Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

28 juli 1872

van

S.E.W. Roorda van Eysinga (bio)

aan

Multatuli

 

Volledige Werken. Deel 15. Brieven en dokumenten uit de jaren 1872-1873 (1983)

terug naar lijst

*28 juli 1872

Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. (RvE, blz. 189.)

Waarde Dekker!

Woensdagavond, 31 dezer, verhuis ik met de mijnen naar Rolle, aan 't meer van Genève. Daar bespaar ik, in vergelijking met Brussel, ten minste fr. 1400 's jaars. Huur van bovenhuis met tuin bedraagt slechts fr. 360. Ik behoef nu nimmer mijne levenswijze te verminderen. Kan ik u nog ergens ontmoeten?

Schrijf s.v.p. per omgaande.

Groet uw vriendin.

Wij drukken u hartelijk de hand.

Kwam P. den 18en bij u?

Uw vriend

R.v.E.

Br. 28/7 '72.