Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

7 mei 1882

van

Willem Paap (bio)

aan

Frank van der Goes (bio)

 

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

7 mei 1882

Briefkaart van W. Paap aan F. van der Goes. Met twee poststempels Amsterdam 7 mei 82 en geadresseerd aan den WelEdelgeb. Heere F. van der Goes direkteur der Rott. stoomv. Maatsch. te Amsterdam. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Weledelgeb. heer,

De dag van afsluiting van het bijeenbrengen van gelden voor het huldeblijk aan Multatuli is vastgesteld op Woensdag 17 Mei.

Beleefd verzoeken wij u, ons op 18 Mei aan het adres van den heer J. Versluys, Vossiusstraat 13, Amsterdam, de eindopgaaf te willen zenden der door U ontvangen gelden en van de namen der deelnemers.

Met de meeste hoogachting

Namens de hoofdcomm.

Willem Paap