Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

4 november 1868

van

Cd. Busken Huet (bio)

aan

E.J. Potgieter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869 (1980)

terug naar lijst

*4 november 1868

Brief van Cd. Busken Huet aan E.J. Potgieter. Fragment. (De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, I; Groningen 1972; blz. 523)

tweemalen: zie 18 juni en 16 september.

Reeds tweemalen hebt gij mij over Mevr. D.D. geschreven. Thans moet ik u wel antwoorden, dat ik helaas niets voor haar heb kunnen verkrijgen. Eerst heb ik mij gewend tot den voorzitter der vrijmetselaars-loge alhier (de centrale liefdadigheids-inrigting in deze gewesten), daarna tot particulieren. Doch telkens was het aan doofmans deur geklopt. ‘Ware zij weduw’, zegt men hier, ‘het zou nog gaan; doch zij heeft een man om voor haar te werken.’ En met dat verpletterend bescheid word ik naar huis gezonden.