Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

7 januari 1878

van

Multatuli

aan

H. de Raaf (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879 (1989)

terug naar lijst

7 januari 1878

Briefkaart van Multatuli aan H. de Raaf. (M.M.)

Met poststempels Veendam 8 jan 78 en 's Hertogenbosch 10 jan 78 en over de postzegels heen geschreven Wies baden 7/1.

De briefkaart is geadresseerd aan de WelED Heer H. de Raaf Redakteur van het Schoolblad. Onderwyzer in Meeden Holland. De plaatsnaam Meeden is doorgestreept en in andere hand vervangen door 's Hertogenbosch.

Waarde heer De Raaf! Hartelyk dank voor de zeer gewenschte terechtwyzing van dien P.Rd (wiens naam Westra is.) Hy had me eerst brieven geschreven vol overdreven lof, en op eens overlaadt hy my met scheldwoorden. Ook deelde hy my mede dat hy die P.Rd was. (Stond er niet F.Rd.? Nu, dit doet er niet toe) Ik heb z'n stuk in de Levensbode niet gelezen maar men had er my e.e.a. uit meegedeeld.

Verschoon me dat ik u maar 'n briefkaart zend, en geen behoorlyken brief. Door knagend verdriet ben ik letterlyk onbekwaam tot uiting. Groet svp den Heer M. [1.] M.: D.R. Mansholt.

Hartelyk gegroet

tt

DD

Ik zend U 'n paar ind. couranten, waaruit ge zien kunt dat er aan de verkeerdheden waartegen Havelaar opstond, niets verbeterd is. Komiek dat men in 't wraken daarvan myn woorden gebruikt, (zonder my te noemen natuurlyk!) Toch wordt de strekking van Havelaar doodgezwegen!