Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

11 december 1872

van

E.J. Potgieter (bio)

aan

J. van Vloten (bio)

 

Volledige Werken. Deel 15. Brieven en dokumenten uit de jaren 1872-1873 (1983)

terug naar lijst

11 december 1872

Brief van E.J. Potgieter aan J. van Vloten. Enkel velletje postpapier (Athenaeumbibliotheek Deventer; fotokopie M.M.)

Op de blanco keerzijde heeft Van Vloten een aantal notities gemaakt betreffende de hem ter inzage gestuurde brief van Stéphanie d.d. 6 december.

Amst. 11 Decr 1872

Amicissime!

De ingeslotene mij gisteren geworden brief was mij eene aangename verrassing.

Ongeinterpelleerd getuigt Mev. Omboni dat zij de verplaatsing n. Venetië in hetzelfde licht zag als wij. Wij hebben ons nu te minder over het voortdurend stilzwijgen van Mevr. Dekker te ontrusten. Mag ik den brief na lectuur terugverzoeken? Ik zou hem gaarne aan Jonkh. K. van den Bosch zenden, hij ontving in geruimen tijd geen berigt van ons.

Steeds de Uwe

E.J. Potgieter