Multatuli.online

2 maart 1820

Geboren in de Korsjespoortsteeg 10 (nu 20)
  

Amsterdam: geboortehuis van Multatuli, Korsjespoortsteeg 20

tussen 1820/1823

Verhuizing naar de Haarlemmerdijk
  

Amsterdam: Haarlemmerdijk 30, plaats van het woonhuis van Multatuli

vanaf 1832

Catechisatie in de doopsgezinde kerk
   

maart 1832

Inschrijving in het Album Scholasticum van de Latijnse school
  

Amsterdam: de Latijnse School aan het Singel

1835-1838

Werk bij de firma van de Velde
  

Amsterdam: kantoor van A. van de Velde aan het Singel, het pand van de firma waar Multatuli als jongeling tijdelijk werkte

25 september 1838

Vertrek vanuit Texel naar Nederlands-Indië met de Dorothea, het schip van zijn vader
   

4-6 januari 1839

Aankomst in Batavia, Nederlands-Indië
  

Batavia: Weltevreden

14 februari 1839

Aangesteld bij de Algemene Rekenkamer in Batavia
  

Benoeming Dekker tot tweede kommies

oktober 1842

Overplaatsing naar Sumatra’s Westkust
  

Gezigt aan de westkust van Sumatra, nabij Padang, lithografie door C.W.M. van de Velde

november 1842

Belast met het civiel gezag te Natal
   

1843-1844

Schrijft zijn toneelstuk De eerlooze, dat later zal worden uitgegeven als De bruid daarboven
  

manuscript De bruid daarboven

22 juli 1843

Ontslagen in Natal
   

september 1843

Vertrek uit Natal naar Padang
  

De reede van Padang, door Paulus Lauters naar Charles William Meredith van de Velde

8 januari 1844

Gesuspendeerd, wegens ‘ontrouwe administratie en het misbruiken van [...] de hem aanvertrouwde landsgelden’
   

20 september 1844

Vertrekt van Padang naar Batavia
   

4 augustus 1845

Ontmoet Everdine van Wijnbergen (Tine) in Batavia
  

Envelop van brief aan Tine, 19 januari 1846

26 september 1845

Verloving met Tine in Parakan Salak
   

8 oktober 1845

Eerherstel: aan het werk (in eerste instantie onbezoldigd) in Poerwakarta, Krawang
  

Poerwakarta, foto door Garmt Stuiveling

10 april 1846

Huwelijk met Tine in Tjiandoer
  

Everdina Huberta (Tine) Douwes Dekker-van Wijnbergen

mei 1846-zomer 1848

In Poerworedjo, Bagelen, werkzaam als kommies op het residentiekantoor van de residentie Bagelen
   

april 1848

Wordt secretaris van de residentie Menado, Celebes
  

Akte van benoeming

niet nader gedateerd (1851)

Lange brief aan zijn jeugdvriend Arie Kruseman, inmiddels uitgever
   

eind februari 1852

Werkzaam als assistent van Amboina
  

Ambon: huis van Multatuli

15 september 1852

Het verlof: vertrekt met Tine uit Batavia naar Nederland
  

Gezicht op Sint-Helena, 1ere vue de l'isle de S.te Helene, ets door Jean Jerôme Baugean

25 december 1852

Aankomst in Hellevoetsluis
  

Hellevoetsluis vanaf de reede gezien, staalgravure door A. Fesca naar een tekening van L. Rohbock

najaar 1853

Reis door Europa, Spa
   

1 januari 1854

Geboorte Pieter Jan Constant Eduard (Edu) Douwes Dekker
  

Amsterdam: Singel, het huis waar Multatuli en Tine tijdens M's verloftijd woonden en waar Edu geboren is. Aquarel door Herman Misset

eind 1854-begin 1855

Reis naar België en Duitsland
Ontmoeting met Duymaer van Twist, Buitenzorg
 

Portret van Albertus Jacobus Duymaer van Twist

20 mei 1855

Vertrek vanuit Hellevoetsluis naar Nederlands-Indië
  

Batavia. Het societeits-gebouw De Harmonie, door Paulus Lauters naar Charles William Meredith van de Velde

4 januari 1856

Benoeming tot assistent-resident van Lebak
  

Officiële akte van benoeming

22 januari 1856

Aanvaardt zijn ambt in Rangkas-Bitoeng, de hoofdplaats van Lebak
  

Rangkas Betoeng: woning van de assistent-resident

24 februari 1856

Klaagt de regent van Lebak aan
  

Havelaar's aanspraak tot de hoofden van Lebak. Max Havelaar blz. 84, door C.J. Addicks

29 maart 1856

Eervol ontslagen uit ’s lands dienst
   

rond 20 april 1856

Vertrekt, samen met zijn gezin, uit Rangkas-Bitoeng
  

Java: residentshuis te Serang, woonhuis van resident Brest van Kempen, foto door Bert Vinkenborg

mei 1856-april 1857

Omzwervingen op Java
  

Java: wegenkaartje

1857-september 1859

Per overlandmail naar Europa. Zwerft door Frankrijk, Duitsland en België
  

Kassel: Hoftheater

15 april 1857

Verlaat Indië, met achterlating van zijn vrouw en zoontje
   

1 juni 1857

Geboorte Elisabeth Agnes Everdine (Nonni) Douwes Dekker
   

begin september 1859

Contact met Jacob van Lennep, die later Max Havelaar zal helpen uitgeven
Dekker schrijft Max Havelaar in Brussel, in Au Prince Belge aan de Rue de la Montagne
 

Brussel: Bergstraat (Rue de la Montagne) 78-80, waar het gesloopte Hotel Au Prince Belge stond

zomer 1860

Vriendschap met zijn nicht Sietske Abrahamsz, die model zal staan voor ‘Fancy’ in diverse werken van Multatuli
   

februari 1860

Begint Woutertje Pieterse te schrijven
   

14 mei 1860

Max Havelaar verschijnt
  

Max Havelaar, eerste druk, origineel omslag, vóór de restauratie

25 september 1860

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, waarbij Max Havelaar - zonder dat het boek bij name genoemd wordt - ter sprake komt
  

Den Haag: Het Binnenhof

17 november 1860

Dekker dagvaardt Van Lennep voor de Rechtbank te Amsterdam
  

Portret van Jacob van Lennep, lithografie door P. Blommers naar A.J. Ehnle

niet nader gedateerd (1861)

Banjirs in Nederlands-Indië; schrijft Wys my de plaats waar ik gezaaid heb
Schrijft Minnebrieven
Verschijning Over vryen arbeid in Nederlandsch-Indië

Manuscript Over vrijen arbeid, 1861

februari 1861

Schrijft het ‘Gebed van den onwetende’
  

Multatuli's Gebed van den Onwetende, lithografie door P.W.M. Trap

niet nader gedateerd (1862)

Verschijning eerste bundel Ideën
  

Omslag (uitgeversband) Ideën I, vel 9-10

2 juni 1862

Ontmoet Mimi Hamminck Schepel langs de Rijswijkseweg, Den Haag
  

Mimi Douwes Dekker-Hamminck Schepel

jaarwisseling 1863-1864

Logeert bij de fabrikant Jacques Hotz, voor wij hij in januari 1864 Idee 451 schrijft
  

Jacques Cornelis Paulus Hotz

juli 1864

Een min of meer vaste verblijfplaats: woont op zolder boven de uitgeverij van R.C. d’Ablaing van Giessenburg
  

Amsterdam: Kalverstraat (bij de Munt). Op nr. 246 was de zaak van de firma R.C. Meijer.

januari 1865

Première van De bruid daarboven in Rotterdam
   

1 december 1865

De ‘Klap’ in de Salon de Variétés aan de Nes, Amsterdam
  

De Salon des Variétés van den heer Duport, in de Nes te Amsterdam, steendruk door Messing en Last

niet nader gedateerd (1866)

Vriendschap met Cd. Busken Huet
Dankzij Huet correspondent voor de Opregte Haarlemsche Courant; bedenkt de Mainzer Beobachter
Verschijning Pruisen en Nederland

Twee briefschrijvers: Multatuli en Conrad Busken Huet, door Johan Braakensiek

17/18 januari 1866-januari 1869

Bij verstek veroordeeld na het incident in de Nes; wijkt met Mimi uit naar Keulen
   

eind februari-maart 1868

Flirt met het Vlaamse nationalisme: Antwerpen en Gent
Engelse vertaling Max Havelaar door A. Nahuijs verschijnt
  

maart 1868

Gratie voor zijn veroordeling; Den Haag, Hotel Toelast
  

januari 1869-voorjaar 1870

Vestigt zich met Tine, Edu, Nonnie én Mimi in Den Haag, Zuid-Binnensingel, menage à trois
  

Den Haag: woonhuis van Multatuli aan de Zuid Binnensingel 109

niet nader gedateerd (1870)

Met Mimi terug naar Duitsland, Mainz, Tine en kinderen naar Italië
Verschijning Nog-eens: vrye arbeid in Nederlandsch-Indië
Funke wordt Multatuli’s uitgever

George Lodewijk Funke

november 1870

Vestigt zich met Mimi in Wiesbaden
  

Wiesbaden: Dotzheimerstrasse, Multatuli's woonhuis

niet nader gedateerd (1871)

Verschijning Duizend en eenige hoofdstukken over Specialiteiten
   

niet nader gedateerd (1873)

Verschijning Millioenen-studiën
Vriendschap met Carel Vosmaer
 

Portret van Carel Vosmaer door Johan Braakensiek, litho

13 september 1874

Overlijden Everdine van Wijnbergen
  

Venetië: graf van Tine Douwes Dekker-Van Wijnbergen op het kerkhof San Michele

februari 1875

Rotterdam, première Vorstenschool
  

Theateraffiche voor Vorstenschool

1 april 1875

Huwelijk met Mimi in Rotterdam
  

Huwelijksakte van Multatuli en Mimi

juni 1875

Verschijning Onkruid onder de tarwe van J. van Vloten
  

Johannes van Vloten

niet nader gedateerd (1877)

De zevende en laatste bundel Ideën verschijnt: Multatuli’s laatste (voltooide) voor het publiek geschreven werk
   

niet nader gedateerd (1878)

Adopteert met Mimi Eduard ‘Wouter’ Bernhold
  

Eduard (Wouter) Bernhold door L. Wagner

januari 1878

Eerste van vier lezingentournees
  

Programma van de eerste voordracht (inclusief toegangsbewijs)

augustus 1879

Verhuist met Mimi naar Geisenheim
   

mei 1881

Verhuizing naar Nieder-Ingelheim
  

Nieder-Ingelheim: woonhuis van Multatuli

niet nader gedateerd (1883)

Vriendschap met F. Domela Nieuwenhuis
   

oktober 1885

Laatste bezoek aan Nederland, begrafenis Funke
  

19 februari 1887

Overlijdt in Nieder-Ingelheim
  

Multatuli-portret op de sofa waarop hij is overleden

23 februari 1887

Crematie (als eerste Nederlander) in Gotha
  

Officieel bewijs van crematie

niet nader gedateerd (1910)

Multatuli Genootschap opgericht
   

25 september 1930

Mimi overleden
  

Mimi Douwes Dekker-Hamminck Schepel op haar sterfbed

6 maart 1948

Bijgezet in grafmonument op Westerveld
  

Driehuis: begraafplaats Westerveld, grafmonument

niet nader gedateerd (1950)

Verschijning deel 1 Volledige Werken
   

niet nader gedateerd (1975)

Verfilming Max Havelaar
   

maart 1975

Multatuli Museum Korsjespoortsteeg geopend
  

Amsterdam: geboortehuis van Multatuli, Korsjespoortsteeg 20, Multatuli Museum

16 mei 1987

Standbeeld Bayens op de Torensluis in Amsterdam onthuld
  

Amsterdam: Multatuli op de Torensluis, door Hans Bayens, foto Hans Lippe

niet nader gedateerd (1995)

Verschijning deel 25 Volledige Werken
   

17 februari 2020

Gedenksteen Multatuli in de Nieuwe kerk, Amsterdam, onthuld
   

september 2021

Website multatuli.online geopend