Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

12 januari 1873

van

Tine Douwes Dekker-van Wijnbergen (bio)

aan

E.J. Potgieter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 15. Brieven en dokumenten uit de jaren 1872-1873 (1983)

terug naar lijst

12 januari 1873

Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, waarvan éen bladzijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Waarde Heer Potgieter,

Ontvangt mijnen hartelijken dank voor de aangename verrassing die mij door uwe goedheid is ten deel gevallen Mevrouw Omboni heeft met hare gewone hartelijke belangstelling zich beijverd allerlei zaken voor mij aan te schaffen, waar ik werkelijk groote behoefte aan had. Nogmaals betuig ik U mijne innige erkentelijkheid en gelooft mij met de meeste achting en vriendschap

E.H. Douwes Dekker

Padua 12 Jan: 1873