Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

22 februari 1867

van

R.J.A. Kallenberg van den Bosch (bio)

aan

E.J. Potgieter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868 (1979)

terug naar lijst

22 februari 1867

Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van blz. 2 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Huize Laanzigt, by Breda

22 Februari 1867.

WelEdelegestrenge Heer!

Door Professor van Vloten werd mij uw adres opgegeven, indien ik nog iets te zenden had aan Mevrouw Douwes Dekker, en van ZEg: hoorde ik Uwe belangstelling in het lot dier diepbeproefde vrouw.-

In lang had ik niets te zenden, maar nu ben ik weder in staat haar met eene kleinigheid te helpen en neem daarom de vrijheid mij tot U te wenden, om ingesloten f25.00 bij gelegenheid naar Milaan te verzenden. - Vriendelijk verzoek ik U mij met een enkel woord de ontvangst van deze som te willen vermelden, en zoo mogelijk eenig berigt hoe het haar gaat, want sints geruimen tijd heb ik niets van haar noch hem vernomen.-

Met verontschuldiging van UEg. zoo lastig te vallen, heb ik de Eer mij met de meeste hoogachting te noemen,

UEgs Dienstw: Dienaar

R.J.A. Kallenberg van den Bosch

Nota:

Een bankbillet gr. f25.00 X.9852. Amst. 1 Oct: 1861.