Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

6 mei 1877

van

D.R. Mansholt (bio)

aan

H. de Raaf (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 18. Brieven en dokumenten uit de jaren 1875-1877 (1987)

terug naar lijst

6 mei 1877

Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf. Twee dubbele velletjes postpapier, waarvan blz. 1-9 beschreven. (M.M.) Fragment; de laatste zin is onvolledig.

(....)

Ik heb mij aangeschaft een tijdschrift getiteld: de Tolk van den Vooruitgang, onder red. van Korteweg en van der Voo, met medewerk. van Multatuli, Roorda van E. en andere vrijdenkers, 'k moet echter bekennen de inhoud mij niet meevalt. Welk een verbazend onderscheid toch tusschen den Koning Mult. en de ‘Kärrner’! [1.] Kärrner: vrachtrijders (du.), hier: mindere schrijvers. Enkele goede stukken zijn er in, en ook een weinig bekende brief van M. [2.] Zie V.W. XV, blz. 772. uit het jaar 1873 aan den Heer Rademacker die hem om medewerking aan een of ander tijdschrift had ver-zocht. Het antwoord (genoemde brief is weigerend en tamelijk kort om niet te zeggen onbeleefd, maar meer andere stukken getuigen van bekrompenheid. (....)