Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

februari 1882

van

Multatuli

aan

Willem Paap (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 21. Brieven en dokumenten uit de jaren 1881-1882 (1990)

terug naar lijst

Vermoedelijk 6 februari 1882

Brief van Multatuli aan W.A. Paap. Enkel gevouwen velletje postpapier, waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.)

Maandag

beste Paap! Uw brief heb ik nog niet gelezen. Maar wel de circulaire. Ik had tranen in de oogen - neen, 't stàk me want schreien kan ik niet. Nu, ik was innig geroerd van dankbaarheid. Zeg dàt aan de heeren die dat stuk schreven & goed keurden. en neem Uw deel daarvan

Dag beste knappe jongen

Dek

later natuurlyk meer.