Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

van

E.J. Potgieter (bio)

aan

Cd. Busken Huet (bio)

 

Volledige Werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869 (1980)

terug naar lijst

Bijlage

Fragment uit een brief van Potgieter aan Busken Huet, geschreven 9, 10 en 11 maart 1869. Zie Dr. Jacob Smit: De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, I, (Groningen 1972) blz. 595.

Vrijdag avond gewierd mij eene verrassing, een brief van een bekende vrouwenhand, uit 's Hage, van den Zuid-West BinnenCingel - met een damesportret en dat van twee kinderen. ‘Zooals ik U schreef,’ begon het epistel, ‘zouden wij Milaan den 12den February verlaten, enz.’ De brief is mij nooit geworden maar de reize is er niet minder om gebeurd, en inderdaad ‘Dekker is zeer gelukkig zijne kinderen weer bij zich te hebben, enfin, wij zijn allen vol moed, om de lasten van het leven voortaan zamen te dragen.’ Volgens de photographie ziet Mevr. Douwes Dekker er sterker uit, dan toen ik haar hier zag - de jongen heeft iets forsch, ik zou haast zeggen something of a dare devil - het meisje is aardig ontwikkeld, maar op de beide photographietjes is weinig staat te maken, want de blonde kinderen hebben haar ‘zwart als pik’, waar Bakh(uizen) zoo boos over werd, en dus raafzwart.