Multatuli.online

Lijst van lezingen

Datum en plaatsOnderwerp en links
20 februari 1862
Amsterdam, Frascati, grote zaal
Over de redenen tot lezen (na de pause: Introductie tot Ideën)

Aankondiging van de lezing in het Algemeen Handelsblad, 17 februari 1862.

6 maart 1862
Amsterdam, Frascati, grote zaal
Aansporing om de vrouw een groter aandeel te geven in het leven

Aankondiging van de lezing in Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 3 maart 1862.

Bespreking van de lezing in Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 8 maart 1862.

27 maart 1862
Amsterdam, Frascati, grote zaal
Over het noodzakelijke van dwaling en van de strijd daartegen

Aankondiging van de voordracht in Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 27 maart 1862.

3 april 1862
Amsterdam, Frascati, grote zaal
Een Vertelling

Aankondiging van de voordracht in Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 3 april 1862.

8 april 1862
Leiden, Stads-Gehoorzaal

Aankondiging van de voordracht in Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 7 april 1862.

10 april 1862
Amsterdam, Frascati, grote zaal

Aankondiging van de voordracht in Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 7 april 1862.

Bespreking van de voordracht in Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 12 april 1862.

17 april 1862
Amsterdam, Frascati, grote zaal
Over de verplichtingen van de Nederlandse Staat omtrent Indië

Aankondiging van de voordracht in Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 12 april 1862.

18 mei 1864
Amsterdam, Vereeniging (Warmoesstraat)
Over mevrouw Pruimers

Vermelding van de voordracht over mevrouw Pruimers in Amsterdam (en Zwolle) in Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 6 juli 1864.

26 mei 1864
Zwolle, Schouwburg Odeon
Over mevrouw Pruimers

Vermelding van de voordracht over mevrouw Pruimers in Zwolle (en Amsterdam) in Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 6 juli 1864.

31 mei 1864
Deventer, Schouwburgzaal

Aankondiging van de voordracht in de Davobode, 1 juni 1864.

3 juni 1864
Deventer, Schouwburgzaal
Naar aanleiding van Minnebrieven en Ideën

Aankondiging van de voordracht in de Deventer Courant, 3 juni 1864.

13 juli 1864
Amsterdam, Lokaal der Vereeniging
Over een staatkundig onderwerp

Toegangskaartje voor deze lezing.

19 juli 1864
Amsterdam, Vereeniging (Warmoesstraat)

Aankondiging van de voordracht in Algemeen Handelsblad, 18 juli 1864.

26 juli 1864
Amsterdam, Vereeniging (Warmoesstraat)
Over de geest van onze regering (Thorbecke)

Aankondiging van de voordracht in Algemeen Handelsblad, 22 juli 1864.

13 augustus 1864
Amsterdam, (De Dageraad)
De ‘Elberfeldse’ en de ‘zeeziekte historie’
24 augustus 1864
Amsterdam, (De Dageraad)
7 september 1864
Amsterdam, (De Dageraad)
1 oktober 1864
Amsterdam, Koninklijk Paleis op de Dam
Over de toestand in onze koloniën en van de gruwelen door het Nederlands leger daar bedreven

Bespreking van de voordracht in Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 2 oktober 1864.

15 november 1865
Amsterdam, OZ Achterburgwal (De Dageraad)
Over de toestand van Java en de maatschappij aldaar (?)

Lezersreactie op de lezing in een ingezonden stuk in het Algemeen Handelsblad, 29 november 1865.

28 februari 1867
Antwerpen, Roode Zaal van de Cercle
Het streven naar waarheid

Verslag van de lezing in het Antwerpse dagblad De Koophandel, 1 maart 1867.

2 maart 1867
Antwerpen, Roode Zaal van de Cercle
De leugen van het huwelijk
24 maart 1867
Antwerpen, Roode Zaal van de Cercle
De leugen in de godsdienst
19 augustus 1867
Gent
Het recht om een gevoelen af te keuren
29 maart 1868
Utrecht, Utrechts studententoneelgezelschap Panta Noëta
Voordracht uit Vorstenschool

Korte terugblik op de lezing in het tijdschrift Stemmen voor waarheid en vrede, jrg. 54, 1917

22 september 1868
Rotterdam, Scheepsmakershaven
Dramatische fragmenten (Vorstenschool)

Aankondiging van de lezing in de Nieuwe Rotterdamsche Courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad, 22 september 1868.

Bespreking van de lezing in de Nieuwe Rotterdamsche Courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad, 23 september 1868 en een bespreking in het Algemeen Handelsblad, 24 september 1868.

4 november 1868
Sneek, Concertzaal
Dramatische fragmenten (Vorstenschool)

Bespreking van de lezing in de Provinciale Drentsche en Asser courant, 14 november 1868.

7 november 1868
Groningen, Concerthuis
Dramatische fragmenten (Vorstenschool)

Aankondiging van de voordracht in Algemeen Handelsblad, 9 november 1868.

9 november 1868
Winschoten
Dramatische fragmenten (Vorstenschool)
20 november 1868
Delft, Stads-Doelen
Nog iets over Vrije Studie

Aankondiging van de lezing in Delftsche Courant, 20 november 1868.

Bespreking van de lezing in Delftsche Courant, 24 november 1868.

2 december 1868
Joure
3 december 1868
Bolsward, Den Doele

Aankondiging van de lezing in Leeuwarder Courant, 27 november 1868.

4 december 1868
Heerenveen, Groote Zaal bij Wed. Jorissen
Letterkundige lezing

Aankondiging van de lezing in Leeuwarder Courant, 1 december 1868.

6 december 1868
Sneek, Concertzaal Amicitia
Voordracht uit Vorstenschool
7 december 1868
Leeuwarden, Groote Zaal IJ. Van der Wielen
Ideeën omtrent literatuur en dramtatische kunst, gevolgd door dramatische fragmenten

Aankondiging van de lezing in Leeuwarder Courant, 4 december 1868.

Bespreking van de lezing in de Leeuwarder Courant, 11 december 1868 en een ingezonden brief in de Leeuwarder Courant, 17 december 1868 naar aanleiding van deze lezing.

10 december 1868
Groningen, Concerthuis
Vrije Studie

Aankondiging van de lezing in de Provinciale Drentsche en Asser courant, 3 december 1868.

Bespreking van de lezing in Nieuwe Rotterdamsche Courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad, 12 december 1868.

11 december 1868
Drachten, Logement De Feniks
Voordracht uit Vorstenschool
14 december 1868
Gorredijk
18 december 1868
Arum, Ten huize van dhr J.Meijer

Aankondiging van de lezing in Leeuwarder Courant, 15 december 1868.

23 december 1868
Franeker, Zaal van dhr. J.J. van Haagen
Dramatische fragmenten (Vorstenschool)

Verslag van de lezing in het Franeker Nieuws- en Advertentieblad, 27 december 1868.

24 december 1868
Harlingen, Gebouw Harmonie
Dramatische fragmenten (Vorstenschool)

Aankondiging van de lezing in Leeuwarder Courant, 22 december 1868. Een uitgebreide aankondiging van de lezing in de Harlinger Courant, 23 december 1868.

8 januari 1869
Arnhem, Musis Sacrum
Dramatische fragmenten (Vorstenschool)

De lezing was eerst gepland op woensdag 6 januari 1869, maar wordt uitgesteld tot vrijdag 8 januari. Aankondiging van de lezing in Arnhemsche Courant, 31 december 1869, wanneer de datum nog niet bekend is. Op 5 januari staat in de Arnhemsche Courant nog een aankondiging voor de lezing op 6 januari. Op 7 januari in diezelfde krant een aankondiging van het verzetten van de lezing naar 8 januari 1869.

Voorbespreking van de lezing in Arnhemsche Courant, 4 januari 1869. Een nabespreking in het Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad: algemeen advertentieblad, 11 januari 1869 en een nabespreking in de Arnhemsche Courant, 11 januari 1869.

10 januari 1869
Amsterdam, (De Dageraad)
Dramatische fragmenten (Vorstenschool)

Bespreking van de voordracht in het Notulenboek van De Dageraad, 10 januari 1869.

15 januari 1869
Maastricht
6 maart 1869
Delft, Stads Doelen
Iets over beschaving

Aankondiging van de voordracht in de Delftsche Courant, 5 maart 1869.

14 april 1869
Hertogenbosch, Bovenzaal van dhr. Cordens
Vrije Studie

Aankondiging van de voordracht in De Noord-Brabander: staat- en letterkundig dagblad, 8 april 1869.

Bespreking van de voordracht in De Noord-Brabander: staat- en letterkundig dagblad, 17 april 1869. In een ingezonden brief in De Noord-Brabander: staat- en letterkundig dagblad van 22 april 1869 wordt hier weer op gereageerd. Twee dagen later is er nóg een reactie in dezelfde krant te lezen (De Noord-Brabander: staat- en letterkundig dagblad, 24 april 1869).

15 april 1869
Dordrecht, Concertzaal van dhr. J.D. van Peere
Vrije Studie

Aankondiging van de lezing in de Dordrechtsche Courant, 10 april 1869.

16 april 1869
Nijmegen, Concordia
Vrije Studie

Aankondiging van de voordracht in de Nieuwe Nijmeegsche Courant, 11 april 1869.

Verslag van de lezing in de Nieuwe Nijmeegsche Courant, 22 april 1869.

17 april 1869
Zutphen, Concertzaal
Vrije Studie

Aankondiging van de lezing in de Zutphensche Courant, 14 april 1869.

Verslag van de lezing in de Zutphensche Courant, 21 april 1869.

18 april 1869
Breda, Bovenzaal koffiehuis het Gouden Kruis
Vrije Studie

Aankondiging van de lezing in de Bredasche Courant, 18 april 1869.

Korte bespreking van de lezing in de Amsterdamsche Courant, 23 april 1869.

24 april 1869
Gent, Sodaliteit
Vrije Studie

Verslag van de lezing in Het Volksbelang, 1 mei 1869.

26 april 1869
Gent, Zaal van Van Crombrugghe-genootschap
Dramatische fragmenten (Vorstenschool)

Korte bespreking van de lezing in de Gazette van Gent, 28 april 1869.

9 mei 1869
Rotterdam, Gezelligheid
Het algemeen stemrecht

Verslag van de lezing in De Rotterdamsche Lantaren, Tweede Twaalftal, 21 mei 1869.

10 oktober 1869
Amsterdam, (De Dageraad)
Vrije Studie

Aankondiging van de lezing in De Dageraad, Nieuwe serie - Eerste jaargang, No. 20, 9 oktober 1869.

Verslag van de lezing in De Dageraad, Nieuwe serie - Eerste jaargang, 23 oktober 1869.

23 december 1869
Gent, Sodaliteit
Het liberalismus in het leven

Aankondiging van de lezing in de Gazette van Gent, 24 december 1869.

Verslag van de lezing in Het Volksbelang, 27 december 1869.

5 april 1875
Rotterdam, Gebouw der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen
De poëzie

Aankondiging van de lezing in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 maart 1875.

Verslag van de lezing in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 april 1875.

12 april 1875
Utrecht, Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
De poëzie

Aankondiging van de lezing in Het Vaderland, 5 april 1875.

13 april 1875
Den Haag, Zaal Diligentia
Vorstenschool

Bespreking van de voordracht in Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, 15 april 1875.

15 april 1875
Dordrecht, Lokaal van J.C. van der Horst

Aankondiging van de lezing in Het Vaderland, 10 april 1875.

Bespreking van de voordracht in Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, 17 april 1875.

28 april 1875
Rotterdam, Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg
De basis van ons zedelijk leven

Bespreking van de voordracht in Leeuwarder Courant, 9 mei 1875. Nog een verslag van de voordracht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30 april 1875.

1 mei 1875
Goes, Schouwburgzaal
Idee 114: Elke deugd heeft onechte zusters, die de familie oneer aandoen

Korte vermelding van de lezing in Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 7 mei 1875. Een verslag van de lezing stond in de Goesche Courant, begin mei 1875.

6 februari 1878
Delft, Concertzaal Doele
Onze nationaliteit

Aankondiging van de lezing in Delftsche Courant, 3 februari 1878.

Bespreking van de lezing in Provinciale Drentsche en Asser Courant, 9 februari 1878. Een ander verslag van de lezing valt te lezen in het Algemeen Nederlands Studenten Weekblad Minerva, 13 februari 1878.

11 februari 1878
Rotterdam, Zaal der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen
Een Duits rechtsgeding in het begin van de negentiende eeuw

Aankondiging van de lezing in Het Vaderland, 29 januari 1878.

Verslag van de lezing in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 februari 1878.

13 februari 1878
Utrecht
De moeilijkheid om de weg te wijzen tot geluk

In het Algemeen Nederlands Studenten Weekblad Minerva stond een verslag in twee delen. Het eerste deel is te lezen in de publicatie van 20 februari, een tweede deel van het verslag van de voordracht staat in de publicatie van 27 februari 1878. Een ander verslag van de lezing valt te lezen in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, 14 februari 1878.

15 februari 1878
Amsterdam, Lokaal Maison Wackwitz (Keizerskroon)
Wat is poëzie?

Aankondiging van de lezing in Het nieuws van den dag: kleine courant, 15 februari 1878.

Bespreking van de voordracht in Provinciale Drentsche en Asser Courant, 19 februari 1878.

21 februari 1878
Leiden, Stadsgehoorzaal
Zedelijkheid en wetenschap

Aankondiging van de voordracht in de Leidsche Courant, 19 februari 1878.

Een bespreking van de voordracht in het Algemeen Nederlands Studenten Weekblad Minerva, 27 februari 1878. Een ander verslag van de voordracht staat in Vox Studiosorum, 28 februari 1878.

23 februari 1878
Den Haag, Diligentia
De zaligsprekingen in de bergrede

Aankondiging van de lezing in Het Vaderland, 23 februari 1878.

Bespreking van de lezing in het Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 26 februari 1878.

25 februari 1878
Amsterdam, Lokaal Maison Wackwitz (Keizerskroon)
Wijsbegeerte

Aankondiging van de voordracht in het Algemeen Handelsblad, 20 februari 1878.

Verslag van de voordracht in de Amsterdamsche Courant, 27 februari 1878.

27 februari 1878
Dordrecht, Schouwburglokaal Van der Horst
Wijsbegeerte

Aankondiging van de lezing in de Dordrechtsche Courant, 24 en 25 februari 1878.

1 maart 1878
Middelburg, Concertzaal
Waarheid in poëzie

Aankondiging van de lezing in de Middelburgsche Courant, 26 februari 1878.

Verslag van de lezing in de Middelburgsche Courant, 1 maart 1878.

2 maart 1878
Goes, Concertzaal
Wijsbegeerte

Aankondiging van de voordracht in de Goesche Courant, 2 maart 1878.

Verslag van de voordracht in de Goesche Courant, 5 maart 1878.

6 maart 1878
Delft, Concertzaal Doele
Onze nationaliteit (vervolg van 6 febr.)

Aankondiging van de lezing in de Delftsche Courant, 6 maart 1878.

Bespreking van de lezing in Het Vaderland, 8 maart 1878.

11 maart 1878
Groningen, Groote zaal der Vereeniging de Harmonie
Waarheid in poëzie

Aankondiging van de lezing in de Provinciale Groninger Courant, 4 maart 1878.

Verslag van de lezing in de Groninger Courant, 13 maart 1878.

13 maart 1878
Leeuwarden, Groote zaal Van der Wielen
Het soort publiek dat hij veracht; wijsbegeerte

Aankondiging van de lezing in de Leeuwarder Courant, 10 maart 1878.

Bespreking van de lezing in Leeuwarder Courant, 15 maart 1878.

15 maart 1878
Sneek, Concertzaal
De zaligsprekingen in de bergrede

Aankondiging van de voordracht in de Sneeker Courant, 9 maart 1878.

Verslag van de voordracht in de Sneeker Courant, 15 maart 1878.

18 maart 1878
Arnhem, Musis Sacrum
Genot is deugd

Aankondiging van de lezing in de Arnhemsche Courant, 12 maart 1878.

Bespreking van de lezing in de Arnhemsche Courant, 20 maart 1878.

20 maart 1878
Rotterdam, Zaal der Maatschapij tot Nut van 't Algemeen
Bijgeloof

Aankondiging van de lezing in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 maart 1878.

21 maart 1878
Utrecht, Kleine Concertzaal van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Zedelijkheid en wetenschap

Aankondiging van de voordracht in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, 20 maart 1878.

Verslag van de voordracht in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, 22 maart 1878.

23 maart 1878
Haarlem, Schouwburg
Horror vacui in de geestelijke en zedelijke wereld

Aankondiging van de lezing in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, 23 maart 1878.

Verslag van de lezing in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, 26 maart 1878.

26 maart 1878
Zierikzee, Concertzaal
Wijsbegeerte en poëzie

Aankondiging van de lezing in de Zierikzeesche Courant, 13 maart 1878.

Verslag van de lezing in de Zierikzeesche Nieuwsbode, 28 maart 1878.

28 maart 1878
Bergen op Zoom, Harmoniezaal

Aankondiging van de lezing in De Zoom, 28 maart 1878.

30 maart 1878
Breda, Hof van Holland
Waarheid in poëzie

Aankondiging van de lezing in de Bredasche Courant, 28 maart 1878.

1 april 1878
Hertogenbosch, Casino
Spotvormen

Aankondiging van de lezing in de Provinciale Noordbrantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 28 maart 1878.

5 april 1878
Schoonhoven, Zaal van den heer Van Zessen
Horror vacui in de geestelijke en zedelijke wereld

Verslag van de lezing in de Schoonhovensche Courant, 7 april 1878.

9 april 1878
Kampen, Concertzaal
Waarheid in poëzie

Aankondiging van de lezing in de Kamper Courant, 7 april 1878.

Verslag van de lezing in de Kamper Courant, 11 april 1878.

11 april 1878
Zutphen, Casinozaal
Bijgeloof

Aankondiging van de voordracht in de Zutphensche Courant, 6 april 1878.

Verslag van de voordracht in de Zutphensche Courant, 13 april 1878.

12 april 1878
Zwolle, Odeon
Wijsbegeerte

Aankondiging van de lezing in Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 8 april 1878.

Bespreking van de lezing in Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 15 april 1878.

13 april 1878
Meppel, Societeitszaal
Zedelijkheid en wetenschap

Aankondiging van de lezing in Opregte Steenwijker Courant, 15 april 1878.

Verslag van de lezing in de Meppeler Courant, 17 april 1878.

15 april 1878
Deventer, Foyer-Schouwburg
Zedelijkheid en wetenschap

Aankondiging van de voordracht in de Deventer Courant, 12 april 1878.

Verslag van de voordracht in de Deventer Courant, 19 april 1878.

12 februari 1879
Delft, De Doelen
Genot is deugd

Aankondiging van de lezing in Het Vaderland, 11 februari 1879.

Verslag van de lezing in het Nederlandsch Studenten Weekblad Minerva, 19 februari 1879.

13 februari 1879
Leiden, Stadsgehoorzaal
Genot is deugd

Aankondiging van de lezing in het Leidsch Dagblad, 10 februari 1879.

Bespreking van de lezing in Bataviaasch Handelsblad, 12 april 1879. Een ander verslag is te vinden in het Algemeen Nederlandsch Studenten Weekblad Minerva, 19 februari 1879.

14 februari 1879
Amsterdam, Lokaal Maison Wackwitz (Keizerskroon)
Genot is deugd

Aankondiging van de lezing in Het nieuws van den dag: kleine courant, 14 februari 1879.

Bespreking van de voordracht in Algemeen Handelsblad, 16 februari 1879.

17 februari 1879
Dordrecht, Lokaal Van der Horst

Aankondiging van de voordracht in de Dordrechtsche Courant, 17 februari 1879.

18 februari 1879
Haarlem, Nieuwen Schouwburg
Wijsbegeerte en poëzie

Aankondiging van de lezing in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, 13 februari 1879.

Verslag van de lezing in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, 20 februari 1879.

19 februari 1879
Den Haag, Diligentia
Wijsbegeerte en poëzie

Aankondiging van de lezing in Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 19 februari 1879 en een aankondiging in Het Vaderland, 12 februari 1879.

Bespreking van de voordracht in Het Vaderland, 21 februari 1879.

24 februari 1879
Utrecht, Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Wijsbegeerte en poëzie

Aankondiging van de lezing in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, 19 februari 1879.

Verslag van de lezing in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, 25 februari 1879.

25 februari 1879
Arnhem, Musis Sacrum kleine zaal
Horror vacui in de geestelijke en zedelijke wereld

Aankondiging van de lezing in Arnhemsche Courant, 26 februari 1879.

Bespreking van de lezing in Arnhemsche Courant, 27 februari 1879.

26 februari 1879
Zutphen, Casino-zaal
Horror vacui in de geestelijke en zedelijke wereld

Aankondiging van de lezing in de Zutphensche Courant, 21 februari 1879.

Verwijzing naar de lezing in het Algemeen Handelsblad, 9 oktober 1880.

1 maart 1879
Zwolle, Odeon
Eenheid in de natuur

Aankondiging van de lezing in Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 1 maart 1879.

Bespreking van de lezing in Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 4 maart 1879.

3 maart 1879
Kampen, Grote Concertzaal
Eenheid in de natuur

Korte aankondiging in Provinciale Drentsche en Asser Courant, 14 februari 1879. Ook een aankondiging in de Kamper Courant, 2 maart 1879.

Bespreking van de lezing in de Kamper Courant, 6 maart 1879.

5 maart 1879
Deventer, Foyer van de schouwburg

Aankondiging van de lezing in de Deventer Courant, 28 februari 1879.

10 maart 1879
Zierikzee, Concertzaal
Eenheid in de natuur

Aankondiging van de lezing in de Zierikzeesche Courant, 5 maart 1879.

Korte bespreking van de lezing in het Rotterdamsch Nieuwsblad, 13 maart 1879. Een uitgebreider verslag staat in de Zierikzeesche Courant, 12 maart 1879.

11 maart 1879
Middelburg, Concertzaal

Aankondiging van de lezing in de Middelburgsche Courant, 3 maart 1879.

Verslag van de voordracht in de Middelburgsche Courant, 13 maart 1879.

12 maart 1879
Bergen op Zoom, Nederlands Koffiehuis bij de heer Lemmers

Aankondiging van de lezing in De Zoom, Nieuws- en advertentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken, 9 maart 1879.

13 maart 1879
Tilburg
14 maart 1879
Hertogenbosch, Kleine Casino-zaal
Waarom leven wij?

Aankondiging van de lezing in Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 11 maart 1879.

15 maart 1879
Breda, Hof van Holland
Wat moet ik doen om gelukkig te worden?

Aankondiging van de lezing in de Bredasche Courant, 6 maart 1879.

Bespreking van de lezing in De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 4 april 1879 en een bespreking in de Provinciale Drentsche en Asser Courant, 5 april 1879.

17 maart 1879
Rotterdam, Het Nut
Wat moet ik doen om gelukkig te worden?

Aankondiging van de lezing in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 maart 1879.

Bespreking van de lezing in De Maasbode, 20 maart 1879 en nog een verslag in het Rotterdamsch Zondagsblad, 22 maart 1879.

18 maart 1879
Gouda, Zaal Nut en Vermaak
Waartoe leven wij?

Aankondiging van de lezing in de Goudsche Courant, 5 maart 1879.

Verslag van de lezing in de Goudsche Courant, 21 maart 1879.

19 maart 1879
Amsterdam, Gebouw van 't Nut (Nutsgebouw)
Waartoe leven wij?

Aankondiging van de lezing in Het nieuws van de dag: kleine courant, 18 maart 1879 en een aankondiging in Algemeen Handelsblad, 15 maart 1879.

Bespreking van de voordracht in Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indië, 6 mei 1879 en een bespreking in Het nieuws van den dag: kleine courant, 21 maart 1879.

20 maart 1879
Amersfoort, Amicitia
Wijsbegeerte en poëzie

Aankondiging van de lezing in de Amersfoortsche Courant, 18 maart 1879.

Bespreking van de lezing in Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 29 maart 1879.

24 maart 1879
Veendam
25 maart 1879
Groningen
De zaligsprekingen in de bergrede; wat moet ik doen om gelukkig te worden?

Aankondiging van de lezing in Het nieuws van de dag: kleine courant, 21 maart 1879, onderaan de bespreking van de lezing op 19 maart in Amsterdam.

Bespreking in de Provincialer Drentsche en Asser Courant, 1 april 1879.

26 maart 1879
Harlingen
Wat moet ik doen om gelukkig te worden?

Aankondiging van de lezing in Het nieuws van de dag: kleine courant, 21 maart 1879, onderaan de bespreking van de lezing op 19 maart in Amsterdam.

27 maart 1879
Leeuwarden, Zaal van der Wielen

Aankondiging van de voordracht in de Leeuwarder Courant, 24 maart 1879. Ook een aankondiging van de lezing in Het nieuws van de dag: kleine courant, 21 maart 1879, onderaan de bespreking van de lezing op 19 maart in Amsterdam.

28 maart 1879
Sneek

Aankondiging van de lezing in Het nieuws van de dag: kleine courant, 21 maart 1879, onderaan de bespreking van de lezing op 19 maart in Amsterdam.

1 april 1879
Hoorn, Parkzaal
Filantropie

Aankondiging van de voordracht in Hoornsche Courant, 30 maart 1879. Ook een aankondiging van de lezing in Het nieuws van de dag: kleine courant, 21 maart 1879, onderaan de bespreking van de lezing op 19 maart in Amsterdam.

Bespreking van de voordracht in Hoornsche Courant, 6 april 1879.

2 april 1879
Alkmaar
Waarheid

Vermelding van de lezing in Hoornsche Courant, 6 april 1879 (helemaal onderaan na de bespreking van de lezing in Hoorn).

4 april 1879
Krommenie, Sociëteit ‘Ons genoegen’
De zaligsprekingen in de bergrede

Aankondiging van de lezing in de Zaanlandsche Courant, 2 april 1879.

Verslag van de lezing in De Zaanstreek, 6 april 1879.

7 april 1879
Rotterdam, Zaal ‘Nut van 't Algemeen’
Middelen ter herkenning der waarheid

Aankondiging van de lezing in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 april 1879.

Bespreking van de lezing in het Rotterdamsch Nieuwsblad, 9 april 1879.

8 april 1879
Nijmegen, Concertzaal de Harmonie
Waarom leven wij?

Aankondiging van de voordracht in de Nijmeegsche Nieuwsbode, 1 april 1879.

Verslag van de voordracht in de Nijmeegsche Nieuwsbode, 11 april 1879.

9 april 1879
Gorinchem, De Doelen
Waarom leven wij?

Aankondiging van de lezing in Het nieuws van de dag: kleine courant, 21 maart 1879, onderaan de bespreking van de lezing op 19 maart in Amsterdam. Advertentie met aankondiging van de lezing in de Nieuwe Gorinchemsche Courant, 9 april 1879.

Verslag van de lezing in de Nieuwe Gorinchemsche Courant, 12 april 1879.

10 april 1879
Tiel
Wat moet ik doen om gelukkig te worden?

Aankondiging van de lezing in Het nieuws van de dag: kleine courant, 21 maart 1879, onderaan de bespreking van de lezing op 19 maart in Amsterdam.

15 april 1879
Zaandam, Bovenzaal ‘Café Suisse’
Filantropie

Aankondiging van de voordracht in Zaanlandsche Courant, 12 april 1879.

Verslag van de voordracht in De Zaanstreek, 20 april 1879.

16 april 1879
Koog aan de Zaan, Lokaal 'De Waakzaamheid'

Aankondiging van de lezing in de Zaanlandsche Courant, 12 april 1879.

17 april 1879
Purmerend, Lokaal ‘Nut & Genoegen’
Wijsbegeerte en poëzie

Aankondiging van de voordracht in de Purmerender Courant, 13 april 1879.

Verslag van de voordracht in de Nieuwe Purmerendse Courant, 24 april 1879.

30 april 1879
Brielle, Ten huize van den Heer van Reenen, hotel Verwoerd
Filantropie

Aankondiging van de voordracht in het Weekblad voor Voorne, Putten, Overflakkee en Goedereede, 27 april 1879.

9 januari 1880
Rotterdam, Zaal Nut van 't Algemeen
Slechte tijden

Aankondiging van de lezing in het Rotterdamsch Nieuwsblad, 19 december 1879.

Verslag van de lezing in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11 januari 1880.

12 januari 1880
Amsterdam, Gehoorzaal van het Nutsgebouw (Gebouw van 't Nut)
Iedere deugd heeft onechte zusters die de familie schande aandoen

Aankondiging van de lezing in het Rotterdamsch Nieuwsblad, 19 december 1879, een aankondiging in het Algemeen Handelsblad, 2 januari 1880 en een aankondiging in het Algemeen Handelsblad, 3 januari 1880.

Korte bespreking van de lezing in Arnhemsche Courant, 15 januari 1880 en een uitgebreider bespreking van de lezing in Het nieuws van den dag: kleine courant, 14 januari 1880.

13 januari 1880
Leiden, Gehoorzaal
Zestig jaar in leven en literatuur

Aankondiging van de lezing in het Rotterdamsch Nieuwsblad, 19 december 1879 en een aankondiging van de lezing in het Leidsch Dagblad, 10 januari 1880.

Verslag van de lezing in het Algemeen Nederlandsch Studenten Weekblad Minerva, 21 januari 1880.

14 januari 1880
Haarlem, Bovenzaal Societeit ‘Vereeniging’
Idealisme en realisme

Aankondiging van de voordracht in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, 12 januari 1880.

Verslag van de voordracht in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, 16 januari 1880.

15 januari 1880
Schiedam, Musis Sacrum
Slordig spreken leidt tot slordig denken

Aankondiging van de lezing in de Schiedamsche Courant, 12 januari 1880.

Verslag van de lezing in de Schiedamsche Courant, 17 januari 1880.

16 januari 1880
Delft, Concertzaal Doele
Idealisme en realisme

Aankondiging van de lezing in het Rotterdamsch Nieuwsblad, 19 december 1879 en een aankondiging in de Delftsche Courant, 14 januari 1880.

21 januari 1880
Dordrecht, Lokaal Van der Horst

Aankondiging van de lezing in het Rotterdamsch Nieuwsblad, 19 december 1879.

22 januari 1880
Den Haag, Diligentia
Slordig spreken leidt tot slordig denken

Aankondiging van de lezing in Het Vaderland, 23 december 1879, een aankondiging van de lezing in het Rotterdamsch Nieuwsblad, 19 december 1879 en een aankondiging in Het Vaderland, 14 januari 1880.

Bespreking van de lezing in Het Vaderland, 24 januari 1880 en bespreking van de lezing in Tubantia, 28 januari 1880.

26 januari 1880
Arnhem, Grote Zaal van Nutsgebouw ('t Nut)
Zestig jaar in leven en literatuur

Aankondiging van de lezing in Arnhemsche Courant, 19 januari 1880.

Bespreking van de lezing in Arnhemsche Courant, 28 januari 1880 en een bespreking in De Graafschap-Bode, 7 februari 1880.

27 januari 1880
Nijmegen, Concertzaal ‘De Harmonie’
Idealisme en realisme

Aankondiging van de lezing in de Nijmeegsche Nieuwsbode, 20 januari 1880.

Verslag van de voordracht in de Nijmeegsche Nieuwsbode, 30 januari 1880.

29 januari 1880
Amersfoort, Zaal Amicitia
De woorden en hunne beteekenis

Aankondiging van de voordracht in de Amersfoortsche Courant, 27 januari 1880.

Kort verslag in de Nieuwe Amersfoortsche Courant, 31 januari 1880.

30 januari 1880
Zutphen, Casinozaal der Groote Societeit
Slordig spreken leidt tot slordig denken

Aankondiging van de voordracht in de Zutphensche Courant, 27 januari 1880.

Verslag van de voordracht in de Zutphensche Courant, 2 februari 1880.

31 januari 1880
Kampen, Concertzaal
Waartoe leven wij?

Aankondiging van de lezing in Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 19 december 1879. Ook in de Kamper Courant van 25 januari 1880 staat een aankondiging van de lezing.

4 februari 1880
Amsterdam, Gehoorzaal van het Nutsgebouw (Gebouw van 't Nut)
De kortzichtigheid van kamerdienaars

Aankondiging van de lezing in Het nieuws van den dag: kleine courant, 29 januari 1880 en een aankondiging in het Algemeen Handelsblad, 3 februari 1880.

5 februari 1880
Gouda, Nut en Vermaak
Idealisme en realisme

Aankondiging van de voordracht in de Goudsche Courant, 25 januari 1880.

Verslag van de voordracht in de Goudsche Courant, 8 februari 1880.

7 februari 1880
Velsen, Logement van den Heer Jaburg 'Hotel Apeldoorn'

Aankondiging van de lezing in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, 6 februari 1880.

Bespreking van de lezing in De Zaanstreek, 15 februari 1880.

9 februari 1880
Rotterdam, Zaal Nut van 't Algemeen
De kortzichtigheid van Kamerdienaren

Aankondiging van de lezing in het Rotterdamsch Nieuwsblad, 9 februari 1880.

Bespreking van de lezing in het Rotterdamsch Nieuwsblad, 11 februari 1880.

12 februari 1880
Goes, Concertzaal
Zestig jaar in leven en literatuur

Aankondiging van de voordracht in de Goesche Courant, 10 februari 1880.

Verslag van de voordracht in de Goesche Courant, 14 februari 1880.

13 februari 1880
Middelburg, Concertzaal

Aankondiging van de voordracht in de Middelburgsche Courant, 9 februari 1880.

Verslag van de voordracht in de Middelburgsche Courant, 16 februari 1880.

14 februari 1880
Zierikzee, Concertzaal
Idealisme en realisme

Aankondiging van de voordracht in de Zierikzeesche Courant, 4 februari 1880.

Verslag van de lezing in de Zierikzeesche Courant, 18 februari 1880. Een bespreking van de lezing staat in het Rotterdamsch Nieuwsblad, 17 februari 1880. Nog een bespreking van de lezing staat in het Algemeen Handelsblad, 25 februari 1880. Ook in de Hoornsche Courant van 29 februari 1880 staat een korte bespreking van deze lezing.

17 februari 1880
Hengelo, Beurs
Realisme en idealisme in levensopvatting

Aankondiging van de lezing in Tubatia, 7 februari 1880.

Bespreking van de lezing in Tubantia, 21 februari 1880.

19 februari 1880
Hoogezand, Hotel Roelfsema
Iedere deugd heeft onechte zusters die de familie schande aandoen

Verslag van de lezing in de Nieuwe Groninger Courant, 23 februari 1880. Een ander verslag van de lezing in de Winschoter Courant, 25 februari 1880.

20 februari 1880
Veendam, Hotel De Leeuw
Zestig jaar in leven en literatuur

Een bespreking van de lezing staat in De Maasbode, 26 februari 1880. Een andere bespreking staat in het Rotterdamsch Nieuwsblad, 27 februari 1880.

23 februari 1880
Assen, Zaal van de heeren De Bie en Schuurman
Slordig spreken leidt tot slordig denken

Aankondiging van de lezing in de Provinciale Drentsche en Asser Courant, 17 februari 1880.

Bespreking van de voordracht in Provinciale Drentsche en Asser Courant, 25 februari 1880.

24 februari 1880
Groningen, Zaal Harmonie
Idealisme en realisme

Aankondiging van de lezing in de Provinciale Groninger Courant, 18 februari 1880.

Verslag van de lezing in de Nieuwe Groninger Courant, 26 februari 1880.

25 februari 1880
Winschoten, Hôtel Wissemann
Genot is deugd

Aankondiging van de voordracht in de Provinciale Groninger Courant, 11 februari 1880.

Verslag van de voordracht in onbekende krant, 28 februari 1880.

26 februari 1880
Leeuwarden, Zaal Heer van der Wielen
Idealisme en realisme

Aankondiging van de lezing in de Leeuwarder Courant, 23 februari 1880.

Een bespreking van de lezing staat in de Leeuwarder Courant, 1 maart 1880.

27 februari 1880
Heerenveen, Zaal van T.P. de Vries

Aankondiging van de lezing in het Nieuw Advertentieblad Heerenveen, 18 februari 1880.

28 februari 1880
Sneek, Concertzaal van de heer Agema

Aankondiging van de lezing in de Sneeker Courant, 18 februari 1880.

3 maart 1880
Hertogenbosch
4 maart 1880
Breda, Schouwburg
Idealisme en realisme

Verslag van de voordracht in de Bredasche Courant, 7 maart 1880.

5 maart 1880
Zaltbommel
Zestig jaar in leven en literatuur
8 maart 1880
Harlingen, Stadsschouwburg
Idealisme en realisme

Aankondiging van de lezing in de Harlinger Courant, 3 maart 1880.

Verslag van de lezing in de Harlinger Courant, 10 maart 1880.

9 maart 1880
Enkhuizen, Kolfbaan van den Heer J. Scholten
Slordig spreken leidt tot slordig denken

Aankondiging van de lezing in de Enkhuizer Courant, 5 maart 1880.

Verslag van de lezing in de Enkhuizer Courant, 14 maart 1880.

10 maart 1880
Hoorn, Parkzaal
Idealisme en realisme

Aankondiging van de lezing in Hoornsche Courant, 7 maart 1880.

Bespreking van de lezing in Hoornsche Courant, 14 maart 1880.

12 maart 1880
Schagen, Lokaal van A. Knikker

Aankondiging van de voordracht in de Schager Courant, 7 maart 1880.

Verslag van de voordracht in de Schager Courant, 14 maart 1880.

13 maart 1880
Den Helder, Zaal Tivoli
Idealisme en realisme

Aankondiging van de voordracht in 't Vliegend Blaadje, Kleine Courant voor Helder, Nieuwediep en Texel, 12 maart 1880.

Bespreking van de voordracht in 't Vliegend Blaadje, Kleine Courant voor Helder, Nieuwediep en Texel, 16 maart 1880.

10 januari 1881
Rotterdam, Nutszaal
Strafrecht

Aankondiging van de lezing in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 januari 1881.

Bespreking van de lezing in De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 17 januari 1881 en nog een bespreking van de lezing in Brielsche Courant of Weekblad voor Voorne, Putten, Overflakkee en Goedereede, 23 januari 1881.

12 januari 1881
Amsterdam, Gehoorzaal van het Nutsgebouw (Gebouw van 't Nut)
Strafrecht

Aankondiging van de lezing in Het nieuws van den dag: kleine courant, 4 januari 1881 en nogmaals in dezelfde krant van 10 januari 1881.

Bespreking van de lezing in Algemeen Handelsblad, 14 januari 1881 en een bespreking van de lezing in Rotterdamsch nieuwsblad, 12 januari 1881. Ook in een artikel in het Rotterdamsch nieuwsblad van 17 januari 1881 wordt naar de lezing verwezen. In Recht voor allen van 22 januari 1881 staat een recensie van de lezing.

13 januari 1881
Leiden, Bovenzaal der Stadszaal
De wording der dingen

Aankondiging van de lezing in Het Vaderland, 27 december 1880.

Verslag van de lezing in het Leidsch Dagblad, 15 januari 1881.

14 januari 1881
Delft, Concertzaal Stads Doele

Aankondiging van de lezing in Het Vaderland, 27 december 1880 en een aankondiging in de Delftsche Courant, 12 januari 1881.

18 januari 1881
Schiedam, Musis Sacrum
Levensbeschouwing

Aankondiging van de lezing in de Schiedamsche Courant, 17 januari 1881.

Verslag van de lezing in de Schiedamsche Courant, 20 januari 1881.

21 januari 1881
Haarlem, Bovenzaal der Vereniging
Wording der dingen

Aankondiging van de voordracht in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, 19 januari 1881.

Verslag van de lezing in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, 24 januari 1881.

22 januari 1881
Den Haag, Diligentia
Wording der dingen

Aankondiging van de lezing in Het Vaderland, 27 december 1880.

Bespreking van de lezing in Soerabaijasch Handelsblad, 5 maart 1881 en een bespreking in het Bataviaasch handelsblad, 18 maart 1881.

25 januari 1881
Breda, Comediezaal

Aankondiging van de voordracht in de Bredasche Courant, 16 januari 1881.

26 januari 1881
Hertogenbosch, Kleine Casino-zaal

Aankondiging van de lezing in de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 22 januari 1881.

27 januari 1881
Middelburg, Concertzaal op de Groenmarkt
Wording der dingen

Aankondiging van de lezing in de Middelburgsche Courant, 25 januari 1881.

Bespreking van de lezing in de Middelburgsche Courant, 29 januari 1881.

4 februari 1881
Zaltbommel, Zaal van het Nutsgebouw

Aankondiging van de voordracht in de Tielsche Courant, 18 januari 1881.

7 februari 1881
Gouda
Studie der wording der dingen als hulpmiddel om wel te denken

Verslag van de voordracht in de Goudsche Courant, 9 februari 1881.

9 februari 1881
Amersfoort, Amicitia
Levensbeschouwing

Aankondiging van de lezing in de Amersfoortsche Courant, 8 februari 1881.

Korte bespreking van de lezing in de Nieuwe Amersfoortsche Courant, 12 februari 1881.

10 februari 1881
Zutphen, Casino-zaal
Wording der dingen

Aankondiging van de lezing in de Zutphense Courant, 3 februari 1881.

Verslag van de lezing in de Zutphense Courant, 12 februari 1881. Een vervolg van de bespreking van de lezing staat in de Zutphense Courant van 14 februari 1881.

11 februari 1881
Hengelo, Beursgebouw
De studie van den aard der dingen

Aankondiging van de lezing in Tubantia, 2 februari 1881.

Bespreking van de lezing in Tubantia, 16 februari 1881.

12 februari 1881
Enschede, Concertzaal
De studie van den aard der dingen

Aankondiging van de lezing in Tubantia, 9 februari 1881.

Bespreking van de lezing in Tubantia, 16 februari 1881.

16 februari 1881
Dordrecht, Zaal van der Horst

Aankondiging van de voordracht in de Dordrechtsche Courant, 15 februari 1881.

21 februari 1881
Arnhem, Grote Zaal van Nutsgebouw ('t Nut)
Analogie

Aankondiging van de lezing in de Arnhemsche courant, 18 februari 1881.

Verslag van de lezing in de Arnhemsche courant, 23 februari 1881.

23 februari 1881
Harlingen, Stadsschouwburg
Wording der dingen

Aankondiging van de voordracht in de Harlinger Courant, 21 februari 1881.

Verslag van de voordracht in de Harlinger Courant, 25 februari 1881.

24 februari 1881
Leeuwarden, Zaal van der Wielen
Wording der dingen

Aankondiging van de lezing in de Leeuwarder courant, 22 februari 1881.

Verslag van de lezing in de Leeuwarder courant, 28 februari 1881.

25 februari 1881
Dokkum, De Harmonie
Wording der dingen

Aankondiging van de voordracht in Oostergo, 19 februari 1881.

Verslag van de voordracht in Oostergo, 26 februari 1881.

26 februari 1881
Sneek, Concertzaal

Aankondiging van de lezing in de Sneeker Courant, 19 februari 1881.

28 februari 1881
Groningen, Zaal Harmonie
Wording der dingen

Aankondiging van de lezing in de Provinciale Groninger Courant, 24 februari 1881.

2 maart 1881
Sappemeer, Zaal van de heer Struvé
Levensbeschouwing

Verslag van de voordracht in de Provinciale Groninger Courant, 8 maart 1881.

3 maart 1881
Veendam, Hôtel Everts
Wording der dingen

Verslag van de voordracht in de Provinciale Groninger Courant, 7 maart 1881.

4 maart 1881
Stadskanaal
5 maart 1881
Scheemda
Levensbeschouwing

Verslag van de voordracht in de Provinciale Groninger Courant, 10 maart 1881.

7 maart 1881
Winschoten, Hôtel Wissemann
Genot is deugd

Aankondiging van de voordracht in de Provinciale Groninger Courant, 7 maart 1881.

Verslag van de voordracht in de Winschoter Courant, 12 maart 1881.

8 maart 1881
Assen, Concerthuis
Levensbeschouwing

Aankondiging van de lezing in de Provinciale Drentsche en Asser Courant, 1 maart 1881.

Verslag van de voordracht in de Provinciale Drentsche en Asser Courant, 19 maart 1881.

9 maart 1881
Zwolle, Odeon
Wording der dingen

Aankondiging van de lezing in Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 2 maart 1881.

Bespreking van de lezing in Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 11 maart 1881.

10 maart 1881
Deventer, Foyer van de schouwburg
Specialiteiten

Aankondiging van de lezing in de Deventer Courant, 4 maart 1881.

Verslag van de lezing in de Deventer Courant, 11 maart 1881.

14 maart 1881
Nijmegen, Concertzaal de Harmonie

Aankondiging van de lezing in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 6 maart 1881.

16 maart 1881
Amsterdam, Gehoorzaal van het Nutsgebouw (Gebouw van 't Nut)
Specialiteiten

Aankondiging van de lezing in het Algemeen Handelsblad, 11 maart 1881 en een aankondiging in Het nieuws van den dag: kleine courant, 13 maart 1881.

Bespreking van de lezing in Algemeen Handelsblad, 18 maart 1881 en een bespreking in Het nieuws van den dag: kleine courant, 18 maart 1881.

17 maart 1881
Den Helder, Lokaal Tivoli

Aankondiging van de voordracht in t Vliegend Blaadje, Kleine Courant voor Helder, Nieuwediep en Texel, maart 1881.

18 maart 1881
Schagen, Zaal van Mej. de Wed. Knikker

Aankondiging van de voordracht in de Schager Courant, 3 maart 1881.

Kort verslag van de lezing in de Schager Courant, 20 maart 1881.

19 maart 1881
Zaandijk, De Zwaan
Wording der dingen

Aankondiging van de voordracht in de Zaanlandsche Courant, 12 maart 1881.

Verslag van de voordracht in de Zaanlandsche Courant, 23 maart 1881.

21 maart 1881
Texel
23 maart 1881
Rotterdam, Nutszaal
Levensbeschouwing

Aankondiging van de voordracht in de Nieuw Rotterdamsche Courant, 19 maart 1881.

Verslag van de voordracht in de Brielsche Courant of Weekblad voor Voorne, Putten, Overflakkee en Goedereede, 3 april 1881.

28 maart 1881
Gorinchem, De Doelen
Levensbeschouwing

Aankondiging van de lezing in de Nieuwe Gorinchemsche Courant, 27 maart 1881.

Verslag van de lezing in de Nieuwe Gorinchemsche Courant, 31 maart 1881.

30 maart 1881
Sliedrecht
31 maart 1881
Tiel, Zaal Buiten-Sociëteit
Wording der dingen

Aankondiging van de lezing in de Tielsche Courant, 18 maart 1881.