Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

30 juli 1868

van

E.J. Potgieter (bio)

aan

Cd. Busken Huet (bio)

 

Volledige Werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869 (1980)

terug naar lijst

* 30 juli 1868

Brief van Potgieter aan Cd. Busken Huet. Fragment. (De volledige briefwisseling van E.J.J. Potgieter en Cd. Busken Huet; 1; blz. 460).

hier: namelijk te Amsterdam; Van der Hoeven was, blijkens andere brieven, ernstig ziek.

Douwes Dekker is hier geweest, om H.A. van der Hoeven te spreken. Op Marinus heeft zijn brief in de Sneeker Courant een pijnlijken indruk gemaakt. ‘Wie niet voor het cultuurstelsel is heeft zijn land niet lief!’ Wie brengt ons toch dat doolhof uit?