Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

7 mei 1882

van

Willem Paap (bio)

aan

Abraham Seyne Kok (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

7 mei 1882

Briefkaart van W.A. Paap aan A.S. Kok. Met poststempels Amsterdam en Breda 7 mei 82, en geadresseerd aan den WelEdzeergel. Heer A.S. Kok leraar mil. akademie te Breda. (M.M.)

WeledelGeb. heer,

De dag van afsluiting van het bijeenbrengen van gelden voor het huldeblijk van Multatuli is vastgesteld op Woensdag 17 Mei. Beleefd verzoeken wij u, ons op 18 Mei aan het adres van den heer J. Versluys, Vossiusstraat 13 Amsterdam, de eindopgaaf te willen zenden der door u ontvangen gelden en van de namen der deelnemers.

Met de meeste hoogachting

Namens de hoofdcom.

Willem Paap