Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

25 oktober 1881

van

Multatuli

aan

Willem Paap (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 21. Brieven en dokumenten uit de jaren 1881-1882 (1990)

terug naar lijst

25 oktober 1881

Brief van Multatuli aan W. Paap, geadresseerd aan WEDG. Heer Willem Paap Litt. hum. st. Gerard Doustraat, 48 Amsterdam, met poststempels Nieder-Ingelheim 25/10 81 en Amsterdam 26 oct 81 (M.M.)

W.P. Brief ontvangen. Zal uitvoeriger antwoorden zoodra ik door zekere beslommering die me drukt, ben heengeworsteld. Van Labruyère [1.] Labruyère: Jean de la Bruyère (1645-1669), frans moralist en criticus der zeden. vind ik tome 2 & 3, en juist niet T. 1 waarin die spreuk staan moet. Met 9/10 zekerheid durf ik zeggen dat er staat: ‘la principale partie (sic!) de l'orateur c'est la probité.’ [2.] La principale enz.: het voornaamste deel van de redenaar is zijn eerlijkheid (fr.)

Waarom hy, die toch naar juistheid van uitdrukking streefde, hier 't woord ‘partie’ gebruikt...

(la principale partie de l'orateur c'est sa bouche [3.] sa bouche: zijn mond (fr.), vind ik.) Waarom niet: ‘qualité’?

... dàt weet ik niet. Behoudens m'n aanmerking op de uitdrukking q.t. [4.] q.t.: qua talis, als zodanig (lat.) beaam ik volkomen den zin.

Ja, met K [5.] K.: Korteweg. ben ik inderdaad hartelyk bevriend. Hy is eerlyk, trouw, bekwaam, niet verschoold.

Zoodra ik kan, schryf ik u nader. Kan ik U dienen met introduktie by K? Vriendelyk gegroet

tt

DD

N.I. 25-10-'81.

In La Bruyère bladerende, vind ik toch dat de man veel onzin verkoopt, ook veel banaals.