Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

23 februari 1882

van

Multatuli

aan

Willem Paap (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 21. Brieven en dokumenten uit de jaren 1881-1882 (1990)

terug naar lijst

23 januari 1882

Brief van Multatuli aan W.A. Paap. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2 (½) beschreven. De enveloppe is bewaard gebleven en was geadresseerd aan WEDG Heer Willem Paap Litt. hum. Stud. Quellynstraat, 15 Amsterdam. (M.M.)

Maandag 23 Januari 82 beste Paap! Hierby voorloopig 'n lystje. Na daarvan nota te hebben genomen, zal 't me genoegen doen als ge't verscheurt. Het hindert my 'n beetje dat ik zelf die namen opgeef, schoon ik 't alleen durf te doen in de meening dat het alleen dienen moet voor de onderteekening der circulaire.

Zeker zend ik U morgen 'n vervolg.

Holda is Mevrouw:

A. Clant van der Myll

(niet: Quant) Leidsche vaart, 122

Haarlem

Maar 't zal de vraag zyn of 't haar schikt, alleen als dame onder al dat manvolk te staan. Ik geef in overweging 't stuk aan den Heer Clant v.d. M te zenden. Roorda's voornamen zyn S.E.W. Z'n adres is te

Clarens

(Suisse)

Ik zal hem schryven dat-i niet zonder permissie in de courant schryft.

Hartelyk gegroet

tt DD