Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

20 september 1886

van

S.E.W. Roorda van Eysinga (bio)

aan

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (bio)

 

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

20 september 1886

Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan F. Domela Nieuwenhuis. Dubbel velletje postpapier, waarvan 1-3 en 4 ⅔ beschreven. (I.I.S.G., Amsterdam) Fragment.

(....) Multatuli ronge son frein [1.] ronge son frein: verbijt zijn ongeduld (fr.). Volgens v. Kol is niets van hem te hopen voor 't socialisme. Hy is een voorstander van despotisme, van faire grand [2.] faire grand: iets grootscheeps aanpakken (fr.). By hem is de te weelderige verbeelding la folle du logis [3.] la folle du logis: de dwaas in huis (fr.). Hy zou dictator willen zyn. Lui, encore lui, toujours lui. [4.] Lui, encore lui enz.: hijzelf, en dan weer hijzelf en dan weer (fr.) (....)