Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

26 januari 1865

van

J.J. Rochussen (bio)

aan

R.C. d' Ablaing van Giessenburg (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866 (1977)

terug naar lijst

26 januari 1865

Brief van J.J. Rochussen aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje postpapier, waarvan éen bladzijde beschreven. (M.M.)

s'Gravenhage, 26 Januarij 1865

WelEdele Heer! In antwoord op Uwe geeerde van eergisteren moet ik UwelEd. mede deelen dat ik niet geneigd ben in het daarbij gedaan voorstel te treden. Heb ik wel eens getoond den heer Dekker als hij zich in moeijelijke omstandigheden bevond, te hulp te willen komen daarvan moet geenzins het gevolg zijn mij in een zoodanig engagement te begeven.

Met hoogachting

UwelEdDw Dienaar

Rochussen