[30 november 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[3 december 1869 Van den Rijn (CXII)]

[5 december 1869 Causerieën XIV in De Locomotief]

[5 december 1869 Brief van De Vletter aan Multatuli e.a]

[7 december 1869 Brief van Multatuli aan mevrouw Van Lennep]

[8 december 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[8 december 1869 Van den Rijn (CXIII)]

[11 december 1869 Brief van De Geyter aan Rooses]

[12 december 1869 Brief van W. van Lennep aan Multatuli]

[14 december 1869 Mimi wordt dertig jaar]

[16 december 1869 Multatuli schrijft Causerieën XVII]

[16 december 1869 Van den Rijn (CXIV)]

[17 december 1869 Brief van Multatuli aan Rooses]

[18 december 1869 Circulaire Willemsfonds te Gent]

[20 december 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[22 december 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[22 december 1869 Causerieën XVI in De Locomotief]

[23 december 1869 Bericht in de Gazette van Gent]

[23 december 1869 Multatuli spreekt in Gent]

[24 december 1869 Multatuli reist terug naar Den Haag]

[Bijlage Mededeling over de terugreis]

[24 december 1869 Causerieën XII in De Locomotief]

[24 december 1869 Brief van Tine aan Stéphanie]

[27 december 1869 Verslag in Het Volksbelang]

[28 december 1869 Van den Rijn (CXV)]

[29 december 1869 Multatuli schrijft de firma Enschedé]

[29 december 1869 Multatuli schrijft Causerieën XVIII]

[30 december 1869 Brief van mevr. De Vletter aan Multatuli]

[Bijlage Brief van Jacob de Vletter aan Bergsma]

[31 december 1869 Artikel van Sentot in De Locomotief]

[31 december 1869 Anoniem artikel in De Locomotief]

Biografische aantekeningen


Biografische aantekeningen

Babut du Marès, Jules-Félix -: geb. Maastricht 17 januari 1827, overl. Schaarbeek 22 november 1895. Groeide op in een franstalig milieu; verbleef in de jaren '60 in Nederlands-Indië en vatte zijn indrukken en denkbeelden samen in een tweedelige tendensroman waarin hij een dochter van Saïdjah ten tonele voert: Félix Batel, ou la Hollande à Java (La Haye et Bruxelles, 1869). In 1878 huwde Babut met Jonkvrouw Catherine Palmer Nahuijs van Burgst, geb. Soerakarta 22 maart 1828. Over zijn opmerkelijke, ofschoon literair weinig belangrijke boek zie men de studie van Roland Mortier in het Bulletin de L'Académie Royale de Langue et de Littérature Française, tome lv (1977) no. 2, p. 222-236.
Bergsma, Johannes Justinus -: geb. Utrecht 3 juni 1833, overl. 's-Gravenhage 5 september 1909. Studeerde te Utrecht rechten en theologie en promoveerde er in beide studievakken, 1854 resp. 1857. Was enige jaren werkzaam bij het Departement van Hervormde Eredienst; vestigde zich 1863 als advocaat en procureur in 's-Gravenhage; trad in 1869 op als verdediger van Jacob de Vletter, zowel in de strafzaak, als in het beroep van cassatie. Zijn Pleitrede inzake het Openbaar Ministerie tegen Jacob de Vletter werd door hem in 1869 gepubliceerd.
Bokma, Toussaint -: geb. Sneek 1 april 1840, overl. aldaar 28 december 1916. Was, evenals zijn vader, boekhandelaar te Sneek en tevens drukker en uitgever van de Sneeker Courant. In de overlijdensakte, maar ook al in een vroege advertentie, verschijnt zijn familienaam als Cool van Bokma. Hij behoorde tot de meest progressieve liberale journalisten in Friesland.
Brink, Jan ten -: geb. Appingedam 15 juni 1834, overl. Leiden 19 juli 1901. Studeerde theologie aan de rijksuniversiteit te Utrecht en promoveerde aldaar in 1860 op een latijnse dissertatie over Coornhert, waarvan datzelfde jaar een nederlandse vertaling verscheen. Hij had toen reeds een literair-historisch geschrift over Bredero op zijn naam staan. Na huisleraar in Batavia te zijn geweest, werd hij in 1862 leraar aan het gymnasium te 's-Gravenhage, en in 1884 hoogleraar Nederlandse literatuurgeschiedenis te Leiden als opvolger van Jonckbloet. Onder zijn talrijke publikaties is maar weinig van blijvende waarde.
Cremer, Jacobus Jan -: geb. Arnhem 1 september 1827, overl. 's-Gravenhage 5 juni 1880. Ofschoon opgeleid tot schilder en als zodanig ook korte tijd werkzaam, ontwikkelde Cremer zich tot een veelgelezen prozaist, speciaal in het genre van de dorpsnovelle. Mede doordat hij in staat was zijn gevoelige, deels in dialekt gestelde verhalen met succes voor te dragen, behoorde hij tot de weinige nederlandse auteurs die van hun werk konden leven. Met name zijn bundels Betuwsche novellen (1857) en Overbetuwsche novellen (1857-77) bereikten nog lang een groot publiek.
Dutillieux, Guillaume Alexandre -: geb. Rotterdam 24 maart 1817, overl. aldaar 23 maart 1897; zoon van een uit Duinkerken afkomstige paraplumaker; behoorde met zijn broer Joseph Theodore tot de vrienden van Jacob van Vletter, en was in diens proces een belangrijke getuige à décharge.
Dutillieux, Joseph Theodore -: geb. Rotterdam 10 oktober 1820, overl. aldaar 26 november 1890. Was letterkundige en publicist, en beijverde zich voor gratieverlening aan de tot tien jaar tuchthuis veroordeelde Jacob de Vletter. Dutillieux is waarschijnlijk éen van de auteurs van Physiologie van Rotterdam, door twee Rotterdammers (1844).
Duyse, Herman van -: geb. Gent 15 november 1847, overl. aldaar 16 maart 1899; was een zoon van de stadsarchivaris van Gent, de vlaamse dichter Prudens van Duyse; publiceerde 1868 anoniem een franse vertaling van Multatuli's Het gebed van den onwetende; was later verbonden aan het Archeologisch Museum te Gent, schreef een boek over zijn geboortestad Gand monumental et pittoresque, en werd 1895 adjunct-conservator van het Wapenmuseum te Brussel. Hij werkte mee aan verschillende dagbladen, met name aan La Flandre libérale.
Esser, Isaac -: geb. Buitenzorg 13 januari 1843, overl. Zeist 10 juni 1920. Studeerde een tijdlang rechten, daarna Engels. Was aanvankelijk leraar, later journalist en letterkundige. Orthodox protestant, erfgenaam van het Réveil. Publiceerde in Noord en Zuid, juni 1868, een beschouwing tegen Multatuli, waarover Van Vloten zich in De Levensbode iii ontstemd betoonde. Onder de schuilnaam C. Terburch schreef Esser talrijke novellen, onder de schuilnaam Soera Rana verschillende bundels gedichten. Reeds door Busken Huet afgewezen, heeft dit werk de Nieuwe-Gids-beweging niet overleefd.
Fennema, Hendrik -: geb. Sneek 28 augustus 1843, overl. Utrecht 8 oktober 1916. Was 1869-76 gemeente-secretaris van Sneek, 1876-87 notaris te Wommels, daarna notaris te Sneek. Behoorde tot de notabelen die Multatuli najaar 1868 ontvingen en trachtten te helpen. In 1879 werd Fennema lid van de Provinciale Staten van Friesland, in 1896 lid van de Eerste Kamer. In 1915 verhuisde hij naar Utrecht.
Ghinst, Augustinus Josephus van der -: geb. Kortrijk 18 april 1813, overl. Brugge 9 januari 1886. Was op zijn zesde jaar wees; ontwikkelde zich door eigen inspanning; werd leraar Frans en Latijn in de laagste klassen van het Atheneum te Brugge; huwde met Juliette Fivé (1811-1893), uit welk huwelijk zeven kinderen werden geboren; maakte in 1869 kennis met Multatuli en behoorde een tijdlang tot diens vlaamse correspondenten. In 1910 publiceerde Dr. I. van der Ghinst jr., zijn kleinzoon, het uitgaafje: Multatuli. Zeven brieven aan A. van der Ghinst, te Brugge uit de jaren 1870-1871-1873 (Antwerpen z.j.); behalve enige biografische gegevens vindt men hierin ook een portret.
Hartsen, jonkheer Frederik Anthony -: geb. Amsterdam 5 augustus 1838, overl. Cannes 21 april 1877, volgde het gymnasium te Utrecht, studeerde wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Leiden, medicijnen te Utrecht, en hield zich daarna diepgaand bezig met psychiatrische en botanische vraagstukken. Als t.b.c.-patient ging hij in 1863 naar Cannes; daar ontmoette hij een katholieke engelse onderwijzeres, met wie hij - inmiddels zelf katholiek geworden - trouwde. Hij publiceerde talrijke brochures, meest op filosofisch gebied, en ontwikkelde zich mede onder darwinistische invloed tot atheist. In 1869 had Hartsen een verhouding met Marie Anderson, waaruit 25 april 1870 te Pau een zoon werd geboren. Kort daarna verzoende hij zich weer met zijn echtgenote. Ofschoon te Cannes wonende, publiceerde hij van 1872 af enkel nog in het Duits.
Houwink Gz., Jan -: geb. Sneek 8 september 1833, overl. aldaar 24 februari 1907. Handelaar in wijnen en gedistilleerd. Lid van de vrijmetselaarsloge ‘Concordia Res Parva Crescunt’ in zijn geboortestad. Was najaar 1868 éen van de initiatiefnemers om Multatuli te Sneek en elders uit te nodigen tot het houden van voordrachten, en in die periode Multatuli's gastheer. Houwink was gehuwd met Petronella Johanna Peeters, geb. Etten en Leur 6 juni 1838, overl. Sneek 24 maart 118.
Keller, Gerard -: geb. Gouda 13 februari 1829, overl. Arnhem 10 januari 1899. Was stenograaf bij de Staten-Generaal, werkte sinds 1860 mee aan De Nederlandsche Spectator, werd in 1864 redacteur van de liberale Arnhemsche Courant. Keller had bij zijn tijdgenoten een zekere naam als novellist.
Lier, Israel Charles van -: geb. 's-Gravenhage 20 september 1833. Was stenograaf der eerste klasse bij de Staten-generaal, en volgens eigen mededeling in 1861 verbonden aan het 's Gravenhaagsch Weekblad; hij behoorde tot het bestuur van de afdeling 's-Gravenhage der in 1866 opgerichte Maatschappij tot Nut van den Javaan. Blijkens het bevolkingsregister vertrok Van Lier 9 december 1869 naar Batavia.
Raedt van Oldenbarnevelt, Hendrik Jan Antony -: geb. Amsterdam 13 augustus 1828, overl. 's-Gravenhage ii januari 1903. Studeerde rechten en was raadsheer bij het Provinciaal Geregtshof in Zuid-Holland ten tijde van het proces tegen Jacob de Vletter.
Schook, Willem Ferdinand -: geb. 's-Gravezande 24 augustus 1832, overl. Veendam, 7 februari 1878, was een van de zes kinderen van de beroepsmilitair Jan Ferdinand Schook en diens zestien jaar jongere echtgenote Wilhelmina Helena Alberti. Hij verloor vier jaar oud, zijn vader; de moeder slaagde erin haar kinderen een goede opvoeding te geven. Ferdinand, zoals hij steeds werd genoemd, studeerde rechten te Utrecht; in 1855 behoorde hij tot de groep Corpsleden die een demokratisering doorvoerden; in 1858 promoveerde hij cum laude op een privaatrechtelijk onderwerp. Sinds 1862 stond hij in contact met Multatuli. Als advocaat vestigde hij zich 1865 te Harlingen, 1869 te Balk waar hij inwoonde bij zijn oudere broer Frits die aldaar predikant was, en 1875 te Veendam. In verschillende artikelen van zijn hand koos hij partij voor Multatuli. (Vgl. J. Kortenhorst: Multatuli en Ferdinand Schook; in Over Multatuli I, 1978, blz. 37-51).
Stieltjes, Thomas Joannes -: geb. Leuven 19 mei 1819, overl. Rotterdam 23 juni 1878. Was officier bij de artillerie, verrichtte werkzaamheden als ingenieur in Gelderland, daarna op Java; werd ontslagen na een conflict met de G.-G.; kreeg 1874 een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Leiden. (iii, iv, v, x, xi).
Storm-van der Chijs, Anna Maria Margaretha -: geb. Delft 26 augustus 1814, overl. aldaar 1 januari 1895. Ontving als dochter van een rijke thee-importeur een verzorgde opvoeding, begeleidde al jong haar vader op buitenlandse reizen; huwde 1843 de naar Utrecht beroepen delftse predikant Willem Storm (geb. 1808); na diens dood, twee maanden later, keerde Mienette Storm naar Delft terug. Zij besteedde haar geestkracht en vermogen aan charitatief en sociaal werk, streefde naar beroepsonderwijs voor meisjes, maakte studiereizen door heel Europa inclusief Turkije en Rusland, werd principieel feministe, verbleef 1856-62 in Noord- en Midden-Amerika, en hield als een van de eerste vrouwen openbare lezingen in en buiten Nederland. Zij nam deel aan het Internationaal Congres te Amsterdam (1864) met een verslag over haar onderwijskundige studiën, bracht in 1867 Thorbecke ertoe de hbs ook open te stellen voor meisjes, polemiseerde met Marie Anderson over vrouwenemancipatie, en sprak op het Taal- en letterkundig congres te Leuven (1869). Vereenzaamd na de dood van haar huisgenote en begeleidster, werd zij de laatste levensjaren als zenuwzieke verpleegd in het St. Jorisgasthuis te Delft.
Terpstra, Willem -: geb. Rotterdam 7 november 1828, overl. Leeuwarden 13 november 1895. Studeerde rechten en was Advocaat-generaal bij het Provinciaal Gerechtshof in Zuid-Holland, ten tijde van het proces tegen Jacob de Vletter. Werd later president van het Provinciaal Gerechtshof in Friesland.
Vletter, Jacob de -: geb. Rotterdam 29 juli 1818, overl. aldaar 6 juli 1872. Onderwijzer en publicist; huwde 21 oktober 1846 met Wilhelmina Johanna Kleyweg, uit welk huwelijk vier kinderen werden geboren; werd 1855 (uit 130 sollicitanten) gekozen als directeur van een opvoedingsinstituut; moest na een conflict met een invloedrijk bestuurslid ontslag nemen; werd tabakshandelaar, daarna praktizijn (zaakwaarnemer), in welke functie hij stuitte op eigenmachtig optreden van ambtenaren. In 1867-68 ageerde hij voor zwemmen in het openbaar; geverbaliseerd wegens schennis der eerbaarheid, werd hij augustus 1868 vrijgesproken; zijn uitdagende brochure ‘Openbare executie of een koud bad voor politie en justitie’ zette veel kwaad bloed. In een conflict tussen gemeentebestuur en groenteschippers gaf hij leiding aan hun verzet. Eind oktober 1868, tijdens relletjes in de binnenstad, raakte De Vletter er ongewild in betrokken. Met veertig anderen gearresteerd, werd hij in de aanklacht d.d. 30 maart 1869 als de raddraaier aangemerkt. Ondanks de getuigen à décharge en de voortreffelijke verdediging door Mr. J.J. Bergsma veroordeelde het Provinciaal Gerechtshof in Zuid-Holland hem tot tien jaar tuchthuis; het beroep van cassatie werd verworpen, het verzoek om gratie afgewezen. Het proces-De Vletter was een cause célèbre, minder als blijk van klassejustitie, dan wel van politiële rancune. Onder de honderden die diep verontwaardigd waren over het optreden van agenten en rechters, en volstrekt overtuigd van De Vletters onschuld, was ook Multatuli; hij bezocht hem tijdens zijn gevangenschap in Den Haag, vond hem eigenwijs, zondeloosachtig, dus weinig sympathiek, beloofde hem echter, hem en zijn vrouw te zullen bijstaan, en correspondeerde nog met hem nadat hij naar Leeuwarden was overgebracht. Wat er daar met De Vletter is gebeurd, is onduidelijk: hoewel hij zich aanvankelijk uitstekend hield, was zijn toestand na twee jaar zó dat de resterende straftijd werd omgezet in acht maanden cellulair; te Amsterdam echter stelde men hem na medisch onderzoek begin maart 1872 in vrijheid. Als een doodziek man kwam hij bij zijn broer in 's-Gravezande; vandaar ging hij naar Rotterdam, maar enkel om er te sterven. (Vgl. Mr. H.C. Hazewinkel: Rondom het De Vletter-oproer. Rotterdams Jaarboekje 1946, blz. 66-100, en 1947, blz. 173-218.)
Voo, Goose Weijnand van der -: geb. Rotterdam 6 april 1806, overl. aldaar 2 juni 1902. Vrijdenker, drankbestrijder, Saint-Simonist, strijder voor algemeen kiesrecht. Ging op ruim 17-jarige leeftijd naar Brussel, vermoedelijk als onderwijzer van de vierde rang, keerde 1830 vandaar terug; was 1838 oprichter van een genootschap tegen drankmisbruik; is wschl. éen van de auteurs van Physiologie van Rotterdam, door twee Rotterdammers (1844); vertaalde samen met A.J. Nieuwenhuis in 1856 Het nieuwe Christendom door Claude Henri de Sint-Simon, en 1860 De leer van Saint-Simon ontvouwd; was als vrijdenker omstreeks 1858 actief in de vereniging ‘De Lichtstraal’, omstreeks 1869 in de vereniging ‘Het Algemeen Stemregt’; redigeerde 1869-69 De Rotterdamsche Lantaren (tweemaal 12 afleveringen), en publiceerde in de jaren 1887-90 Mijne Werken (2 delen).
Waal, Engelbertus de -: geb. 's-Gravenhage 27 november 1821, overl. aldaar 1 juli 1905. Was van 1837 tot 1858 werkzaam in Nederlands-Indië, sinds 1856 als Directeur van Middelen en Domeinen. Terug in Nederland sloot hij zich aan bij Fransen van der Putte en werd juni 1868 minister van Koloniën in het door Thorbecke samengestelde kabinet. Hij was gehuwd met M.A.T. van der Hucht, een familielid van Tine.