Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

4 juni 1868

van

Tine Douwes Dekker-van Wijnbergen (bio)

aan

E.J. Potgieter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869 (1980)

terug naar lijst

4 juni 1868

Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Milaan 4 Junij 1868.

Waarde Heer Potgieter,

In mijn laatsten brief van 10 April, waarin ik U mijnen innigen dank betuigde voor de 300 fr. kon ik U nog niet mijn adres opgeven, daar ik toen nog naar kamers zoekende was. Nu zijn wij reeds eenigen tijd in onze nieuwe woning, bestaande uit 2 kamers op de 4de verdieping, met een heerlijk buitengezigt, Mevrouw Omboni heeft mij met eenige meubels geholpen, en ik heb er nog bijgehuurd voor 4. fr. in den maand. Nu hoop ik maar lessen te krijgen, op t'oogenblik heb ik er twee die zamen 30 fr: in den maand opbrengen maar t'is t'begin, Met October na de vacanties heb ik vooruitzigt op 2 scholen engelsche les te geven, enfin ik heb moed, dat ik t'gaande zal kunnen houden, geruggesteund door Uwe hulp nog voor een paar maanden. Waarde Heer Potgieter U weet niet hoe dankbaar dat ik U ben, want als er nog anderen menschen zijn die zich voor mij interesseren is het wel door Uwe medewerking, dat ik weer moed heb is ook dat mijne gezondheid veel beter is, de krachten laten nog wel te wenschen over, maar alles kan niet te gelijk, een beetje geduld, nu, daarin word ik wel geoefend. De kinderen ontwikkelen goed en zijn zeer gezond, Nonni had voor eenige weken een soort van agine, maar gelukkig herstelde zij spoedig. Neem mij niet kwalijk dat ik U niet eerder mijn adres opgaf, ik stelde het van dag tot dag uit, ook heb ik veel te doen ik doe alles zelve ik heb niet de minste hulp. Eduard woont nu ook bij me, de heer en Mevr: Omboni gaan zoo veel op reis en dan kan Eduard niet alleen blijven, men vond dus beter hij bij mij was, nu gaf Mevr: Omboni hem wat kleeren, maar ik zorg nu voor de voeding en onderwijs, ik hoop nu zóó dat ik wat meer lessen zal krijgen om alles gaande te houden het is mijn vurig verlangen werkzaam te zijn maar toch een home te hebben.

T'geld over Mei heb ik nog niet ontvangen, maar de brieven blijven dikwijls acht dagen onder weg, de post laat hier veel te wenschen over.

Van Dekker heb ik in lang geen tijding gekregen, hij wacht zeker op eene décisie, en dan lijdt hij te veel om te schrijven, zoo gaarne gaf hij me goede tijding, mijne overtuiging is altijd nog dezelfde ééns zal hij slagen.

Waarde Heer Potgieter ontvang nogmaals mijnen dank voor alles wat U voor ons doet, Uwe vriendschap is mij van veel waarde geloof mij steeds met de meeste achting en dankbaarheid

Uwe dienstw. en toegenegen

E: H: Douwes Dekker

mijn adres

Bastini di porta Garibaldi No 1

piano 4.