Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

15 mei 1881

van

W.L. Penning (bio)

aan

Caroline Versteegh (bio)

 

Volledige Werken. Deel 21. Brieven en dokumenten uit de jaren 1881-1882 (1990)

terug naar lijst

15 mei 1881

Brief van W.L. Penning Jr. aan C. Vosmaer. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (Vosmaer-archief, A.R.A. 's-Gravenhage) Fragment.

Schiedam, 15 Mei, 1881

Waarde Heer Vosmaer,

Met Van den Eyk heden namiddag Poot's woning in Abtswoud bezoekende, helaas! om die verbouwd te vinden, zoodat de kleine schrijfcel verdwenen was, kreeg ik een hevige kleur op mijn vriends vraag of ik U onze f 8.- voor ‘Tandem’ gezonden had: ik had er in 't geheel niet om gedacht, en haast mij het verzuim te herstellen door toezending van bijgaanden postwissel. Vergeef mij dit onwillekeurig verzuim

(....)

W.L. Penning Jr.