Multatuli.online

Volledige Werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

Voorbericht

Nota

Het verdere jaar 1868

Brieven en dokumenten

[2 mei 1868 Van den Rijn (XXI)]

[6 mei 1868 Van den Rijn (XXII)]

[8 mei 1868 Busken Huet vertrekt uit Nederland]

[9 mei 1868 Van den Rijn (XXIII)]

[10 mei 1868 Max Havelaar in het Frans]

[12 mei 1868 Van den Rijn (XXIV)]

[12 mei 1868 Brief van d'Ablaing aan Mej. Schepel]

[Bijlage Aantekening van d'Ablaing]

[13 mei 1868 Van den Rijn (XXV)]

[16 mei 1868 Van den Rijn (XXVI)]

[20 mei 1868 Van den Rijn (XXVII)]

[23 mei 1868 Van den Rijn (XXVIII)]

[27 mei 1868 Van den Rijn (XXIX)]

[30 mei 1868 Van den Rijn (XXX)]

[1 juni 1868 Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]

[4 juni 1868 Van den Rijn (XXXI)]

[4 juni 1868 Brief van Tine aan Potgieter]

[juni 1868 Voorlezing van I. Esser Jr in Noord en Zuid]

[10 juni 1868 Van den Rijn (XXXII)]

[10 juni 1868 Tine int een wissel]

[11 juni 1868 Beschouwing in The Scotsman]

[13 juni 1868 Van den Rijn (XXXIII)]

[17 juni 1868 Van den Rijn (XXXIV)]

[18 juni 1868 Brief van Potgieter aan Busken Huet]

[19 juni 1868 Van den Rijn (XXXV)]

[24 juni 1868 Van den Rijn (XXXVI)]

[25 juni 1868 Van den Rijn (XXXVII)]

[29 juni 1868 Van den Rijn (XXXVIII)]

[30 juni 1868 Van den Rijn (XXXIX)]

[1 juli 1868 Van den Rijn (XL)]

[4 juli 1868 Van den Rijn (XLI)]

[7 juli 1868 Van den Rijn (XLII)]

[8 juli 1868 Van den Rijn (XLIII)]

[10 juli 1868 Van den Rijn (XLIV)]

[10 juli 1868 Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]

[13 juli 1868 Tine int een wissel]

[13 juli 1868 Ingezonden Stuk in de Arnhemsche Courant]

[14 juli 1868 Van den Rijn (XLV)]

[15 juli 1868 Van den Rijn (XLVI)]

[15 juli 1868 Artikel in de Sneeker Courant]

[16 juli 1868 Van den Rijn (XLVII)]

[17 juli 1868 Brief van Multatuli aan Van Vloten]

[17 juli 1868 Van den Rijn (XLVIII)]

[18 juli 1868 Ingezonden Stuk van Multatuli in Sneeker Crt.]

[18 juli 1868 Van den Rijn (XLIX)]

[20 juli 1868 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[23 juli 1868 Van den Rijn (L)]

[24 juli 1868 Van den Rijn (LI)]

[25 juli 1868 Fragment Vorstenschool in Sneeker Courant]

[29 juli 1868 Van den Rijn (LII)]

[30 juli 1868 Brief van Potgieter aan Busken Huet]

[6 augustus 1868 Brief van Multatuli aan Tine]

[6 augustus 1868 Van den Rijn (LIII)]

[8 augustus 1868 Eerste nr. Tot Nut van den Javaan]

[8 augustus 1868 Beoordeling Max Havelaar in The Athenaeum]

[11 augustus 1868 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[11 augustus 1868 Van den Rijn (LIV)]

[14 augustus 1868 Van den Rijn (LV)]

[14 augustus 1868 Tine int een wissel]

[17 augustus 1868 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[18 augustus 1868 Van den Rijn (LVI)]

[22 augustus 1868 Van den Rijn (LVII)]

[25 augustus 1868 Brief van Tine aan Potgieter]

[25 augustus 1868 Jacob van Lennep overlijdt]

[26 augustus 1868 Van den Rijn (LVIII)]

[31 augustus 1868 Van den Rijn (LIX)]

[31 augustus 1868 Baron van Heeckeren tot Waliën overlijdt]

[31 augustus 1868 Tiende Taal- en Letterkundig Congres]

[3 september 1868 Congresverslag in de N.R.C.]

[8 september 1868 Van den Rijn (LX)]

[9 september 1868 Van den Rijn (LXI)]

[14 september 1868 Van den Rijn (LXII)]

[16 september 1868 Van den Rijn (LXIII)]

[16 september 1868 Brief van firma Enschedé aan Multatuli]

[16 september 1868 Brief van Potgieter aan Busken Huet]

[21 september 1868 Van den Rijn (LXIV)]

[22 september 1868 Advertentie voordracht Multatuli in Rotterdam]

[Bijlage Herinnering van W.L. Penning Jr.]

[22 september 1868 Tine int een wissel]

[24 september 1868 Verslag van Multatuli's voordracht]

[26 september 1868 Van den Rijn (LXV)]

[oktober 1868 Oproep van drie notabelen in Sneek]

[7 oktober 1868 Van den Rijn (LXVI)]

[10 oktober 1868 Van den Rijn (LXVII)]

[12 oktober 1868 Van den Rijn (LXVIII)]

[16 oktober 1868 Van den Rijn (LXIX)]

[16 oktober 1868 Missive van minister De Waal]

[17 oktober 1868 Bijeenkomst in De Wijnberg te Sneek]

[20 oktober 1868 Advertentie lezing Van Vloten in Delft]

[21 oktober 1868 Brief van Multatuli aan Vrije Studie]

[21 oktober 1868 Van den Rijn (LXX)]

[22 oktober 1868 Brief van firma Enschedé aan Multatuli]

[22 oktober 1868 Beoordeling Max Havelaar in Das Ausland]

[23 oktober 1868 Multatuli bij Van Vlotens lezing in Delft]

[24 oktober 1868 Van den Rijn (LXXI)]

[26 oktober 1868 Verslag lezing Van Vloten in N.R.C.]

[27 oktober 1868 Verslag lezing Van Vloten in Delftsche Crt.]

[29 oktober 1868 Van den Rijn (LXXII)]

[30 oktober 1868 Van den Rijn (LXXIII)]

[31 oktober 1868 Artikel in de Ned. Spectator]

[31 oktober 1868 Advertentie voordracht van Multatuli te Sneek]

[4 november 1868 Voordracht van Multatuli te Sneek]

[Bijlage Mededeling over een avond in Sneek]

[4 november 1868 Brief van Busken Huet aan Potgieter]

[5 november 1868 Van den Rijn (LXXIV)]

[5 november 1868 Artikel in Nieuwsblad voor den Boekhandel]

[6 november 1868 Van den Rijn (LXXV)]

[7 november 1868 Advertentie en voordracht in Groningen]

[7 november 1868 Brief van Tine aan Potgieter]

[8 november 1868 Brief van Multatuli aan Houwink]

[9 november 1868 Voordracht van Multatuli in Winschoten]

[9 november 1868 Twee berichten in de Friesche Courant]

[10 november 1868 Verslag in de Prov. Groninger Courant]

[11 november 1868 Beschouwing in de Sneeker Courant]

[12 november 1868 Brief van Multatuli aan Vrije Studie Delft]

[13 november 1868 Advertentie opvoering De Bruid daarboven]

[14 november 1868 Van den Rijn (LXXVI)]

[15 november 1868 Brief van Multatuli aan Braunius Oeberius]

[16 november 1868 Van den Rijn (LXXVII)]

[16 november 1868 Artikel in de Friesche Courant]

[17 november 1868 Van den Rijn (LXXVIII)]

[18 november 1868 Van den Rijn (LXXIX)]

[19 november 1868 Tine int een wissel]

[20 november 1868 Advertentie en lezing in Delft]

[23 november 1868 Verslag van Multatuli's lezing in N.R.C.]

[24 november 1868 Van den Rijn (LXXX)]

[24 november 1868 Verslag in Delftsche Courant]

[25 november 1868 Van den Rijn (LXXXI)]

[26 november 1868 Brief van firma Enschedé aan Multatuli]

[27 november 1868 Brief van Multatuli aan Houwink]

[28 november 1868 Telegram van Multatuli aan Houwink]

[28 november 1868 Brief van Multatuli aan Braunius Oeberius]

[28 november 1868 Advertentie in Sneeker Courant]

[30 november 1868 Brief van Multatuli aan Houwink]

[30 november 1868 Van den Rijn (LXXXII)]

[30 november 1868 Brief van Tine aan Potgieter]

[1 december 1868 Advertentie in Leeuwarder Courant]

[1 december 1868 Bericht in Provinciale Groninger Courant]

[2 december 1868 Multatuli spreekt in Joure]

[3 december 1868 Brief van Multatuli aan Braunius Oeberius]

[3 december 1868 Multatuli spreekt in Bolsward]

[3 december 1868 Brief van Tine aan Multatuli]

[4 december 1868 Multatuli spreekt in Heerenveen]

[4 december 1868 Advertentie in Provinciale Groninger Courant]

[4 december 1868 Advertenties in Leeuwarder Courant]

[6 december 1868 Multatuli spreekt in Sneek]

[7 december 1868 Brief van Multatuli aan Mimi]

[7 december 1868 Bericht in Friesche Courant]

[7 december 1868 Multatuli spreekt in Leeuwarden]

[7 december 1868 Intekenlijst te Sneek]

[7 december 1868 Brief van Tine aan Stéphanie]

[8 december 1868 Brief van Multatuli aan Mimi]

[8 december 1868 Brief van Multatuli aan Vening]

[8 december 1868 Advertentie in Provinciale Groninger Courant]

[10 december 1868 Multatuli spreekt in Groningen]

[10 december 1868 Verslag in Friesche Courant]

[10 december 1868 Verslag in Provinciale Friesche Courant]

[10 december 1868 Advertentie in Dragtster Courant]

[10 december 1868 Ingezonden Stuk in Dragtster Courant]

[11 december 1868 Multatuli spreekt in Drachten]

[11 december 1868 Verslag in Leeuwarder Courant]

[11 december 1868 Brief van Sietske Abrahamsz aan d'Ablaing]

[12 december 1868 Telegram van Multatuli aan mevrouw Houwink]

[12 december 1868 Verslag in Provinciale Groninger Courant]

[14 december 1868 Brief van Multatuli aan Houwink]

[14 december 1868 Multatuli spreekt in Gorredijk]

[15 december 1868 Advertentie in Leeuwarder Courant]

[17 december 1868 Ingezonden Stuk in Provinciale Friesche Courant]

[17 december 1868 Ingezonden Stuk in Dragtster Courant]

[18 december 1868 Multatuli spreekt in Arum]

[18 december 1868 Brief van Busken Huet aan Multatuli]

[22 december 1868 Brief van Multatuli in geheimschrift]

[Bijlagen Brief van H. Fennema, 1910, en briefje 1868]

[Bijlage Mededelingen over Rederijkerskamer Sneek]

[22 december 1868 Advertentie in Leeuwarder Courant]

[23 december 1868 Brief van Multatuli aan Tine]

[23 december 1868 Multatuli spreekt in Franeker]

[23 december 1868 Advertentie in Harlinger Courant]

[23 december 1868 Bericht in Harlinger Courant]

[23 december 1868 Advertentie in Sneeker Courant]

[24 december 1868 Brief van Multatuli aan Houwink]

[24 december 1868 Multatuli spreekt in Harlingen]

[27 december 1868 Brief van Multatuli aan Houwink]

[27 december 1868 Verslag in Franeker Nieuwsblad]

[27 december 1868 Vergadering van De Dageraad]

[28 december 1868 Brief van Multatuli aan Houwink]

[29 december 1868 Brief van Multatuli aan Tine]

[30 december 1868 Van den Rijn (LXXXIII)]

[december 1868 La prière de l'Athée]

Het jaar 1869

Brieven en dokumenten

[1 januari 1869 Edu wordt vijftien jaar]

[2 januari 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[2 januari 1869 Advertentie in de Zaanlandsche Courant]

[3 januari 1869 Vergadering van De Dageraad]

[4 januari 1869 Advertentie in de Arnhemsche Courant]

[7 januari 1869 Bericht in de Arnhemsche Courant]

[7 januari 1869 Advertentie in de Arnhemsche Courant]

[8 januari 1869 Multatuli spreekt in Arnhem]

[8 januari 1869 Van den Rijn (I)]

[10 januari 1869 Multatuli spreekt voor De Dageraad]

[11 januari 1869 Van den Rijn (II)]

[11 januari 1869 Verslag in de Arnhemsche Courant]

[11 januari 1869 Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]

[13 januari 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[14 januari 1869 Telegram van Multatuli aan De Geyter]

[15 januari 1869 Multatuli spreekt in Maastricht]

[15 januari 1869 Van den Rijn (III)]

[17 januari 1869 Vergadering van De Dageraad]

[25 januari 1869 Van den Rijn (IV)]

[26 januari 1869 Tine int een wissel]

[28 januari 1869 Brief van Multatuli aan Tine]

[28 januari 1869 Van den Rijn (V)]

[29 januari 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[29 januari 1869 Van den Rijn (VI)]

[30 januari 1869 Van den Rijn (VII)]

[2 februari 1869 Van den Rijn (VIII)]

[3 februari 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[3 februari 1869 Van den Rijn (IX)]

[3 februari 1869 Brief van Tine aan Stéphanie]

[3 februari 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[4 februari 1869 Van den Rijn (X)]

[6 februari 1869 Telegram van Multatuli aan De Geyter]

[6 februari 1869 Brief van Multatuli aan Tine]

[8 februari 1869 Van den Rijn (XI)]

[11 februari 1869 Brief van Tine aan Multatuli]

[12 februari 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[12 februari 1869 Van den Rijn (XII)]

[15 februari 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[17 februari 1869 Brief van Multatuli aan Tine]

[17 februari 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[17 februari 1869 Van den Rijn (XIII)]

[18 februari 1869 Brief van Multatuli aan Van Duyse]

[18 februari 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[18 februari 1869 Van den Rijn (XIV)]

[21 februari 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[22 februari 1869 Tine, Edu en Nonni in Den Haag]

[23 februari 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[24 februari 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[24 februari 1869 Van den Rijn (XV)]

[25 februari 1869 Brief van Tine aan Stéphanie]

[1 maart 1869 Verslag voordracht van Multatuli]

[1 maart 1869 Van den Rijn (XVI)]

[2 maart 1869 Multatuli wordt 49 jaar]

[3 maart 1869 Brief van Multatuli aan Asser]

[3 maart 1869 Van den Rijn (XVII)]

[4 maart 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[4 maart 1869 Brief van Tine aan Potgieter]

[Bijlage Fragment uit een brief van Potgieter aan Huet]

[5 maart 1869 Van den Rijn (XVIII)]

[5 maart 1869 Advertentie in Delftsche Courant]

[6 maart 1869 Multatuli spreekt in Delft]

[6 maart 1869 Van den Rijn (XIX)]

[8 maart 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[9 maart 1869 Verslag voordracht van Multatuli in Delft]

[10 maart 1869 Brief van Multatuli aan Vrije Studie]

[10 maart 1869 Brief van Bosboom aan Potgieter]

[11 maart 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[11 maart 1869 Van den Rijn (XX)]

[11 maart 1869 Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]

[12 maart 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[12 maart 1869 Van den Rijn (XXI)]

[15 maart 1869 Van den Rijn (XXII)]

[17 maart 1869 Van den Rijn (XXIII)]

[18 maart 1869 Van den Rijn (XXIV)]

[19 maart 1869 Van den Rijn (XXV)]

[19 maart 1869 Oproep in de Rotterdamsche Lantaren]

[20 maart 1869 Van den Rijn (XXVI)]

[24 maart 1869 Van den Rijn (XXVII)]

[25 maart 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[27 maart 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[27 maart 1869 Telegram aan Huisman]

[27 maart 1869 Van den Rijn (XXVIII)]

[29 maart 1869 Telegram van Multatuli aan mevr. Houwink]

[29 maart 1869 Telegram van Houwink aan Multatuli]

[29 maart 1869 Telegram van Multatuli aan Houwink]

[31 maart 1869 Telegram van Multatuli aan Rederijkerskamer Sneek]

[31 maart 1869 Van den Rijn (XXIX)]

[april 1869 Multatuli schrijft Causerieën I]

[1 april 1869 Telegram van Edu aan Houwink]

[2 april 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[2 april 1869 Van den Rijn (XXX)]

[3 april 1869 Van den Rijn (XXXI)]

[3 april 1869 Brief van Tine aan mevr. Houwink]

[3 april 1869 Brief van Edu aan fam. Houwink]

[5 april 1869 Van den Rijn (XXXII)]

[7 april 1869 Brief van Potgieter aan Busken Huet]

[8 april 1869 Van den Rijn (XXXIII)]

[8 april 1869 Advertentie in De Noordbrabanter]

[9 april 1869 Van den Rijn (XXXIV)]

[10 april 1869 Van den Rijn (XXXV)]

[10 april 1869 Advertentie in de Dordrechtsche Courant]

[11 april 1869 Advertentie in de Nieuwe Nijmeegsche Courant]

[14 april 1869 Multatuli spreekt in 's-Hertogenbosch]

[14 april 1869 Advertentie in de Zutphensche Courant]

[15 april 1869 Multatuli spreekt in Dordrecht]

[15 april 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[15 april 1869 Van den Rijn (XXXVI)]

[16 april 1869 Multatuli spreekt in Nijmegen]

[16 april 1869 Van den Rijn (XXXVII)]

[17 april 1869 Multatuli spreekt in Zutphen]

[17 april 1869 Verslag in De Noordbrabanter]

[18 april 1869 Bericht in de Bredasche Courant]

[18 april 1869 Multatuli spreekt in Breda]

[19 april 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[19 april 1869 Brief van Busken Huet aan Potgieter]

[20 april 1869 Brief van Tine aan Stéphanie]

[21 april 1869 Verslag in de Zutphensche Courant]

[21 april 1869 Circulaire Willemsfonds te Gent]

[22 april 1869 Multatuli schrijft Causerieën II]

[22 april 1869 Verslag in de Nieuwe Nijmeegsche Courant]

[22 april 1869 Ingezonden Stuk in De Noordbrabanter]

[22 april 1869 Bericht in de Gazette van Gent]

[23 april 1869 Bericht in Amsterdamsche Courant]

[23 april 1869 Uitnodiging van De Geyter voor Multatuli-avond]

[23 april 1869 Circulaire Van Crombrugghe's Genootschap Gent]

[24 april 1869 Multatuli spreekt te Gent over Vrije studie]

[24 april 1869 Van den Rijn (XXXVIII)]

[24 april 1869 Artikel in De Noordbrabanter]

[25 april 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[26 april 1869 Bericht in de Gazette van Gent]

[26 april 1869 Multatuli draagt in Gent voor uit Vorstenschool]

[27 april 1869 Multatuli draagt voor in Antwerpen]

[28 april 1869 Bericht in de Gazette van Gent]

[29 april 1869 Van den Rijn (XXXIX)]

[1 mei 1869 Van den Rijn (XL)]

[1 mei 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[1 mei 1869 Verslag in Het Volksbelang]

[1 mei 1869 Artikel in De Rotterdamsche Lantaren]

[2 mei 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[3 mei 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[6 mei 1869 Multatuli schrijft Causerieën III]

[7 mei 1869 Brief van Multatuli aan De Geyter]

[7 mei 1869 Van den Rijn (XLI)]

[8 mei 1869 Van den Rijn (XLII)]

[9 mei 1869 Multatuli spreekt te Rotterdam]

[Bijlage Herinnering van G.W. van der Voo]

[12 mei 1869 Van den Rijn (XLIII)]

[13 mei 1869 Van den Rijn (XLIV)]

[13 mei 1869 Multatuli voorgesteld als Kamerkandidaat]

[14 mei 1869 Van den Rijn (XLV)]

[20 mei 1869 Multatuli schrijft Causerieën IV]

[21 mei 1869 Van den Rijn (XLVI)]

[21 mei 1869 Verslag in De Rotterdamsche Lantaren]

[22 mei 1869 Van den Rijn (XLVII)]

[24 mei 1869 Artikel in De Locomotief, Semarang]

[25 mei 1869 Van den Rijn (XLVIII)]

[25 mei 1869 Causerieën I in De Locomotief]

[25 mei 1869 Brief van Tine aan Stéphanie]

[26 mei 1869 Van den Rijn (XLIX)]

[28 mei 1869 Van den Rijn (L)]

[29 mei 1869 Van den Rijn (LI)]

[30 mei 1869 Multatuli schrijft Causerieën V]

[31 mei 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[1 juni 1869 Nonni wordt twaalf jaar]

[2 juni 1869 Van den Rijn (LII)]

[3 juni 1869 Van den Rijn (LIII)]

[3 juni 1869 Brief van Busken Huet aan Potgieter]

[4 juni 1869 Van den Rijn (LIV)]

[5 juni 1869 Van den Rijn (LV)]

[5 juni 1869 De Rotterdamsche Lantaren over verkiezingen]

[7 juni 1869 Van den Rijn (LVI)]

[10 juni 1869 Van den Rijn (LVII)]

[11 juni 1869 Van den Rijn (LVIII)]

[15 juni 1869 Van den Rijn (LIX)]

[juni 1869 Multatuli schrijft Causerieën VI]

[17 juni 1869 Van den Rijn (LX)]

[19 juni 1869 Van den Rijn (LXI)]

[22 juni 1869 Van den Rijn (LXII)]

[23 juni 1869 Van den Rijn (LXIII)]

[24 juni 1869 Van den Rijn (LXIV)]

[25 juni 1869 Van den Rijn (LXV)]

[25 juni 1869 Aanvulling in De Rotterdamsche Lantaren]

[juni 1869 Multatuli schrijft Causerieën VII]

[1 juli 1869 Van den Rijn (LXVI)]

[5 juli 1869 Brief van Multatuli aan Dutillieux]

[6 juli 1869 Causerieën II in De Locomotief]

[8 juli 1869 Van den Rijn (LXVII)]

[10 juli 1869 Causerieën II en III in De Locomotief]

[10 juli 1869 Artikel van Huisman in De Dageraad]

[12 juli 1869 Brief van Multatuli aan Brouwers]

[12 juli 1869 Van den Rijn (LXVIII)]

[13 juli 1869 Van den Rijn (LXIX)]

[15 juli 1869 Beoordeling Max Havelaar in Revue de Belgique]

[Bijlage Verslag van Sève over Congres 1864]

[juli 1869 Multatuli schrijft Causerieën VIII]

[20 juli 1869 Van den Rijn (LXX)]

[20 juli 1869 Causerieën III en IV in De Locomotief]

[21 juli 1869 Van den Rijn (LXXI)]

[22 juli 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[23 juli 1869 Van den Rijn (LXXII)]

[26 juli 1869 Van den Rijn (LXXIII)]

[27 juli 1869 Rekest om gratie voor De Vletter]

[28 juli 1869 Van den Rijn (LXXIV)]

[29 juli 1869 Multatuli schrijft Causerieën IX]

[29 juli 1869 Causerieën V in De Locomotief]

[30 juli 1869 Brief van de firma Enschedé aan Jhr. Hartsen]

[30 juli 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[2 augustus 1869 Van den Rijn (LXXV)]

[3 augustus 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[3 augustus 1869 Van den Rijn (LXXVI)]

[5 augustus 1869 Van den Rijn (LXXVII)]

[10 augustus 1869 Inschrijving Bevolkingsregister]

[10 augustus 1869 Causerieën VI in De Locomotief]

[augustus 1869 Multatuli schrijft Causerieën X]

[14 augustus 1869 Van den Rijn (LXXVIII)]

[20 augustus 1869 Van den Rijn (LXXIX)]

[21 augustus 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[26 augustus 1869 Van den Rijn (LXXX)]

[26 augustus 1869 Multatuli schrijft Causerieën XI]

[27 augustus 1869 Van den Rijn (LXXXI)]

[31 augustus 1869 Van den Rijn (LXXXII)]

[1 september 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[1 september 1869 Van den Rijn (LXXXIII)]

[2 september 1869 Van den Rijn (LXXXIV)]

[4 september 1869 Van den Rijn (LXXXV)]

[8 september 1869 Van den Rijn (LXXXVI)]

[9 september 1869 Multatuli schrijft Causerieën XII]

[11 september 1869 Van den Rijn (LXXXVII)]

[11 september 1869 Advertentie inzake brochure]

[september 1869 Brief van A. van der Ghinst aan Multatuli]

[15 september 1869 Van den Rijn (LXXXVIII)]

[16 september 1869 Van den Rijn (LXXXIX)]

[18 september 1869 Van den Rijn (XC)]

[18 september 1869 Verslag vergadering Vrijdenkers]

[21 september 1869 Causerieën IX in De Locomotief]

[23 september 1869 Brief van Multatuli aan Van Kesteren]

[23 september 1869 Van den Rijn (XCI)]

[23 september 1869 Multatuli schrijft Causerieën XIII]

[24 september 1869 Van den Rijn (XCII)]

[26 september 1869 Tine wordt vijftig jaar]

[27 september 1869 Van den Rijn (XCIII)]

[28 september 1869 Van den Rijn (XCIV)]

[29 september 1869 Van den Rijn (XCV)]

[30 september 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[1 oktober 1869 Van den Rijn (XCVI)]

[2 oktober 1869 Van den Rijn (XCVII)]

[3 oktober 1869 Vergadering van De Dageraad]

[4 oktober 1869 Van den Rijn (XCVIII)]

[5 oktober 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[5 oktober 1869 Van den Rijn (XCIX)]

[5 oktober 1869 Causerieën X in De Locomotief]

[6 oktober 1869 Van den Rijn (C)]

[7 oktober 1869 Multatuli schrijft Causerieën XIV]

[8 oktober 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[8 oktober 1869 Van den Rijn (CI)]

[9 oktober 1869 Advertenties in De Dageraad]

[10 oktober 1869 Multatuli spreekt voor De Dageraad]

[13 oktober 1869 Multatuli schrijft aan De Vletter]

[14 oktober 1869 Van den Rijn (CII)]

[15 oktober 1869 Van den Rijn (CIII)]

[15 oktober 1869 Brief van Tine aan Stéphanie]

[16 oktober 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[16 oktober 1869 Brief van De Vletter aan Multatuli]

[16 oktober 1869 Artikel van Huisman in De Dageraad]

[17 oktober 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[18 oktober 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[18 oktober 1869 Ingezonden Stuk van J.C. van Lier in N.R.C.]

[18 oktober 1869 Brief van Raedt van Oldenbarnevelt aan Multatuli]

[19 oktober 1869 Multatuli bezoekt De Vletter]

[19 oktober 1869 Causerieën XI in De Locomotief]

[20 oktober 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[20 oktober 1869 Van den Rijn (CIV)]

[20 oktober 1869 Multatuli schrijft Causerieën XV]

[22 oktober 1869 Ingezonden Stuk van Multatuli in N.R.C.]

[22 oktober 1869 Van den Rijn (CV)]

[23 oktober 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[23 oktober 1869 Verslag voordracht van Multatuli]

[27 oktober 1869 Telegram van Multatuli aan mevrouw Houwink]

[27 oktober 1869 Van den Rijn (CVI)]

[29 oktober 1869 Telegram van Multatuli aan mevrouw Houwink]

[29 oktober 1869 Brief van Multatuli aan Houwink]

[2 november 1869 Van den Rijn (CVII)]

[3 november 1869 Brief van De Vletter aan Multatuli]

[3 november 1869 Van den Rijn (CVIII)]

[4 november 1869 Multatuli schrijft Causerieën XVI]

[4 november 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[6 november 1869 Multatuli schrijft aan De Vletter]

[8 november 1869 Brief van De Vletter aan Multatuli]

[9 november 1869 Ingezonden Stuk van Multatuli in Dagblad]

[10 november 1869 Brief van Doorman aan Heemskerk]

[12 november 1869 Brief van Multatuli aan Rooses]

[13 november 1869 Bericht over Bantam in N.R.C.]

[17 november 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[17 november 1869 Brief van Multatuli aan Sentot]

[18 november 1869 Van den Rijn (CIX)]

[23 november 1869 Van den Rijn (CX)]

[24 november 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[25 november 1869 Van den Rijn (CXI)]

[25 november 1869 Brief van De Vletter aan Multatuli]

[30 november 1869 Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]

[3 december 1869 Van den Rijn (CXII)]

[5 december 1869 Causerieën XIV in De Locomotief]

[5 december 1869 Brief van De Vletter aan Multatuli e.a]

[7 december 1869 Brief van Multatuli aan mevrouw Van Lennep]

[8 december 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[8 december 1869 Van den Rijn (CXIII)]

[11 december 1869 Brief van De Geyter aan Rooses]

[12 december 1869 Brief van W. van Lennep aan Multatuli]

[14 december 1869 Mimi wordt dertig jaar]

[16 december 1869 Multatuli schrijft Causerieën XVII]

[16 december 1869 Van den Rijn (CXIV)]

[17 december 1869 Brief van Multatuli aan Rooses]

[18 december 1869 Circulaire Willemsfonds te Gent]

[20 december 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[22 december 1869 Brief van Multatuli aan Huisman]

[22 december 1869 Causerieën XVI in De Locomotief]

[23 december 1869 Bericht in de Gazette van Gent]

[23 december 1869 Multatuli spreekt in Gent]

[24 december 1869 Multatuli reist terug naar Den Haag]

[Bijlage Mededeling over de terugreis]

[24 december 1869 Causerieën XII in De Locomotief]

[24 december 1869 Brief van Tine aan Stéphanie]

[27 december 1869 Verslag in Het Volksbelang]

[28 december 1869 Van den Rijn (CXV)]

[29 december 1869 Multatuli schrijft de firma Enschedé]

[29 december 1869 Multatuli schrijft Causerieën XVIII]

[30 december 1869 Brief van mevr. De Vletter aan Multatuli]

[Bijlage Brief van Jacob de Vletter aan Bergsma]

[31 december 1869 Artikel van Sentot in De Locomotief]

[31 december 1869 Anoniem artikel in De Locomotief]

Biografische aantekeningen


[15 juli 1869
Beoordeling Max Havelaar in Revue de Belgique]

15 juli 1869

De Revue de Belgique, jrg. 1869, tome II, blz. 249-257, publiceert een beoordeling van twee koloniale romans: Max Havelaar door Multatuli, en Felix Batel door Jules Babut. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Blijkens de initialen Ch.P. op blz. 265 onder een apart, hierop volgend artikel in dezelfde rubriek, is deze beoordeling van de hand van Charles Potvin. Inzake de hier te vinden franse versie van Barbertje rijst de vraag, wie deze vertaling heeft gemaakt: in de gedeeltelijk verschenen franse Max Havelaar (zie mei 1868) komt deze inleidende parabel namelijk niet voor. Men kan dus denken aan Potvin zelf, of misschien aan iemand uit zijn omgeving; maar het is ook mogelijk dat ze afkomstig is van Multatuli zelf. Tijdens het internationaal Congres te Amsterdam heeft hij na zijn toespraak op 1 oktober 1864 het slot van de Max Havelaar voorgelezen in een door hemzelf gemaakte franse vertaling. Het is denkbaar dat hij ook nog andere fragmenten in vertaling gereed had, die daar ter plaatse geschikt zouden zijn geweest. En aangezien er zowel tijdens dit Congres als later in Brussel contact is geweest tussen Multatuli en Potvin, is het niet volstrekt uitgesloten dat Multatuli hem dit stukje tekst heeft gegeven, misschien zelfs voor een eventuele publikatie.

Wat het slot van de Max Havelaar betreft, het beroep op koning Willem III, in deze beoordeling eveneens aangehaald, kon Potvin beschikken over Multatuli's vertaling zoals die is opgenomen is het officiële verslag van het Congres. (Zie V.W. XI, blz. 386-390, speciaal 389-390.) Multatuli's eigen exemplaar, inmiddels in het M.M. teruggevonden, is niet het complete boekwerk maar slechts een dunne brochure met de blz. 683-874. De door Multatuli zelf daarin aangebrachte verbeteringen zijn weinig talrijk en betreffen enkel de titel Pancyrien, correctie panguerang (éen maal) en pangeran (drie maal) en de naam Malte, correctie Menado (éen maal).

Opmerkelijk is de kritiek van Potvin t.a.v. de manier waarop de Congresleiding, met name de heer Hartsen, in 1864 getracht heeft Multatuli's optreden te manipuleren. Die kritiek was overigens al eerder geuit. In oktober 1864 publiceerde de te Brussel verschijnende Revue Trimestrielle, Onzième annee, tome quatrième, blz. 800-870, een verslag van het Congres. In de beknopte inleiding daartoe verzekert Charles Potvin naar aanleiding van Multatuli's toespraak: ‘Une enquête sera faite sur le système colonial. Les peuples civilisés, les nations libres ne peuvent plus tolérer, même à leur profit, ces odieuses exploitations des races prétendues inférieures par la piraterie civilisée; un grand intérêt d'humanité présidera à cette enquête.’ (blz. 304).

Het feitelijke verslag is van de hand van Edouard Sève. In de slotparagraaf vermeldt hij de toespraak van Multatuli, en wat zich daaromheen heeft afgespeeld. Aangezien dit op interessante wijze afwijkt van het officiële verslag, leek het gewenst het hier alsnog als bijlage op te nemen.

Revue littéraire.

JAVA. - Max Havelaar, par Multatuli Amsterdam, 1860.

- Félix Batel, par Jules Babut. La Haye et Bruxelles, 1869.

Quand Voltaire dénonça les moines de Saint-Claude comme possesseurs de douze mille serfs, un cri s'éleva dans toute la France. La France était cependant alors une monarchie absolue de droit divin; les moines possédaient leur glèbe au même titre que le roi sa couronne; leurs serfs étaient aussi bien traités en somme qu'aucun paysan de France avant 89; n'importe? Le nom de serfs révoltait les sentiments humains, être Français et n'être pas franc semblait une monstruosité, et Voltaire, en soulevant l'indignation publique, préparait la Révolution française.

Voici un abus plus criant et plus terrible. Ce ne sont pas des moines, ce sont des hommes modernes, ce n'est pas un couvent du passé, c'est un peuple libre, le peuple du Taciturne, qui non-seulement possède, mais qui exploite, qui opprime, qui livre à toutes les dégradations et à toutes les misères, un peuple entier, autrefois civilisé, tenu aujourd'hui sous les serres de l'égoïsme qui le ronge et le tue. Trois millions de Hollandais exploitent d'une manière odieuse douze millions de Javanais. Douze millions d'hommes, jadis civilisés, doivent croupir dans l'ignorance, sous le bât du travail forcé, sous le bâton et le couteau de leurs exploitants, pour dégrever le budget d'un peuple qui se vante d'être libre.

Cette question d'humanité est telle qu'il semble qu'on ne puisse y toucher, sans participer à sa grandeur. Le premier livre qu'elle inspira est d'un Hollandais; il mérita aussitôt à son auteur le nom d'homme de génie. Le second livre est d'un Belge; c'est une oeuvre forte de pensée et de style.

Multatuli (j'ai beaucoup souffert) est le pseudonyme de M. Douwers-Dekker, ex-résident-adjoint de Lebac (île de Java). L'auteur raconte ses propres aventures et les souffrances des populations javanaises, dont il fut le témoin oculaire; il explique le système colonial de la Hollande, tant vanté par ceux qui ne le connaissent que superficiellement, et, en nous faisant assister à ce pillage organisé, à cette exploitation gigantesque du faible par le fort, il soulève l'indignation des âmes généreuses.

Chacun sait que, lors de la séparation de la Belgique, la Hollande se vit un moment dans de grands embarras financiers. Le général Van den Bosch proposa alors un système colonial qui devait remplir les coffres de sa patrie.

Les populations de Java, très-attachées à la culture de leurs champs, produisent beaucoup de riz, de café, de sucre, etc., etc. Les radjas (souverains javanais) font de leurs peuples ce qu'ils veulent, car les douze millions de Javanais sont habitués au despotisme le plus tyrannique. Le général Van den Bosch profita de cet état de choses et dit aux radjas: ‘Vous possédez le sol en vertu de l'adage asiatique: La terre et les habitants appartiennent au prince; vous allez me céder vos droits sur les récoltes et, en échange, je vous compterai de belles pensions. Vous conserverez, avec vos lieutenants, la direction de la police et des affaires indigènes, sous les ordres des Résidents, actuellement attachés à vos cours respectives.’ Les radjas furent trop fins pour se déclarer ouvertement contre les propositions du gouvernement, et celui-ci eut l'île entière à sa disposition. Mais les radjas avaient leur arrière-pensée; nonobstant les conventions, arrachées par le gouvernement hollandais, ils savaient qu'ils resteraient maîtres quand même de leurs sujets et qu'ils en feraient ce qu'ils voudraient.

Maintenant les radjas forcent les populations au travail et le travail forcé fait face à toutes les exigences. Les radjas continuent à piller le peuple, et le gouvernement hollandais remet les contributions, qu'ils prélèvent pour lui en nature, à la société de commerce dite Handelmaatschappy, qui verse ainsi, avec d'énormes bénéfices, d'énormes quantités de denrées coloniales sur les marchés de Rotterdam et d'Amsterdam.

De la sorte, les Pays-Bas ont conclu avec les souverains de Java un pacte par lequel ils partagent les dépouilles du peuple javanais et celui-ci a deux maîtres à satisfaire au lieu d'un.

Les résultats de ce système (si système il y a) étaient faciles à prévoir pour les pauvres Javanais: Ne pouvant jouir de ce qu'ils produisent, les malheureux travaillent sans espoir et, par suite, ils s'abrutissent de plus en plus. Souvent la famine désole leurs vallées. Max Havelaar a vu des paysans tomber morts d'inanition aux abords des fabriques où le travail forcé les amène! Malgré les beaux tableaux de statistique, dressés par les radjas sur l'ordre de l'administration hollandaise, Java s'appauvrit de plus en plus et l'on voit avec effroi venir le moment où la colonie ne pourra plus aider la mère-patrie!

Les résultats de ce système vicieux ne sont pas moins funestes pour les Pays-Bas eux-mêmes. Les bras étant tous réservés à la culture du gouvernement, Java a dû être fermé à l'industrie privée. Si demain cette île cessait d'appartenir à la Hollande, dans un an il ne s'y trouverait plus deux mille Hollandais. En acceptant l'or de sa colonie, sans lui donner aucun produit en échange, la Hollande a imité l'Espagne. Dès aujourd'hui, la prospérité de sa marine et de son commerce dépend de Java, sorte de vache à lait dont elle ne peut plus se passer. M. Douwers-Dekker ne put supporter la vue du sort des indigènes, avec le stoïcisme exigé d'un fonctionnaire colonial. Il se permit quelques observations, quelques conseils à son chef immédiat, le gouverneur ou résident de la province; celui-ci, au lieu de l'écouter, lui donna sa démission. C'est l'arbitraire de ce procédé que l'auteur fait sentir dans l'épigraphe suivante, placée en tête de son ouvrage et ‘extraite d'une tragédie inédite’:

Un officier de justice. - Monsieur le juge, voici le meurtrier de la Barbetje.

Le juge. - Qu'on le pende! - Et comment s'y est-il pris?

L'officier. - Il l'a coupée en morceaux et l'a salée.

Le juge. - Quelle horreur!... qu'on le pende!

Lothario. - Monsieur le juge, je n'ai pas assassiné la petite Barbe, je l'ai nourrie, habillée et soignée. J'ai des témoins à citer comme quoi je suis un brave homme et non pas un meurtrier.

Le juge. - Au gibet! Vous aggravez votre crime par votre insolence. Il ne convient pas à un... accusé de se vanter d'être un honnète homme.

Lothario. - Mais, monsieur le juge, il y a des témoins à décharge et puisque je suis accusé d'assassinat...

Le juge. - Au gibet, vous dis-je! Vous avez coupé Barbetje en morceaux, vous l'avez mise en saumure, vous affichez de vous-même une trop bonne opninion, ce sont trois cas pendables!... Et vous, femme, qui êtes-vous?

La femme. - Je suis Barbetje...

Lothario. - Dieu soit loué!... Vous voyez bien, monsieur le juge, que je ne l'ai pas assassinée!...

Le juge. - Hem!... mais la saumure?

Barbetje. - Non, juge, il ne m'a pas salée. Au contraire, il m'a fait beaucoup de bien... c'est un homme excellent.

Lothario. - Vous l'entendez? Elle l'affirme.

Le juge. - Hem!... mais le troisième et dernier cas n'admet pas de réplique. Officier, menez-moi cet homme au gibet, il est coupable d'orgueil. Et vous, greffier, n'oubliez pas de motiver l'arrêt sur les règles de la jurisprudence patriarcale, d'après Lessing.

Cette boutade annonce de l'indépendance d'appréciation et de la nouveauté dans la manière d'apprécier le système colonial de la Hollande, grosse question qui agite depuis tant d'années la métropole et y sert de levier aux partis politiques pour se renverser tour à tour. Max Havelaar, ou plutôt M. Douwers Dekker, avait trente-cinq ans lorsque, nommé Résident-adjoint à Lebac, il se vit entouré d'obstacles. D'après lui, c'est sur le résident-adjoint que se concentrent les difficultés du système. Ses instructions lui commandent de remédier aux abus amenés par la rapacité des princes indigènes et de leurs amis les hadjis (prêtres musulmans). Il doit se conformer aux ordres du résident dont il dépend entièrement, mais il doit aussi ménager le radja et lui laisser son importance. Or, la conciliation de ces deux devoirs n'est pas possible. Pour un rien, le gouvernement révoquera l'adjoint et l'enverra dans quelqu'île retirée de l'Archipel, tandis qu'il lui serait plus difficile de se débarrasser du radja.

Max Havelaar avait l'esprit prompt et saisissait rapidement les questions les plus ardues; il s'amusait à les résoudre, mais il restait parfois embarrassé devant les cas les plus simples et les plus ordinaires. La passion de la vérité et de la justice lui faisait oublier ses devoirs immédiats, pour s'élever contre les abus sur lesquels le gouvernement colonial a l'habitude de fermer les yeux.

Il s'indigna de la fausseté avec laquelle les rapports officiels accusent toujours la situation coloniale comme des plus satisfaisantes. Les indigènes, pillés par le radja et par ses acolytes (les princes indigènes et les hadjis), se plaignaient à lui; mais, dès qu'ils étaient confrontés avec leur oppresseur, ils niaient effrontément tous leurs sujets de plaintes. Le lendemain les doléances recommençaient, puis venait la même comédie, suivie quelquefois de drames sanglants: on entendait parler de meurtres étranges, quand les plaignants ne parvenaient pas à fuir. Ainsi les victimes de ce système intolérable ne trouvaient aucun moyen d'obtenir justice.

Dans ses divulgations si intéressantes, l'auteur a jeté peut-être un peu trop les torts du système colonial sur de vieux fonctionnaires, blanchis sous le harnais, qu'il a couverts de ridicule, au lieu de s'en prendre au gouvernement engagé dans la mauvaise voie et entre les mains duquel lesdits fonctionnaires ne sont, le plus souvent, que des instruments incapables de discerner le juste de l'injuste, ni le vrai du faux. Il n'était pas besoin, non plus, pour nous intéresser au sort du Javanais, de le considérer comme innocent et vertueux, comme un être pur et sans tache. Ne sait-on pas que le despotisme a pour effet d'abaisser l'humaine nature au niveau de la brute? Et, quand nous voyons un malheureux peuple, qui ne possède plus assez d'espérance pour regarder le ciel, et à côté de lui ses exploiteurs couverts de ses dépouilles, quelque dégradée que soit la victime, quelque civilisés que se prétendent ses maîtres, est-il nécessaire de dire à qui nous réservons nos sympathies?

Toutefois, plus d'un chapitre, tel que le dix-septième, est, comme fait, d'une vérité saisissante et, comme oeuvre d'art, l'une des plus belles productions hollandaises dans la prose poétique. C'est l'histoire de Saïdjah, paysan javanais, et de ses buffles enlevés par ordre du Radja pour être vendus aux bouchers de la ville voisine.

Max Havelaar a fait beaucoup de bruit chez nos voisins du Nord; en peu de semaines, la première édition fut épuisée et l'auteur fut regardé comme un grand écrivain.

Mais le Javanais est resté soumis au pillage organisé, dénoncé par M. Douwers Dekker.

Multatuli terminait son livre avec vigueur:

‘Mon livre est mauvais, d'un méchant style; il n'y a pas d'harmonie entre les diverses parties... l'auteur est incapable, pas de talent, pas de méthode...’

Bien, bien; mais le Javanais est maltraité.

‘Car voici le mérite de mon livre: toute réfutation est impossible.’

Puis, il annonçait qu'il traduirait son livre dans les langues d'Europe, pour porter ses accusations devant le monde civilisé; qu'il le traduirait en malais, en javanais, en bougi, etc., pour les porter aux intéressés; qu'il demanderait un mandat de représentant ‘pour protester contre la honte de sa patrie.’

Enfin, il s'adressait au roi:

‘C'est à vous que je dédie mon livre, Guillaume iii, roi, grand-duc, prince, empereur du magnifique empire d'Insulinde, qui se déroule autour de l'Equateur comme une guirlande d'émeraudes.

‘C'est à vous, Guillaume iii, que je demande avec confiance si c'est votre volonté impériale que là-bas trente millions de vos sujets soient maltraités, opprimés, martyrisés en votre nom!

Ce courage souleva un véritable scandale. L'auteur persista et, l'année suivante, il publiait la liste de tous les buffles volés, en 1857, aux indigènes, dans un seul des arrondissements qui étaient sous ses ordres. Mais le scandale fut bientôt étouffé par les habiles sous des éloges littéraires. L'auteur fut proclamé un homme de génie défendant une thèse fausse. Le livre lui-même fut, pour ainsi dire, escamoté par un protecteur adroit. Aucune traduction ne put en être faite, aucune édition nouvelle, aucune édition à bon marché ne put paraître. L'oeuvre de l'homme de génie fut reléguée dans les bibliothèques d'amateurs de style original. Que de fois l'auteur s'est-il indigné de voir sa mission étouffée sous ces fleurs de rhétorique et sous l'habileté d'une protection littéraire! Que de fois il a maudi ces hypocrisies de la décadence qui séparent le fond de la forme et changent, malgré lui, l'avocat d'une cause juste en faiseur de belles phrases et un apôtre de l'humanité en gentdelettre!

En 1864, l'Association pour le progrès des sciences sociales tenait son Congrès à Amsterdam. La question de la colonisation était à l'ordre du jour. Écartée du débat des sections, réservée habilement pour la séance publique, là même on essaya de l'écarter par une fin de non-recevoir: Lavons notre linge en famille, disait-on, ceci est une question hollandaise. - L'assemblée répondit: Les peuples sont en famille dans le congrès, cette question est humanitaire. - M. Douwers-Dekker parut à la tribune; il ne fit pas de discours; il affirma son livre, répéta l'accusation, y ajouta quelques faits horribles, jugea d'un mot les deux partis officiels de la Hollande: Les conservateurs veulent faire travailler les Javanais au profit du trésor public de la Hollande, les libéraux, au profit des industriels hollandais. Enfin, il lut la conclusion de son livre, son appel au pays, au gouvernement, au roi; et il put dire: On ne m'a pas répondu. La nation hollandaise, représentée par son gouvernement, est condamnée par défaut.

Depuis quelque temps, enfin, l'ouvrage a pu être traduit en partie en français pour la Revue moderne, et un Hollandais, enthousiaste de l'écrivain et de sa cause, M. Nahuys s'est exercé à écrire en anglais, exprès pour le faire connaître aux lecteurs qui lisent cette langue presque universelle.

Cependant, un Belge est amené, dans ses voyages, à se fixer à Java; il y passe quelques années, il y essaie divers travaux, il s'y acquitte d'une mission à l'intérieur, qui le met à même de juger, par ses propres yeux, de la situation du pays, et, à neuf années de distance, il raconte les mêmes abus, les mêmes vols de buffles, les mêmes exploitations du travail, les mêmes oppressions, les mêmes assassinats, les mêmes crimes contre toutes les lois divines et humaines.

Le livre de M. Babut a une toute autre forme que celui de M. Douwers Dekker, mais le fond est le même. Les deux auteurs ont groupé leurs observations autour d'un personnage fictif; mais le Hollandais est plus humouriste, le Belge plus descriptif. L'auteur hollandais plaide et tient le lecteur haletant sous ses récits, qui sont autant d'actes d'accusation. L'auteur belge décrit, raconte, fait parler ses personnages, contient ses sentiments; mais l'impression est la même. La condamnation de ce régime colonial sort, tout aussi certaine, tout aussi puissante, de ces pages faciles à lire, où tout est vrai, mais où la vérité prend la forme séduisante du roman.

M. Babut veut nous décrire les magnificences d'une nature tropicale, il nous transporte d'abord en Suisse et nous prépare aux splendeurs de l'Équateur par des paysages alpestres. Il veut nous intéresser aux luttes d'un jeune ingénieur, dans les colonies; il nous montre son héros s'essayant à des travaux de mines dans les hautes régions des Alpes. Il veut le mettre aux prises avec les mauvaises moeurs des colons javanais; il nous intéresse à lui en lui donnant, en Europe, un amour profond et fidèle, pour lequel il va tenter la fortune aux Indes. Son but est de plaider en faveur d'une race d'hommes, lâchement exploitée; mais il ne perd pas une occasion de peindre une nature riche et grandiose, dont on le sent encore ébloui; de rechercher l'histoire, la littérature, les usages du pays; de nous faire assister à des fêtes dramatiques, à des lectures de contes hindous, à des chasses réelles ou à des combats simulés du tigre et du buffle. Il entre aussi dans les moeurs des colons, il nous fait vivre de leur existence de luxe et de plaisir, de gaspillage et de vice; il nous montre leurs habitations splendides, leurs fêtes superbes, leurs moeurs legères, leur état d'incertitude et leurs dangers. Alors, chaque fois qu'au milieu de ces scènes curieuses, de ces descriptions intéressantes, de ces récits émouvants, il touche aux questions sociales et politiques, aux intérêts de la colonie, aux souffrances des indigènes, soit qu'il fasse exprimer ses idées par un personnage placé dans une situation qui les appelle et les justifie, soit que plus rarement il prenne lui-même la parole, ces passages sont à leur place, ils sont la suite naturelle du récit, ils paraissent des détails indispensables du livre, ils s'harmonisent avec l'ensemble, comme la pensée sur le front d'un homme, ou comme l'âme du paysage. Il faut un véritable sentiment artistique pour maîtriser avec tant de soin sa pensée et sa forme dans un premier ouvrage.

Le lecteur arrive ainsi à la fin du livre, intéressé par tout ce qui peut plaire dans des descriptions de voyage et dans un roman de moeurs étrangères; mais connaissant toute l'histoire de cette malheureuse colonie, convaincu de la tyrannie que pèse sur elle, et amené à la condamner d'autant plus que l'auteur a ménagé toute malédiction et a parlé le haut langage de la science et de l'humanité.

Cette histoire est profondément triste. Avant le xiiie siècle de notre ère, les Javanais jouissaient d'une grande civilisation: ils avaient des villes immenses, qui devaient ne le céder en rien aux plus vastes capitales de l'Indoustan; ils avaient des temples en briques et en pierres artistement travaillées, dont plusieurs sont encore en ruines; ils avaient une mythologie, décrite avec une simplicité pleine de grandeur dans la Manak-Maya; ils étaient Boudhistes; ils avaient des poètes et des sculpteurs: un de leurs poèmes, le Brata-Youdha, composé au viiie siècle, de plus de sept cents stances, peut se comparer à Iliade. Ils étaient surtout cultivateurs; ils avaient un ensemble de législation traditionnelle: l'Adat, objet encore de leur culte, et qui faisait de leurs communes, avec leur lourah et leurs conseillers électifs, autant de petites républiques confédérées en divers États.

‘Ce fut l'âge d'or de cette île fortunée’ dit l'auteur. On suppute qu'il avait duré plusieurs siècles, lorsque les arabes envahirent l'île, et lui imposèrent, de par la conquête, une sorte de régime féodal; chaque radja eut son château-fort d'où il rançonnait ses sujets, et il partagea le pays à sa famille. Chaque commune fut ainsi possédée, et la race javanaise, attachée à la glèbe du conquérant.

Mais le régime féodal a un danger; la rivalité des radjas tempérait forcément leur despotisme.

C'est ce système qui a été conservé et consolidé par la Hollande. L'Angleterre, après Waterloo, avait rendu cette colonie à la Hollande; aprés diverses tentatives et plusieurs révoltes, le général Vanden Bosch établit à Java ce système qui rapporte, bon ou mal an, 90 millions à ce qu'on appelle la mère-patrie.

Le but est bien simple: Dégrever le budget de la Hollande. ‘En Hollande la petite bourgeoisie ne s'occupe guère des élections: elle est satisfaite dès que les impôts lui sont légers. Quant aux classes supérieures, elles mangent le gâteau.’ Le moyen, c'est la possession du sol, le travail forcé, l'exploitation de tout un peuple, par l'entremise de ses anciens tyrans, plus forts que jamais, car ils s'appuient sur la Hollande, plus impunis, car l'administration européenne est obligée d'être leur complice.

Il serait impossible de donner ici les détails de cette exploitation des javanais.

En deux mots; on ne fait rien pour faciliter leur existence; ni route, ni police, ni canaux, ni droits, ni justice, ni écoles; et on les laisse exposés à tous les abus: travail forcé, rançon, vol, pillage, abus des femmes, mépris de toute morale.

Ils cultivent le riz; ils en doivent la plus grande partie à la Hollande, puis presque tout le reste est pour le radja. Ils ont pour aide et pour ami, le buffle; au moindre besoin, on le leur vole. S'ils ont une fille, qu'ils la cachent; si non, pour peu qu'elle soit belle, elle leur sera enlevée. Ils se sont fait des charrettes; mais le bois manque à la colonie, malgré les immenses forêts qui couvrent l'île, mais qui sont inabordables, faute de routes; le gouvernement jadis fournissait le combustible aux fabricants de sucre; il a préféré leur donner une indemnité en argent, qui ne suffit pas. Quelques centaines de florins donnés au radja, et tout s'arrange. Le bois arrive par tas: on a volé tous les chariots des paysans.

‘Sur les rives du Lédiri, dit M. Babut, la plupart des dessas (villages), n'avaient plus de poules, plus un cheval, et, le nombre des carbos (buffles) ne suffisant plus à la charrue, le paysan doit retourner son champ à la pelle et transporter ses produits sur son dos. (11, 63.)

Ce pillage organisé a fait dire à notre auteur que ‘le tigre qui frappe les imaginations européennes, est infiniment moins nuisible (à Java) que la rapacité des chefs indigènes.’

Le buffle est d'un grand courage, il défend son maître contre le tigre; mais rien ne défend le paysan contre le radja et ses agents civils et religieux, auxquels les indigènes n'osent pas même, ‘refuser celles de leurs filles qu'il leur plaît de choisir.’ (11, 126).

Ce régime ne peut se maintenir que par l'hypocrisie. Le peuple hollandais ne sait pas ce qui se passe. Le voyageur ne peut guère le savoir; car une seule province, une province modèle, celle qu'habitent les Hollandais, est ouverte à tous, et l'on ne pénètre dans l'intérieur que difficilement.

Ce régime ne peut se maintenir que par le monopole: nulle propriété à Java, nulle liberté de commerce.

Ce régime est un honte et un danger. Un peuple qui ne paie pas lui-même son budget n'est qu'à demi-libre et à demi-civilisé. Le monopole dégrade l'exploitant non moins qu'il lèse l'exploité. Comment la Hollande, habituée à ces faciles profits, pourra-t-elle continuer en Europe à lutter sur le terrain de la liberté avec les autres peuples industriels? ‘La Hollande, dit avec raison M. Babut, se trouvera dans la situation où se vit l'Espagne quand elle dût renoncer aux trésors que ses galions rapportaient du Pérou.’

C'est une grande loi de justice sociale qu'un peuple n'opprime pas impunément un autre peuple. La Hollande est menacée dans sa prospérité comme dans son honneur de nation libre.

M. Babut ne connaît pour remède à cet état mauvais qu'un principe, dont le sentiment emplit tout son livre: la liberté, mère et fille de la justice: ‘Ouvrez Java à l'industrie et au commerce universels?’ dit-il, en des pages imprégnées des plus nobles idées modernes.

M. Babut propose aussi une entente de la Hollande avec la Belgique, qui a besoin de débouchés. Ceci est des plus graves. La Belgique libre ne pourrait jamais accepter de tremper la main dans ce système, pas même avec l'espoir de le transformer. Que le régime soit d'abord humain, et nous verrons. Nous n'avons pas à dégréver notre budget dans le sang et les larmes d'un peuple!

Quand César rentra en triomphe à Rome, chargé des dépouilles de la Gaule, il se trouva au Sénat un Caton pour dénoncer ses crimes. Quand Warren Hastings porta dans l'Inde cet odieux régime qui devait enrichir la Compagnie en déshonorant l'Angleterre, il se trouva au Parlement des citoyens assez courageux pour maintenir en accusation le proconsul.

La grande guerre de l'Inde a fait payer cher à l'Angleterre ses dépré-dations, et les Anglais ont perdu les États-Unis. Ces leçons profiteront-elles à la Hollande? Les écrivains de talent ne lui auront pas manqué, en Hollande ni en Belgique, pour lui crier le Caveant consules.