Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

8 mei 1883

van

Mimi Douwes Dekker (bio)

aan

Willem Paap (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

8 mei 1883

Brief van Mimi aan W.A. Paap. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 beschreven. De enveloppe is bewaard gebleven en geadresseerd aan Herrn W. Paap, wohlgeb. Quellynstraat 15 Amsterdam. (M.M.)

N. Ing. 8 Mei 1883.

Waarde Paap! D. is zoo erg ingenomen met uw ‘Jargon’ in 't Zondagsblad. Hy vind [1.] vind: kennelijke verschrijving. het zoo goed gedacht, flink en geestig, en telkens als hy er op terugkomt heb ik lust u zyn oordeel meetedeelen - daar ik my overtuigd houd dat het u aangenaam zal zyn dit te hooren. - Dat hy u in schryven verwaarloosde, zoek er anderen redenen voor dan die u direct betreffen. Er zyn zaken die hem zeer doen, ja pynigen - en die hem belemmeren in zyn uiting. Maar zyn belangstelling in uw persoon is van blyvenden aard. ik heb al menigmaal verlangd u dit te zeggen opdat zyn zwygen niet verkeerd beoordeeld zou worden.

Met de beste groeten van hem

Uw hartelyk toegenegen

M DouwesDekker Schepel