Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

1 maart 1878

van

D.R. Mansholt (bio)

aan

H. de Raaf (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879 (1989)

terug naar lijst

1 maart 1878

Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf. Twee dubbele velletjes en een enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1-8 en 9 (⅔) beschreven. (M.M.) Fragment.

Meeden, 1 Maart '78.

Beste vriend!

(....) Van Versluis kreeg ik voor eenige dagen bericht dat D. Dekker den 11 Maart in Gron. zou spreken. Ofschoon die dag zulke bittere herinneringen in ons moet opwekken, want 't is de dag van 't overlijden onzer geliefde Theda, ben ik van plan om er heen te gaan.

Veerman gaat ook mee - als hij kan.

Hij moet lijdend zijn, en dat hij arm is weet ik van Versluys. Is 't niet om de Maatschappij in 't aangezicht te vliegen, wanneer zij zulke mannen gebrek laat lijden, terwijl misdadige nietigheden... doch 'k wil me niet verder boos maken over Droogstoppels (....)

Uw toegen.

D.R. Mansholt.