Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

24 september 1874

van

R.J.A. Kallenberg van den Bosch (bio)

aan

E.J. Potgieter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 16. Brieven en dokumenten uit de jaren 1873-1874 (1984)

terug naar lijst

24 september 1874

Briefkaart van K.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E.J. Potgieter.

(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Op de keerzijde het adres: Aan den WelEdelgeboren Heer Den Heere E.J. Potgieter Leliegracht te Amsterdam.

WelEdelgeboren Heer!

Heden avond van een buitenlandsch reisje teruggekeerd vond ik Uw brief - Ik dank U zeer voor uwe spoedige kennisgave van de treurige tijding. - Nader bericht schijnt UEg. niet ontvangen te hebben, maar waar ik naar mijn vermogen helpen kan, beschik dan s.v.p. ook over mij. - Met de meeste hoogachting UEg: Dienstw: Dnr en vriend

KvdB

Laanzicht, 24 Sept. 74.