Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

21 november 1859

van

J.J. Rochussen (bio)

aan

Jacob van Lennep (bio)

 

Volledige Werken. Deel 10. Brieven en dokumenten uit de jaren 1858-1862 (1960)

terug naar lijst

21 november 1859

Brief van minister Rochussen aan Van Lennep. Dubbel velletje postpapier, waarvan alleen blz. 1 beschreven. (U.B. Amsterdam)

Ministerie van

Koloniën

's Gravenhage. den 21 November 59

Waarde Lennepius! Aan Uwen brief betreffende den Nederlandschen Beecher Stowe erken ik Uwe vriendschap. - De persoon in questie is mij sedert 1846 bekend. Hij heeft veel verpligting aan mij; maar dat is geene reden om dankbaar te zijn. Hij is knap maar excentriek. Is hij braaf? Ik stel thans een onderzoek naar hem in. Valt dit gunstig uit, dan zal ik eene pooging doen om hem te helpen - Natuurlijk dat hij in dat geval niet schrijft - wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. In het tegenovergestelde geval zal ik antwoorden zoo als the Iron Duke antwoordde. Binnen kort nader.

Inmiddels als steeds

tt. Rochussen