Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

21 november 1859

van

J.J. Rochussen (bio)

aan

W.J.C. van Hasselt (bio)

 

Volledige Werken. Deel 10. Brieven en dokumenten uit de jaren 1858-1862 (1960)

terug naar lijst

21 november 1859

Brief van Rochussen aan W.J.C. van Hasselt. Dubbel velletje postpapier, waarvan alleen blz. 1 beschreven. (U.B. Amsterdam). Op blz. 4 heeft Van Hasselt aangetekend: ‘ontv: 22 Nov. 1859’.

Ministerie van

Koloniën

's Gravenhage. den 21 November 1859

Hoog Achtbare en Hoog Geachte Heer! Ik ben U zeer erkentelijk voor den mij gegeven wenk betreffende den persoon in questie en zijne voornemens. Ik herinner mij hem van vroeger en hij zal zich mijner ook wel herinneren, vermits ik hem veel goed heb gedaan. Hij is excentriek, maar knap. In lateren tijd is er een en ander met hem voorgevallen. Ik wacht nadere infor-maden die ik gevraagd heb. Zijn die gunstig dan zal ik trachten hem, waar dan ook, te plaatsen. Ik zal U binnen kort mededeelen of ìk er al dan niet ìets aan doen kan.

Met Hoogachting

Uhedg Dw Dr

Rochussen