Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

29 januari 1887

van

Hendrik Clemens Muller (bio)

aan

Multatuli

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

29 januari 1887

Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli, met poststempel Amsterdam 29 jan 87 en geadresseerd aan Herrn E. Douwes Dekker Nieder-Ingelheim bei Mainz Deutschland. (M.M.)

28) S. d4.-f3 Opgegeven.

Mijn 27e zet was niet bepaald een vergissing, daar ik betwijfel of ik ook in een ander geval de partij had kunnen volhouden. Nu geef ik het op, daar ik niet houd van nutteloos vechten, en wensch u van harte geluk met uwe zegepraal.

In antwoord op de vraag van uwe vrouw meld ik tevens dat uw in het Volkspark gekocht portret eenvoudig een (trouwens zeer goede) reproductie is van het bekende portret van Allebé. Zeer houd ik mij aanbevolen voor 't beloofde portret. Reeds bij voorbaat mijn dank! - U zelf wensch ik beterschap, daar ik verneem dat de ongesteldheid nog niet geweken is. In afwachting van gunstige berichten vele groeten aan u beiden ook namens mijn vrouw

H.C.M.

Reeds sedert jaren zijn de portretten in Recht voor Allen te koop geannonceerd.