Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

31 juli 1870

van

E.J. Potgieter (bio)

aan

J. van Vloten (bio)

 

Volledige Werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871 (1982)

terug naar lijst

31 juli 1870

Brief van E.J. Potgieter aan J. van Vloten. Enkel velletje postpapier, aan éen kant beschreven. (Athenaeumbibliotheek Deventer; fotokopie M.M.)

uitspraak van Huet: in brief van 19 april 1869; V.W. XIII, blz. 446.

Waarde Heer v Vloten!

De ingeslotene gewerd mij gister, wat Ge voorzaagt is gebeurd! Deel mij thans Uwen raad mede.

Nonnis opvoeding, Eduards uitzet, Mevrouws toilet, de kleine f300 die ik nog in kas heb, zou er nauwelijks voor toereiken. En voor verdere bijdragen, die mij in staat zouden stellen maandelijks iets te zenden, is niet slechts bij mij, of bij mijne kennissen de sympathie door het zamenwonen met Mimi verbeurd! Helaas de harde uitspraak van Huet over beide, het gevolg zijner informatien op Java, wordt bevestigd.

Waar mag DD zijn gebleven? Zoo ooit thans gaven de Couranten hem gelegenheid iets te verdienen.

Vriendelijk en achtend groete van

Uwen

E.J. Potgieter

Amst 31/7/70