Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

28 augustus 1881

van

Mimi Douwes Dekker (bio)

aan

Willem Paap (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 21. Brieven en dokumenten uit de jaren 1881-1882 (1990)

terug naar lijst

28 augustus 1881

Brief van Mimi aan W.A. Paap. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2 en 3(⅓) beschreven. Ook de enveloppe is bewaard, geadresseerd aan Herrn W. Paap Wohlgeb. Gerard Doustraat 48 Amsterdam. (M.M.)

N. Ingelheim 28 Aug 81

Waarde Paap. Uw vest is hier achter gebleven met een sigarenkoker. Ik heb 't aan myn broeder meegegeven nr. Holland, en meenende dat het van v Dissel was heb ik hem verzocht het aan dezen nr Ut. te zenden, wat ook reeds geschied is. Hoffentlich heeft vD. myn vergissing begrepen en is uw vest weer in 't bezit van zyn rechtmatigen eigenaar. Hy, vD. kent immers uw adres?

Jammer dat uw verblyf aan den ryn zoo door regen verdronken is. Niet dat ik zoo byzonder met den ryn dweep, maar wel met zonneschyn en met heldere lucht. Ook den Amstel vind ik saai by regenweer, althans voor wie uit is voor zyn plezier. Thuis is alles weer goed - nu ja, behalve storm als men op een hoogte woont zooals wy. Dat dom gedachteloos gegier maakt dek zenuwachtig en ook my onlekker van den weeromstuit. -

Ik ben bly dat gy het leven pryst en geniet. Foei, nu zou men byna meenen dat ik Emants-gedachten [1.] Emants-gedachten: Marcellus Emants (1848-1923), nederlands schrijver van romans en toneelstukken met een extreem pessimistische thematiek. in den zin heb, dat ik zoo iets zeggen kan aan u die voor zooveel my bleek, slechts goeds ten deel viel. Zelfs dek kan dat nog menigmaal in weerwil van zyn lang verleden vol verdriet en zyn zorgenvol heden. Maar zoo gelukkig als gy om met muggenkaarsjes die tergenden slaaproovenden soem-soem-diertjes te verdryven, zyn wy toch niet.

Dek laat u zeer groeten, en ook Wou herinnert zich de heeren van den luchtballon nog heel goed. Ons reken-gretchen is ook aan 't fransch. Gister vertelde ze ons dat ze al een 60 woorden machtig is die het françaisetje haar geleerd heeft. Ze maakt reuzenschreden in alles - maar als dienstbode is ze te min. Nu jammer dat ze zich nu juist dáárvoor verhuurde! En ze kan god nog niet eens de schuld geven van haar misplaatsing, want ze is verstandig genoeg niet aan hem te gelooven. Nu, ik laat gretchen verder aan haar lot over, en teeken na vriendelyke groeten

Uw toegenegen

M Douwes Dekker

Schepel

Dit [2.] Dit: kommentaar van Mimi bij een langwerpig kruis in blauw potlood onder de brief. beteekent Wouter.