Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

22 mei 1884

van

Multatuli

aan

Willem Paap (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

22 mei 1884

Briefkaart van Multatuli aan W.A. Paap. Met poststempels Nieder-Ingelheim 22/5/84 en Anvers 23 mai 1884 en geadresseerd aan Mr. W. Paap hôtel de la Paix Anvers Belgique. (M.M.)

beste Paap, voorloopig 'n kort woordje om U te bedanken voor Uw brief die my zeer interesseert. Zoodra ik kan zal ik u uitvoeriger schryven. ‘Kunnen’ moraliter gezegd. Ik voel me zeer gedeprimeerd. Ik begryp grootendeels Uw indrukken, en ik deel er in... meer dan me lief is, want ze zyn schadelyk! My, byv, maken ze stom. Uw ‘Bombono's’ [1.] Bombono's: Satire van Paap tegen opgeblazen literatoren (1884). Zie de brief van Paap aan Vosmaer, 21 april 1884. zal zeker geestig zyn. Een fout? Och, zoo verdrietig! Het aanzien der verrotting waar aan de publieke zaak lydt, - ja, hoe uittedrukken wat ik daarover zou te zeggen hebben. Ge hebt gelyk, scheldwoorden zyn ungentlemanlike. Ze leveren Schadenfreude [2.] Schadenfreude: leedvermaak (du.). ‘Hi, hi, hi, kyk, hy is boos!’ Bovendien, ze baten niet. En nogeens: bovendien, men vult er geen kopieblaadjes mee. Dat is in zekere omstandigheden 't ergste! Ja B.H. [3.] B.H.: Busken Huet. is 'n deugniet maar hoe dat by de Graaff's [4.] de Graaff: W.C. de Graaff, uitgever van o.a. Busken Huets roman De koning der eeuw. Zijn bedrijf ging in 1884 failliet. tegenspoed kan tepas gekomen zyn, [5.] gekomen zijn: oorspr. stond er gebracht worden. begryp ik niet. Voorloopig hartelyk gegroet.

tt

Dek

N. Ingelheim, 22 mei '84