Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

20 september 1870

van

Tine Douwes Dekker-van Wijnbergen (bio)

aan

E.J. Potgieter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871 (1982)

terug naar lijst

20 september 1870

Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Enkel velletje postpapier, aan weerskanten beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Rome: nadat Napoleon III wegens de oorlog met Pruisen de franse militairen uit de Kerkelijke Staat had teruggetrokken, werd Rome ondanks protesten van paus Pius IX door de troepen van het koninkrijk Italië bezet en tot hoofdstad geproclameerd.

Ontvang Waarde Heer Potgieter mijn hartelijken dank voor uwe hulp binnen kort hoop ik U uitvoerig te schrijven, in dezen treurigen tijd is wachten aan de order van den dag. Op t' oogenblik is de tijding ontvangen dat de Italiaanen in Rome zijn. Alles is in vreugde.

Met de meeste achting en dankbaarheid

U Ed Dienst Dnr

E.H. Douwes Dekker

Padua 20 September 1870