Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

3 februari 1871

van

Tine Douwes Dekker-van Wijnbergen (bio)

aan

E.J. Potgieter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871 (1982)

terug naar lijst

3 februari 1871

Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Enkel velletje postpapier, waarvan anderhalve bladzijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

eene annonce: zie het concept d.d. 18 december 1870.

Padua 3 Februarij 1871

Waarde Heer Potgieter

Hoe weinig had ik gedacht dat mijn vraag om hulp (voor eenige maanden) zoo veel verdrietige omstandigheden na zich zou sleepen. Voor U koester ik een dankbaar gevoel, daar U mij op kiesche wijze de behulpzame hand boodt; maar nu hoor ik dat anderen mijn echtgenoot onregt doen en dat men gelden die hem toekomen en voor hem zijn opgebragt aan mij wil zenden en dat mág nog kan ik aannemen. Nu ben ik in de verdrietige noodzakelijkheid eene annonce in de Courant te plaatsen die U niet bevreemden moet, de omstandigheden dwingen mij er toe.

Nog eens herhaal ik dat ik U dankbaar ben voor t'geen U voor mij deedt. U kies gevoel zal mij begrijpen, en mij verder in uw vriendschappelijk gevoel aanbevelende noem ik mij met achting en vriendschap

UEd: dw. Dienaresse

E.H. Douwes Dekker