Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

23 februari 1887

van

W.L. Penning (bio)

aan

Mimi Douwes Dekker (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

23 februari 1887

Briefkaart van W.L. Penning aan Mimi. Met 3 poststempels Rotterdam 23 feb 87 en geadresseerd aan Mevrouw de Wwe Eduard Douwes Dekker te Nieder-Ingelheim b/Mainz. (M.M.)

Rotterdam, Jonkerfransstraat 70.

Geachte Mevrouw,

Met ontroering vernam ik de tijding van Multatuli's overlijden. Vergun een zijner bewonderaars en bescheiden geestverwanten eene korte betuiging der meest hartelijke deelneming in Uw verlies. Voor die den overledene niet persoonlijk kenden, blijve hij in zijne werken ongestorven - Uw verlies is er te grooter door. Zij U kracht geschonken om moedig te dragen en met dankbaarheid te gedenken!

Een groot en dikwijls miskend man, als uw echtgenoot was, beziele bij toeneming zijn volk, en worde ééns gezegend door hen voor wie hij geleden heeft! - Maar wie biedt U troost, dan wellicht de tijd?-

Uw hoogachtende: WL. Penning Jr.