Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

6 april 1882

van

Multatuli

aan

Willem Paap (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

6 april 1882

Briefkaart van Multatuli aan W.A. Paap. Met poststempels Nieder-Ingelheim 6/4 82 en Amsterdam 7 apr 82, geadresseerd aan WEDG Heer W. Paap Quellynstraat, 15 Amsterdam (M.M.)

b.P. Myn telegram was 'n gevolg van verdrietige gedachten die my heden nacht wakker hielden. Ik wou 'n br. aan V.Tw. [1.] V. Tw.: Duymaer van Twist. schry-ven waarin ik hem sommeeren zou dat geld geven voor onwaar te verklaren. En misschien doe ik dit nòg. Maar door intermediair van Ulieden. Doch na 't ontv. van het Handelsbl. waarin het flink en bondig stuk van V. hoef ik dit nu juist vandaag niet te doen. Ik ben onwel en zal trachten wat te slapen. Myn verzoek over die zaak niets aan hem of over hem te schryven (wat V. schreef, is best) blyft van kracht. Ik alleen kan overigens rechtstreeks aan hèm schryven omdat ik gis dat er iets achter steekt. 't Zal u duidelyk worden. Ik ben nu wat onwel. Hartelyk gegroet

D

N.I. 6-4-82

morgen schryf ik aan V. om hem te bedanken