Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

4 januari 1887

van

S.E.W. Roorda van Eysinga (bio)

aan

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (bio)

 

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

4 januari 1887

Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan F. Domela Nieuwenhuis. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (I.I.S.G.) Fragment.

(....)

Multatuli is niet boos op U, geloof ik, ten zy het ware omdat Gy in Oct. niet by hem gingt. Hy schryft byna nooit. Zeker vry inconsequent in iemand die altyd klaagt over gemis van weer-klank! Zyn hooghartige advertentie [1.] advertentie: zie V.W. XXIII, blz. 730. is verklaarbaar. Genieën zyn meestal dictatoriaal. Ook hy werd bedorven door lof en geeft nu orakelspreuken. Hy vindt het een toppunt van Staatswysheid, zich onfeilbaar te verklaren. (weinig rymend met zyn schryven: minimum van Staatsbemoeiïng). Zyn karakter is minder groot dan zyn geest, maar wy kunnen gerust aan de Droogstoppels overlaten dat te meten. Wy staan op denkers-schouders en moeten niet ondankbaar genoeg zyn jegens het Lot en eischen dat het ons een nog grooter man gegeven had.

Te oordeelen naar het gehalte der menschen, moet de Natuur moê geweest zyn van 't scheppen van een Spinoza. Krygt Mi ooit macht, dan is 't nog tyd genoeg, zedelyken moed te toonen tegenover zyn heerschzucht.

(....)